inloggen

resultaten voor 'Guido Gezelle'


205 resultaten.
Sorteren op:

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,1 met 30 stemmen 5.395
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâr...

Gepoeft, gepaft

poezie
4,1 met 14 stemmen 3.149
Gepoeft, gepaft, ge'n hoort niet el, met wappers en met wissen fel, als smijten, slaan en buisen, dat beide uwe...

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.276
Nooit en streelde er mijne wangen traan zo dierbaar en zo lief als die ik heb opgevangen in de plooien van uw brief,...

HEB MEELIJEN

poezie
3,9 met 11 stemmen 3.028
Heb meelijen met de bomen, laat de bast hun ongeschonden; bewaar ze voor de nijdigheid der kwade nagelwonde...

WIE IS ALS GOD!

poezie
3,2 met 15 stemmen 3.080
'Wie is als God!' zo wierd het woord, in lang verleden tijden, omtrent de troon van God, gehoord, als Mic...

't Laatste

poezie
3,7 met 9 stemmen 3.259
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij...

Ik wense u

poezie
3,9 met 27 stemmen 6.304
Ik wense u een jaar, dat zacht als zijde is ; Ik wense u een jaar, dat blank en blijde is; Ik wense u een jaar, dat ve...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.675
Gedaagde, bodemvaste bosgenoten, bomen, die ‘k, wel vijftig jaren lang, boom wete; en zo hoge als nu ges...

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.966
Ha! beklaag hem, die gevangen Onder 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn...

Pasen, Pasen

poezie
5,0 met 3 stemmen 679
Pasen, Pasen, luide klinke nu de slag van lerke en vinke, nu de stem van mense en dier! Pasen, Pasen, wij...

o Vrijdag, die de mens gemaakt

poezie
o Vrijdag, die de mens gemaakt ons voorhoudt, in de bladen van Gods eerweerde daden, als kind van stof en aarde,...

'T LAATSTE

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.305
AAN DE ONBEKENDE LEZER Hoe zoet is 't om te peizen dat, terwijl ik rust misschien, een ander, ver van hier, mij on...

Ach hemellawerke

poezie
4,3 met 3 stemmen 571
Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan zo luide en zo lange te preken, waar dat ik met de ogen niet achter en kan,...

Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen

poezie
Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen, te wandelen, bemint men van de twee de een, de een gelijk de a...

WINTERMUGGEN

poezie
3,0 met 3 stemmen 993
De wintermuggen zijn aan 't dansen, ommentomme, zo wit als muldersmeel, zo wit als molkenblomme. Ze varen hoge, in...

Schuldeloos blommeke lief

poezie
4,5 met 4 stemmen 772
Schuldeloos blommeke lief, dat op mijne weg ik ontmoete, laat mij een stonde bij u toch, laat mij een stondeke staa...

DE NAVOND KOMT ZO STIL

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.428
De navond komt zo stil, zo stil zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.244
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag h...

Brand los, mijn hert

poezie
4,0 met 4 stemmen 831
Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt; brand los van kot en ketens, nu de wenende oge ontbl...

De koning is gekommen!

poezie
4,0 met 2 stemmen 783
De grote zon, de zomer is ten oosten uitgeklommen, bezoekende zijn koninkrijk... De volkeren, de groten en...

DUIVEN

poezie
4,8 met 4 stemmen 963
Klap-klap-klap, m’n dertien duiven slaan hun vlerken, de ene op de aâr; klap-klap-klap, en henenschuiven do...

‘k Hore tuitend' hoornen

poezie
5,0 met 2 stemmen 647
‘k Hore tuitend' hoornen en de navond is nabij voor mij: kinderen, blij en blonde, kom, de navond is nabij,...

WIEROOK

poezie
o Wierookgraan, geronnen traan van ceder- en van lorkenstammen, gebedenbeeld, daar ‘t vier in speel...

DE WILDE WIND

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.876
Door ‘t haaghout raamt de wilde wind, verblind, zijn reuzensprongen: en al dat ooit hem...

V U I S T R E C H T

poezie
Ellendig al me' leven, zonder oost of troost: van iedereen verlaten en verraân, v...

Meidag

poezie
5,0 met 3 stemmen 2.122
De kerzelaar zijn trouwgewaad heeft aangedaan: vandage moet hij, meidag is ‘t, ter bruiloft gaan....

TERUG

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.638
Scheef is de poorte, van oudheid, geweken; zaâlrugde 't dak van de schure; overal stro op de zwepingen zit er ges...

DE WAGEN DES TIJDS

poezie
Daar kwam er een wagen vol nachten en dagen, vol maanden en uren en stonden gereen, fel trokken en weerden hen'...

Canteclaar

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.509
Gekamde koning Canteclaar, hoe geren zie 'k u komen daar, gestapt zo edeldrachtig als Alexander, Attila, of Karloma...

PEREN

poezie
3,7 met 3 stemmen 2.592
Gebogen hangt het perenhout, bevallig, onder ‘t menigvoud gedrag, dat hem bewonderen laat alom, en op de bomen staa...