inloggen

biografie: Piet Paaltjens

1835-1894

François Haverschmidt [Leeuwarden 1835 – Schiedam 1894]

Haverschmidt  studeerde theologie in Leiden  en was na zijn afstuderen achtereenvolgens predikant te Foudgum en Raard, Den Helder en Schiedam. Hij leed aan depressies en pleegde tenslotte zelfmoord.

Zijn werk, geschreven onder het pseudoniem Piet Paaltjens, is vol zelfironie en satire en soms navrant.

Paaltjens is een aansprekender dichter dan de vele domineedichters van zijn tijd. Zijn werk doet door het levensgevoel dat eruit spreekt nog steeds modern aan.

WERK:

Snikken en grimlachjes (1867)

Familie en kennissen (1867)

Uit geest en gemoed (1894; tien preken) 

Nagelaten snikken van Piet Paaltjens, poëzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van F. Haverschmidt, door H. van Straten (1961).


Inzendingen van deze schrijver

39 resultaten.

Adam en Eva

poezie
3,1 met 30 stemmen 8.079
Adam en Eva,
Die aten samen gort.
Adam had een broekje aan
En Eva droeg een schort....

Dat heertje...

poezie
3,2 met 31 stemmen 5.559

Dat heertje met zijn witte das
Was eertijds een minnezanger;
Doch sinds het die witte das aanheeft,...

Romance

poezie
3,2 met 14 stemmen 6.644
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen!
Vond naar mijn hart bij U ook wedermin!
Dan was de wond daarbinnen dra genezen:
Nu bloed ik dood, om U, mijn zielsvriendin!...

Niet als met nevelen...

poezie
2,7 met 63 stemmen 17.267
Niet als met nevelen
De morgenzonne,
Schoon baan zich brekend,
Nog felle kamp voert,...

Aan Betsy

poezie
4,2 met 13 stemmen 6.684
Het heugt mij als de dag van gistren. Op het mos
In hartverovrend achteloze houding lag
Uw rijzige figuur, wijl de anderen het bos
Langzaam doordwaalden. 't Was een vreeslijk hete dag....

Immortelle I

poezie
3,6 met 11 stemmen 5.253
De maan glijdt langs de ruiten
En blikt mij vragend aan.
'Wat moet dat, bleke zanger, -
In uw ooghoek glinstert een traan?'...

Toen Knaap mij de laatste maal knipte

poezie
4,5 met 14 stemmen 5.630
Toen KNAAP mij de laatste maal knipte,
Was hij aangedaan onder zijn werk.
'Wat wordt u al grijs!' sprak hij somber,
'Ik vrees, u studeert te sterk.'...

De bleke jongeling

poezie
3,8 met 10 stemmen 5.603
't Avondt. Aan de westertrans
Zinkt, in goud gehuld en glans,
Statig 't zonnelicht ter neer
In de schoot van 't wieglend meer,...

Wel menigmaal zei de melkboer

poezie
4,1 met 20 stemmen 5.399
Wel menigmaal zei de melkboer
des morgens tot haar meid:
'De stoep is weer nat'. Och, hij wist niet,
dat er 's nachts op die stoep was geschreid....

Als heel de wereld biefstuk was

poezie
3,1 met 30 stemmen 6.491
Als heel de wereld biefstuk was
En louter stroop de zee
En enkel Engels schoenensmeer
Vulde elke beek en ieder meer...

Romance

poezie
3,4 met 18 stemmen 7.080
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen!
Vond naar mijn hart bij U ook wedermin!
Dan was de wond daarbinnen dra genezen:
Nu bloed ik dood, om U, mijn zielsvriendin!...

Wie ziet daar op die vieze bank

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.101
Wie zit daar op die vieze bank
In het hoekje van die vunze kroeg
En drinkt er zijn borrels uit en de na
En drinkt er toch - lijkt het wel - nooit genoeg?...

IMMORTELLE III

poezie
3,7 met 14 stemmen 4.618

Waarom ik de lome nachten
Met wrange tranen bedauw? -
Ik weet niet wat ik liever deed,...

LIEFDEWRAAK

poezie
3,7 met 18 stemmen 6.259
'Ha! weet ge 't niet, wat kanker woedt
In 't lang miskende hart,
Als liefde 't vuur der wraak ontsteekt,
En misdaad groeit uit smart?'...

Janus had twee aangezichten

poezie
3,4 met 15 stemmen 4.422
Janus, - niet "neef", maar de god, - had twee aangezichten
Er is altoos baas bóven baas, en thans vindt ge van die nachtlichten,
Om beurten zien ze U aan met de kijkers van hond,
En gluren ze naar U, of een kat voor U stond;...

Mijn hart was toegevroren

poezie
3,8 met 8 stemmen 4.413
Mijn hart was toegevroren,
Mijn tranen vloeiden niet meer.
Toen trof mij haar gloeiende blikstraal,
En de wateren ruisten weer....

Het geheim

poezie
3,4 met 9 stemmen 6.745
Wij zaten te keuvelen,
Daar klonk van de heuvelen
Een weemoedige triller-
Het was Ludwig Hiller:...

Als ik een bidder zie lopen

poezie
4,2 met 4 stemmen 3.235
Als ik een bidder zie lopen,
Dan slaat mij ’t hart zo blij,
Dan denk ik, hoe hij weldra
Uit bidden zal gaan voor mij....

Zijn goudblonde lokken en knevel

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.922
Zijn goudblonde lokken en knevel,
Zijn geestvolle neus en mond,
Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem
En zijn New-Foundlandse hond,...

Op 't hoekje van de Hooigracht

poezie
3,9 met 16 stemmen 3.621
Op 't hoekje van de Hooigracht
En van de Nieuwe Rijn,
Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang
Mijn boezemvriend zou zijn....

Aan Hedwig

poezie
3,1 met 30 stemmen 5.772
Wat nu een kerkhof in mij is, was, lang geleên,
Een vrolijk marktplein, waar een dartle zwerm dooreen
Krioelde van de dolste dromen, somtijds wel
Wat al te dol, en toch vermaaklijk en hun spel....

Hem die mij grof beledigt

poezie
4,0 met 10 stemmen 4.340
Hem die mij grof beledigt,
Mij overlaadt met schand
En openlijk mij belastert,
Hem reik ik de broederhand....

Aan Rika

poezie
4,0 met 49 stemmen 7.013
Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart
gezeten in een sneltrein, die de trein,
Waar ik mee reed, passeerde in volle vaart.
De kennismaking kon niet korter zijn....

Waarom ik de lome nachten

poezie
3,6 met 22 stemmen 3.952
Waarom ik de lome nachten
Met wrange tranen bedauw? -
Ik weet niet wat ik liever deed,
Dan dat ik het zeggen zou....

Zoals ik eenmaal beminde (immortelle C)

poezie
3,7 met 18 stemmen 4.355
Zoals ik eenmaal beminde,
Zo minde er op aarde nooit een.
Maar ‘k vond, tot wie ik mij wendde,
Slechts harten van ijs en steen....

Aan Jacoba

poezie
3,6 met 8 stemmen 3.648
In uw grote bruine blikken
Schuilt een wondre tovermacht.
Nu eens troosten zij mij zacht;
Dan weer doen ze mij verschrikken....

O, spreek mij niet van liefde

poezie
2,5 met 42 stemmen 5.918

O, spreek mij niet van liefde,
Van vriendschap en van trouw;
Die zijn al sinds lang overleden,...

Wij zaten met ons vieren

poezie
3,7 met 22 stemmen 4.986
Wij zaten met ons vieren
In de tuin van de sociëteit.
'Kijk, jongens!' riep Sand, 'wat passeert daar
Een eeuwig knappe meid.'...

Hoor ik op Sempre een waldhoorn

poezie
3,8 met 25 stemmen 3.198
Hoor ik op Sempre* een waldhoorn,
Of ook wel een Turkse trom,
Dan moet ik zo bitter wenen;
En - ik weet zelf niet waarom....

Frits en Kee

poezie
3,9 met 35 stemmen 4.320
Moderne ballade
Zij heette Kee. Hij schreef zich Frits.
Zij zag wat scheel. Hij liep mank.
Een englenpaar. Maar zij erg bits,...