inloggen

resultaten voor 'Nicolaas Beets'


100 resultaten.
Sorteren op:

LACHEBEKJE

poezie
3,1 met 11 stemmen 3.024
Lachebekje, die men acht Eens zo mooi, wanneer gij lacht, Als zich in uw malse konen ’t Aardig putje komt vertonen,...

ZESTIGSTE VERJAARDAG.

poezie
4,2 met 4 stemmen 2.133
„Ben je zestig?” Ja, ik ben ’t; Ik beken ’t; Kan ik ’t wel ontveinzen? ’t Haar mijns hoofds is dun en g...

WANNEER DE KINDREN GROOT ZIJN (1858)

poezie
3,7 met 41 stemmen 8.943
,,Wanneer de kindren groot zijn, mijn lief, mijn levenslust! Dan komt er, na een tijd van zorg, ook weer een tijd van r...

STOMEN

poezie
3,8 met 23 stemmen 4.817
Stomen, stomen, stomen! Heel de wereld door! ‘k Heb een plaats genomen Op het langste spoor. ‘k Wil in zeven dag...

Tussen de regels

poezie
3,3 met 17 stemmen 3.428
Tussen de regels lezen staat u vrij; Maar daar niet naar te luisteren, staat aan mij. Vervalsing is ‘t, of louter fa...

VOOR OUDEJAARSAVONDPREDIKERS

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.925
Gij preekt: 'de tijd vliegt snel; het vluchtig leven slijt!' Och, wees gij zelf nu ook wat zuinig met de tijd....

KUNST GEEN NABOOTSING

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.725
Neen, Kunst is geen herhalen der Natuur; Dat zet geen hart in gloed; Niet aan wat is, maar aan wat wezen moet Besteed...

Verjaardag.

poezie
3,8 met 9 stemmen 2.226
De wereld aan te zien, welvarend nog en krachtig, Maar met een afscheidnemend oog, De zeventig voorbij, in 't opgaa...

Het breistertje

poezie
3,2 met 10 stemmen 4.464
Mooi Kniertje staat van dag tot dag En breit voor haar deur een kwartiertje: Voor wie dat paar kousen wel wezen mag,...

Met zen achten

poezie
3,1 met 17 stemmen 3.918
Wat, kan in ‘t Gooi, een schuldloos kind, Met rozen op de frisse kaken, Daar ‘t niets dan leven in zich vindt, Va...

MINISTERKEUZE

poezie
3,5 met 25 stemmen 5.556
Gij hoeft het in geen boek te lezen, De ervaring preekt het even goed: Die ’t wezen KAN en niet WIL wezen, Dat is d...

Captatio

poezie
3,6 met 8 stemmen 5.325
Poëten worden oud, de goede met de kwade; De middelmatige met mij; Dit hebben zij gemeen, veel tot hun eigen schade:...

Lente

poezie
4,0 met 15 stemmen 3.676
Had ik uw adem, Nachtegalen! Uw zilvertoon, Langs alle heuvlen, alle dalen, Zou ik uw smeltend lied herhalen, Zo vol...

AAN EEN GRIJZE TEGENSTANDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 625
De grijsheid blijft ons eerbiedwaardig. Maar, is ze ook al de kluts niet kwijt, Ze is, wat ze ook zijn moog, eigenaa...

Jong blijven.

poezie
3,4 met 7 stemmen 2.166
Het hart blijft jong en wordt niet oud, Wanneer 't zich fris en open houdt Om al wat menslijk is te voelen, Te v...

IN DEN VREEMDE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.214
Zo klonk ze nimmer nog me in 't oor, — Zo rein, zo roerend nooit, als hier 1k laat er Grisi's zangen voor, Manzon...

AAN ENE WEDUWE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 919
De vertroostingen Gods zijn nooit te klein, Hoe groot het leed moog wezen. De God, die ze schenkt, en ons lijden gede...

DE EOOLSE HARP

poezie
4,0 met 3 stemmen 664
De eoolse harp ruist in de nacht, Ruist op de toon der treurgezangen; Aandoenlijk als de weke klacht Van 't hartje,...

JAN ZONDERLING.

poezie
4,0 met 3 stemmen 724
De zucht naar grootheid, die mij prest, Doet mij betreden paden vloeken. Ik kan niet b e t e r doen dan best, Zo wil...

Namaals rust.

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.544
't Verlangen van de Jeugd Is vreugd En woelig tijd verdrijven; Moede Ouderdom schept lust In rust; De mijne in...

Over 't paard tillen.

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.430
Uw nauwgezetheid is beducht Mij ‘over 't paard te tillen.’ Maar is er iets wat u belet Dat gij mij in de zade...

Sta bene.

poezie
4,0 met 1 stemmen 977
Wij zijn een natie van stavast, niet waar? Ziedaar een trots, waar we onze troost bij zoeken. Nu ja; die predikant s...

Najaarslied.

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.315
Ik ken geen schoner kleuren Dan die van 't Hollands bos In bruine najaarsdos; Ik ken geen zoeter geuren, Dan die...

Meidag.

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.543
Nu draaide 't windje, met de zon, Door 't oosten heen naar 't zuiden; Dat is zo goed als 't wezen kon, Voor boer e...

Voorjaar.

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.235
Mijn hof ontwaakt, wordt groen, wordt wit Van bloesems aan de twijgen: Reeds zoo veel malen zag ik dit, Maar kon e...

RUTH

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.017
De lieve Ruth, de lieve Ruth! De dochter Moabs, de getrouwe! Die, zelve een droeve weduwvrouwe, Een weduw was tot ste...

Stil is de nacht.

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.766
Stil is de nacht en lieflijk blinkt de maan; Vermoeidheid rust met zorg en vrees en smarte, - Maar liefde waakt in 't...

Kerstavond

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.113
Troost der armen. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, Waarom dus gans verslagen? Alsof op u al 't donker viel D...

Zwart en blauw

poezie
4,0 met 1 stemmen 831
(Naar Th. Moore) Het gloeiend gitzwart oog Schiete al zijn dolken rond, Gevoelloos voor wie 't wond' Of dood...

Een stem van de overzijde.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.019
Als 't leven over-leven wordt, Al is het kort, 't Schijnt lang te duren; Hoe pijlsnel vroeger tijd verdween, De...