inloggen

resultaten voor 'Aart van der Leeuw'


89 resultaten.
Sorteren op:

DE MEEUW

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.670
Tussen de hemel en de zee Volgde ik het zweven van een meeuw, Hoe hel zij steeg, dan nederglee, Een zonnevonk, een vl...

De Planten

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.451
Des morgens als de dauw zijn vocht'ge wade nog om de perken toegevouwen houdt, staat reeds de hovenier met noeste spa...

AAN ZEE

poezie
4,0 met 3 stemmen 238
0 voorjaarszee, de hyacinthe, Dit strand, het zuidlijk warm getinte, Hier moesten Griekse vrouwen gaan,...

Blijheid.

poezie
4,0 met 1 stemmen 242
Kom broeder, snijd het riet In ongelijke pijpen, Dat fluks tot vrolijk lied Uw vruchtloos zuchten rijpe. Dit rie...

DE WERELD

poezie
4,3 met 3 stemmen 521
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en dicht, Zag hij...

Geneurie.

poezie
4,0 met 2 stemmen 268
Ik zoek in oude legenden, Ik speur in wiegendruk Naar beelden voor mijn ellenden En 't kleed van mijn geluk. Want...

DE DICHTER

poezie
4,0 met 2 stemmen 277
Toen ik nog daar was, twistten om mijn ziel, En voerden, met het zwaard gewapend, strijd, Twee machten, die ik in de h...

Wens

poezie
4,7 met 3 stemmen 206
Mijn aar zij zwaar, Als hem de sikkel telt; Mijn kroon zij schoon, Als hem de bliksem velt. De dood brengt nood,...

VOGELS.

poezie
3,6 met 5 stemmen 479
Zij gunnen mij gaarne 't geheim hunner tale, De roodborst zijn snoeren van bloedkoralen, De merel haar zang als betin...

HET GRAAN

poezie
4,0 met 2 stemmen 391
Zon en wind zijn de gezellen Van de helle vreugd, Die hun moedwil op doet wellen In de bloem der jeugd — Waaiend...

NA EEN ZOMERFEEST

poezie
4,0 met 1 stemmen 338
Zij keren huiswaarts van het feest, Hoor, buiten, hoe de stemmen zoemen; Hun dag is Licht, is goed geweest, Een dag,...

Gebondenen

poezie
3,3 met 3 stemmen 391
Vreugd is een vogel die woont Hoog boven wolken, in 't blauw, Waar ze op het nest zit getroond, Voedend haar broe...

Het huis

poezie
4,0 met 2 stemmen 397
Dit huis heeft de rust van de maagdelijke duinen Gebroken noch verstoord; Het ligt in het nest van zijn geurige tuin...

KRANKHEID

poezie
4,0 met 2 stemmen 316
Neen, nimmer kan in eenzaamheid Ik met mijzelf verkeren, Of vleugels hangen uitgespreid, Een k...

HEIMWEE

poezie
4,0 met 1 stemmen 406
O paradijs, o bomen, Begeerlijk voor 't gezicht, Kringloop van heilge stromen, Dag van ondoofbaar licht, Niet sle...

ALLEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 291
Zijn het enkel maar deez' weingen, Die, de Droom te voet gevallen, Zich aan zijne aanblik reingen? Neen, ik voel...

DE SEIZOENEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 647
Najaar, vluchtend langs de wegen, Bijna hebt gij afgelegd 't Rode kleed, dat losgeregen Enkel aan één gesp nog hec...

ALS ONZE ZIEL NIET ZONG

poezie
4,0 met 3 stemmen 489
Als onze ziél niet zong, En vreugdedansen sprong, Zouden dan wel de vógels zingen, De bronnen uit de rotsen spri...

UW HANDEN

poezie
4,0 met 4 stemmen 505
Uw koele handen aan mijn voorhoofd, alle Gedachten die nooit moe van waken branden Bij dag en nacht, zijn kalm in sl...

DE VOGELAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 615
Van de appels 't bloesemsnoer, En langs de groene vloer Der velden knoop en klit, Goudgeel, zacht paars,...

NAJAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 453
Ons lokt tersluiks een zomerdroom Terug naar 's hemels regiment, Wij zoeken weer Gods blauwe stroom Wiens bedding...

DICHTEN: SLUIMEREN.

poezie
4,3 met 3 stemmen 337
Zoals een kind dat zich ontkleedt, Het glimlacht naar 't vergulde raam, Het vouwt zijn helder lijfgoed saam En zo...

DE ZOEKER TOT ZIJN ZIEL

poezie
4,5 met 2 stemmen 347
Nu ik me in 't reinst van de nacht Met U vereenzamen mag, Uit zich mijn twijfel als klacht Gaf ik genoeg U deez'...

DE WONING

poezie
4,0 met 2 stemmen 681
Mijn kleine kamer, mijn laag huis, Eng en vertrouwlijk als een kluis, Waarover zich van wand tot wand De grijshei...

Vervulling

poezie
4,2 met 4 stemmen 525
De moeder schuift het venster op en weent, De kalme kamer ligt van zon doorspeeld En, op de rand der stervenssponde,...

DE DICHTER TOT DE EINDLOOSHEID

poezie
5,0 met 3 stemmen 267
Heilige eindloosheid, Buiten ruimte, buiten tijd, Slingren zich de zaal'ge reien, In een eeuwig zich vermeien Aan U...

MORGENDAUW.

poezie
4,0 met 3 stemmen 438
Rustig wast de man, wiens schande Biecht noch boete delgen wou, Zijn van misdaad bloedge handen In de koele morgend...

MEIREGEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 455
Regen, regen, van de hemel 't Ledig luchtland tot aan de aarde Vullend met het lichtgewemel Uwer zilvren leliegaarde...

HET SPIEGELBEELD.

poezie
4,7 met 3 stemmen 476
Vriend, als gij door de wouden dwaalt, Zingend Uzelf in 't groen vergetend, Zingend Uzelf in 't groen vergete...

Liefde

poezie
4,0 met 2 stemmen 522
Vaak heb ik in de slaap geplukt Een witte, een rode roos, Knikkende kinderlijk verrukt Naar ...