inloggen

resultaten voor 'August Vermeylen'


11 resultaten.
Sorteren op:

De Zucht naar Onwetendheid

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.313
I Ach! niet meer lijden in al ons gedachten! We zijn zo laf van 't onbereikend trachten, we zijn 't ‘bijna’...

In de nacht

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.012
Mensjes, ik weet hoe leeg zijn mensgebaren, 'k Weet dat de woorden door de mens gezeid In 't ijle slaan, en 'k praa...

Klokken in 't avondgrauw

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.366
De klokken van ellende en dood, de klokken! Ze luien over de oude en grijze stede... De klokken luien! Hoor, z...

Zomermiddag

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.239
Vlij u hier onder warme schaduw, En versterve in het mijmerend lied, In het lied der bomen uw lied. Zie hoe rein en e...

Als een zang

poezie
4,1 met 8 stemmen 1.718
Als een zang die langzaam en machtig wiegt, Uit de verte aansuist en dan weer vervliegt, En op nieuwe wind Me nauw...

Dagen van onmacht V

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.368
Als een zang die langzaam en machtig wiegt, Uit de verte aansuist en dan weer vervliegt, En op nieuwe wind Me nauw...

Op zee

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.477
Grote onvoldane, o albezielde Zee! Laat steigrend nu die storm-hoogdag opjoelen, Zee! Zee, die twijfel-lach en kreet v...

'k Ben als een land

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.557
'k Ben als een land dat strekt in middagzon Onmeetbaar liggende akkers en deining Van woud en duin, tot waar de horizo...

Een morgen

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.265
Nu zijn de tijden rijp, dat zonne perelt op elk grasblaadje, en 't uitgespreid gelach mijn ogen doopt en mijn gedach...

Misanthropie

poezie
3,0 met 8 stemmen 1.026
Mensen zijn lelijk, met hun lijf mismaakt Door 't zwoegen, 't droevig kleed en de eeuw'ge ziekten; Hun geest is l...

Van Geluk

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.517
Hoger dan schijn van 't mensen-zijn in grijze guurheid droef neergebogen, - vèr bóven logen van levensbanden, w...