inloggen

dichtwoordenboek

Metaforen

De metaforen (of metafora) behoren tot de overdrachtelijke stijlfiguren (= tropen).
Bij een metafoor wordt alleen het beeld genoemd.
Beeldspraak kent twee hoofdgroepen:
- de metaforen
- de metonymia
Bij metaforen berust de beeldspraak op een vergelijking.
- met 'als': als een rivier, zó is de waarheid
- zonder 'als' -de asyndetische vergelijking-: de ziel ontwaakt, een afgedreven boot

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.