inloggen

Alle inzendingen van Han messie

708 resultaten.

Sorteren op:

SLOTERMEER

netgedicht
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 11
De watervlakte blinkt knipogend en rond, vraagt vrolijk welvend kleine zeilboten al deinend en zwenkend door te stoten: golven en vaart houden hun luchtig verbond. De bomenkring om het meer is een bond van wachters; ze waken streng, vergroten de opwekkende geest bij de stad Sloten en diens vertier op schepen, elke stond. De Friese wind geeft…

SLOTEN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 14
De kleinste stad in het wijde Friesland spreekt ingetogen van strenge krijgstucht. Soms klinkt feestelijk kanonnengerucht bij de wallen vol hechte, trouwe stand. Aan de gracht houden oude huizen hun band met handel en nijverheid, lang vervlucht, maar nog glimlachend, onder voldane zucht, in ramen, door werkend verleden omrand. Het bedaarde…

WATERZICHT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 16
In het bosmeertje siddert zacht _ donker mosgroen: pijnbomenspiegel.…

WEDERZIJDS GEHOOR

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 17
Bidden in een grote groep geeft gedachten van, ondanks verschillende zielen, één-zijn. Het onbevangen, naar God zoekende brein zal tweedracht en geschillen verzachten. Hoe versterkend is echter het trachten, afgezonderd op een plaatsje, stil en klein, 's werelds varen, eigen vreugd' en zielenpijn te brengen bij de Heer vol milde krachten.…

OPEN DOEN

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 34
In de kamer van mijn leven werk en denk ik voortdurend buiten klinken voetstappen er wordt aan de deur geklopt Jezus de sterke Heiland staat buiten wil mijn gast zijn met diep ontzag kom ik nader druk langzaam op de klink met vragende schuldgevoelens mijn hand voelt zwaar aan door de kier schijnt stralend licht omgeeft de Redder de…

NAAR VOREN ZIEN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 17
Verlangend voortgaan op het lange pad; aan het eind ervan prijkt een stralenkrans, noodt én vermaant, omringd door milde glans, die soms vervaagt _ tot star, neerslachtig mat. Je kunt wellicht leven als een najaarsblad bij de gedachte: "Het licht verdwijnt thans." Het gelovige oog geeft echter kans te zoeken naar een diepzinnig vragend…

STERKE GANG

netgedicht
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 34
Driewerf God loven: voor de dag van gisteren, vandaag en morgen.…

KOEKOEKSWALS

netgedicht
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 13
Bij deze tere, toch besliste wijs, zit de vogel, schalks of waardig bezongen door lovende, kunstminnende tongen, op zijn sterke tak, verlangt naar de reis. Luid roepend en luchtig zwartgrijs zweeft in lange lijnen, wijde wrongen over boomtoppen, spits, opeengedrongen, van het bergwoud, zoekt geduldig en wijs. Het rond vliegende dier geeft…

ROTTERDAMS PARK

netgedicht
5,0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 24
Tussen wegendrukte en havenklanken ademt een bomenrijk ruim en verblijd. Bedaagde reuzen wuiven koel en wijd, mogen bloemengeur voor jong gemoed danken. Rust straalt nodend uit grasveldjes en banken. Allerlei spraak is tot zwerven bereid: langs de vijver, die zijn vele vingers spreidt als lange, dooreen geweven ranken. Een tuin vol hoekig…

SINT HIPPOLYTUSKERK

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 25
Door Olterterper boomkruinen omringd staat de oude kerk fier, toch bescheiden, waar bij feesten van vreugde en lijden plechtige of opwekkende wijs zingt. Zachte, gele schemer daarbinnen drinkt vloeiend wanden op, kan zich verblijden, daar rode banken jong gemoed bereiden. De preekstoel toont houtsnijkunst, die stil opblinkt. Het kleine veld…

GEESTELIJKE DRUPPELS

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 57
Twee dames gaan samen met geloof in genezing van Breda naar Meersel-Dreef stralende zon wekt hen op in het ruime schone park waar de adem der Hemelingen door lover en over gras strijkt de beide vriendinnen ontsteken gewijde kaarsen wier vlammen schijnen en deinen ter ere van hun verwanten die met ziektes kampen koffie met versnapering…

EVEN BESCHUT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 35
Het bruingele hooi verbergt het tere leven; toch nadert gevaar.…

AFGHANISTAN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 19
In de zee van 't wijde wereldgebeuren draait een reusachtige kwal in de rondte werpt pijltjes vol venijn om zich heen vlak naast haar buldert de strijdlustige storm van het harde Arabische krijgswezen die aanzet tot steeds wreder aanpakken verder _ onder de lage hemelboog waar de golven rustig en vredig welven op de maat van diepe overdenking…

RECHT MAKEN?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 41
De haag bijknippen; zijn kant langs de sloot behoudt schone wilde groei.…

DIEP SNUIVEN

netgedicht
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 37
Met dichte ogen door bloeiende hei gaan: zoetste honingsmaak.…

LAAT SCHIJNSEL

netgedicht
5,0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 43
Doods en verlaten is de nachtelijke straat; maar in 't lantaarnlicht krioelt vol zoemende dans een levendig muggenbal.…

OVERWOGEN BEDELING

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 35
De almachtige en liefdevolle God laat Zijn wonderbare kracht en Geest vanuit eigen adem en scheppingsdrang mild naar de aarde toe zweven om versnipperd over te gaan in menselijke zielen het geschonkene betoont zich groots nietig of ingetogen soms geweldig indrukwekkend is door de Hemelse Vader gemaakt met gelijke aandacht en toewijding…

ZWEEFSPRONG

netgedicht
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 37
Het koolwitje daalt ronddraaiend neer, landt op zijn dode soortgenoot.…

RILLING VOL VRAGEN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 23
Een zachte frisse zucht strijkt over het bosmeertje kleine trillende rimpels glijden langzaam voort even tracht het riet te zingen maar zwijgt gewillig boomtakken boven het water zuigen de fluistering op dit vluchtige ogenblik geeft zich aan het tijdloze gaat ongehinderd als een kronkelbliksem door allerlei gebeuren maakt een reis zonder…

VERMAAN BIJ GENOT

hartenkreet
5,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 90
De vrije weken komen glansrijk in zicht. Welke rust of reis mogen ze geven? Opgewekte vragen vol drang kleven aan je hoofd als een weg wijzend gedicht. Met een gastvrij, steeds weer ander gezicht, wenkt de verre kust, wil naar vreugde streven. Ruige bergen doen hun uitdaging beven. Toch waarschuwt een strenge, waakzame plicht. Ziekte, die…

ZANDWEG ADEMT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 24
Hoge lorken, in rechte rijen, waken tussen aanliggend weiland en dicht bos; hun fijne naalden hangen als wijde tros boven golvend gras, dat zich groot wil maken. Twee kleuren groen trachten elkaar te raken. Neer en opwaarts? Fris avondlicht komt los uit zomerzon, is een stille sluipvos, die hier vreedzame vesting laat smaken. Binnen de stammen…

ONWEERGENOT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 19
De donder snelt door zware wolken laat in schemerlicht of duisternis luide roffel van pauken horen tussen de slagen door rust stilte waarin vragen met elkaar strijden over voortgaan of blijven hangen bliksems slangen vol trillend bleek geel manen een ieder tot schuilen om vanuit een veilige ruimte genoegzaam huiverend te kijken naar de oudste…

ZUYLEN

netgedicht
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 60
Breda 's grote begraafplaats bloeit vol geuren van krachtig lover en verfijnde plant. Wil dit het denken aan vriend of verwant, reeds gegaan, maken tot verzacht treuren? Wilde bijen zoemen lustig, keuren bloemen, bovenal de aarden lavendelwand, waar de waterlelie rood en geel brandt: vijver vol libelles liefdesgebeuren. Het alom kleine krioelende…

GEHAAT EN GEZOCHT

netgedicht
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 22
De nachtelijke stemmen van het oerwoud in duisternis zwijgen slechts takkengekraak laat zich horen de kudde olifanten voert strijd met kronkelvingers van lianen achter de groep ligt een pas gebaand pad daarover strompelt een eenzame bul reusachtig _ spookachtig _ vaal wit wegens die eigenaardige kleur door zijn medeschepsels verstoten…

DOOR STRATEN

netgedicht
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 39
Drie herderinnen leiden hun schapen, spelen voor dorpsagenten.…

HART VOOR DRIE LICHTEN

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 62
De wegen met verkeer, rustig of druk, mogen opluchting geven, zwaar hijgen. Menselijke zintuig en gemoed krijgen bij stoplicht soms een plotselinge nuk. Het glanzende groen brengt vluchtig geluk. Kort oranje en lang wachtend rood dreigen op stil kruispunt geweten te doen zwijgen: tòch gas of doortrappen: even ferme ruk! Hoe Jezus' alles…

OUDE SCHICHT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 21
Het kleine autootje met twee stoelen en hoge, open kap toont trots zijn fel rood, houdt zich ondanks ouderdom stoer en groot, rijdt over bergen, door modderpoelen. Menigmaal heeft het wagentje doelen vol loerend gevaar of geheim, botst en stoot, staat soms gedeukt, brandend aan verwoesting bloot, om toch steeds verwinning en herstel te voelen…

VERJONGEND WERK

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 39
Talloze marmersteentjes maken reizen over heel de wereld, treffen elkaar tenslotte in het Belgenland, blijven daar om naar zeer schone toekomst te wijzen. Eeuwig mag voor hen bewondering rijzen, dankzij lange behandeling, fijn maar zwaar: ogen vorsen, vingers kappen en schuren almaar. Mild papier mag die stukjes spijzen. Antwerpen toont…

LANGS DE WEG

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 28
Bermen zijn gemaaid: beter uitzicht voor verkeer, klein leven vernield.…

ATEA

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 49
De woelig werkende wereld is hard, wil naar almaar groeiend bedrag streven, stelt eisen, waar soms kwaad aan kan kleven, brengt vele gezinnen drukkende smart. De samenleving verzorgt een nieuwe start voor hen, wier welzijn het zou begeven onder het verstarde bedrijfsleven: krachtig klopt Breda 's milde arbeidshart. Hier vinden mensen nuttige…
Meer laden...