inloggen

resultaten voor 'Guido Gezelle'


205 resultaten.
Sorteren op:

De profundis

poezie
4,0 met 12 stemmen 2.830
De profundis! klonk de bede, De profundis! zuchtte 't huis, 't huis, en al die knielden mede, in godvruchtig stem...

O Here maak mijn herte sterk

poezie
1,4 met 72 stemmen 2.800
o Here, maak mijn herte sterk als staal, als steen, als kerkewerk; opdat het, onder 't lijden niet week en worde en...

Pasen

poezie
3,5 met 44 stemmen 3.949
Pasen, Pasen, luide klinke nu de slag van lerke en vinke, nu de stem van mense en dier! Pasen, Pasen,...

Het leven

poezie
3,7 met 15 stemmen 4.973
Het leven is een krijgsbanier, door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, kloekmoedig voorwaart...

ABELEN

poezie
3,6 met 14 stemmen 1.988
Versgevelde abelenbomen liggen langs de grachten heen, die de oude zandweg zomen, hoofd en armen afges...

De bladerloze bomen

poezie
3,6 met 20 stemmen 4.491
De bladerloze bomen, on- gedurig en verlegen, staan vechtende in de voorjaarswind, en weg- en weêrgeslegen; ze buig...

'K ZAL MIJ VAN TE DICHTEN ZWICHTEN

poezie
3,4 met 16 stemmen 3.198
‘k Zal mij van te dichten zwichten, zo ‘t mijn hart niet wel en gaat: wie kan rijpe bezen lezen van een tak die d...

HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.668
Het oud jaar is gekist, genageld en begraven; en ‘t nieuwe, korts nadien, kwam schielijk aan te draven....

Heilige Maria die daar zijt

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.687
Heilige Maria die daar zijt Moeder ende Maagd, van Kerst gewijd; vrij van alle zonden en smetten, wil op mij, uwe...

HET WINTERSPOOK

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.444
De deuren van de Oosten gaan, nog nauwlijks, even open en toe, gelijk, de laatste keer, des vege wimpers do...

ALS DE ZIELE LUISTERT

poezie
4,0 met 35 stemmen 5.914
Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, 't lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft: blâr...

Gepoeft, gepaft

poezie
3,7 met 19 stemmen 3.377
Gepoeft, gepaft, ge'n hoort niet el, met wappers en met wissen fel, als smijten, slaan en buisen, dat beide uwe...

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
2,9 met 16 stemmen 3.578
Nooit en streelde er mijne wangen traan zo dierbaar en zo lief als die ik heb opgevangen in de plooien van uw brief,...

HEB MEELIJEN

poezie
4,0 met 15 stemmen 3.247
Heb meelijen met de bomen, laat de bast hun ongeschonden; bewaar ze voor de nijdigheid der kwade nagelwonde...

WIE IS ALS GOD!

poezie
3,1 met 18 stemmen 3.263
'Wie is als God!' zo wierd het woord, in lang verleden tijden, omtrent de troon van God, gehoord, als Mic...

't Laatste

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.455
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij...

Ik wense u

poezie
3,9 met 32 stemmen 6.631
Ik wense u een jaar, dat zacht als zijde is ; Ik wense u een jaar, dat blank en blijde is; Ik wense u een jaar, dat ve...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.857
Gedaagde, bodemvaste bosgenoten, bomen, die ‘k, wel vijftig jaren lang, boom wete; en zo hoge als nu ges...

Wenen

poezie
3,2 met 17 stemmen 4.092
Ha! beklaag hem, die gevangen Onder 't wegen van de pijn, Niet en kan een trane ontvangen, Wenen en gelukkig zijn...

Pasen, Pasen

poezie
3,7 met 15 stemmen 855
Pasen, Pasen, luide klinke nu de slag van lerke en vinke, nu de stem van mense en dier! Pasen, Pasen, wij...

o Vrijdag, die de mens gemaakt

poezie
4,0 met 2 stemmen 602
o Vrijdag, die de mens gemaakt ons voorhoudt, in de bladen van Gods eerweerde daden, als kind van stof en aarde,...

'T LAATSTE

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.433
AAN DE ONBEKENDE LEZER Hoe zoet is 't om te peizen dat, terwijl ik rust misschien, een ander, ver van hier, mij on...

Ach hemellawerke

poezie
4,3 met 3 stemmen 688
Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan zo luide en zo lange te preken, waar dat ik met de ogen niet achter en kan,...

Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen

poezie
2,6 met 5 stemmen 949
Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen, te wandelen, bemint men van de twee de een, de een gelijk de a...

WINTERMUGGEN

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.136
De wintermuggen zijn aan 't dansen, ommentomme, zo wit als muldersmeel, zo wit als molkenblomme. Ze varen hoge, in...

Schuldeloos blommeke lief

poezie
4,2 met 6 stemmen 920
Schuldeloos blommeke lief, dat op mijne weg ik ontmoete, laat mij een stonde bij u toch, laat mij een stondeke staa...

DE NAVOND KOMT ZO STIL

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.627
De navond komt zo stil, zo stil zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.386
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag h...

Brand los, mijn hert

poezie
3,8 met 5 stemmen 948
Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt; brand los van kot en ketens, nu de wenende oge ontbl...

De koning is gekommen!

poezie
4,0 met 2 stemmen 879
De grote zon, de zomer is ten oosten uitgeklommen, bezoekende zijn koninkrijk... De volkeren, de groten en...