inloggen

resultaten voor 'Emanuel Hiel'


50 resultaten.
Sorteren op:

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 18 stemmen 1.750
Al die willen te kapen varen Moeten mannen met baarden zijn. Tartend stormen, strijd en pijn, Wild als de baren! Vli...

Kom, lieve mei.

poezie
Kom lieve lente, tover de bomen weder groen, dan kan ik, onder 't lover, een wandelingske doen. Laat weer aan '...

Liefde.

poezie
5,0 met 3 stemmen 472
O, Liefde, stroom van wellust, die als een zonne blaakt, die zelfs de wreedste wilden zo zacht als englen maakt, die...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 500
Geen kroon bevlekt zijn machtig hoofd. geen scepter houdt zijn hand; hij wordt nochtans geliefd, geloofd, in 't scho...

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 288
Ik ben wat grof en ongeslepen, ik spreek het Vlaamse hert rechtuit, ik ken ook gene Franse knepen, waarmee men hie...

Vonkelt er een straal der zonne

poezie
4,0 met 2 stemmen 181
Vonkelt er een straal der zonne, lachend in het hart der bronne, borr’lend zingt ze in heilige wonne: liefde, li...

Heisa.

poezie
Heisa, lustig moet men zijn bij gezang en koele wijn, want waarom toch beven? lach de duivel in 't gezicht, vrees d...

Zoete kussen

poezie
Voor hare venster bloeien rozelaren, en wil zij dat ik heimlijk haar kom kozen dan smijt ze mij twee purperrode rozen....

Wiking Harald

poezie
Stout strandt de Wiking Harald Op Vlaandrens grijze kust, Met zijn ontembre Noren, Op goud en wijn belust. Doch...

Arme droeve tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 266
Zij was liefdevol en fris als een verse kriek; niet te wulps en niet te nis, niet melancholiek. Neem een vrijer, zei...

Huiverig oord.

poezie
De bloemen, die slank daar rijzen, zijn bleek gelijk de dood; ene enkle staat in 't midden, als bloed zo vurig roo...

NOORDZEE

poezie
Wie kust er zo driftig der duinen zand? Wie klotst er zo blij, zo juichend aan 't strand? Wie geeft er ons zout in...

Licht zij uw geest.

poezie
5,0 met 4 stemmen 499
Licht zij uw geest, dan is u alles licht! De vreugde speelt dan op uw aangezicht, gelijk de lentewind op geur'ge blo...

Gebed tegen vervolgers.

poezie
Psalm XVII. Hoor, o Heere, mijn gesmeek, Waarheid uit mijns herten grond; Valsheid is 't niet, die ik spreek,...

WAT RUST ZE ZACHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 178
Wat rust ze zacht in 't malse ledekant, Het blank gelaat, in 't kroezelhaar gesloten, Met iets zo fijns, zo zeldza...

Sibylla

poezie
4,0 met 2 stemmen 243
Sibylla, aangebeden kind - zoo wispelturig als de wind - die louter zielenvreugde vindt met herten doen te smachten,...

Meester-zangers.

poezie
Des morgens, bij het strelend zonnegloren, Stijgt Meester Leeuwerk uit het dromend koren. Hel trillend, fel schettre...

Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd?

poezie
4,0 met 2 stemmen 309
Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd? Als de zonne de aarde kussen koomt, Stijgt de vogel zingend in de lucht: Vri...

Maart. – Dondermaand

poezie
4,0 met 2 stemmen 335
Blaast het maartse hels gewaai Van de bomen ’t nest der kraai, Nimmer laat de kraai de moed, Maar herbouwt het nest...

De baan des braven.

poezie
4,0 met 3 stemmen 220
Psalm I. WEL zalig is de man die niet de baan des bozen Betreedt, hij, die niet volgt de raad van goddelozen, No...

O, WARE IK MAAR EEN MAAIER.

poezie
O, ware ik maar een maaier. Ik ging waar frisse kruiden staan 'k Zou ze allen vrolijk nederslaan... Heisa, tjink,...

Daar, waar het onrecht troont.

poezie
4,0 met 3 stemmen 243
Daar, waar het onrecht troont, Klinkt luid de stem des Dichters, Waar waarheid wordt gehoond, De baak der volksverl...

AAN EEN MEISJE.

poezie
Waarom gevlucht verschrokken Voor mijne grijze lokken? Terwijl ge in lentepracht Nog jeugdig staat te blozen, Mi...

VAN EEN LIEF VROUWENBEELD.

poezie
4,0 met 2 stemmen 416
Gij, fris on lieflijk vrouwenbeeld, Geboren op de Vlaamse wei, Gij, die gemoed en harte streelt, Als de eerste sch...

O, zalige nachten.

poezie
4,7 met 3 stemmen 413
O, zalige nachten van huwelijksmin, Met tranen van weelde bepereld, Ge zijt het geheime en het enig begin Der eeuwige...

DE NACHT IS STILLE

poezie
De nacht is stille, geen gerucht Verneemt mijn luistrend hart; Het lover hangt, de staande lucht Is als bevrucht met...

Het vogelke

poezie
4,0 met 2 stemmen 486
Hoe is het mooglijk dan Dat men u vangen kan Vogel, gij licht van pluim. Vliegend door het ruim; Die langs de loverh...

De werkman

poezie
Door hageljacht en wind, In de overgrote stad, Een lieflik bedelkind, Zong, 't oog van tranen nat... Haar lied voor...

Levenslust

poezie
4,0 met 2 stemmen 472
Men staakt het sombre treuren, wanneer de lente zingt, en als met ‘t bloemengeuren, de hoop in ‘t harte dringt....

Bruisend zwalpt

poezie
4,2 met 4 stemmen 462
Bruisend zwalpt me over 't hoofd ene zee; Wervelwind warrelt woest, rukt me mee... En de sterren verzwinden, verslind...