inloggen

Alle inzendingen van Han Messie

645 resultaten.
Sorteren op:

STEEDS VOORT

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 19
Volhardend geloof is in het daagse leven en klein gebeuren, nuchter, met bezonnen geest, Gods wil gedenken en doen.…

AFWACHTING

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 11
Wat iedereen de Heer wenst te vragen, rijst omhoog, mag de Hemel bereiken, wil de menselijke geest verrijken, met sterk geloof en voornemens schragen. De gebeden kunnen schijnbaar vervagen, blijven bij God en Diens engel prijken als damp, die steeds bestaat, nooit zal wijken tijdens het aardse loven of klagen. Woorden, bewaard in Hemelse…

BEDEELD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 18
Het meisje veegt en boent de vloeren binnen de school der hoge wetenschappen. Vol sissend sop glijden natte lappen om zich somtijds luidruchtig te roeren. De schoonmaakster wil haar gedachten voeren met diepe ernst én luchtige grappen: "Wat zou Onze Lieve Heer mij boodschappen? Laat de toekomst uitdagend op je loeren?" Voldaan blijft de…

KLEINE ZENDERSMOED

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 15
De kustvaarder vaart voortdurend heen en weer over de wijde Noordzee, bij dag en nacht. Zonnegloed, geflonker van sterrenpracht geven de schepelingen werk vol eer. Lieve, lage golven, loeiend onweer begeleiden als sterke, trouwe wacht toestelgedreun, vermengd met schone kracht der toonkunst, die blij danst, steeds op en neer. De klanken…

HUISELIJK

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 73
Elektrisch licht glanst in de dichte, open haard, beeldt en schept warmte.…

HAASTIGE BLOEI

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 67
Lange druilregen benevelt kil, maar fijntjes de zachte winter, die vroeg wordt opgeluisterd met een veld gele krokus.…

VERLANGEN EN DAAD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 35
Bij het bidden tot God vragen we meestal tussen ons schone gaven te verdelen of Zijn bijstand en welwillend helen tijdens een moeilijk, hinderlijk geval. Ziet hoe de Vader elke dag, overal wonderbare zegen uit wil delen, zon en regen met zaaisel laat spelen, opdat heel de wereld zich voeden zal. Mensen werken als onderbeheerders aan 's…

STEEDS VOOR OGEN

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 36
De boodschap van 't machtigste strijdvaardige geloof zelfs je haters lief te hebben weldoen en bidden voor vijanden deze woorden waarmaken in het dagelijkse leven is onvoorstelbaar zwaar doch mogen zij voortdurend prijken op een fel rood krijgsvaandel dat gedurende heel het leven voor je uit blijft zweven.…

AFSMEKEN

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 28
Waarvoor bad ik ooit? Lieve Hemelse Vader ik ben me er van bewust dat al mijn gebeden van eens bij U verblijven als opgestegen verdwenen maar onzichtbaar bestaande damp waarvoor bid ik? geeft U mij de moed en kracht om in het diepste van mijn hart en geweten door te dringen waarvoor zal ik bidden? laat U de golven der toekomst als…

JETRO

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
Mozes' schoonvader houdt in woestijnland zijn kudde van steeds zwervende schapen, zoekt met vrouw, dochters en beschermend wapen een waterput, loopt door meedogenloos zand. Bij een groep struiken houdt het gezin stand. Zijn hier misschien vruchten te rapen? Ja, de nacht belooft verzadigd inslapen, rustig gewiegd door Goddelijke hand. De…

ZENDING

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 50
God geeft vanuit Zijn hoge Hemelrijk dikwijls boodschappen aan stervelingen, welke zij door mogen laten dringen tot mensen, zeer ver of binnen klein bereik. Die gezegenden voelen zich wellicht rijk aan krachtvuur voor hun ondernemingen, worden vaak geslagen door beproevingen bij doen en spreken, vallen in kwellend slijk. Ondanks tegenspoed…

WEG AANWEZIG

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 117
In een grote tuin ligt de stapel hazelnoten vergeten te rotten verspreidt langzaam aan de geur van gevallen loof dat in de bosgrond bedolven en verkruimeld vergaat om leven te schenken gelijk Kerststemming ieder jaar blij komt _ weemoedig weer verdwijnt bij het dagelijkse doen en gewone gebeuren ingetogen stroomt door het bloed van mensen…

VREUGDEVOL ZWOEGEN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 110
In aankomend duister glanzen de Kerstdagen al vol aansporing en belofte roepen alle mensen die gezegend werken in 't Olterterper Witte Huis tot eensgezind denken en doen geurige dampen zingen over warme spijzen welke binnen grote pannen wachten op hun geboortes om zich eervol te mogen geven aan smaakvol genot keurende ogen en handen…

SCHUINE STRAAL

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 56
Vanuit een muurlamp valt licht op de tapkraan, die oogt als kaarsvlam.…

OVERAL ZO

hartenkreet
2,0 met 3 stemmen 138
Wie hinder brengt op straat in park of wie weet waar krijgt dikwijls te horen doe je dit thuis ook? deze berisping treffend _ wellicht afgezaagd omvat een Bijbelse boodschap voor alle geslachten kind ouder en grijsaard Jezus' eeuwige woorden hebt u naaste lief als u zelf.…

ZWERVEND JONG EN OUD

netgedicht
1,3 met 3 stemmen 72
Het Jodenvolk doolt, door Mozes geleid, jaren rond in woestijn, over rotsgrond, sluit met de hoogste Heer eeuwig verbond, bij onvast leven, uit slavernij bevrijd. Flinke vaders vinden na speurend beleid schrale broedplaatsen. Daar eet hun vee gezond. Moeders draaien vlijtig schapenwol rond: kleden en kleren zijn tot handel bereid. Ouders…

FEL WIT

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 25
Late middagzon valt over zilverreigers: het weiland blinkt op.…

HUISELIJKE VIERING

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 197
De licht blauwe en zilverkleurige engeltjes aan de kerstboomtakken worden strelend getroffen door kruisende lichtstralen uit kaarsen of lampen hun glanzende vleugels en mantels geven geleidelijk aan stille lust weg te zweven door dak en muur zoeken naar wijde lucht _ heelal deze kleine versieringen van het winterse sparrengroen wekken…

HEMELSPEL

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 40
Twee einders hebben blauwe lucht; daartussen hangt grillig wolkengrauw.…

CALYPSO

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 60
De vreedzame tovenares ofwel lage godin woont met haar dienstbare nimfen op het onbekende verlaten eiland Ogygia soms ontvangt zij een god van het Olympusgebergte verwent hem dan gastvrij met smakelijke maaltijd blijft de eenzaamheid verkiezen kunstig spinnen en weven in de ruime grottenwoning geeft haar levensvreugde begeleid door…

BEDENKING

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 24
Wat geeft het mij een verlichting om gedichten voor de Heer te schrijven maar ben ik daarbij geen grote huichelaar als ik onderzoekend kijk naar mijn dagelijks denken en doen?…

GEWETEN PLAAGT

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 23
Geestelijke gedichten schrijven is iets waartoe ik me gedreven voel al pennend en tikkend heb ik de gedachte dat vele mensen mijn werk kwezelachtig zullen vinden schijnheilig vroom daarbij geef ik me er rekenschap van dat ik ondanks mijn braaf schrijven in wezen een Satansknecht ben dat de lezers hiervan het tot zich door laten dringen…

ZWAKKE STERKTE

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 28
Harde regen valt op slap hangend herfstlover, dat koppig vast blijft.…

't VERRAST

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 59
De kleinste bossen doen verlaten aan, bergen grootse woestheid.…

ONGEHINDERD

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 51
Het Woord, dat uit God zelf komt, zweeft steeds voort als een levende zucht vol helende kracht, toeft bij alle mensen, is een stille wacht, ziet geduldig rond, wordt somtijds gehoord. De heilzame adem zoekt ieder oord, waar vrome blijdschap heerst of duivelse macht, soms aangekondigd, dan gans onverwacht., ondanks goede bedoeling dikwijls gestoord…

STILLE ZUCHT

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 43
Paars en groen wiegen zacht, in verschillende maat: dennen op de hei.…

't GLOEIT VOORT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 29
Het licht van de Blijde Boodschap moge hoog aan de hemel staan 's nachts als grote klare ster overdag een ijle dwergzon dit hemellichaam is bereid altijd het kleinste vonkje uit zich te laten dalen op een ieder die Gods stem wil horen zal dan door bloed en ziel stromen een vlammende stip zijn brandt aanwezig verborgen straalt milde tucht…

NEGENDE SYMFONIE

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 62
Volslagen doof schrijft Beethoven zijn meesterwerk de pen schuift hortend dubbend dan stotend over het papier de noten springen wild dooreen spreken van een ruig woud dat doorschoten wordt door felle bliksemstralen waar donder boven buldert houthakkers stappen moeizaam voort dragen stammetjes op hun rug hierin ziet de kunstenaar al het…

SPEL VOOR DRIE

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 19
In de zoele zomernacht stijgt uit het veld vol leven geur van kamille treft zacht dalende mane- en sterrenstralen waarbij luide krekelzang de stille luchtspraak begeleidt en bemoedigt lied der duisternis beurt de zoekende geest op.…

KRUIS SCHEPT KRACHT

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 24
Jezus wordt met felle zwepen geslagen, valt afgemat en bloedend op de grond, kijkt mild, vol mededogen in het rond, wil voor Zijn beulen vergeving vragen. Hij draagt het hout der schande zonder klagen naar de vervloekte heuvel, om daar terstond door hamer en spijkers te worden gewond, maar kan de grootste pijn moedig verdragen. De allerkwaadste…
Meer laden...