inloggen

dichtwoordenboek

Sonnet

Klinkdicht.
Lyrisch gedicht van veertien meestal jambische regels.
Twee strofen van vier regels door twee rijmen verbonden (kwatrijnen) en twee strofen van drie regels (terzinen), die bestaan uit tweemaal drie rijmen of driemaal twee rijmen.

In de terzinen moet een volta, wending of chute zitten: een omslag in het gedicht, waarbij hetgeen daarvoor is geschreven op een andere wijze wordt belicht.

Elke regel moet een gelijk aantal versvoeten hebben; het aantal versvoeten per regel per sonnet is vrij.

Naast het 'Italiaanse' sonnet (zoals hierboven beschreven) is er ook nog het zogenaamde Shakespeare-sonnet (dat door Shakespeare bekendheid kreeg, maar geïntroduceerd is door Henry Howard [1547+]).
Het rijmschema ervan ziet er als volgt uit:
ababcdcdefef gg.
Hierbij zijn de laatste twee versregels meestal duidelijk gescheiden van de eerste 12 regels.
Ze bevatten een conclusie of een toepassing van de voorgaande regels.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.