inloggen

biografie: Johan Michiel Dautzenberg

1808 - 1869

Jan Michiel Dautzenberg

[HeerlenĀ 1808 - 1869]

Deze landelijk bekend geworden Heerlenaar was van beroep onderwijzer en boekhouder.

In zijn vrije tijd dichtte hij en was hij als letterkundige actief. In 1850 verscheen zijn eerste bundel 'Gedichten' en ook een letterkundig werk, de 'Beknopte Prosodia der Nederduitsche Taal'. Vele gedichten, liederen en letterkundige werken volgden, waaronder een ode aan de mijnwerker, 'de Berghwerker'.In 1857 richtte hij samen anderen het onderwijzers-tijdschrift 'De Toekomst' op.

In het jaar van zijn dood publiceerde zijn schoonzoon, de dichter Frans de Cort, 'Verspreide en nagelaten Gedichten'. Vijftig oden van Horatius, die de dichter had vertaald, werden in 1910 terug-gevonden en uitgegeven. Nog later werden zeventig brieven, die worden bewaard in het Platijn-Moretus-museum te Antwerpen, uitgegeven. In 1908 werd t.g.v. de honderdste geboortedag de gedenkplaat onthuld, die nu in de Heerlense Openbare Bibliotheek te zien is.


Inzendingen van deze schrijver

20 resultaten.

De lent verschijnt

poezie
2,2 met 10 stemmen 1.995
De lent verschijnt, de doren bloeit.
En haag en hegge fluistren,
De roze bot, de zonne gloeit
- De liefde is niet te kluistren....

Het duivenprieel

poezie
2,9 met 13 stemmen 3.010
Gij wilt uit nacht en winter,
Gij wenst een warm tafreel,
Gij kijkt om u heen en vindt er
Een vriendelijk duivenprieel....

De vergeet-mij-niet

poezie
2,9 met 37 stemmen 3.222
Wie kent het beekje van de weiden,
Waar bloemen wenken teer en bont?
Mijn liefje en ik, we plukten beiden
Der bloemen puik in d’avondstond....

De muggendans

poezie
2,7 met 16 stemmen 1.988
Waar 't voetpad langs de heining vlucht
Door beemd en weide heen,
Daar zit ik soms in de avondlucht
Gans stillekens alleen....

Heimwee.

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.085
Wanneer de winter ons verlaat,
En naar het noorden vlucht;
Wanneer 't viooltje, in blauw gewaad,
Naar 't lenteluchtje zucht;...

Op de kerkhove.

poezie
4,0 met 2 stemmen 443
Speel, kinderen, huppel lustig ende blij
Over der doden sode,
U lachet dat jonge jaargetij,
Mi sietet ter nauwer node....

Moeder bij der wiege.

poezie
4,0 met 1 stemmen 348
‘Ons zijvertrek is alree door de zonne verguld,
Hier zijn we nog zacht in schemer en schaduw gehuld,
Mijn zoontje rust in zijner wiege zo stil,
Dat ik het lieveke liefst nog niet wekken wil....

Mijne wensen.

poezie
4,0 met 3 stemmen 456
Vriendschap kwam mij zoetjes strelen
In mijn blijdschap, in mijn leed,
Toen ik bij de kinderspelen
's Levens lentedagen sleet....

Adèle.

poezie
4,0 met 2 stemmen 591
In 't land, waar zilverbeekjens vloeien,
En gras en kruid in weelde bloeien;
Waar 't veld met eeuw'ge lente pronkt,
En liefde uit rozenstruiken lonkt;...

Knapelijn bij der beke.

poezie
4,0 met 2 stemmen 587
Een knapelijn bij der beke zat
Met de blik op der golven gewiegel,
Hij wierp er menig bloemenblad
In de huppende zilverspiegel....

De Anjelier

poezie
3,6 met 8 stemmen 795
In een potje voor de ruiten
Kweekt een knaap een anjelier;
Stengels stijgen, knoppen spruiten,
't Bloemke staat in volle zwier. ...

De hazelaar

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.389
Er groeit geen boom in het wijde bos.
Die liefdesgeheimen trouwer bewaar’.
Die beter bescherme de zetels van mos,
Dan de oud geprezene hazelaar....

De bergwerker

poezie
4,2 met 6 stemmen 1.749
Diep in der aarde gheheimen schoot
Hamert ende beitelt de cnape.
Opdatti silver ochte lood
den meestere samenschrape....

Liefde

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.790
Wat van der zonne doortinteld de rozen de paarlende dauw is,
Wat op het zodentapijt glinstrende sterrekens zijn,
Wat diamant en karbonkel, vereend in der krone des vorsten,
Dat is liefde, gespreid over een maagdlijk gelaat....

Vlaanderens scholen

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.202
Wat leert men in Vlaanderens scholen?
Men leert er Frans en ook Latijn,
En Frans en Grieks, zo is 't bevolen;
Men geeft zich vele moeite en pijn,...

Olmen en Wilgen

poezie
4,6 met 7 stemmen 1.404
Daar ginder in der olmen lommer,
Zag ik de hemel op deze aard
Ik voelde ’s levens volle waard
Daar ginder in der olmen lommer....

Een grote dichter word ik nimmer

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.672
Een grote dichter word ik nimmer,
‘k Gevoele dit maar al te wel;
Want zing ik, ‘t geldt mijn dorpje immer
En ‘t een of ander beuzelspel....