inloggen

resultaten voor 'Karel van de Woestijne'


116 resultaten.
Sorteren op:

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4.0 met 7 stemmen 1.469
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3.9 met 13 stemmen 1.728
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken? zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog m...

De luchten hangen vol dagen

poezie
4.6 met 8 stemmen 2.732
De luchten hangen vol dagen, - De dagen hangen vol smart… Ik zal te zwak zijn, om te dragen Wat mij de wereld tegen...

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt

poezie
4.0 met 2 stemmen 260
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt, - daar, ten dagerade aan 't rozen, naar uw nacht de morgen naakt, - laat mijn...

De bruid zegt:

poezie
Hoe wordt mijn lippe week van honig-smaak? – ’t Is of ‘k met tanden-reek uw tanden raak... Hoe zijn uw oge...

Kind met het bleek gelaat

poezie
Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet, maar in uw zedig...

Ween aan mijn borst

poezie
Ween aan mijn borst den schat der tranen die rijk me maken van uw leed, ik die van wankelende wanen als gij het ta...

Ter lome zee met slappe zeilen

poezie
4.7 met 3 stemmen 172
Ter lome zee met slappe zeilen onder eenzelfde lamme zon, en steeds het onveranderd-ijle aan elke nieuwe horizon;...

O zee, die mijne lip doorkeent

poezie
3.5 met 2 stemmen 381
o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-kristallen waarin het volle licht van alle zonnen breekt; zand, bij mijn vee...

Wij zullen blijde zijn

poezie
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig z...

Gij wast aan mij gelijk de winde

poezie
4.0 met 3 stemmen 247
Gij wast aan mij gelijk de winde die wentelt om een koren-aar; dra zal ik aan mijn wang bevinden de zoete streling...

Als, bij moe-tanend avond-lichten...

poezie
4.0 met 2 stemmen 214
Als, bij moe-tanend avond-lichten, angst daalt in onze aanwezigheid, zijt gij 't, die voor onze aangezichten de v...

Vlaanderen, o welig huis

poezie
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiên van zomer-gran...

O God, ik heb de geur der vlieren om me henen

poezie
4.0 met 2 stemmen 239
O God, ik heb de geur der vlieren om me henen, en mijn hart - God, gij kent zijn lijden, en Ge weet hoe vaak het, sc...

Weer rijst het

poezie
4.0 met 2 stemmen 174
Weer rijst hier uit de diepste grond naar 't holle duister van mijn mond en streeft naar nieuwe luister, gelijk n...

Over alle daken

poezie
4.0 met 2 stemmen 222
Over alle daken bloeit mijn bleke wake; alle sterren toe reikt ze, strak en moe. Baart dan alle bangen steed...

IK BEN DE HAZEL-NOOT

poezie
4.0 met 2 stemmen 227
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt. Ik ben die van mijn z...

De stille zonne daar ik zit

poezie
4.2 met 4 stemmen 220
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning, in de oude lijste van een groene en rode veil; van al de bloemen op...

Ik hoor de nacht die nader-zijgt

poezie
5.0 met 4 stemmen 325
Ik hoor de nacht die nader-zijgt, – en beider zwijgen... Ik voel uw hoofd naar mij geneigd, – zal ’t míjne nei...

Er komt iemand bij mij

poezie
4.5 met 2 stemmen 280
Er komt iemand bij mij, die 'k nimmer zag, en uit-der-mate vriendlijk, die mij zegt: ‘Gij weet, ik berg iemand in...

EEN VRUCHT DIE VALT...

poezie
4.5 met 2 stemmen 331
Een vrucht die valt... - Waar ‘k wijle in ‘t onontwijde zwijgen, buigt statiglijk de nacht zijn boog om mijn gest...

Naar Oostland

poezie
Naar Oostland willen wij varen: het is er het oudste lied. Maar monden zijn vol gevaren; malheuren slapen niet. Al...

Stad

poezie
5.0 met 2 stemmen 454
Verloren tijd, hoe schoon vind ik u weer, waar elk herinnren wordt een nieuw verlangen. o Steden-laan, wat zijn uw...

Ik weet niet wat ik heb gedaan

poezie
4.3 met 3 stemmen 520
Ik weet niet wat ik heb gedaan, ik weet niet wat ik heb geleden, om uit de huizen van 't verleden weer naar een li...

De vliegende man

poezie
4.0 met 2 stemmen 401
Norselijk-krommende schroeve die telkens, in duizelig buitlen, biedt viervoudig de wind neigend een nijdige nek: 'k...

O vruchten-lege schaal

poezie
4.5 met 2 stemmen 402
o Vruchten-lege schaal, o flanken rijk aan reuken die heel de zomer draagt maar niet verzaden zult: nóg komt een ko...

'k Ben eenzaam droef

poezie
5.0 met 2 stemmen 624
'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen... Door 't open venster hoor 'k de donzen val van klamme blo...

Er is geen tijd

poezie
4.0 met 4 stemmen 579
Er is geen tijd. Wat gistren was is wat vandaag me een liefde wijst. Herdenken: ongedronken glas dat morgen laaft...

Wees niet de schroom'ge...

poezie
4.7 met 3 stemmen 568
Wees niet de schroom'ge, die, in lomer avond-komen, herdenken zwijgen doet; ben ík de pleger niet, die met zijn ei...

DE DICHTER

poezie
4.0 met 4 stemmen 387
Geen zomer-schaâuwe is schoon als 't beeld, in volle teilen, der welv'ge melk die ront, van roerig licht ommaald....