inloggen

resultaten voor 'Abraham van Collem'


49 resultaten.
Sorteren op:

DE GEEST RIJPT

poezie
2,5 met 6 stemmen 1.097
De geest rijpt aan de stof, zoals een bloem Die zich voelt, door de hemelstof begoten, En hoort het kloppen aan haar d...

MATTEN VLECHTEN

poezie
3,8 met 6 stemmen 977
Het kleine vrouwtje, rond gebukt, Het mannetje, in stoel gedrukt - Ze grijzen in het kotje; Hij rukt de biezen uit d...

Voorjaar

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.304
O de verrukkelijke, de gele en de bruine landen De bruidgetooide landen van het voorjaar, Daar zij de lichtgod wachten...

GEBED TE WAALWIJK

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.780
O Christus met Uw zacht gelaat, Maria, die daarneven staat, Wil U tot ons bezinnen. Gij, die de hemel overziet, Van...

ER IS DE STANK VAN GELD

poezie
3,8 met 15 stemmen 2.042
Er is de stank van geld, de geur van gas, De laagheid van het woord, de veinzerij, En de oude penningen van het verraa...

Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent

poezie
4,0 met 2 stemmen 245
Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent, weest Geneigd, u aan de blijdschap weg te geven, De blijdschap is een kruid d...

Er is een stem gekomen...

poezie
4,0 met 1 stemmen 246
Er is een stem gekomen uit de stemmen Veler vogels, zingend in de morgen, Uit de klankroepers van de hoge dag, Uit...

Bloemen, sterren, grassen en de zon

poezie
4,0 met 3 stemmen 468
Bloemen, sterren, grassen en de zon Nemen voortaan het bedoelen over Van de kleine mensen op de aarde. Want de wereld...

Natuur ik luister naar uw wil

poezie
4,5 met 2 stemmen 406
Natuur ik luister naar uw wil, ik ben Uw zoon, gij hebt mij samengesteld, gij naamt Planten en dieren, ijzer, giftig k...

Wanneer het zomer werd

poezie
4,0 met 1 stemmen 252
Wanneer het zomer werd sloeg aan mij uit Het rode harst van dennen in de zonne, Ik wasemde de dampen uit van kruid, W...

Ik wilde reiken naar een tijd

poezie
5,0 met 3 stemmen 365
Ik wilde reiken naar een tijd, dat mild, De mensheid neerzag op haar diep verleden, En aanving te begrijpen, wat in st...

Liever dan mens te zijn, werd ik een wolk

poezie
4,5 met 2 stemmen 273
Liever dan mens te zijn, werd ik een wolk, Te drijven tussen woeste vlammenzeeën; Zij groeien aan het ochtendfirmam...

DE VERWORPENEN

poezie
4,2 met 4 stemmen 883
De verworpenen, die denkend worden, Zullen ingaan tot een nieuwe dag, In wier oude hoofd de ogen dorden, Deze word...

Als gij met uw zingend hart...

poezie
4,5 met 2 stemmen 253
Als gij met uw zingend hart, ziet naar De mensen, naar de Zonnen, naar de Aarde, Naar verschijnselen in het heelal,...

Ontembaar is in mij het wreed verlangen

poezie
5,0 met 3 stemmen 493
Ontembaar is in mij het wreed verlangen Als van een tijger, aan te grijpen met Mijn hakende verstand, het Al, en het...

SPIJTIG MEILIED

poezie
4,0 met 2 stemmen 302
Wij hielden d'adem in en zagen uit, O heilig Russisch volk, zoudt gij komen? Was dit des Moejik's donkernaderstromen...

VAN DE NATUUR

poezie
5,0 met 1 stemmen 928
De donkere verroeste blaren maken Aarde in november weder vruchtbaar. Alom gespreid liggen de plassen bloed, De ri...

De wilde herfst komt langs de velden vegen

poezie
4,7 met 3 stemmen 455
De wilde herfst komt langs de velden vegen, De nachten worden jagende, de maan Heeft haar blauw zilvren wapenrusting...

AVOND IS HET

poezie
4,0 met 2 stemmen 359
Avond is het, en ik denk aan allen, Die verwijderd van mij, en onzichtber Voor mijn ogen, nu diezelfde avond D'on...

Zoals gij, zijn wij blinden en onwetend

poezie
4,0 met 2 stemmen 472
Zoals gij, zijn wij blinden en onwetend, Al zien wij in uw duizendvoud' gelaat, O Liefde, die te vroeg komt, of te l...

Eens zal ik redevol zijn

poezie
4,5 met 2 stemmen 433
Eens zal ik redevol zijn en als gras Eenvoudig en zo zuiver als het licht, Wanneer ik wonen zal, in eerbied op De...

Hoogste leven is de liefde leven

poezie
4,0 met 2 stemmen 664
Hoogste leven is de liefde leven, Liefde is het willig zich begeven, Naar gemeenschap, om te zijn een deel Van het...

Wanneer gij niets verlangt, dan zal zij komen

poezie
3,0 met 3 stemmen 562
Wanneer gij niets verlangt, dan zal zij komen Liefde, en met haar verenigen, Zal zich uw wezen, dat haar heeft ontvang...

In de kamer

poezie
3,0 met 5 stemmen 648
Naast de jonge moeder is het kleine Kindje en het slaapt nu in de reine Sfeer van lichtlijk-amber moesselien, Waardoo...

Gods aangezicht het is...

poezie
3,0 met 4 stemmen 674
Gods aangezicht, het is de atmosfeer, Het zijn de bomen, is der wolken veer, De akkers en de gronden en de dalen,...

Het woud

poezie
2,0 met 3 stemmen 861
Donkre bomen uit mijn kostbaar woud, Geboren naar de hemel op te schieten, En uit uw waaiend koepel-dak te gieten Koe...

Wanneer wij zullen naakt zijn als de zee

poezie
3,8 met 4 stemmen 457
Wanneer wij zullen naakt zijn als de zee, Het blad, de boom, de ster, de maan, het licht, En als de nacht zo diep en...

De dood, dat is, niet meer de zon zien

poezie
4,4 met 5 stemmen 725
De dood, dat is, niet meer de zon zien, is Niet meer de sterren zien, aan hoge nachten, De dood, dat is het niet meer...

WANDELING

poezie
3,0 met 5 stemmen 504
Een fijne geur ontstijgt de verse gronden; De luchten worden willig voor geluid; Er breken kleine blauwe kreetjes u...

LENTE

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.090
Wanneer het lente worden zal? Reeds bloeit de vlier en ritselen de gronden, De trage beken krijgen duizend monden......