inloggen

resultaten voor 'E. Laurillard'


23 resultaten.
Sorteren op:

Dubbelzinnige vroomheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 627
Winkelier. Zeg, Kees! je lengt de brandewijn Nog met wat water aan. Knecht. Ik wist, dat u dit gaarne heef...

MAANBESCHOUWINGEN.

poezie
Wat het nijdig lot ons afnam, Toch de maan gelukkig niet. Ach! wanneer we die niet hadden, Dieper nog ging ons verdri...

Vlas.

poezie
5,0 met 3 stemmen 328
'k Was buiten aan 't dolen. De zomernatuur Ontplooide haar kracht allerwegen; En tuinbed en boomgaard en akker en w...

Vreemd wezen, onze geest

poezie
4,5 met 2 stemmen 413
Vreemd wezen, onze geest, - soms met de koningsmantel, Soms met het doffe grauw van 't knecht'lijk pak bekleed; Ten...

Ik denk aan 't goede

poezie
4,0 met 3 stemmen 358
Ik denk aan 't goede, dat de Vader Mij in mijn goede moeder gaf, En 'k strooi, als cijns van dankb're hulde, Nog v...

EEN OVERBLUFTE BLUFFER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 336
Jan prees altijd zichzelv', en, wat een ander kon, Jan zei steeds onbedekt, dat hij 't nog verre won. Maar Piet zei:...

MIJNHEER DE HOUDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 663
Mijnheer De Houder is een wijze; hij zegt maar niet op alles 'ja', Maar gaat, bij elk verzoek of voorstel, De sta...

Genummerde bomen

poezie
'k Liep alleen door het woud, En te midden van 't hout Zag ik enkele genummerde bomen. 't Was een merk, d...

Grafbeplanting

poezie
4,0 met 2 stemmen 481
Op het zwijgend erf der doden Moet de treurwilg zijn gezet Maar de popel ruise er nevens: Bij de rouw...

VOORUITGANG

poezie
3,3 met 3 stemmen 484
Daar is geen vooruitgang, dan nevens de Heer: Zijn spoor uit, dat is steeds naar achter; Maar mèt Hem, dan strekt imm...

Graf en kruis

poezie
3,4 met 7 stemmen 689
Die iets diers naar 't graf moet brengen, Plante stil een kruis daarnevens: Schoon dan de ogen tranen plengen, In het...

Misschien te helpen

poezie
3,2 met 4 stemmen 535
'Wat scheelt je, Jan? Heb je verdriet?’ ’Ja…neen, maar ‘k heb zo’n kiespijn, Piet!’ ‘Is ’t kiespijn?...

Toewijding

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.093
Aan mijne moeder Wat ik in 't diepst der ziel gevoelde, Wat mij verkwikt heeft of gedrukt, Wat zorg en vrees mijn...

JANUARI

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.118
Dik ligt de sneeuw in veld en woud En 't Noorden huilt zijn somber lied: 't Is alles doods en vaal en koud En le...

Een afgeluisterd gesprek

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.006
In de tram wordt plaats genomen Door een man, die hijgt naar lucht, En wiens ademen 't geluid maakt Van een diep en z...

SONATE IN WOORDEN

poezie
3,2 met 4 stemmen 958
Vader! zo gaaft Gij 'k Dank er U voor, Aan mijne bede Heerlijk gehoor. Wat h...

EEN SLACHTOFFER VAN TAALMIN

poezie
2,5 met 4 stemmen 774
Een 'hoofd der school' stortte in het water En wilde een noodkreet slaken ook, Maar was in twijfel, wàt te roepen,...

Gekleed?

poezie
3,1 met 13 stemmen 1.834
‘O! ’t was een schitt’rend feest; - men was er zeer gekleed...’ ‘Met uw verlof: alleen de heren; Die zaten v...

Maatschappij van onderlinge verzekering tegen roemloosheid

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.382
Heeft een der leden van de club Zijn letterkundig ei gegeven, Dan wordt door ’t kakelen van de rest Op schelle toon...

Aan ouders

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.007
Als ge in 't opvoeden van uwe kind'ren Nu of dan niet recht weet hoe het moet, Gaat tot hen, die nooit kinderen hadden...

EEN SPREKER DIE MAAR NIET UIT DE WAR KWAM

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.304
Jeroen wou zeggen: 'buitensporig', Maar 'borenspuitig' kwam er uit. Een poging, om 't weer goed te maken, Had '...

Een vers dat als een nachtkaars uitgaat

poezie
3,4 met 28 stemmen 5.737
In een diligence zaten Negen mensen bij elkaar; 't Was een dag van grote hitte, En de lucht was drukkend zwaar. A...

Bij de zingende ketel

poezie
3,3 met 10 stemmen 1.691
Wanneer de ketel In 't schemeruur Zacht staat te zingen Op 't glimmend vuur, Dan zweeft de mijm'ring Mij door...