inloggen

resultaten voor 'Piet Paaltjens'


39 resultaten.
Sorteren op:

De maan glijdt langs de ruiten

poezie
3,6 met 47 stemmen 4.244
De maan glijdt langs de ruiten En blikt mij vragend aan. 'Wat moet dat, bleke zanger, - In uw ooghoek glinstert...

Niet als met nevelen...

poezie
2,8 met 68 stemmen 17.904
Niet als met nevelen De morgenzonne, Schoon baan zich brekend, Nog felle kamp voert, Ook niet, als blindend Van hog...

Romance

poezie
3,1 met 32 stemmen 8.259
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daarbinnen dra genez...

Adam en Eva

poezie
3,1 met 36 stemmen 8.621
Adam en Eva, Die aten samen gort. Adam had een broekje aan En Eva droeg een schort. Als ik mij niet zéér vergis,...

Dat heertje...

poezie
3,2 met 32 stemmen 5.786
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hij...

Romance

poezie
3,2 met 16 stemmen 6.822
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daar...

Aan Betsy

poezie
3,6 met 21 stemmen 6.961
Het heugt mij als de dag van gistren. Op het mos In hartverovrend achteloze houding lag Uw rijzige figuur, wijl de and...

Immortelle I

poezie
3,5 met 15 stemmen 5.500
De maan glijdt langs de ruiten En blikt mij vragend aan. 'Wat moet dat, bleke zanger, - In uw ooghoek glinstert een...

Toen Knaap mij de laatste maal knipte

poezie
3,7 met 19 stemmen 5.840
Toen KNAAP mij de laatste maal knipte, Was hij aangedaan onder zijn werk. 'Wat wordt u al grijs!' sprak hij somber, '...

De bleke jongeling

poezie
3,8 met 10 stemmen 5.757
't Avondt. Aan de westertrans Zinkt, in goud gehuld en glans, Statig 't zonnelicht ter neer In de schoot van 't wi...

Wel menigmaal zei de melkboer

poezie
3,7 met 30 stemmen 5.613
Wel menigmaal zei de melkboer des morgens tot haar meid: 'De stoep is weer nat'. Och, hij wist niet, dat er 's nac...

Als heel de wereld biefstuk was

poezie
3,1 met 30 stemmen 6.684
Als heel de wereld biefstuk was En louter stroop de zee En enkel Engels schoenensmeer Vulde elke beek en ieder meer...

Wie ziet daar op die vieze bank

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.245
Wie zit daar op die vieze bank In het hoekje van die vunze kroeg En drinkt er zijn borrels uit en de na En drinkt er...

IMMORTELLE III

poezie
3,7 met 14 stemmen 4.745
Waarom ik de lome nachten Met wrange tranen bedauw? - Ik weet niet wat ik liever deed, Dan dat ik het zeggen zo...

LIEFDEWRAAK

poezie
3,7 met 19 stemmen 6.364
'Ha! weet ge 't niet, wat kanker woedt In 't lang miskende hart, Als liefde 't vuur der wraak ontsteekt, En misda...

Janus had twee aangezichten

poezie
3,2 met 19 stemmen 4.498
Janus, - niet "neef", maar de god, - had twee aangezichten Er is altoos baas bóven baas, en thans vindt ge van die nac...

Mijn hart was toegevroren

poezie
3,3 met 11 stemmen 4.547
Mijn hart was toegevroren, Mijn tranen vloeiden niet meer. Toen trof mij haar gloeiende blikstraal, En de wateren ru...

Het geheim

poezie
3,9 met 16 stemmen 6.846
Wij zaten te keuvelen, Daar klonk van de heuvelen Een weemoedige triller- Het was Ludwig Hiller: De begaafde kunst...

Als ik een bidder zie lopen

poezie
4,2 met 4 stemmen 3.351
Als ik een bidder zie lopen, Dan slaat mij ’t hart zo blij, Dan denk ik, hoe hij weldra Uit bidden zal gaan voor mi...

Zijn goudblonde lokken en knevel

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.995
Zijn goudblonde lokken en knevel, Zijn geestvolle neus en mond, Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem En zijn New-F...

Op 't hoekje van de Hooigracht

poezie
3,7 met 18 stemmen 3.712
Op 't hoekje van de Hooigracht En van de Nieuwe Rijn, Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang Mijn boezemvriend zou...

Aan Hedwig

poezie
3,1 met 32 stemmen 5.853
Wat nu een kerkhof in mij is, was, lang geleên, Een vrolijk marktplein, waar een dartle zwerm dooreen Krioelde van de...

Hem die mij grof beledigt

poezie
3,8 met 11 stemmen 4.435
Hem die mij grof beledigt, Mij overlaadt met schand En openlijk mij belastert, Hem reik ik de broederhand. Maar di...

Aan Rika

poezie
4,0 met 55 stemmen 7.223
Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart gezeten in een sneltrein, die de trein, Waar ik mee reed, passeerde in voll...

Waarom ik de lome nachten

poezie
3,4 met 23 stemmen 4.007
Waarom ik de lome nachten Met wrange tranen bedauw? - Ik weet niet wat ik liever deed, Dan dat ik het zeggen zou....

Zoals ik eenmaal beminde (immortelle C)

poezie
3,7 met 18 stemmen 4.506
Zoals ik eenmaal beminde, Zo minde er op aarde nooit een. Maar ‘k vond, tot wie ik mij wendde, Slechts harten van i...

Aan Jacoba

poezie
3,3 met 9 stemmen 3.743
In uw grote bruine blikken Schuilt een wondre tovermacht. Nu eens troosten zij mij zacht; Dan weer doen ze mij versch...

O, spreek mij niet van liefde

poezie
2,5 met 42 stemmen 6.029
O, spreek mij niet van liefde, Van vriendschap en van trouw; Die zijn al sinds lang overleden, 'k Ben lang er al v...

Wij zaten met ons vieren

poezie
3,7 met 23 stemmen 5.097
Wij zaten met ons vieren In de tuin van de sociëteit. 'Kijk, jongens!' riep Sand, 'wat passeert daar Een eeuwig k...

Hoor ik op Sempre een waldhoorn

poezie
3,8 met 27 stemmen 3.270
Hoor ik op Sempre* een waldhoorn, Of ook wel een Turkse trom, Dan moet ik zo bitter wenen; En - ik weet zelf niet waa...