inloggen

resultaten voor 'Karel van de Woestijne'


116 resultaten.
Sorteren op:

De moeder en de zoon

poezie
3,7 met 6 stemmen 2.824
DE MOEDER Ik draag u aan mijn hart, al ben ik járen-zwaar. Voelt ge mijn adem als een vlamke op uw haar?... D...

Uw eenzaamheid

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.914
‘Uw eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin. ‘Zwijmlend van honger, en van moederschap bliksmen-verblind en 't ing...

Gelijk een hond

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.527
Gelijk een hond die drentlend draalt en druilt om eigen vuil, beruikt met schroom'ge teugen... - Waar...

GEZICHTEN MIJNER DOOD

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.546
Gezichten mijner dood, ik draag in mij De klare blikken van uw teedre heerschappij, En ’t warme strelen van uw glijd...

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.615
Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreze en om 't begeren dat ik eindlijk sterven zou!): neem dan dit pijnlijk...

Gij draagt het gladde mom der dood

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.286
Gij draagt het gladde mom der dood; uw oog is groot van lijden; het naaste naken van de nood heeft uwe mond ges...

DE ZON LIGT IN MIJN LINKER-HAND

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.920
De zon ligt in mijn linker-hand, en zijpelt door mijn vinger-brand van laag en logger bloed, in 't welkend westen, o...

Wees niet de schroom'ge

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.573
Wees niet de schroom'ge, die, in lomer avond-komen, herdenken zwijgen doet; ben ík de pleger niet, die met zijn ei...

X. Oktober, sloper van mijn streven

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.211
Oktober, sloper van mijn streven en mijn hopen, uw moker is van lood die weegt ter lome leên me en houdt mijn nek ges...

O BLIK VOL DOOD EN STERREN

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.531
o Blik vol dood en sterren, o hart vol licht en leed. De dag is spijtig verre; de nacht is hel en wreed. Mijn mond...

'k Zit met mijn lamme benen

poezie
3,8 met 14 stemmen 2.149
'k Zit met mijn lamme benen in de asse van een stervend vuur. Ik bid; mijn vrienden wenen; en 't hangt mijn ke...

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.620
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.812
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken? zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog m...

De luchten hangen vol dagen

poezie
4,6 met 8 stemmen 2.824
De luchten hangen vol dagen, - De dagen hangen vol smart… Ik zal te zwak zijn, om te dragen Wat mij de wereld tegen...

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt

poezie
4,0 met 2 stemmen 322
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt, - daar, ten dagerade aan 't rozen, naar uw nacht de morgen naakt, - laat mijn...

De bruid zegt:

poezie
5,0 met 1 stemmen 220
Hoe wordt mijn lippe week van honig-smaak? – ’t Is of ‘k met tanden-reek uw tanden raak... Hoe zijn uw oge...

Kind met het bleek gelaat

poezie
4,0 met 1 stemmen 194
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet, maar in uw zedig...

Ween aan mijn borst

poezie
4,0 met 1 stemmen 257
Ween aan mijn borst den schat der tranen die rijk me maken van uw leed, ik die van wankelende wanen als gij het ta...

Ter lome zee met slappe zeilen

poezie
4,7 met 3 stemmen 236
Ter lome zee met slappe zeilen onder eenzelfde lamme zon, en steeds het onveranderd-ijle aan elke nieuwe horizon;...

O zee, die mijne lip doorkeent

poezie
3,5 met 2 stemmen 427
o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-kristallen waarin het volle licht van alle zonnen breekt; zand, bij mijn vee...

Wij zullen blijde zijn

poezie
4,0 met 1 stemmen 343
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig z...

Gij wast aan mij gelijk de winde

poezie
4,0 met 3 stemmen 303
Gij wast aan mij gelijk de winde die wentelt om een koren-aar; dra zal ik aan mijn wang bevinden de zoete streling...

Als, bij moe-tanend avond-lichten...

poezie
4,0 met 2 stemmen 257
Als, bij moe-tanend avond-lichten, angst daalt in onze aanwezigheid, zijt gij 't, die voor onze aangezichten de v...

Vlaanderen, o welig huis

poezie
4,5 met 2 stemmen 345
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiên van zomer-gran...

O God, ik heb de geur der vlieren om me henen

poezie
4,0 met 2 stemmen 280
O God, ik heb de geur der vlieren om me henen, en mijn hart - God, gij kent zijn lijden, en Ge weet hoe vaak het, sc...

Weer rijst het

poezie
4,0 met 2 stemmen 212
Weer rijst hier uit de diepste grond naar 't holle duister van mijn mond en streeft naar nieuwe luister, gelijk n...

Over alle daken

poezie
4,0 met 2 stemmen 261
Over alle daken bloeit mijn bleke wake; alle sterren toe reikt ze, strak en moe. Baart dan alle bangen steed...

IK BEN DE HAZEL-NOOT

poezie
4,0 met 2 stemmen 271
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt. Ik ben die van mijn z...

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 271
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning, in de oude lijste van een groene en rode veil; van al de bloemen op...

Ik hoor de nacht die nader-zijgt

poezie
5,0 met 4 stemmen 366
Ik hoor de nacht die nader-zijgt, – en beider zwijgen... Ik voel uw hoofd naar mij geneigd, – zal ’t míjne nei...