inloggen

resultaten voor 'Piet Paaltjens'


39 resultaten.
Sorteren op:

Romance

poezie
3,2 met 14 stemmen 6.370
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daar...

Niet als met nevelen...

poezie
2,7 met 63 stemmen 17.184
Niet als met nevelen De morgenzonne, Schoon baan zich brekend, Nog felle kamp voert, Ook niet, als blindend Van hog...

Adam en Eva

poezie
3,0 met 28 stemmen 7.751
Adam en Eva, Die aten samen gort. Adam had een broekje aan En Eva droeg een schort. Als ik mij niet zéér vergis,...

Aan Betsy

poezie
4,2 met 13 stemmen 6.537
Het heugt mij als de dag van gistren. Op het mos In hartverovrend achteloze houding lag Uw rijzige figuur, wijl de and...

Immortelle I

poezie
3,6 met 11 stemmen 5.170
De maan glijdt langs de ruiten En blikt mij vragend aan. 'Wat moet dat, bleke zanger, - In uw ooghoek glinstert een...

Toen Knaap mij de laatste maal knipte

poezie
4,5 met 14 stemmen 5.544
Toen KNAAP mij de laatste maal knipte, Was hij aangedaan onder zijn werk. 'Wat wordt u al grijs!' sprak hij somber, '...

De bleke jongeling

poezie
3,8 met 10 stemmen 5.530
't Avondt. Aan de westertrans Zinkt, in goud gehuld en glans, Statig 't zonnelicht ter neer In de schoot van 't wi...

Wel menigmaal zei de melkboer

poezie
4,1 met 20 stemmen 5.306
Wel menigmaal zei de melkboer des morgens tot haar meid: 'De stoep is weer nat'. Och, hij wist niet, dat er 's nac...

Als heel de wereld biefstuk was

poezie
3,1 met 30 stemmen 6.411
Als heel de wereld biefstuk was En louter stroop de zee En enkel Engels schoenensmeer Vulde elke beek en ieder meer...

Romance

poezie
3,4 met 18 stemmen 7.018
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daarbinnen dra genez...

Wie ziet daar op die vieze bank

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.026
Wie zit daar op die vieze bank In het hoekje van die vunze kroeg En drinkt er zijn borrels uit en de na En drinkt er...

IMMORTELLE III

poezie
3,7 met 14 stemmen 4.578
Waarom ik de lome nachten Met wrange tranen bedauw? - Ik weet niet wat ik liever deed, Dan dat ik het zeggen zo...

LIEFDEWRAAK

poezie
3,7 met 18 stemmen 6.226
'Ha! weet ge 't niet, wat kanker woedt In 't lang miskende hart, Als liefde 't vuur der wraak ontsteekt, En misda...

Janus had twee aangezichten

poezie
3,4 met 15 stemmen 4.387
Janus, - niet "neef", maar de god, - had twee aangezichten Er is altoos baas bóven baas, en thans vindt ge van die nac...

Mijn hart was toegevroren

poezie
3,8 met 8 stemmen 4.341
Mijn hart was toegevroren, Mijn tranen vloeiden niet meer. Toen trof mij haar gloeiende blikstraal, En de wateren ru...

Het geheim

poezie
3,4 met 9 stemmen 6.707
Wij zaten te keuvelen, Daar klonk van de heuvelen Een weemoedige triller- Het was Ludwig Hiller: De begaafde kunst...

Als ik een bidder zie lopen

poezie
4,2 met 4 stemmen 3.185
Als ik een bidder zie lopen, Dan slaat mij ’t hart zo blij, Dan denk ik, hoe hij weldra Uit bidden zal gaan voor mi...

Zijn goudblonde lokken en knevel

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.894
Zijn goudblonde lokken en knevel, Zijn geestvolle neus en mond, Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem En zijn New-F...

Op 't hoekje van de Hooigracht

poezie
3,9 met 16 stemmen 3.586
Op 't hoekje van de Hooigracht En van de Nieuwe Rijn, Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang Mijn boezemvriend zou...

Aan Hedwig

poezie
3,1 met 30 stemmen 5.741
Wat nu een kerkhof in mij is, was, lang geleên, Een vrolijk marktplein, waar een dartle zwerm dooreen Krioelde van de...

Hem die mij grof beledigt

poezie
4,0 met 10 stemmen 4.285
Hem die mij grof beledigt, Mij overlaadt met schand En openlijk mij belastert, Hem reik ik de broederhand. Maar di...

Aan Rika

poezie
4,0 met 49 stemmen 6.941
Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart gezeten in een sneltrein, die de trein, Waar ik mee reed, passeerde in voll...

Waarom ik de lome nachten

poezie
3,6 met 22 stemmen 3.918
Waarom ik de lome nachten Met wrange tranen bedauw? - Ik weet niet wat ik liever deed, Dan dat ik het zeggen zou....

Zoals ik eenmaal beminde (immortelle C)

poezie
3,7 met 18 stemmen 4.286
Zoals ik eenmaal beminde, Zo minde er op aarde nooit een. Maar ‘k vond, tot wie ik mij wendde, Slechts harten van i...

Aan Jacoba

poezie
3,6 met 8 stemmen 3.607
In uw grote bruine blikken Schuilt een wondre tovermacht. Nu eens troosten zij mij zacht; Dan weer doen ze mij versch...

O, spreek mij niet van liefde

poezie
2,5 met 42 stemmen 5.876
O, spreek mij niet van liefde, Van vriendschap en van trouw; Die zijn al sinds lang overleden, 'k Ben lang er al v...

Wij zaten met ons vieren

poezie
3,7 met 22 stemmen 4.948
Wij zaten met ons vieren In de tuin van de sociëteit. 'Kijk, jongens!' riep Sand, 'wat passeert daar Een eeuwig k...

Hoor ik op Sempre een waldhoorn

poezie
3,8 met 25 stemmen 3.173
Hoor ik op Sempre* een waldhoorn, Of ook wel een Turkse trom, Dan moet ik zo bitter wenen; En - ik weet zelf niet waa...

Frits en Kee

poezie
3,9 met 35 stemmen 4.279
Moderne ballade Zij heette Kee. Hij schreef zich Frits. Zij zag wat scheel. Hij liep mank. Een englenpaar. Maar zij...

Dat heertje...

poezie
3,1 met 29 stemmen 5.248
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hi...