inloggen

resultaten voor 'Guido Gezelle'


205 resultaten.
Sorteren op:

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.164
Nooit en streelde er mijne wangen traan zo dierbaar en zo lief als die ik heb opgevangen in de plooien van uw brief,...

HEB MEELIJEN

poezie
3,9 met 11 stemmen 2.953
Heb meelijen met de bomen, laat de bast hun ongeschonden; bewaar ze voor de nijdigheid der kwade nagelwonde...

WIE IS ALS GOD!

poezie
3,2 met 15 stemmen 3.036
'Wie is als God!' zo wierd het woord, in lang verleden tijden, omtrent de troon van God, gehoord, als Mic...

't Laatste

poezie
3,7 met 9 stemmen 3.199
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij...

Ik wense u

poezie
3,9 met 27 stemmen 6.213
Ik wense u een jaar, dat zacht als zijde is ; Ik wense u een jaar, dat blank en blijde is; Ik wense u een jaar, dat ve...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.615
Gedaagde, bodemvaste bosgenoten, bomen, die ‘k, wel vijftig jaren lang, boom wete; en zo hoge als nu ges...

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.921
Ha! beklaag hem, die gevangen Onder 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn...

Pasen, Pasen

poezie
5,0 met 3 stemmen 649
Pasen, Pasen, luide klinke nu de slag van lerke en vinke, nu de stem van mense en dier! Pasen, Pasen, wij...

o Vrijdag, die de mens gemaakt

poezie
o Vrijdag, die de mens gemaakt ons voorhoudt, in de bladen van Gods eerweerde daden, als kind van stof en aarde,...

'T LAATSTE

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.271
AAN DE ONBEKENDE LEZER Hoe zoet is 't om te peizen dat, terwijl ik rust misschien, een ander, ver van hier, mij on...

Ach hemellawerke

poezie
4,3 met 3 stemmen 539
Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan zo luide en zo lange te preken, waar dat ik met de ogen niet achter en kan,...

Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen

poezie
Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen, te wandelen, bemint men van de twee de een, de een gelijk de a...

WINTERMUGGEN

poezie
3,0 met 3 stemmen 950
De wintermuggen zijn aan 't dansen, ommentomme, zo wit als muldersmeel, zo wit als molkenblomme. Ze varen hoge, in...

Schuldeloos blommeke lief

poezie
5,0 met 3 stemmen 735
Schuldeloos blommeke lief, dat op mijne weg ik ontmoete, laat mij een stonde bij u toch, laat mij een stondeke staa...

DE NAVOND KOMT ZO STIL

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.356
De navond komt zo stil, zo stil zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.207
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag h...

Brand los, mijn hert

poezie
4,3 met 3 stemmen 808
Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt; brand los van kot en ketens, nu de wenende oge ontbl...

De koning is gekommen!

poezie
4,0 met 2 stemmen 759
De grote zon, de zomer is ten oosten uitgeklommen, bezoekende zijn koninkrijk... De volkeren, de groten en...

DUIVEN

poezie
4,8 met 4 stemmen 942
Klap-klap-klap, m’n dertien duiven slaan hun vlerken, de ene op de aâr; klap-klap-klap, en henenschuiven do...

‘k Hore tuitend' hoornen

poezie
5,0 met 2 stemmen 619
‘k Hore tuitend' hoornen en de navond is nabij voor mij: kinderen, blij en blonde, kom, de navond is nabij,...

WIEROOK

poezie
o Wierookgraan, geronnen traan van ceder- en van lorkenstammen, gebedenbeeld, daar ‘t vier in speel...

DE WILDE WIND

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.842
Door ‘t haaghout raamt de wilde wind, verblind, zijn reuzensprongen: en al dat ooit hem...

V U I S T R E C H T

poezie
Ellendig al me' leven, zonder oost of troost: van iedereen verlaten en verraân, v...

Meidag

poezie
5,0 met 3 stemmen 2.107
De kerzelaar zijn trouwgewaad heeft aangedaan: vandage moet hij, meidag is ‘t, ter bruiloft gaan....

TERUG

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.617
Scheef is de poorte, van oudheid, geweken; zaâlrugde 't dak van de schure; overal stro op de zwepingen zit er ges...

DE WAGEN DES TIJDS

poezie
Daar kwam er een wagen vol nachten en dagen, vol maanden en uren en stonden gereen, fel trokken en weerden hen'...

Canteclaar

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.497
Gekamde koning Canteclaar, hoe geren zie 'k u komen daar, gestapt zo edeldrachtig als Alexander, Attila, of Karloma...

PEREN

poezie
3,7 met 3 stemmen 2.570
Gebogen hangt het perenhout, bevallig, onder ‘t menigvoud gedrag, dat hem bewonderen laat alom, en op de bomen staa...

Maak pompen van kanons

poezie
Maak pompen van kanons en speiten van geweren, al 't vechten is voorbij, 't is vrede weere in 't land....

HEBT GIJ TINEL

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.915
Hebt gij Tinel, Edgar Tinel gezien, gezien, gehoord, gesproken? En heeft hij u dat overstoflijk brood van zang en s...