inloggen

resultaten voor 'Karel van de Woestijne'


116 resultaten.
Sorteren op:

X. Oktober, sloper van mijn streven

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.076
Oktober, sloper van mijn streven en mijn hopen, uw moker is van lood die weegt ter lome leên me en houdt mijn nek ges...

O BLIK VOL DOOD EN STERREN

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.408
o Blik vol dood en sterren, o hart vol licht en leed. De dag is spijtig verre; de nacht is hel en wreed. Mijn mond...

'k Zit met mijn lamme benen

poezie
3,8 met 14 stemmen 2.060
'k Zit met mijn lamme benen in de asse van een stervend vuur. Ik bid; mijn vrienden wenen; en 't hangt mijn ke...

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.533
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.745
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken? zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog m...

De luchten hangen vol dagen

poezie
4,6 met 8 stemmen 2.746
De luchten hangen vol dagen, - De dagen hangen vol smart… Ik zal te zwak zijn, om te dragen Wat mij de wereld tegen...

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt

poezie
4,0 met 2 stemmen 270
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt, - daar, ten dagerade aan 't rozen, naar uw nacht de morgen naakt, - laat mijn...

De bruid zegt:

poezie
Hoe wordt mijn lippe week van honig-smaak? – ’t Is of ‘k met tanden-reek uw tanden raak... Hoe zijn uw oge...

Kind met het bleek gelaat

poezie
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet, maar in uw zedig...

Ween aan mijn borst

poezie
Ween aan mijn borst den schat der tranen die rijk me maken van uw leed, ik die van wankelende wanen als gij het ta...

Ter lome zee met slappe zeilen

poezie
4,7 met 3 stemmen 178
Ter lome zee met slappe zeilen onder eenzelfde lamme zon, en steeds het onveranderd-ijle aan elke nieuwe horizon;...

O zee, die mijne lip doorkeent

poezie
3,5 met 2 stemmen 385
o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-kristallen waarin het volle licht van alle zonnen breekt; zand, bij mijn vee...

Wij zullen blijde zijn

poezie
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig z...

Gij wast aan mij gelijk de winde

poezie
4,0 met 3 stemmen 258
Gij wast aan mij gelijk de winde die wentelt om een koren-aar; dra zal ik aan mijn wang bevinden de zoete streling...

Als, bij moe-tanend avond-lichten...

poezie
4,0 met 2 stemmen 217
Als, bij moe-tanend avond-lichten, angst daalt in onze aanwezigheid, zijt gij 't, die voor onze aangezichten de v...

Vlaanderen, o welig huis

poezie
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiên van zomer-gran...

O God, ik heb de geur der vlieren om me henen

poezie
4,0 met 2 stemmen 243
O God, ik heb de geur der vlieren om me henen, en mijn hart - God, gij kent zijn lijden, en Ge weet hoe vaak het, sc...

Weer rijst het

poezie
4,0 met 2 stemmen 177
Weer rijst hier uit de diepste grond naar 't holle duister van mijn mond en streeft naar nieuwe luister, gelijk n...

Over alle daken

poezie
4,0 met 2 stemmen 225
Over alle daken bloeit mijn bleke wake; alle sterren toe reikt ze, strak en moe. Baart dan alle bangen steed...

IK BEN DE HAZEL-NOOT

poezie
4,0 met 2 stemmen 234
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt. Ik ben die van mijn z...

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 223
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning, in de oude lijste van een groene en rode veil; van al de bloemen op...

Ik hoor de nacht die nader-zijgt

poezie
5,0 met 4 stemmen 328
Ik hoor de nacht die nader-zijgt, – en beider zwijgen... Ik voel uw hoofd naar mij geneigd, – zal ’t míjne nei...

Er komt iemand bij mij

poezie
4,5 met 2 stemmen 283
Er komt iemand bij mij, die 'k nimmer zag, en uit-der-mate vriendlijk, die mij zegt: ‘Gij weet, ik berg iemand in...

EEN VRUCHT DIE VALT...

poezie
4,5 met 2 stemmen 334
Een vrucht die valt... - Waar ‘k wijle in ‘t onontwijde zwijgen, buigt statiglijk de nacht zijn boog om mijn gest...

Naar Oostland

poezie
Naar Oostland willen wij varen: het is er het oudste lied. Maar monden zijn vol gevaren; malheuren slapen niet. Al...

Stad

poezie
5,0 met 2 stemmen 458
Verloren tijd, hoe schoon vind ik u weer, waar elk herinnren wordt een nieuw verlangen. o Steden-laan, wat zijn uw...

Ik weet niet wat ik heb gedaan

poezie
4,3 met 3 stemmen 521
Ik weet niet wat ik heb gedaan, ik weet niet wat ik heb geleden, om uit de huizen van 't verleden weer naar een li...

De vliegende man

poezie
4,0 met 2 stemmen 403
Norselijk-krommende schroeve die telkens, in duizelig buitlen, biedt viervoudig de wind neigend een nijdige nek: 'k...

O vruchten-lege schaal

poezie
4,5 met 2 stemmen 403
o Vruchten-lege schaal, o flanken rijk aan reuken die heel de zomer draagt maar niet verzaden zult: nóg komt een ko...

'k Ben eenzaam droef

poezie
5,0 met 2 stemmen 631
'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen... Door 't open venster hoor 'k de donzen val van klamme blo...