inloggen

biografie: Piet Paaltjens

1835-1894

François Haverschmidt [Leeuwarden 1835 – Schiedam 1894]

Haverschmidt  studeerde theologie in Leiden  en was na zijn afstuderen achtereenvolgens predikant te Foudgum en Raard, Den Helder en Schiedam. Hij leed aan depressies en pleegde tenslotte zelfmoord.

Zijn werk, geschreven onder het pseudoniem Piet Paaltjens, is vol zelfironie en satire en soms navrant.

Paaltjens is een aansprekender dichter dan de vele domineedichters van zijn tijd. Zijn werk doet door het levensgevoel dat eruit spreekt nog steeds modern aan.

WERK:

Snikken en grimlachjes (1867)

Familie en kennissen (1867)

Uit geest en gemoed (1894; tien preken) 

Nagelaten snikken van Piet Paaltjens, poëzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van F. Haverschmidt, door H. van Straten (1961).


Inzendingen van deze schrijver

39 resultaten.

Niet als met nevelen...

poezie
1,3 met 100 stemmen 17.140
Niet als met nevelen
De morgenzonne,
Schoon baan zich brekend,
Nog felle kamp voert,...

Romance

poezie
2,3 met 16 stemmen 6.328
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen!
Vond naar mijn hart bij U ook wedermin!
Dan was de wond daarbinnen dra genezen:
Nu bloed ik dood, om U, mijn zielsvriendin!...

Adam en Eva

poezie
1,9 met 38 stemmen 7.706
Adam en Eva,
Die aten samen gort.
Adam had een broekje aan
En Eva droeg een schort....

Aan Betsy

poezie
3,9 met 14 stemmen 6.494
Het heugt mij als de dag van gistren. Op het mos
In hartverovrend achteloze houding lag
Uw rijzige figuur, wijl de anderen het bos
Langzaam doordwaalden. 't Was een vreeslijk hete dag....

Immortelle I

poezie
2,2 met 16 stemmen 5.141
De maan glijdt langs de ruiten
En blikt mij vragend aan.
'Wat moet dat, bleke zanger, -
In uw ooghoek glinstert een traan?'...

Toen Knaap mij de laatste maal knipte

poezie
3,1 met 19 stemmen 5.517
Toen KNAAP mij de laatste maal knipte,
Was hij aangedaan onder zijn werk.
'Wat wordt u al grijs!' sprak hij somber,
'Ik vrees, u studeert te sterk.'...

De bleke jongeling

poezie
2,7 met 13 stemmen 5.509
't Avondt. Aan de westertrans
Zinkt, in goud gehuld en glans,
Statig 't zonnelicht ter neer
In de schoot van 't wieglend meer,...

Wel menigmaal zei de melkboer

poezie
2,4 met 30 stemmen 5.274
Wel menigmaal zei de melkboer
des morgens tot haar meid:
'De stoep is weer nat'. Och, hij wist niet,
dat er 's nachts op die stoep was geschreid....

Als heel de wereld biefstuk was

poezie
2,3 met 38 stemmen 6.392
Als heel de wereld biefstuk was
En louter stroop de zee
En enkel Engels schoenensmeer
Vulde elke beek en ieder meer...

Romance

poezie
2,8 met 21 stemmen 7.003
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen!
Vond naar mijn hart bij U ook wedermin!
Dan was de wond daarbinnen dra genezen:
Nu bloed ik dood, om U, mijn zielsvriendin!...

Wie ziet daar op die vieze bank

poezie
1,5 met 22 stemmen 5.009
Wie zit daar op die vieze bank
In het hoekje van die vunze kroeg
En drinkt er zijn borrels uit en de na
En drinkt er toch - lijkt het wel - nooit genoeg?...

IMMORTELLE III

poezie
2,9 met 17 stemmen 4.561

Waarom ik de lome nachten
Met wrange tranen bedauw? -
Ik weet niet wat ik liever deed,...

LIEFDEWRAAK

poezie
2,7 met 23 stemmen 6.211
'Ha! weet ge 't niet, wat kanker woedt
In 't lang miskende hart,
Als liefde 't vuur der wraak ontsteekt,
En misdaad groeit uit smart?'...

Janus had twee aangezichten

poezie
2,0 met 22 stemmen 4.377
Janus, - niet "neef", maar de god, - had twee aangezichten
Er is altoos baas bóven baas, en thans vindt ge van die nachtlichten,
Om beurten zien ze U aan met de kijkers van hond,
En gluren ze naar U, of een kat voor U stond;...

Mijn hart was toegevroren

poezie
2,5 met 11 stemmen 4.321
Mijn hart was toegevroren,
Mijn tranen vloeiden niet meer.
Toen trof mij haar gloeiende blikstraal,
En de wateren ruisten weer....

Het geheim

poezie
2,1 met 13 stemmen 6.690
Wij zaten te keuvelen,
Daar klonk van de heuvelen
Een weemoedige triller-
Het was Ludwig Hiller:...

Als ik een bidder zie lopen

poezie
2,5 met 6 stemmen 3.172
Als ik een bidder zie lopen,
Dan slaat mij ’t hart zo blij,
Dan denk ik, hoe hij weldra
Uit bidden zal gaan voor mij....

Zijn goudblonde lokken en knevel

poezie
2,2 met 20 stemmen 3.886
Zijn goudblonde lokken en knevel,
Zijn geestvolle neus en mond,
Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem
En zijn New-Foundlandse hond,...

Op 't hoekje van de Hooigracht

poezie
3,0 met 20 stemmen 3.575
Op 't hoekje van de Hooigracht
En van de Nieuwe Rijn,
Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang
Mijn boezemvriend zou zijn....

Aan Hedwig

poezie
1,9 met 42 stemmen 5.736
Wat nu een kerkhof in mij is, was, lang geleên,
Een vrolijk marktplein, waar een dartle zwerm dooreen
Krioelde van de dolste dromen, somtijds wel
Wat al te dol, en toch vermaaklijk en hun spel....

Hem die mij grof beledigt

poezie
2,3 met 15 stemmen 4.274
Hem die mij grof beledigt,
Mij overlaadt met schand
En openlijk mij belastert,
Hem reik ik de broederhand....

Aan Rika

poezie
3,4 met 56 stemmen 6.928
Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart
gezeten in een sneltrein, die de trein,
Waar ik mee reed, passeerde in volle vaart.
De kennismaking kon niet korter zijn....

Waarom ik de lome nachten

poezie
2,2 met 31 stemmen 3.911
Waarom ik de lome nachten
Met wrange tranen bedauw? -
Ik weet niet wat ik liever deed,
Dan dat ik het zeggen zou....

Zoals ik eenmaal beminde (immortelle C)

poezie
2,9 met 22 stemmen 4.257
Zoals ik eenmaal beminde,
Zo minde er op aarde nooit een.
Maar ‘k vond, tot wie ik mij wendde,
Slechts harten van ijs en steen....

Aan Jacoba

poezie
2,7 met 10 stemmen 3.599
In uw grote bruine blikken
Schuilt een wondre tovermacht.
Nu eens troosten zij mij zacht;
Dan weer doen ze mij verschrikken....

O, spreek mij niet van liefde

poezie
2,2 met 46 stemmen 5.866

O, spreek mij niet van liefde,
Van vriendschap en van trouw;
Die zijn al sinds lang overleden,...

Wij zaten met ons vieren

poezie
2,6 met 29 stemmen 4.939
Wij zaten met ons vieren
In de tuin van de sociëteit.
'Kijk, jongens!' riep Sand, 'wat passeert daar
Een eeuwig knappe meid.'...

Hoor ik op Sempre een waldhoorn

poezie
2,8 met 32 stemmen 3.164
Hoor ik op Sempre* een waldhoorn,
Of ook wel een Turkse trom,
Dan moet ik zo bitter wenen;
En - ik weet zelf niet waarom....

Frits en Kee

poezie
3,0 met 43 stemmen 4.267
Moderne ballade
Zij heette Kee. Hij schreef zich Frits.
Zij zag wat scheel. Hij liep mank.
Een englenpaar. Maar zij erg bits,...

Dat heertje...

poezie
2,2 met 37 stemmen 5.235

Dat heertje met zijn witte das
Was eertijds een minnezanger;
Doch sinds het die witte das aanheeft,...