inloggen

resultaten voor 'Emanuel Hiel'


50 resultaten.
Sorteren op:

De liefde is nog niet henen.

poezie
3,2 met 10 stemmen 867
Gene wolken drijven, gene zonne schijnt, Slechts nevels klimmen en dalen; Ik zoek naar een beeld, dat gedurig verdwijn...

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 22 stemmen 1.837
Al die willen te kapen varen Moeten mannen met baarden zijn. Tartend stormen, strijd en pijn, Wild als de baren! Vli...

Kom, lieve mei.

poezie
4,0 met 1 stemmen 214
Kom lieve lente, tover de bomen weder groen, dan kan ik, onder 't lover, een wandelingske doen. Laat weer aan '...

Liefde.

poezie
4,5 met 4 stemmen 497
O, Liefde, stroom van wellust, die als een zonne blaakt, die zelfs de wreedste wilden zo zacht als englen maakt, die...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 524
Geen kroon bevlekt zijn machtig hoofd. geen scepter houdt zijn hand; hij wordt nochtans geliefd, geloofd, in 't scho...

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 318
Ik ben wat grof en ongeslepen, ik spreek het Vlaamse hert rechtuit, ik ken ook gene Franse knepen, waarmee men hie...

Vonkelt er een straal der zonne

poezie
4,3 met 3 stemmen 196
Vonkelt er een straal der zonne, lachend in het hart der bronne, borr’lend zingt ze in heilige wonne: liefde, li...

Heisa.

poezie
4,0 met 1 stemmen 265
Heisa, lustig moet men zijn bij gezang en koele wijn, want waarom toch beven? lach de duivel in 't gezicht, vrees d...

Zoete kussen

poezie
4,0 met 1 stemmen 183
Voor hare venster bloeien rozelaren, en wil zij dat ik heimlijk haar kom kozen dan smijt ze mij twee purperrode rozen....

Wiking Harald

poezie
4,0 met 1 stemmen 343
Stout strandt de Wiking Harald Op Vlaandrens grijze kust, Met zijn ontembre Noren, Op goud en wijn belust. Doch...

Arme droeve tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 271
Zij was liefdevol en fris als een verse kriek; niet te wulps en niet te nis, niet melancholiek. Neem een vrijer, zei...

Huiverig oord.

poezie
4,0 met 1 stemmen 223
De bloemen, die slank daar rijzen, zijn bleek gelijk de dood; ene enkle staat in 't midden, als bloed zo vurig roo...

NOORDZEE

poezie
4,0 met 1 stemmen 359
Wie kust er zo driftig der duinen zand? Wie klotst er zo blij, zo juichend aan 't strand? Wie geeft er ons zout in...

Licht zij uw geest.

poezie
5,0 met 4 stemmen 505
Licht zij uw geest, dan is u alles licht! De vreugde speelt dan op uw aangezicht, gelijk de lentewind op geur'ge blo...

Gebed tegen vervolgers.

poezie
4,0 met 1 stemmen 315
Psalm XVII. Hoor, o Heere, mijn gesmeek, Waarheid uit mijns herten grond; Valsheid is 't niet, die ik spreek,...

WAT RUST ZE ZACHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 181
Wat rust ze zacht in 't malse ledekant, Het blank gelaat, in 't kroezelhaar gesloten, Met iets zo fijns, zo zeldza...

Sibylla

poezie
4,0 met 2 stemmen 246
Sibylla, aangebeden kind - zoo wispelturig als de wind - die louter zielenvreugde vindt met herten doen te smachten,...

Meester-zangers.

poezie
4,0 met 1 stemmen 324
Des morgens, bij het strelend zonnegloren, Stijgt Meester Leeuwerk uit het dromend koren. Hel trillend, fel schettre...

Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd?

poezie
4,0 met 2 stemmen 315
Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd? Als de zonne de aarde kussen koomt, Stijgt de vogel zingend in de lucht: Vri...

Maart. – Dondermaand

poezie
4,0 met 2 stemmen 341
Blaast het maartse hels gewaai Van de bomen ’t nest der kraai, Nimmer laat de kraai de moed, Maar herbouwt het nest...

De baan des braven.

poezie
4,0 met 3 stemmen 223
Psalm I. WEL zalig is de man die niet de baan des bozen Betreedt, hij, die niet volgt de raad van goddelozen, No...

O, WARE IK MAAR EEN MAAIER.

poezie
4,0 met 1 stemmen 253
O, ware ik maar een maaier. Ik ging waar frisse kruiden staan 'k Zou ze allen vrolijk nederslaan... Heisa, tjink,...

Daar, waar het onrecht troont.

poezie
4,0 met 3 stemmen 252
Daar, waar het onrecht troont, Klinkt luid de stem des Dichters, Waar waarheid wordt gehoond, De baak der volksverl...

AAN EEN MEISJE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 293
Waarom gevlucht verschrokken Voor mijne grijze lokken? Terwijl ge in lentepracht Nog jeugdig staat te blozen, Mi...

VAN EEN LIEF VROUWENBEELD.

poezie
4,0 met 2 stemmen 422
Gij, fris on lieflijk vrouwenbeeld, Geboren op de Vlaamse wei, Gij, die gemoed en harte streelt, Als de eerste sch...

O, zalige nachten.

poezie
4,7 met 3 stemmen 418
O, zalige nachten van huwelijksmin, Met tranen van weelde bepereld, Ge zijt het geheime en het enig begin Der eeuwige...

DE NACHT IS STILLE

poezie
4,0 met 1 stemmen 348
De nacht is stille, geen gerucht Verneemt mijn luistrend hart; Het lover hangt, de staande lucht Is als bevrucht met...

Het vogelke

poezie
4,0 met 2 stemmen 490
Hoe is het mooglijk dan Dat men u vangen kan Vogel, gij licht van pluim. Vliegend door het ruim; Die langs de loverh...

De werkman

poezie
3,0 met 1 stemmen 501
Door hageljacht en wind, In de overgrote stad, Een lieflik bedelkind, Zong, 't oog van tranen nat... Haar lied voor...

Levenslust

poezie
4,0 met 2 stemmen 477
Men staakt het sombre treuren, wanneer de lente zingt, en als met ‘t bloemengeuren, de hoop in ‘t harte dringt....