inloggen

resultaten voor 'E. Laurillard'


23 resultaten.
Sorteren op:

Bij de zingende ketel

poezie
3,2 met 11 stemmen 1.963
Wanneer de ketel In 't schemeruur Zacht staat te zingen Op 't glimmend vuur, Dan zweeft de mijm'ring Mij door...

Dubbelzinnige vroomheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 736
Winkelier. Zeg, Kees! je lengt de brandewijn Nog met wat water aan. Knecht. Ik wist, dat u dit gaarne heef...

MAANBESCHOUWINGEN.

poezie
5,0 met 1 stemmen 350
Wat het nijdig lot ons afnam, Toch de maan gelukkig niet. Ach! wanneer we die niet hadden, Dieper nog ging ons verdri...

Vlas.

poezie
5,0 met 4 stemmen 408
'k Was buiten aan 't dolen. De zomernatuur Ontplooide haar kracht allerwegen; En tuinbed en boomgaard en akker en w...

Vreemd wezen, onze geest

poezie
4,5 met 2 stemmen 431
Vreemd wezen, onze geest, - soms met de koningsmantel, Soms met het doffe grauw van 't knecht'lijk pak bekleed; Ten...

Ik denk aan 't goede

poezie
4,0 met 3 stemmen 381
Ik denk aan 't goede, dat de Vader Mij in mijn goede moeder gaf, En 'k strooi, als cijns van dankb're hulde, Nog v...

EEN OVERBLUFTE BLUFFER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 367
Jan prees altijd zichzelv', en, wat een ander kon, Jan zei steeds onbedekt, dat hij 't nog verre won. Maar Piet zei:...

MIJNHEER DE HOUDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 689
Mijnheer De Houder is een wijze; hij zegt maar niet op alles 'ja', Maar gaat, bij elk verzoek of voorstel, De sta...

Genummerde bomen

poezie
4,0 met 1 stemmen 564
'k Liep alleen door het woud, En te midden van 't hout Zag ik enkele genummerde bomen. 't Was een merk, d...

Grafbeplanting

poezie
3,7 met 3 stemmen 497
Op het zwijgend erf der doden Moet de treurwilg zijn gezet Maar de popel ruise er nevens: Bij de rouw...

VOORUITGANG

poezie
3,3 met 3 stemmen 501
Daar is geen vooruitgang, dan nevens de Heer: Zijn spoor uit, dat is steeds naar achter; Maar mèt Hem, dan strekt imm...

Graf en kruis

poezie
3,4 met 7 stemmen 706
Die iets diers naar 't graf moet brengen, Plante stil een kruis daarnevens: Schoon dan de ogen tranen plengen, In het...

Misschien te helpen

poezie
3,2 met 4 stemmen 557
'Wat scheelt je, Jan? Heb je verdriet?’ ’Ja…neen, maar ‘k heb zo’n kiespijn, Piet!’ ‘Is ’t kiespijn?...

Toewijding

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.131
Aan mijne moeder Wat ik in 't diepst der ziel gevoelde, Wat mij verkwikt heeft of gedrukt, Wat zorg en vrees mijn...

JANUARI

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.147
Dik ligt de sneeuw in veld en woud En 't Noorden huilt zijn somber lied: 't Is alles doods en vaal en koud En le...

Een afgeluisterd gesprek

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.049
In de tram wordt plaats genomen Door een man, die hijgt naar lucht, En wiens ademen 't geluid maakt Van een diep en z...

SONATE IN WOORDEN

poezie
3,2 met 4 stemmen 972
Vader! zo gaaft Gij 'k Dank er U voor, Aan mijne bede Heerlijk gehoor. Wat h...

EEN SLACHTOFFER VAN TAALMIN

poezie
2,5 met 4 stemmen 788
Een 'hoofd der school' stortte in het water En wilde een noodkreet slaken ook, Maar was in twijfel, wàt te roepen,...

Gekleed?

poezie
3,1 met 13 stemmen 1.850
‘O! ’t was een schitt’rend feest; - men was er zeer gekleed...’ ‘Met uw verlof: alleen de heren; Die zaten v...

Maatschappij van onderlinge verzekering tegen roemloosheid

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.394
Heeft een der leden van de club Zijn letterkundig ei gegeven, Dan wordt door ’t kakelen van de rest Op schelle toon...

Aan ouders

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.022
Als ge in 't opvoeden van uwe kind'ren Nu of dan niet recht weet hoe het moet, Gaat tot hen, die nooit kinderen hadden...

EEN SPREKER DIE MAAR NIET UIT DE WAR KWAM

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.369
Jeroen wou zeggen: 'buitensporig', Maar 'borenspuitig' kwam er uit. Een poging, om 't weer goed te maken, Had '...

Een vers dat als een nachtkaars uitgaat

poezie
3,4 met 30 stemmen 6.606
In een diligence zaten Negen mensen bij elkaar; 't Was een dag van grote hitte, En de lucht was drukkend zwaar. A...