inloggen

Alle inzendingen van HAN MESSIE

951 resultaten.

Sorteren op:

HONDERD JAREN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 14
De beeldsnijder maakt een kleine treinreis, draagt een wortelstronk, door bliksem geraakt Hij zeult te voet verder; een kleine stad naakt. Wacht daar vrije opdracht of strakke eis? Eindelijk zingen hout en beitel hun wijs: een gaper voor de drogist wordt gemaakt. Het werk komt gereed: zware ruzie blaakt! De winkelier biedt veel te lage…

WILDENBORCHS VOORJAAR

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 18
Sneeuwklokjes wiegen zacht, nietig en bescheiden, worden bemoedigd door heersende narcissen. Knipoogt dichter Staring nog?…
Han Messie28 februari 2024Lees meer…

PAS OPGESTAAN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 13
Onze Heer Jezus volbrengt aan het vereerde kruis Zijn onmenselijk lijden rust drie dagen in het graf omgeven door een schone hof herrezen uit de dood wandelt de levende Heiland door de bloeiende tuin bloemen geuren jeugdig sterken Zijn vreugde weldra te verschijnen bij wie Hem nabij waren en voor hen de laatste woorden van de…
Han Messie25 februari 2024Lees meer…

WIE VORST ?

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 76
In de boeiende Tom Poesverhalen komt steeds een vereerd iemand naar voren, laat zich, ofschoon overleden, graag horen, mag sterke bewondering behalen. Zijn beschouwen en goedvinden stralen bij elke beleving, gaan nooit verloren, zullen alle avonturen bekoren, geven raad tijdens moeite en dwalen. Heer Bommel is trots op het uitdagen van…
Han Messie22 februari 2024Lees meer…

HET MILDE WINT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 28
Wolken boven de woelige wereldzee laten hun bliksems, gevat in dreigend grauw, neerdalen, geven de golven een douw, vinden en tarten het menselijke wee. Op het water danst een zwaard met stormwind mee, zwaait moordlustig als een woeste tijgerklauw, brengt aanstromende lucht telkens een houw, verraadt onzekerheid, zoekt hechte stee. Het…
Han Messie16 februari 2024Lees meer…

VERWONDERING

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 36
De bezigheden in het daagse leven, die als vanzelf voortgaan, zijn elke dag weer een gunst van onze Hemelvader.…
Han Messie13 februari 2024Lees meer…

VRIJE AFSPRAAK

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 29
Bij Kinderboerderij Parkhoeve gelegen aan de noordelijke polders naast de stad Breda veeg ik het dorre loof bijeen een roodborstje volgt me hupt voort vliegt steeds even op kijkt onder een schuivend blad pikt en hoopt op kleine hapjes die tevoorschijn zullen komen voelt zich vrij van medezoekers naar het begeerde voedsel verliest…
Han Messie10 februari 2024Lees meer…

DE VERSNELLER

netgedicht
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 60
De oude schicht van heer Bommel rijdt plotseling harder dan alle sportauto 's dankzij een klein toestel door professor Prlwytzkofsky uitgevonden de vernuftige doos jaagt op Slot Bommelstein het huishouden op vernielt mooie vloerkleden de stad Rommeldam is vol radeloze burgers die verrast worden door een boze wervelwind…
Han Messie7 februari 2024Lees meer…

KLEIN VERMAAN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 42
Als je in of naast andermans huis iets uitvoert wat men lang niet toejuicht klinkt daarop vaak de vraag doe je dat thuis ook? deze welbekende kreet uit dagelijks leven is een korte uitspraak in simpel ander gewaad van Jezus' gebod God met heel zijn of haar wezen lief te hebben de medemens als zichzelf.…
Han Messie4 februari 2024Lees meer…

SCHILDPAD

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 68
Heerlijk soezen in de zon, lui en roerloos: nieuwe levenskracht stroomt mijn pantser in, geeft voor komende uren goede zwerfzin, flink voortgaan bij rustig weer of windhoos. Daagse bezigheid duurt een hele poos. Moeizaam gaat de wandeling in het begin. Eerst valt het lopen zwaar, klinkt dan vol gewin. Wacht een smakelijke distel of roos?…
Han Messie1 februari 2024Lees meer…

NIETIG HUIS

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 32
Met het busje aan je hand waarin gerinkel luidt soms ook wat zwak geritsel door straten langs gevers gaan bij een oud krot gaat de gammele deur piepend en knarsend open een verrassend aanzien enige schemerlampen brengen zacht gouden licht in de kleine huiskamer waar gelukkige ouders tevreden kijken naar hun vier kinders…
Han Messie25 januari 2024Lees meer…

GEGEVEN

netgedicht
1.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 73
Een dag als alle andere _ of misschien toch iets heel bijzonders: altijd een dag, gemaakt door genade van onze Heer.…
Han Messie23 januari 2024Lees meer…

HAIKU + TANKA

netgedicht
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 17
WOLKJE Poedermelk dwarrelt neer in warme koffiedamp, hernieuwt smaak en zin. DAAGSE GUNST Beide voorrechten van alle etmalen zijn: het geliefde bed altijd mogen opzoeken en het ook weer verlaten.…
Han Messie19 januari 2024Lees meer…

DENKENDE OORLOG

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 54
Het land waarin de enige God over wereld en heelal beleden en vereerd werd vecht thans verwoed en meedogenloos veel bezongen Israël en landstreek Gaza u strijdt vernielzuchtig tegen elkaar houdt onschuldigen gevangen met eindeloze vragen bidt men tot de Heer van al het leven misschien schuilt vrede in het verre verschiet…
Han Messie18 januari 2024Lees meer…

GRIMM

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 50
De broers Jacob en Wilhelm doorzoeken boekenkasten, minnen het verleden, waar deugd en kwaad tegen elkaar streden. Verder kijken dan vier kamerhoeken! De jonge, geleerde heren bezoeken het boerenland, haastig gaan hun schreden naar een werkvrouw, wier gedachten veel deden: volksverhaal bloeit binnen haar hoofddoeken. Beide beoefenaars der…
Han Messie14 januari 2024Lees meer…

VAN HAERSMAPARK

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 30
Eens was de grote tuin welke zijn helende adem over het woelige Drachten deed waaien en mensen riep om hier te genieten van bonte bloemenpracht waar vlinders en bijen hun leven kracht gaven een geliefd woonoord van eenden en zwanen die in en rondom de vijver rust en vertier vonden de graag bezochte lusthof behoort tot het verleden…

ARBEID NAAST VAART

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 90
Bij het Noordzeekanaal voeren noeste boeren op wijde polders hun daagse bezigheden uit waarbij ploffend gedruis van langs varende schepen lustig de tijdmaat geeft aan het ploegen zaaien maaien en hooikeren zwervende damp uit vaartuigen strijkt over de landman noodt stil tot reizen maar aarde vol groeikracht roept met ruisende…

EENS EVEN

netgedicht
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 20
Het gebed tot God zegent de vroege ochtend evenals de late avond en menig verstrooid uur bij het drukke middag van de dag eens kort en krachtig blije woorden of vragen naar de hoogste Heer zenden is een onkwetsbaar schild sterk en steeds te gebruiken onder voortgaan vol geloof.…

VRIJE NADAGEN

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 41
Verblijd door zang binnen kloostermuren peutert een vrome, ingetogen heer aan stevig ijzerwerk en broze veer, zit op schijfjes en schroeven te turen. Tijdens de stille, werkzame uren denkt hij aan zijn taak en reizen van weleer; vanuit het paleis riep de verte steeds weer, vroeg rechtspraak en daadkrachtig besturen. Het rustige klokken…
Han Messie29 december 2023Lees meer…

DE VLIEREN

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 50
In Breda 's buurt "Heuvel" prijkt een gebouw, toont in zijn zalen schone afbeeldingen van 't winkelpleins gewezen woningen, is vol zachte schemer, wazig, bleek blauw. Hierbinnen daalt stemming als milde dauw neer op gezelschappen en eenlingen. In de ruimte galmt soms welluidend zingen; stemmen luiden plooibaar: wijd, dan weer nauw.…
Han Messie21 december 2023Lees meer…

DALEND LICHT

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 60
Omhoog kijken naar de ster van Bethlehem die eenzaam en groots aan het hemelse zwartblauw prijkt bij een half gesloten oog rekt haar onderste punt zich uit tot een lange straal die de aarde treft daarbij door hart en brein glijdt vrij maakt van zwaar denken onsterfelijke genade van Heer Jezus laat voelen.…
Han Messie16 december 2023Lees meer…

WENTELWOORDEN

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 51
Koude adem strijkt over kale bomen van 't Olterterper bos, danst als luchtkolk tussen kruin en grauwe, lage wolk, laat beeldhouwersdenken in zich stromen. Sierlijk zwaaiende gereedschappen komen: fijzinnige beitels, soms een harde dolk, treffen tere twijgen, zijn alle een tolk voor arbeidsklank voorbij de boszomen. Spraak van wind rondom…
Han Messie13 december 2023Lees meer…

WERK IN DE AARDE

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 38
In de winter zijn paddenstoelen verdwenen ofschoon talloze draden zwamvlok genaamd werkzaam voort bestaan in de grond verzonken verteerd leven in zich laten komen om over te brengen in de sluimerwortels van boom plant en bloem het barre getij verzorgt verborgen voeding voor ongeboren bloeikracht die stil haar sterkte vergaart…
Han Messie6 december 2023Lees meer…

VORST EN WEILAND

netgedicht
2.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 36
He torenvalkje fladdert in de kou, vergat zijn jaarlijkse trek.…
Han Messie2 december 2023Lees meer…

STEEDS ONBEKEND

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 83
Vele dichters uit de jaren twaalfhonderd dertienhonderd vermeldden geen namen bij hun voltooide werken die op de dag van heden nog gelezen worden schoon niet geheel begrepen lezers blijven boeien naar zekerheid doen speuren de stem welke riep tot doorgeven van zienswijze en levenswijsheid aan de mensheid verdreef het bewuste ik.…
Han Messie30 november 2023Lees meer…

VER SCHOUWEN

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 152
Tijdens schone nachten voor het Kerstfeest naar de hemel vol getwinkel kijken... Bespeur je wellicht iets, wat kan lijken op de wijzende Ster, die eens is geweest? Menig lichtpuntje schittert , sterk of bedeesd. wil het ons met een boodschap bereiken, misschien ieders ogen met denkwijze strijken? Men wordt overheerst door tijdloze geest.…
Han Messie28 november 2023Lees meer…

LOFFIE 's ZAAL

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 68
Witte room, gladgeschaafd, glanst op het huis in Meersel-Dreef, waar blije geruchten rondom de toog klinken, en drankkluchten baas en klant één doen zijn in stemmengedruis. Hier blijft herrie gemoedelijk en kuis. Oud vermaak mag menselijk brein verluchten: kinderlijk verleden bewaart zijn vruchten: allerlei speelgoed geniet knus tehuis.…
Han Messie22 november 2023Lees meer…

KUCHBEHOEFTE

netgedicht
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 64
Bij zware verkoudheid is het weleens moeilijk in te slapen enkele zang of meerstemmig lied klinkt voortdurend in het donker werkt zich op tot plagend nachtkoor sterk en ontembaar opgericht door het trage zacht glijdende keelslijm dat toonkunst schrijft.…
Han Messie18 november 2023Lees meer…

HERFSTWENKEN

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 24
Rondom het vertrouwde Slot Bommelstein staan paddenstoelen langs vele wegen, spreken een taal, die plechtig gezwegen, wegwijzer naar nieuw beleven wil zijn. Het Donkere Bomen bos heeft een festijn van geurige zwammen, aaneengeregen tot kringen met tovermacht; allerwegen scheppen boleten vaag vragend bewustzijn. In de grotten van de Zwarte…
Han Messie15 november 2023Lees meer…

WESTERDRIFT

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 41
Harde stormwind verlaat de Noordzee vol witgekuifde golven waaruit losgeslagen vlokken naar elke verte snellen raast over Vlaams en Nederlands land drukt het gras plat aan de grond laat hoge riethalmen dansen ter ere van zijn kracht de ranke stengels zwiepen sierlijk neer richten zich luchtig weer op hij slaat eenzame bomen met woeste…
Han Messie12 november 2023Lees meer…
Meer laden...