inloggen

Alle inzendingen van Han Messie

667 resultaten.
Sorteren op:

ONGEMERKT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 5
Het prille groen bekoort ieder voorjaar de liefhebbers van beuken en eiken. Wie zullen met bewondering kijken naar het kleine loof, nauwelijks zichtbaar? Eenzame blaadjes boren zich traag en zwaar tussen stenen door, om lucht te bereiken, die mild belonend over hen zal strijken. Hun nietige kracht is onweerstaanbaar. Dit schier verborgen…

DRUK BEZOCHT HUIS

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 4
Wat een lust om het grote gokpaleis te bezoeken zonder wil tot spelen. Slechts kijken naar kleuren, die zich verdelen in felle lichten en rustig zwartgrijs. Geschuif, gerinkel en hortende wijs klinken uit kasten van spannend beleven. Draaitafels snorren bij afwachtend beven. Kreten versterken de uitdagende prijs. De schilder, dichter en…

STRIJD EN OVERGAVE

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 31
De ziekte Corona waart over heel de aardbol koestert trotse gedachten ik maak slachtoffers naar eigen keus en goeddunken weet de plaatsen te vinden waar de mensen zijn die zich het beste laten treffen en vellen ben wellicht de grote vervanger van de derde wereldoorlog die thans hoorde te woeden duistere denkbeelden laten we onze Hemelvader…

STRAK EN BUIGZAAM

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 15
Alle aandoeningen en zegswijzen in het Evangelie zijn kort en beslist, vermijden gedachten der vage mist: daagse taal zal hen als wit-zwart aanwijzen. Men mag het rechtlijnige prijzen, dat wellicht hard spreekt, volstrekt onbetwist. wordt Jezus' zachtmoedigheid hier gemist? Milde winden brengen vele denkwijzen. De kunst van samenwerkend…

BOMMELSAGA MET BIJBEL

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 44
Marten Toonder leest aandachtig in Gods woord schrijft en tekent verhalen uit eigen verbeelding ontsproten door zijn wondergeschiedenis schijnen zachte bleekgouden stralen van de Evangelische boodschap die Tom Poes en heer Bommel ofschoon zeker niet opzichtig vroom helpen om met doordacht geweten hun vrienden liefdevol bij te staan waarbij…

EEUWIGE ZANG

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 25
Toonkunst galmt vrijuit over de wei: zwanenvleugels bewegen klankrijk.…

KRUISGESCHIEDENIS

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 14
Een houten paal iets hoger dan twee meter daaraan een stevige ruwe dwarsbalk waar een urenlange foltergang met doodsstrijd de grootst denkbare pijn en benauwenis toont is een schandelijk martelwerktuig het maakt door alle eeuwen wereldreizen wekt allerhande schilders en beeldhouwers laat zich kunstzinnig openbaren als een reusachtig kruis…

BLIJ VERBERGEN

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 24
Het goudhaantje hupt over de bosweg, omhuld door opstuivend zand.…

MORGENGROET

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 66
Bij zonsopgang klinkt luid geklepper: ooievaars wijden hun nest in.…

WIE REDT JEZUS?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 19
Robert Long zingt een fel opstandig lied over het verleden van 't christendom, naar zijn mening star, bekrompen en dom. Harde tucht gaf vele mensen verdriet. Welk euvel bracht geestelijke leiding niet? Was zij slechts belust op eigen rijkdom? Toehoordersgedachten draaien zich steeds om als wervelwinden door neerbuigend riet. Na alle strenge…

BREDA 'S VOORJAARSTROTS

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 28
Het Liesbos toont onder zijn kale eiken lentevingers, die grondbloei bewerken, dan voldaan wegzweven op lichte vlerken, in Ulvenhouts wonderwereld neer strijken. Ze mogen park en moeraswoud verrijken vol fijn versnipperde schilderwerken, daarbij schoon Landgoed Valkenberg sterken. Winnende bosanemonen prijken! De Oranjestad houdt steeds…

ZUIVER WATER

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 27
's Nachts regent het hard: rotsen en weiden blinken lang in de morgen.…

EERVOL GEVECHT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 49
Onze Hemelse Vader schenkt getijden, waarbij verborgen bloei wacht in diepe rust, om daarna op bergen, aan elke kust ontwakend leven met pracht te geleiden. Wil Gods vijand deze lente bestrijden? Men moet afzien van stadsvertier en boslust, is zich van rond sluipend gevaar bewust. Ziekteduivels doen veel mensen lijden. Genezers en verzorgers…

WEIDEWILD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 22
Elanden grazen, turen soms in de verte. Wat doen die mensen?…

DEENSE SMAAK

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 40
Door Jutlands akker en stad dringt ongehinderd frisse beukenlucht.…

KORTE ZEEREIS

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 59
De veerboot legt aan: snel vliegen aalscholvers weg van hun rustplaats.…

OUDHEID BLIJFT JEUGDIG

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 64
Op de fjordhelling grazen geiten onbezorgd hun leven slijtend, beelden al springend de aard der Noorse vertellingen.…

NOORWEGEN WENKT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 91
De ruime baai vol heuvelige eilandjes blaast zijn wijde adem de nauwe Fjord in wiens peilloze diepte zich vrijuit meet met hoge rotsen aan weerskanten waar geiten onbezorgd wonen op steile grashellingen. verre spitse bergtoppen omringd door nevels en mat zonlicht schenken vragende gedachten en opwekkende vaagheid die ieder tot zich wil…

FJORDBLOEI

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 29
Zacht heidepaars siert elke rots tussen vloedlijn en hoge bergtop…

NOORSE REISKLANK

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 36
Kleine berken geven steile bergen allemaal hoofden vol dicht krullend haar. Een sneeuwschedel toont zich, glanzend en klaar, om hard drukkend stroompjes te verbergen. Het verleden wilde ruig bestaan vergen. Dagen der arbeid waren lang en zwaar. Avondspraak maakte ruw leven draagbaar met verhalen van trollen en dwergen. Het geliefde fjorden…

VOORJAAR AARZELT

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 43
Het grasveld ziet bont van krioelende krokus; schoon de lente wacht, toont zij hier al vol trots haar kleurige vingertoppen.…

STEEDS VOORT

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 47
Volhardend geloof is in het daagse leven en klein gebeuren, nuchter, met bezonnen geest, Gods wil gedenken en doen.…

AFWACHTING

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 47
Wat iedereen de Heer wenst te vragen, rijst omhoog, mag de Hemel bereiken, wil de menselijke geest verrijken, met sterk geloof en voornemens schragen. De gebeden kunnen schijnbaar vervagen, blijven bij God en Diens engel prijken als damp, die steeds bestaat, nooit zal wijken tijdens het aardse loven of klagen. Woorden, bewaard in Hemelse…

BEDEELD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 50
Het meisje veegt en boent de vloeren binnen de school der hoge wetenschappen. Vol sissend sop glijden natte lappen om zich somtijds luidruchtig te roeren. De schoonmaakster wil haar gedachten voeren met diepe ernst én luchtige grappen: "Wat zou Onze Lieve Heer mij boodschappen? Laat de toekomst uitdagend op je loeren?" Voldaan blijft de…

KLEINE ZENDERSMOED

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 33
De kustvaarder vaart voortdurend heen en weer over de wijde Noordzee, bij dag en nacht. Zonnegloed, geflonker van sterrenpracht geven de schepelingen werk vol eer. Lieve, lage golven, loeiend onweer begeleiden als sterke, trouwe wacht toestelgedreun, vermengd met schone kracht der toonkunst, die blij danst, steeds op en neer. De klanken…

HUISELIJK

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 84
Elektrisch licht glanst in de dichte, open haard, beeldt en schept warmte.…

HAASTIGE BLOEI

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 79
Lange druilregen benevelt kil, maar fijntjes de zachte winter, die vroeg wordt opgeluisterd met een veld gele krokus.…

VERLANGEN EN DAAD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
Bij het bidden tot God vragen we meestal tussen ons schone gaven te verdelen of Zijn bijstand en welwillend helen tijdens een moeilijk, hinderlijk geval. Ziet hoe de Vader elke dag, overal wonderbare zegen uit wil delen, zon en regen met zaaisel laat spelen, opdat heel de wereld zich voeden zal. Mensen werken als onderbeheerders aan 's…

STEEDS VOOR OGEN

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 44
De boodschap van 't machtigste strijdvaardige geloof zelfs je haters lief te hebben weldoen en bidden voor vijanden deze woorden waarmaken in het dagelijkse leven is onvoorstelbaar zwaar doch mogen zij voortdurend prijken op een fel rood krijgsvaandel dat gedurende heel het leven voor je uit blijft zweven.…
Meer laden...