start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

gedichten.nl: biografie

Karel van de Woestijne

Karel van de Woestijne [Gent 1878- Zwijnaarde1929]

 

 Tijdens zijn atheneumjaren nam Karel van de Woestijne het besluit niet in het Frans maar in het Nederlands te gaan schrijven. Hij maakte de middelbare school niet af; hij studeerde een paar jaar wijsbegeerte en letteren aan de universiteit te Gent. Van 1898 tot 1903 verbleef hij te Sint-Martens-Latem, waar hij debuteerde met 'Laetemsche brieven over te lente' in 1901.

Hij huwde te Gent in 1904 en ging te Sint-Amandsberg wonen, waar een zoon werd geboren in 1905. Ondertussen werkte hij mee aan 'Van nu en straks' en was hij oprichter van het tijdschrijft 'Vlaanderen' (1903-1907). In 1907 verhuisde hij naar Brussel. In 1915 trok hij naar Pamel waar hij samen met Herman Teirlinck 'De leemen torens' schreef. Na opnieuw naar  Brussel verhuisd te zijn kreeg hij  in 1919  een dochter.

In 1920 was hij medestichter van 'Het roode zeil' en ontving hij de Staatsprijs voor Poëzie. Van 1920 tot 1925 woonde hij in Oostende. In 1921 werd hij benoemd tot hoogleraar in deNederlandse letterkunde te Gent. Voordien was hij ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs en journalist voor 'De Nieuwe Rotterdamsche Courant'. Vanaf 1925 woonde hij in te Zwijnaarde. Karel van de Woestijne was, onder invloed van de Franse symbolisten, een verfijnd en gevoelig Renaissance-dichter en een soepel woordkunstenaar. Zijn eerste gedichtenbundels zoals o.a. 'Het vaderhuis' (1903) en 'De gulden schaduw' (1910) waren zwoel-zinnelijk. Daarna nam het geestelijke, het mystische de bovenhand zoals in 'God aan zee' (1926) en 'Het bergmeer' (1928). Ook zijn dichterlijk verhalend proza was interessant b.v. het bekende verhaal 'De boer die sterft' uit 'De bestendige aanwezigheid' (1918). Van zijn hand verschenen in verscheidene tijdschriften ook vele kritische bijdragen die later gebundeld werden.

Bibliografie :

* Laethemse brieven over de lente (1901) * Het Vaderhuis (1903) * De boomgaard der vogelen en der vruchten (1905) * Janus met het dubbele voorhoofd (1908) * De gulden schaduw (1910) * Afwijkingen (1910) * Kunst en geest in Vlaanderen (1911) * Interludiën I (1912) * Interludiën II (1914) * Goddelijke verbeeldingen (1918) * De bestendige aanwezigheid (1918) * De modderen man (1920) * Substrata (1924) * Zon in de rug (1924) * Beginselen der chemie (1925) * God aan zee (1926) * Het menschelijk brood (1923) * Christophorus (1926) * Het zatte hart (1926) * Epibasis (1927-1929) * De leemen torens (1928) * De schroeflijn (1928) * Het bergmeer (1928)

POSTHUUM WERK:

* De nieuwe Esopet (1932) * Over schrijvers en boeken (1933) * Proza (met o.a.  De boer die sterft) (1933) * Verzameld werk (1928-1933) * Nagelaten gedichten (1943) * Verhalen (1944) * Verzameld werk (8 delen, 1948-1950) * Verzamelde gedichten (1953) * Journalistiek (Brieven aan de NRC) * Verzamelde gedichten (1978) * Brieven aan Lode Outrop (1985)


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Datum
1.Laat me, vijver, waar ge ontwaaktpoezie23-05-2018
2.De bruid zegt:poezie03-05-2018
3.Kind met het bleek gelaatpoezie29-04-2018
4.Ween aan mijn borstpoezie16-04-2018
5.Ter lome zee met slappe zeilenpoezie23-03-2018
6.O zee, die mijne lip doorkeentpoezie26-02-2018
7. Wij zullen blijde zijnpoezie31-01-2018
8.Gij wast aan mij gelijk de windepoezie28-12-2017
9.Als, bij moe-tanend avond-lichten...poezie19-12-2017
10.Vlaanderen, o welig huispoezie13-12-2017
11.O God, ik heb de geur der vlieren om me henenpoezie03-11-2017
12.Weer rijst hetpoezie27-10-2017
13.Over alle dakenpoezie05-10-2017
14.IK BEN DE HAZEL-NOOTpoezie29-09-2017
15.De stille zonne daar ik zitpoezie11-09-2017
16.Ik hoor de nacht die nader-zijgtpoezie25-03-2017
17.Er komt iemand bij mijpoezie08-02-2017
18.EEN VRUCHT DIE VALT...poezie13-01-2017
19.Naar Oostlandpoezie02-12-2016
20.Stadpoezie09-09-2016
21.Ik weet niet wat ik heb gedaanpoezie05-03-2016
22.De vliegende manpoezie03-02-2016
23. O vruchten-lege schaalpoezie17-10-2015
24.'k Ben eenzaam droefpoezie09-06-2015
25.Er is geen tijdpoezie25-04-2015
26.Wees niet de schroom'ge...poezie07-10-2014
27.DE DICHTERpoezie12-09-2014
28.Aan een zeer jong meisjepoezie11-08-2014
29.0 VAN ' T ONGEREPT ONTROEREN . .poezie10-06-2014
30. LIEFDE-ZANG poezie10-04-2014
31.De nacht, de zwoele nachtpoezie06-01-2014
32.'k Heb mijne nachten meer doorbeden dan doorweendpoezie21-12-2013
33. Nacht. - Aan het open raampoezie21-11-2013
34. De vrouwen die ik heb gekendpoezie17-09-2013
35.Gij was aan mij gelijk de winde…poezie07-09-2013
36.Mijn dag en was niet oud genoegpoezie01-05-2013
37.VLAANDREN, O WELIG HUISpoezie01-12-2012
38.En hoort uw hartpoezie11-06-2012
39.Geven, geven!poezie07-04-2012
40.Voor­zangpoezie13-10-2011
41.Wat is het goed aan 't hart van zacht verliefd te zijnpoezie14-07-2011
42.Regen, regen in de tuinpoezie17-06-2011
43.Een sterpoezie31-05-2011
44. O schaemle liefde-vlampoezie30-12-2010
45.Wat ben ik, dan een vogelpoezie15-12-2010
46.Gekomen met een zoete mondpoezie30-08-2010
47.De late chariten 2poezie24-06-2010
48.Ziekte, oude troosterespoezie16-06-2010
49.Oud hart, dat niet bemind en heeftpoezie30-04-2010
50.Geluk, zo zedig en zo zekerpoezie09-04-2010
51.Herinneringen zingen, kindpoezie12-03-2010
52. Gij was aan mij gelijk de windepoezie14-02-2010
53.Gij, die ik zoet te slapen leidepoezie28-01-2010
54.o Late dagpoezie14-12-2009
55.Uw eenzaamheidpoezie26-11-2009
56.Gezapig als de zoenpoezie20-10-2009
57.o Gij die kommrend sterven moestpoezie07-10-2009
58. Gelijk een hondpoezie04-07-2009
59.Ik hoor de nachtpoezie15-05-2009
60. Wees niet de schroom'gepoezie12-03-2009
61.Harde modder, guur kristalpoezie06-01-2009
62.ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?poezie08-11-2008
63.De bruid zegt:poezie18-09-2008
64.Thans is het uur dat schaduwen neigenpoezie18-08-2008
65.O BLIK VOL DOOD EN STERRENpoezie31-07-2008
66.Gij draagt het gladde mom der doodpoezie28-06-2008
67.DE DICHTERpoezie13-05-2008
68.O Vrouwen-leedpoezie23-04-2008
69.De luchten hangen vol dagenpoezie14-12-2007
70.Oktober draagt in vreepoezie11-10-2007
71.Zingen, hoe de donkre wereld poezie16-09-2007
72.‘t gebladert’ staat verdieptpoezie30-08-2007
73.Wat deert me nieuwe liefdes-tijdpoezie31-07-2007
74.Gij die gebaard hebtpoezie18-07-2007
75.Gij zijt de goede vrouwpoezie23-05-2007
76.De moeder en de zoonpoezie13-05-2007
77.Goedheid, góedheid...poezie26-04-2007
78.GIJ DRAAGT EEN SCHONE VLECHTE HAAR...poezie21-02-2007
79.Over de zee hangt matelijk te tampenpoezie17-12-2006
80.WAAR ZOUDE IK MET MIJN LIEFDE HENENpoezie04-12-2006
81.GEZICHTEN MIJNER DOODpoezie22-11-2006
82.X. Oktober, sloper van mijn strevenpoezie08-10-2006
83.O Naakte liefde, grijs en broospoezie01-10-2006
84.'k Zit met mijn lamme benen poezie12-09-2006
85.Aarde, over-oudepoezie03-08-2006
86.WANNEER IK STERVEN ZALpoezie09-07-2006
87.DE ZON LIGT IN MIJN LINKER-HANDpoezie04-07-2006
88.NIET WAAR?poezie27-06-2006
89.EEN VRUCHT DIE VALTpoezie10-06-2006
90.Ik zal u niet beminnenpoezie24-04-2006
91.Als, bij moe-tanend avond-lichtenpoezie22-03-2006
92.Gij spreekt geen woord, o vrouw...poezie19-12-2005
93.Van alle reis terug nog voor de reis begonnenpoezie23-11-2005
94.Aan u, die 'k heb bemind om 't water van uw ogenpoezie25-10-2005
95.Een man die, moe en levens-matpoezie09-10-2005
96.Godpoezie27-09-2005
97.Gelijk het gonzend bliksemenpoezie27-08-2005
98.Zegen deze avond, God...poezie03-08-2005
99.Gelijk een arme, blinde hondpoezie28-06-2005
100.Wanneer ik sterven zal, vol dagen en vol lastenpoezie06-05-2005
101.De rozen domen en dauwenpoezie07-04-2005
102.Waarom verwijt ge mijpoezie14-02-2005
103.'k Ben eenzaam droefpoezie01-10-2004
104.Ik heb een vrouw; ik heb een kindpoezie06-04-2004
105.Vervarelijk festijnpoezie10-06-2003
106.Zingen, hoe de donkre wereldpoezie25-04-2003
107.WAT IS HET GOED AAN ‘T HART...poezie12-03-2003
108.Weer gaat het vege licht der asters bloeienpoezie15-02-2003
109.GIJ ZULT MIJ ALLEN, ALLEN KENNENpoezie26-11-2002
110.Het huis mijns vaderspoezie05-06-2002
111.De meiskes uit de taveernen poezie05-05-2002
112.ZEGEN DEZE' AVOND, GODpoezie03-04-2002
113.IK BEN MET U ALLEEN, O VENUSpoezie03-03-2002
114.WIJDING AAN MIJN VADERpoezie07-02-2002
115.Sluit uwe ogen op het licht poezie28-11-2001
116.KOORTSDEUNpoezie19-10-2001