inloggen

resultaten voor 'Han Messie'


579 resultaten.
Sorteren op:

BEVENDE HAND

netgedicht
Het vergrootglas danst: zonnevlekjes draaien rond: de bloem zoekt zichzelf....

WAARSCHUWING SCHEMERT

hartenkreet
Graag schrijf ik gedichten tot eer van God om Diens Naam te verheerlijken wat ook eigen geloof versterkt daarbij b...

Geestelijk theater

netgedicht
2,8 met 4 stemmen 79
GEESTELIJK THEATER Het leven in de wereld én bij Onze Lieve Heer is een levendig toneel waarachter vele decors...

Nieuwjaar peinst

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 90
Het lange verleden van onze oude aardbol eens te zien gelijk zes dagen als in het Scheppingsverhaal uit het eerste B...

Gods koninkrijk

netgedicht
Hoopvol uitzien naar de wondere tijd, waarin het kwade zal zijn verdreven, de mensen altijd heerlijk mogen leven, bli...

Gelukkige greep

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 128
Op het bospaadje pak ik mijn vrouws benen vast: die tor is gered!...

Hoe tegenwoordig?

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 62
Gods aanwezigheid willen bemerken of al biddend en peinzend mogen voelen? Geloof is voortgaan door moeraspoelen, na v...

Bloeiend feest

hartenkreet
Dolle Leopold Bloom beleeft op één dag in de stad Dublin alle avonturen, die naar Grieks verhaal jaren moeten duren...

Het is gedaan

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 431
Mijn gedachten en wil om te schrijven krioelen onophoudelijk wringen door elkaar als wanhopige pootjes van vliegen in...

Versnipperde kerk

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 104
In de geheimzinnige stad van voortdurend vragend geloof lopen allerlei wegen en straten dooreen omringd door zachte...

Uitzien naar

hartenkreet
Nederlands kroonprins verlangt naar iemand voor heel het leven vele meisjes begeren hem hij verstaat de kunst van...

Pasen steeds mee?

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 108
Omstreeks het blijde feest van Nieuw Leven krijgen vogels verzorgende leglust, worden door liefde én afgunst gekust...

Vertier

hartenkreet
Woelig avonduur in de stad Leiden: kroegen zingen met kleurrijke ogen vol star of levend schemerlicht, pogen allerlei...

Vliegen

hartenkreet
In het geliefde Fokkervliegtuig de trots van Nederlands vernuft omvatten koninklijke handen het gewillig draaiende st...

Benauwde zetel

hartenkreet
Een geschiedenis ongeloofwaardig zwaar _ toch lachwekkend doch bovenal WAAR drie Russische jongemannen overvallen...

Gestremd

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 319
Zwitserse koeien kuieren lustig grazend rond op bloeiende berghellingen zoek tussen 't hoge gras de allerbeste plan...

ONDERWEG

hartenkreet
Het omringende heden is een kronkelig zandpad dat je voetzolen aangenaam streelt kiezelsteentjes priemen soms pijnlij...

Elf steden

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 135
In het ruime, blankgevroren Friesland suizen schaatsers van de grote wedstrijd over wenkend ijs, dikwijls hemelwijd,...

Oogvreugde

hartenkreet
Joelend verscheurt het kind mooi feestpapier, strooit het springend rond: fel kleurengekrioel schept een huiskamer vol...

Ver achter

hartenkreet
De kroonprins der Nederlanden verblijft in het land van Wales op een oude kostschool de jonge man van hoge adel er...

Nu en toen

hartenkreet
Het kerstfeest wordt ieder jaar gevierd met grote aandacht voor de Goddelijke Heiland waarbij vaak meer vreugde opwe...

Bredase Hubo

hartenkreet
Een lange geelwitte gevel glanst zacht, spreekt tot mensen, die denkend langs komen: "Hierbinnen wacht hout uit de be...

Aanzien

hartenkreet
3,5 met 4 stemmen 131
Een raampje van het paleis aan de Dam toont het vorsende, roerloze gezicht van prins Alexander, die zijn blik strak ri...

Blijven plakken

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 306
Klevende kleurige vierkantjes binnen rechte rijen zijn oude vertrouwde postzegels in plakboeken bewaard wachten na d...

Voortschrijdende Kerst

netgedicht
Ergens in het winterse duister der ruige Lage Landen warmt een knapperend houtvuur de gerieflijke aarden hut van ee...

Wintersport

hartenkreet
In Oostenrijks witte winterpracht staat prins Alexander verwonderd op zijn houten glijlatten vergezeld door stuiven...

Witte huiskerst

netgedicht
Licht geel en verfijnd rood spelen samen in de warm sprekende, zacht wenkende gloed, die zelfbewust, maar bescheiden a...

Opluchting

hartenkreet
Het vertrouwde woonkasteel verlaten. Een korte reis vol springende vrees van een beloerde, weerloze koolmees. Bemoedi...

Olterterper wapen

netgedicht
3,5 met 4 stemmen 236
Op een rood veld buigen twee eikentwijgen met hun vrucht, zijn door schoon najaar gekleurd; daaronder een gentiaan, di...

Verkenning

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 118
In de wenkende tuin van 't kasteel Drakesteyn wandelt peuter Alexander aan de ouderlijke hand eigenzinnig maakt hij...