inloggen

biografie: Nico van Suchtelen

1878 - 1949

[Amsterdam 1878 - Ermelo 1949]

Nico van Suchtelen studeerde natuurkunde, wiskunde en filosofie.

In 1913 ging hij werken bij de Wereldbibliotheek, waarvan hij in de periode 1925 - 1948 directeur was.

Hij werd in leven en werken beïnvloed door de ideeën van de psychiater, wereldverbeteraar  en dichter Frederik van Eeden en door de ethicus Spinoza.  Hij was als humanistisch intellectueel tegen het naturalisme en tegen vormen van geweld.


Inzendingen van deze schrijver

15 resultaten.

Dichtergave.

poezie
4,3 met 3 stemmen 378
Niets dan woorden kon ik geven?
Vluchtige verganklijkheid
Van wat klanken die verzweven
Wijd en zijd?...

Ik dacht dat ik niet zingen kon dan blijde?

poezie
3,7 met 3 stemmen 517
Ik dacht dat ik niet zingen kon dan blijde?
Maar ruist de zee niet rusteloos haar zang,
Nu zacht en klaar, dan war en wild en bang,
Anders in stil, anders in stormgetijde?...

Altijd en overal

poezie
Schoon Lief, ik voel u overal:
In dorrer vlakten zengend branden,
In stille koelte zilter stranden,
Op hoge alp of diep in 't dal;...

Dichtergave.

poezie
2,5 met 2 stemmen 289
Niets dan woorden kon ik geven?
Vluchtige verganklijkheid
Van wat klanken die verzweven
Wijd en zijd?...

Des harten schat

poezie
4,0 met 2 stemmen 488
Hoe gaarn wilde ik nu geven
U menig schoon sieraad,
Uw jong en lieflijk leven
Te tooien naar zijn staat....

Spinoza

poezie
3,2 met 4 stemmen 805
Wijd wijkt de vale hei: mijn peilende ogen turen
Rusteloos door de mist die deint alom in ’t rond.
Ik zie niet waar ik sta, ik zie niet waar ik stond,
Omvangen te allen kant door onvatbare muren....

Aan Vrouwe Pietra degli Scrovigni

poezie
1,5 met 12 stemmen 2.294
Ik vloek de dag dat mij voor ’t eerst verblijd
het licht heeft dier verraderlijke ogen;
en ’t uur dat ge in mijn hart gekomen zijt
en hebt er mijn ziel ganslijk aan onttogen!...

De stortstroom

poezie
2,2 met 12 stemmen 1.938
De stortstroom die de bergen af komt springen,
Vergruist de rotse' en vult zijn bedding aan
Met zand en puin, tot hij in nieuwe baan
Zich zelve dwingt de kronkelloop te wringen....

De merel

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.211
Hoe zag 'k in 't zinkend avonduur
- Een zwarte stip in bleek azuur -
O merel menigmaal
U zitten op die dode tak,...

EEUWIG EENZAAM

poezie
2,6 met 5 stemmen 2.187
Alleen de droom is werklijkheid,
Alleen de dichter kent het leven
En weet dat al hem zal begeven
Wat tijdlijk streeft en strijdt en lijdt....

MEER DAN WIJSHEID

poezie
2,0 met 12 stemmen 2.040
Naar wijsheid zocht ik rusteloos
En in mijns denkens rijke zalen
Weerblonk ze uit fonkelende schalen,
Zwaar van juwelen, vast of broos....

Aan Vrouwe Pietra degli Scrovigni

poezie
2,0 met 10 stemmen 2.845
Ik vloek de dag dat mij voor ’t eerst verblijd
het licht heeft dier verraderlijke ogen;
en ’t uur dat ge in mijn hart gekomen zijt
en hebt er mijn ziel ganslijk aan onttogen!...

DE VERLATENE

poezie
2,0 met 11 stemmen 3.173
Eens had ik bloemen lief en was om ’t springen
Van beekjes blij zoals een eenzaam kind;
En dromend zocht, en onder spel en zingen,
Ik ’t leven door naar wat ik nimmer vind....

Onstilbaar

poezie
2,0 met 16 stemmen 3.156
Waar ik mij wendde is heel het woud betoverd:
Onder de stammen spreidt een glanzig trijp*
Van ijsmos en de ruiselende rijp
Heeft wonderlijk weer boom en struik geloverd....

HOOGSTE LIEFDE

poezie
1,5 met 331 stemmen 62.445
Heet mij niet vals en trouweloos
Wanneer mijn arm, verdolend hart,
Van zorgen moe en blind van smart,
Een waanbeeld voor uw waarheid koos....