inloggen

resultaten voor 'Joannes Reddingius'


32 resultaten.
Sorteren op:

Een ploeger

poezie
3,1 met 17 stemmen 1.910
Ik zag een ploeger in het morgenrood met vaste stappen gaand achter zijn paard over het braakland, volgend heel bedaar...

Nausikaa.

poezie
Het hoefgestamp der muilen mindet gij, Zweepknal en ’t raatlen van de hoge wagen, Wanneer met uwe maagden bij het...

Lichtjes in het dauwig gras

poezie
4,0 met 4 stemmen 258
Lichtjes in het dauwig gras, 'k zag je wel, toen 't morgen was, en de zonneluister ging glanzen langs de heuvelk...

De witte sneeuw

poezie
3,3 met 14 stemmen 2.789
De witte sneeuw, in zachte val Gestoven heinde en verre Uit onafzienbre hemelhal Als kleine sterre aan sterre, He...

Hoeveel?

poezie
4,5 met 2 stemmen 579
Hoeveel meisjes heb je bemind, wereld-kind, hoeveel liedjes van verlangen, mocht je vangen? Hoeveel meisjes ik bem...

Bosbessen

poezie
Glanzig vochte nevels, uitgehangen Over 't verre en heuvelig verschiet, Trekken, nu de zon haar stralen schiet, Opwaa...

Nooit heb ik je lippen gekust

poezie
2,8 met 10 stemmen 735
Nooit heb ik je lippen gekust Zo eindeloos lang was mijn zwerven, nooit heb ik je lippen gekust, nooit aan je boezem...

Liedje van liefde

poezie
2,0 met 3 stemmen 546
Schemering houdt al de meubels omvangen, 't regenlied ruist en staag klettert de goot. Lieveling, kom, dan zeg ik je...

Avond

poezie
2,0 met 7 stemmen 947
Daar branden lichten in duister - de gouden-gele, die lichtlijk dansen vol luister door 't windespelen. Door strat...

Te rusten lig ik stil

poezie
2,4 met 5 stemmen 878
Te rusten lig ik stil en hoor het klokke-tikken het meet de nacht, aldoor, aldoor, met ogenblikken. Mijn schone d...

SCHEMERLIEDJE

poezie
2,7 met 6 stemmen 883
Schemerliedje, tintel-fijn, buiten zilvert maneschijn, buiten staan de bomen te dromen. Sterren beven in ’t...

Aanroep

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.106
Was al mijn voelen en mijn leed van jaren geen pelgrimstocht naar u, die ‘k diep belijd, tot wie ‘k zacht zin...

In ’t berkenbos

poezie
2,3 met 6 stemmen 829
In ’t berkenbos waar late zon op zilver-blanke stammen scheen, daar was ’t dat al mijn leed verdween en nieuw...

Voor een natuurdichter

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.004
De dagen van de zomer zijn getogen De jeugdpracht van de blâren vergaan, Hun gouden tover is nog troost voor de ogen...

Ze zeggen ik ben een Johanneskind

poezie
2,7 met 6 stemmen 916
Ze zeggen ik ben een Johanneskind, ik arme ik weet er niet van, toch steek ik de brand in het hout dat het vuur mij l...

Vlamgedans

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.062
Dichter, laat de vlammen dansen in uw haard, hout in ’t vuur, bouw hoog de schansen, niets gespaard. Hout in...

Witte en gele kransen

poezie
2,4 met 8 stemmen 972
Witte en gele kransen op de haren waren, toen de rei van kindren zingend ging voorbij. O dat lichte dansen, meis...

Poëzie

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.029
Daar ginder al over de heide De blaren vallen Nooit heb ik je lippen gekust, Regen Ritmedansje Witte wijven...

Nocturne

poezie
3,1 met 7 stemmen 970
In ’t oude park ligt als een ark ’t eiland in ’t water. Zilverlicht van de maan, fantomen gaan over het...

Wandeling

poezie
3,1 met 10 stemmen 1.594
Lief is ‘t mij te lopen dromen in de laan, als door ’t lover van de bomen koelten gaan. Beuken zijn...

Gaan

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.345
Tussen de beken langs het smalle wegje stil in de regen kom ik gegaan, kom ik gelopen en tijg naar de verten...

In ‘t middernacht’lijk uur

poezie
2,3 met 9 stemmen 1.333
In ‘t middernacht’lijk uur zie ‘k om mij heen, en zie mijzelf; zo velen achterbleven in ’s levens strijd vol...

Carpe diem

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.294
Een ziekte sloeg mij neer en liggend stil zag ik mijn oude dagen langs mij gaan, wetend-te-schouwen was mijn wens, m...

De Stier

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.760
Ik zag hem staan in ene wei, een jong prachtig-gaaf dier, daar was geen vrees in hem, die rustig naar mij keek, die na...

DE BLAREN VALLEN

poezie
3,6 met 18 stemmen 3.264
De blaren vallen, blad na blad, Die allen sterven moeten, Zij dwarlen langs het herfstig pad In huiverende stoeten....

Daar ginder, al over de heide

poezie
3,4 met 17 stemmen 2.044
Daar ginder, al over de heide daar ging ik te morgen een gang, mijn voeten liepen zo blijde, zo blijde klonk mijn zan...

KINDJE

poezie
4,2 met 6 stemmen 2.994
Kindje dat op blote voetjes speelt uw spel van kiekeboe, kom maar kindje, lach maar zoetjes, help mij die maar denk e...

Regen

poezie
3,5 met 19 stemmen 2.940
Regen, regen valt aldoor Kletter, tik en tik ik hoor Op de ruiten, buiten, buiten, Regen zing uw zang en zing In de...

WIE HEEFT DE KLOK GELUID?

poezie
4,1 met 15 stemmen 2.549
Wie heeft de klok geluid, wachter in ’t heidekruid, woei door de najaarslucht, zingend gerucht? Fluistren de bla...

De witte wieven*

poezie
3,0 met 7 stemmen 2.348
Witte wieven dansen om en om, hoor het ritme van het wilde zwieren en 't geprevel van hun formulieren, rond de hekse...