inloggen

biografie: Karel van den Oever

1879 - 1926

Karel van den Oever  [Antwerpen 1879 – 1926]

 

Hij startte zijn literaire carrière bij de anarchistische  groep "De Alvoorder", waartoe ook Willem Elsschot behoorde.

Na een ernstige ziekte werd hij strijdbaar katholiek. In 1905 stichtte hij samen met Jozef Muls het tijdschrift "Vlaamsche Arbeid".

Aanvankelijk schreef hij stemmingsgedichten zoals o.a. in de bundel "Van stille dingen" (1904). Zijn latere verzen doen wat ouderwets-gekunsteld aan. Een voorbeeld hiervan is "De geuzenstad" uit 1911, een barokke ophemeling van Antwerpens glorietijd in de 16e eeuw.

Tijdens Wereldoorlog I verbleef Karel van den Oever in Nederland. Hij werd stilaan beïnvloed door het humanitair expressionisme, waarbij in een 'verhalend gedicht' uiting gegeven wordt aan het mededogen van de dichter met de 'underdog' (zoals in 'Dinska Bronska').
Hij bleef in proza en poëzie getuigenis afleggen van zijn rooms-katholieke geloofsovertuiging. Hoogtepunt hiervan is de roman 'Het inwendige leven van Paul' (1923), de confrontatie van een naar Gods genade zoekend wereldvreemd mens met de buitenwereld.

Karel van den Oever werkte mee aan tijdschriften en dagbladen zoals "Dietsche Warande en Belfort", "Groot-Nederland", "De Standaard",  en "De Schelde".

In zijn kritieken en essays uitte hij zich als fanatiek katholiek en voorvechter van de Vlaamse en Groot-Nederlandse gedachte.

 Werk:

* In schemergloed der morgenverte (poëzie, 1901)

* Van stille dingen (poëzie, 1904)

* Kempische vertelsels (verhalen, 1905)

* Het drievuldig beeld (poëzie, 1907)

* Godvruchtige maen-rymen (poëzie, 1911)

* De geuzenstad (proza, 1911)

* Lof van Antwerpen (poëzie, 1911)

* Kritische opstellen (proza, 1913)

* Juffrouw Suzanne Roemers (toneel, 1914)

* Hollandsch-Belgische toenadering (essay, 1917)

* De Vlaamsche Beweging (essay, 1918)

* Verzen uit oorlogstijd (poëzie, 1919)

* Oud-Antwerpsche vertellingen (proza, 1920)

* De betooverde heide (poëzie, 1921)

* Het open luik (poëzie, 1922)

* Het rood paard (proza, 1923)

* Het inwendig leven van Paul (proza, 1923)

* Schaduw der vleugelen (poëzie, 1923)

* Geestelijke peilingen (essays, 1924)

* De "Hollandsche natie" voor een Vlaamsche spiegel (essay, 1925)

* De heilige berg (poëzie, 1925)

* Paviljoen (poëzie, 1926) 


Inzendingen van deze schrijver

19 resultaten.

De nacht-trein

poezie
3,2 met 8 stemmen 3.692
De trein rolt op de zwarte bol der aarde
o, angst-versnelling van mijn hartstocht
in de afgrond naar God.
De gloeiende veeg van mijn vinger,...

Herfst

poezie
4,0 met 1 stemmen 446
Het beukenbos is bruin als oud-geroest ijzer
en er staat een eik vol gouden munt,
de bewaasde vijver ligt vol puin van blâren
gelijk in mijn hart 't verdriet van de dag....

DOODSGEBED

poezie
4,2 met 4 stemmen 561
Heer, als ik sterf
op een december-dag;
in het ziek laken dat ruikt!
En mijn gezicht: geel als een raap,...

VRIJ!

poezie
4,5 met 2 stemmen 472
Al vreet de vijand ons aan 't hart,
ons hart, ons hart, ons Belgisch hart,
al zit hij aan ons bloed te slikken
en geeft dat pijn en geeft dat smart, ...

In memoriam

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.361
Gouden geruchten gaan uit uw ogen;
'k hoor het breken van uw hart
en uw polsslag diep-bewogen
door de smart; ...

IJdelheid

poezie
4,0 met 3 stemmen 498
Wij wandlen een poos over de aarde,
een ogenblik slechts, een kleine stond;
we gaan door de "levensgaarde"
en blijven een korte tijd "gezond",...

Afrikaantjes

poezie
2,0 met 6 stemmen 530
Mijn handen rieken van uw reuk
waar ik uw steel en blaren kreuk,
o gulden Afrikaantjes,
en 'k hou van u zo veel en teer...

Het wederzien

poezie
3,3 met 9 stemmen 3.026
Het is of ik me-zelf bezoeken kom.
Hier woonde ik op twee-hoog
in de korte Prins-Hendrikstraat:
het was oorlog....

DE SPRING-KOORD

poezie
4,5 met 6 stemmen 2.543
De mens springt in de koord des levens:
God draait de koord.
Elk snakt naar adem tot begevens
en springt toch voort....

Lof aan God

poezie
3,2 met 6 stemmen 2.170
De wereld-zaal waarin de wolken hangen,
onder de sterren-krans en de maan,
onder de blonde zijde der zon,
wijl de zee dampt in haar vat...

Diana-beeld in het bos

poezie
3,8 met 13 stemmen 1.856
Het strevend beeld mijner jacht
naar gouden, hemelse zin:
God is einde,
Diana mijn begin....

DE MUZIEK

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.043

Toen de vraag-krullen der cello's trager
bewogen en het hoofd van de violist
afstierf - laag en lager -...

Doods-gebed

poezie
4,6 met 9 stemmen 1.489
Heer, als ik sterf
op een december-dag;
in het ziek laken dat ruikt,
en mijn gezicht: geel als een raap,...

Het open luik

poezie
3,8 met 30 stemmen 2.279
Het harde, houten luik is dicht
en daar achter is de dag
met zijn parel-gouden licht;
daarachter de bomen, de bergen, de wereld, de wind,...

De doods-gedachte

poezie
3,6 met 22 stemmen 2.770
De doods-gedachte is een bitter kruid
dat in elks leven wast
en in de afzondering wordt geplukt.
De mens steekt het in een knoopsgat van zijn jas....