inloggen

resultaten voor 'Piet Paaltjens'


39 resultaten.
Sorteren op:

Adam en Eva

poezie
3,1 met 30 stemmen 8.071
Adam en Eva, Die aten samen gort. Adam had een broekje aan En Eva droeg een schort. Als ik mij niet zéér vergis,...

Dat heertje...

poezie
3,2 met 31 stemmen 5.558
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hij...

Romance

poezie
3,2 met 14 stemmen 6.643
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daar...

Niet als met nevelen...

poezie
2,7 met 63 stemmen 17.266
Niet als met nevelen De morgenzonne, Schoon baan zich brekend, Nog felle kamp voert, Ook niet, als blindend Van hog...

Aan Betsy

poezie
4,2 met 13 stemmen 6.682
Het heugt mij als de dag van gistren. Op het mos In hartverovrend achteloze houding lag Uw rijzige figuur, wijl de and...

Immortelle I

poezie
3,6 met 11 stemmen 5.252
De maan glijdt langs de ruiten En blikt mij vragend aan. 'Wat moet dat, bleke zanger, - In uw ooghoek glinstert een...

Toen Knaap mij de laatste maal knipte

poezie
4,5 met 14 stemmen 5.629
Toen KNAAP mij de laatste maal knipte, Was hij aangedaan onder zijn werk. 'Wat wordt u al grijs!' sprak hij somber, '...

De bleke jongeling

poezie
3,8 met 10 stemmen 5.601
't Avondt. Aan de westertrans Zinkt, in goud gehuld en glans, Statig 't zonnelicht ter neer In de schoot van 't wi...

Wel menigmaal zei de melkboer

poezie
4,1 met 20 stemmen 5.397
Wel menigmaal zei de melkboer des morgens tot haar meid: 'De stoep is weer nat'. Och, hij wist niet, dat er 's nac...

Als heel de wereld biefstuk was

poezie
3,1 met 30 stemmen 6.490
Als heel de wereld biefstuk was En louter stroop de zee En enkel Engels schoenensmeer Vulde elke beek en ieder meer...

Romance

poezie
3,4 met 18 stemmen 7.079
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daarbinnen dra genez...

Wie ziet daar op die vieze bank

poezie
3,0 met 14 stemmen 5.098
Wie zit daar op die vieze bank In het hoekje van die vunze kroeg En drinkt er zijn borrels uit en de na En drinkt er...

IMMORTELLE III

poezie
3,7 met 14 stemmen 4.617
Waarom ik de lome nachten Met wrange tranen bedauw? - Ik weet niet wat ik liever deed, Dan dat ik het zeggen zo...

LIEFDEWRAAK

poezie
3,7 met 18 stemmen 6.259
'Ha! weet ge 't niet, wat kanker woedt In 't lang miskende hart, Als liefde 't vuur der wraak ontsteekt, En misda...

Janus had twee aangezichten

poezie
3,4 met 15 stemmen 4.422
Janus, - niet "neef", maar de god, - had twee aangezichten Er is altoos baas bóven baas, en thans vindt ge van die nac...

Mijn hart was toegevroren

poezie
3,8 met 8 stemmen 4.413
Mijn hart was toegevroren, Mijn tranen vloeiden niet meer. Toen trof mij haar gloeiende blikstraal, En de wateren ru...

Het geheim

poezie
3,4 met 9 stemmen 6.745
Wij zaten te keuvelen, Daar klonk van de heuvelen Een weemoedige triller- Het was Ludwig Hiller: De begaafde kunst...

Als ik een bidder zie lopen

poezie
4,2 met 4 stemmen 3.234
Als ik een bidder zie lopen, Dan slaat mij ’t hart zo blij, Dan denk ik, hoe hij weldra Uit bidden zal gaan voor mi...

Zijn goudblonde lokken en knevel

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.922
Zijn goudblonde lokken en knevel, Zijn geestvolle neus en mond, Zijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem En zijn New-F...

Op 't hoekje van de Hooigracht

poezie
3,9 met 16 stemmen 3.621
Op 't hoekje van de Hooigracht En van de Nieuwe Rijn, Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang Mijn boezemvriend zou...

Aan Hedwig

poezie
3,1 met 30 stemmen 5.772
Wat nu een kerkhof in mij is, was, lang geleên, Een vrolijk marktplein, waar een dartle zwerm dooreen Krioelde van de...

Hem die mij grof beledigt

poezie
4,0 met 10 stemmen 4.339
Hem die mij grof beledigt, Mij overlaadt met schand En openlijk mij belastert, Hem reik ik de broederhand. Maar di...

Aan Rika

poezie
4,0 met 49 stemmen 7.009
Slechts eenmaal heb ik u gezien. Gij waart gezeten in een sneltrein, die de trein, Waar ik mee reed, passeerde in voll...

Waarom ik de lome nachten

poezie
3,6 met 22 stemmen 3.952
Waarom ik de lome nachten Met wrange tranen bedauw? - Ik weet niet wat ik liever deed, Dan dat ik het zeggen zou....

Zoals ik eenmaal beminde (immortelle C)

poezie
3,7 met 18 stemmen 4.351
Zoals ik eenmaal beminde, Zo minde er op aarde nooit een. Maar ‘k vond, tot wie ik mij wendde, Slechts harten van i...

Aan Jacoba

poezie
3,6 met 8 stemmen 3.648
In uw grote bruine blikken Schuilt een wondre tovermacht. Nu eens troosten zij mij zacht; Dan weer doen ze mij versch...

O, spreek mij niet van liefde

poezie
2,5 met 42 stemmen 5.918
O, spreek mij niet van liefde, Van vriendschap en van trouw; Die zijn al sinds lang overleden, 'k Ben lang er al v...

Wij zaten met ons vieren

poezie
3,7 met 22 stemmen 4.984
Wij zaten met ons vieren In de tuin van de sociëteit. 'Kijk, jongens!' riep Sand, 'wat passeert daar Een eeuwig k...

Hoor ik op Sempre een waldhoorn

poezie
3,8 met 25 stemmen 3.198
Hoor ik op Sempre* een waldhoorn, Of ook wel een Turkse trom, Dan moet ik zo bitter wenen; En - ik weet zelf niet waa...

Frits en Kee

poezie
3,9 met 35 stemmen 4.320
Moderne ballade Zij heette Kee. Hij schreef zich Frits. Zij zag wat scheel. Hij liep mank. Een englenpaar. Maar zij...