inloggen

resultaten voor 'Aart van der Leeuw'


89 resultaten.
Sorteren op:

De bode

poezie
3,2 met 25 stemmen 2.579
Geen, die de bode welkom heet, Wanneer hij, hoog in blinkend ijzer, Zijn speer laat zinken voor de keizer, En onge...

De jaargetijden

poezie
3,6 met 19 stemmen 1.855
Lente, de blonde, Winter en zomer, Najaar, de dromer, Innig verbonden Dansen hun ronde. Al de bezonde, Zwe...

Een vaasbeschildering

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.122
Een meisje wiegt en windt zich in de dans Bij 't kwelen van haar zusters dubbelfluit; Hun vreugd verwelkt niet, eeuwi...

DE MEEUW

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.746
Tussen de hemel en de zee Volgde ik het zweven van een meeuw, Hoe hel zij steeg, dan nederglee, Een zonnevonk, een vl...

De Planten

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.494
Des morgens als de dauw zijn vocht'ge wade nog om de perken toegevouwen houdt, staat reeds de hovenier met noeste spa...

AAN ZEE

poezie
4,0 met 3 stemmen 267
0 voorjaarszee, de hyacinthe, Dit strand, het zuidlijk warm getinte, Hier moesten Griekse vrouwen gaan,...

Blijheid.

poezie
3,0 met 2 stemmen 278
Kom broeder, snijd het riet In ongelijke pijpen, Dat fluks tot vrolijk lied Uw vruchtloos zuchten rijpe. Dit rie...

DE WERELD

poezie
3,8 met 4 stemmen 550
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en dicht, Zag hij...

Geneurie.

poezie
4,0 met 2 stemmen 293
Ik zoek in oude legenden, Ik speur in wiegendruk Naar beelden voor mijn ellenden En 't kleed van mijn geluk. Want...

DE DICHTER

poezie
3,7 met 3 stemmen 295
Toen ik nog daar was, twistten om mijn ziel, En voerden, met het zwaard gewapend, strijd, Twee machten, die ik in de h...

Wens

poezie
4,7 met 3 stemmen 215
Mijn aar zij zwaar, Als hem de sikkel telt; Mijn kroon zij schoon, Als hem de bliksem velt. De dood brengt nood,...

VOGELS.

poezie
3,6 met 5 stemmen 501
Zij gunnen mij gaarne 't geheim hunner tale, De roodborst zijn snoeren van bloedkoralen, De merel haar zang als betin...

HET GRAAN

poezie
3,3 met 3 stemmen 419
Zon en wind zijn de gezellen Van de helle vreugd, Die hun moedwil op doet wellen In de bloem der jeugd — Waaiend...

NA EEN ZOMERFEEST

poezie
4,5 met 2 stemmen 353
Zij keren huiswaarts van het feest, Hoor, buiten, hoe de stemmen zoemen; Hun dag is Licht, is goed geweest, Een dag,...

Gebondenen

poezie
3,3 met 3 stemmen 403
Vreugd is een vogel die woont Hoog boven wolken, in 't blauw, Waar ze op het nest zit getroond, Voedend haar broe...

Het huis

poezie
4,0 met 2 stemmen 408
Dit huis heeft de rust van de maagdelijke duinen Gebroken noch verstoord; Het ligt in het nest van zijn geurige tuin...

KRANKHEID

poezie
4,0 met 2 stemmen 323
Neen, nimmer kan in eenzaamheid Ik met mijzelf verkeren, Of vleugels hangen uitgespreid, Een k...

HEIMWEE

poezie
4,0 met 1 stemmen 414
O paradijs, o bomen, Begeerlijk voor 't gezicht, Kringloop van heilge stromen, Dag van ondoofbaar licht, Niet sle...

ALLEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 297
Zijn het enkel maar deez' weingen, Die, de Droom te voet gevallen, Zich aan zijne aanblik reingen? Neen, ik voel...

DE SEIZOENEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 659
Najaar, vluchtend langs de wegen, Bijna hebt gij afgelegd 't Rode kleed, dat losgeregen Enkel aan één gesp nog hec...

ALS ONZE ZIEL NIET ZONG

poezie
4,0 met 3 stemmen 500
Als onze ziél niet zong, En vreugdedansen sprong, Zouden dan wel de vógels zingen, De bronnen uit de rotsen spri...

UW HANDEN

poezie
3,8 met 5 stemmen 512
Uw koele handen aan mijn voorhoofd, alle Gedachten die nooit moe van waken branden Bij dag en nacht, zijn kalm in sl...

DE VOGELAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 628
Van de appels 't bloesemsnoer, En langs de groene vloer Der velden knoop en klit, Goudgeel, zacht paars,...

NAJAAR

poezie
3,0 met 3 stemmen 464
Ons lokt tersluiks een zomerdroom Terug naar 's hemels regiment, Wij zoeken weer Gods blauwe stroom Wiens bedding...

DICHTEN: SLUIMEREN.

poezie
4,3 met 3 stemmen 343
Zoals een kind dat zich ontkleedt, Het glimlacht naar 't vergulde raam, Het vouwt zijn helder lijfgoed saam En zo...

DE ZOEKER TOT ZIJN ZIEL

poezie
4,5 met 2 stemmen 359
Nu ik me in 't reinst van de nacht Met U vereenzamen mag, Uit zich mijn twijfel als klacht Gaf ik genoeg U deez'...

DE WONING

poezie
4,0 met 2 stemmen 688
Mijn kleine kamer, mijn laag huis, Eng en vertrouwlijk als een kluis, Waarover zich van wand tot wand De grijshei...

Vervulling

poezie
4,2 met 4 stemmen 533
De moeder schuift het venster op en weent, De kalme kamer ligt van zon doorspeeld En, op de rand der stervenssponde,...

DE DICHTER TOT DE EINDLOOSHEID

poezie
5,0 met 3 stemmen 274
Heilige eindloosheid, Buiten ruimte, buiten tijd, Slingren zich de zaal'ge reien, In een eeuwig zich vermeien Aan U...

MORGENDAUW.

poezie
4,0 met 3 stemmen 455
Rustig wast de man, wiens schande Biecht noch boete delgen wou, Zijn van misdaad bloedge handen In de koele morgend...