inloggen

biografie: Karel van de Woestijne

1878- 1929

Karel van de Woestijne [Gent 1878- Zwijnaarde1929]

 

 Tijdens zijn atheneumjaren nam Karel van de Woestijne het besluit niet in het Frans maar in het Nederlands te gaan schrijven. Hij maakte de middelbare school niet af; hij studeerde een paar jaar wijsbegeerte en letteren aan de universiteit te Gent. Van 1898 tot 1903 verbleef hij te Sint-Martens-Latem, waar hij debuteerde met 'Laetemsche brieven over te lente' in 1901.

Hij huwde te Gent in 1904 en ging te Sint-Amandsberg wonen, waar een zoon werd geboren in 1905. Ondertussen werkte hij mee aan 'Van nu en straks' en was hij oprichter van het tijdschrijft 'Vlaanderen' (1903-1907). In 1907 verhuisde hij naar Brussel. In 1915 trok hij naar Pamel waar hij samen met Herman Teirlinck 'De leemen torens' schreef. Na opnieuw naar  Brussel verhuisd te zijn kreeg hij  in 1919  een dochter.

In 1920 was hij medestichter van 'Het roode zeil' en ontving hij de Staatsprijs voor Poëzie. Van 1920 tot 1925 woonde hij in Oostende. In 1921 werd hij benoemd tot hoogleraar in deNederlandse letterkunde te Gent. Voordien was hij ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs en journalist voor 'De Nieuwe Rotterdamsche Courant'. Vanaf 1925 woonde hij in te Zwijnaarde. Karel van de Woestijne was, onder invloed van de Franse symbolisten, een verfijnd en gevoelig Renaissance-dichter en een soepel woordkunstenaar. Zijn eerste gedichtenbundels zoals o.a. 'Het vaderhuis' (1903) en 'De gulden schaduw' (1910) waren zwoel-zinnelijk. Daarna nam het geestelijke, het mystische de bovenhand zoals in 'God aan zee' (1926) en 'Het bergmeer' (1928). Ook zijn dichterlijk verhalend proza was interessant b.v. het bekende verhaal 'De boer die sterft' uit 'De bestendige aanwezigheid' (1918). Van zijn hand verschenen in verscheidene tijdschriften ook vele kritische bijdragen die later gebundeld werden.

Bibliografie :

* Laethemse brieven over de lente (1901) * Het Vaderhuis (1903) * De boomgaard der vogelen en der vruchten (1905) * Janus met het dubbele voorhoofd (1908) * De gulden schaduw (1910) * Afwijkingen (1910) * Kunst en geest in Vlaanderen (1911) * Interludiën I (1912) * Interludiën II (1914) * Goddelijke verbeeldingen (1918) * De bestendige aanwezigheid (1918) * De modderen man (1920) * Substrata (1924) * Zon in de rug (1924) * Beginselen der chemie (1925) * God aan zee (1926) * Het menschelijk brood (1923) * Christophorus (1926) * Het zatte hart (1926) * Epibasis (1927-1929) * De leemen torens (1928) * De schroeflijn (1928) * Het bergmeer (1928)

POSTHUUM WERK:

* De nieuwe Esopet (1932) * Over schrijvers en boeken (1933) * Proza (met o.a.  De boer die sterft) (1933) * Verzameld werk (1928-1933) * Nagelaten gedichten (1943) * Verhalen (1944) * Verzameld werk (8 delen, 1948-1950) * Verzamelde gedichten (1953) * Journalistiek (Brieven aan de NRC) * Verzamelde gedichten (1978) * Brieven aan Lode Outrop (1985)


Inzendingen van deze schrijver

116 resultaten.

Ik hoor de nacht

poëzie
3,6 met 10 stemmen 1.473
Ik hoor de nacht die nader-zijgt, - en beider zwijgen... Ik voel uw hoofd naar mij geneigd, - zal 't míjne neigen?...

De bruid zegt:

poëzie
3,2 met 12 stemmen 2.016
Hoe wordt mijn lippe week van honig-smaak? - 't Is of 'k met tanden-reek uw tanden raak... Hoe zijn uw ogen klaa...

Over de zee hangt matelijk te tampen

poëzie
3,5 met 10 stemmen 2.587
Over de zee hangt matelijk te tampen een zoele en droeve klokke door de mist. De dag is zonder klaarte en zonder lampe...

De moeder en de zoon

poëzie
3,9 met 7 stemmen 2.926
DE MOEDER Ik draag u aan mijn hart, al ben ik járen-zwaar. Voelt ge mijn adem als een vlamke op uw haar?... D...

Uw eenzaamheid

poëzie
3,6 met 7 stemmen 1.955
‘Uw eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin. ‘Zwijmlend van honger, en van moederschap bliksmen-verblind en 't ing...

Gelijk een hond

poëzie
3,4 met 11 stemmen 1.558
Gelijk een hond die drentlend draalt en druilt om eigen vuil, beruikt met schroom'ge teugen... - Waar...

GEZICHTEN MIJNER DOOD

poëzie
2,8 met 5 stemmen 1.580
Gezichten mijner dood, ik draag in mij De klare blikken van uw teedre heerschappij, En ’t warme strelen van uw glijd...

WANNEER IK STERVEN ZAL

poëzie
4,2 met 8 stemmen 2.656
Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreze en om 't begeren dat ik eindlijk sterven zou!): neem dan dit pijnlijk...

Gij draagt het gladde mom der dood

poëzie
3,4 met 5 stemmen 1.309
Gij draagt het gladde mom der dood; uw oog is groot van lijden; het naaste naken van de nood heeft uwe mond ges...

DE ZON LIGT IN MIJN LINKER-HAND

poëzie
3,6 met 10 stemmen 2.946
De zon ligt in mijn linker-hand, en zijpelt door mijn vinger-brand van laag en logger bloed, in 't welkend westen, o...

Wees niet de schroom'ge

poëzie
3,2 met 8 stemmen 1.595
Wees niet de schroom'ge, die, in lomer avond-komen, herdenken zwijgen doet; ben ík de pleger niet, die met zijn ei...

X. Oktober, sloper van mijn streven

poëzie
3,7 met 7 stemmen 2.242
Oktober, sloper van mijn streven en mijn hopen, uw moker is van lood die weegt ter lome leên me en houdt mijn nek ges...

O BLIK VOL DOOD EN STERREN

poëzie
3,6 met 11 stemmen 1.557
o Blik vol dood en sterren, o hart vol licht en leed. De dag is spijtig verre; de nacht is hel en wreed. Mijn mond...

'k Zit met mijn lamme benen

poëzie
3,8 met 14 stemmen 2.167
'k Zit met mijn lamme benen in de asse van een stervend vuur. Ik bid; mijn vrienden wenen; en 't hangt mijn ke...

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poëzie
4,0 met 7 stemmen 1.640
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poëzie
3,9 met 13 stemmen 1.832
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken? zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog m...

De luchten hangen vol dagen

poëzie
4,6 met 8 stemmen 2.840
De luchten hangen vol dagen, - De dagen hangen vol smart… Ik zal te zwak zijn, om te dragen Wat mij de wereld tegen...

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt

poëzie
4,0 met 2 stemmen 337
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt, - daar, ten dagerade aan 't rozen, naar uw nacht de morgen naakt, - laat mijn...

De bruid zegt:

poëzie
4,0 met 2 stemmen 232
Hoe wordt mijn lippe week van honig-smaak? – ’t Is of ‘k met tanden-reek uw tanden raak... Hoe zijn uw oge...

Kind met het bleek gelaat

poëzie
4,0 met 1 stemmen 206
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet, maar in uw zedig...

Ween aan mijn borst

poëzie
4,0 met 1 stemmen 268
Ween aan mijn borst den schat der tranen die rijk me maken van uw leed, ik die van wankelende wanen als gij het ta...

Ter lome zee met slappe zeilen

poëzie
4,7 met 3 stemmen 243
Ter lome zee met slappe zeilen onder eenzelfde lamme zon, en steeds het onveranderd-ijle aan elke nieuwe horizon;...

O zee, die mijne lip doorkeent

poëzie
3,5 met 2 stemmen 435
o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-kristallen waarin het volle licht van alle zonnen breekt; zand, bij mijn vee...

Wij zullen blijde zijn

poëzie
4,0 met 1 stemmen 350
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig z...

Gij wast aan mij gelijk de winde

poëzie
4,0 met 3 stemmen 315
Gij wast aan mij gelijk de winde die wentelt om een koren-aar; dra zal ik aan mijn wang bevinden de zoete streling...

Als, bij moe-tanend avond-lichten...

poëzie
4,0 met 2 stemmen 263
Als, bij moe-tanend avond-lichten, angst daalt in onze aanwezigheid, zijt gij 't, die voor onze aangezichten de v...

Vlaanderen, o welig huis

poëzie
4,5 met 2 stemmen 349
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiên van zomer-gran...

O God, ik heb de geur der vlieren om me henen

poëzie
4,0 met 2 stemmen 287
O God, ik heb de geur der vlieren om me henen, en mijn hart - God, gij kent zijn lijden, en Ge weet hoe vaak het, sc...

Weer rijst het

poëzie
4,0 met 2 stemmen 219
Weer rijst hier uit de diepste grond naar 't holle duister van mijn mond en streeft naar nieuwe luister, gelijk n...

Over alle daken

poëzie
4,0 met 2 stemmen 277
Over alle daken bloeit mijn bleke wake; alle sterren toe reikt ze, strak en moe. Baart dan alle bangen steed...
Meer van deze schrijver...