inloggen

resultaten voor 'Hendrik Marsman'


84 resultaten.
Sorteren op:

Paestum

poezie
4,4 met 13 stemmen 2.879
De zuilen zijn vluchtig verguld. een oeroud zwijgen heeft zich opgericht uit de getijden der vergankelijkheid. en...

AFSCHEID

poezie
3,2 met 167 stemmen 27.189
Slaap met het donker, vrouw slaap met de nacht ons diepst omarmen heeft de droom omgebracht donker en zonder erb...

Ontmoeting in het donker

poezie
3,6 met 20 stemmen 5.432
Vaag, geheimzinnig en groots gaat de avond over in nacht - alle grens en gloed wordt gedoofd en het donker regen...

De vliegmachine

poezie
3,8 met 13 stemmen 3.606
De aarde spant zich om hem uit te stoten, de roekeloze, die haar greep ontsprong en zich naar hare rondste toppen wron...

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
3,5 met 14 stemmen 3.312
Dit gebied is een landstreek des doods en de middag is grauw als de nacht... ach, hoe lang heb ik niet gezocht naar...

Brief aan een vriend

poezie
4,0 met 7 stemmen 894
Tracht, na uw vijftigste jaar, langzaam te leren, dat het goed is als de bladeren vallen; de sterken worden dan to...

Tweede voorschrift

poezie
3,8 met 4 stemmen 536
Wie kent zichzelf? ga zitten in een nieuw gewelf en neem een korte, scherpe stift die voor de drift en 't vliegen...

Voorschrift

poezie
2,8 met 5 stemmen 406
Trek de woestijn in, laat de karavaan de groene rijkdom der oasen, u zij de dorre oceaan van zand; goud en topaz...

Het was donker

poezie
2,8 met 4 stemmen 2.589
Het was donker, hij lag op zijn bed. hij had het raam op de haak gezet, opdat het getij van de nacht door de baai va...

Kerkhof te Carmona

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.429
De doden liggen hier goed. een jongen heeft mij er binnengeleid; eerst rende hij naast mij en voor mij uit als e...

De zon hing laag.

poezie
4,2 met 9 stemmen 3.944
De zon hing laag. tussen de witte muren verbloedde goud en zwart het avondrood. hij, van zijn hoog terras, vol...

Maannacht in Elche

poezie
3,3 met 3 stemmen 2.252
De palmen staan recht en stil. donkerblauw liggen de schaduwen neergeveld. onder het staal van het firmament hee...

Utrecht

poezie
3,0 met 2 stemmen 2.492
Geen stijl, maar des te meer karakter heeft de stad, Een harde en benepen eigenzinnigheid, Die zich de maat van alle...

De hand van de dichter

poezie
4,2 met 4 stemmen 2.619
Glazen grijpen en legen; veel jagen en reizen; vrouwen omhelzen en strelen; strijden op felle paarden en blinken...

De liefde slaapt in haar hart

poezie
4,2 met 6 stemmen 4.128
"De liefde slaapt in haar hart als de lente in de winterse grond die in koude en duisternis wacht als een vlinder in...

Jaloezie

poezie
3,5 met 2 stemmen 2.840
Laat mij de angel van 't venijn, door argwaan in uw hart gedreven uittrekken, en een felle pijn de aanvang zijn van...

De vreemdeling

poezie
5,0 met 4 stemmen 4.284
Laat mij alleen. dit is de tweesprong onzer wegen. gij hebt mij tot de verste rand geleid. maar keer hier om, ween...

Polderland

poezie
2,4 met 11 stemmen 3.784
Ik loop door ’t polderland onder de helle regen; oneindig is het land, oneindig zijn de wegen, die naar de kimme...

Twee vrienden

poezie
3,0 met 7 stemmen 4.330
De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld. een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld: er is door dit spre...

Aan de dood

poezie
3,6 met 11 stemmen 4.279
Dood neem mij mee. ik heb hier afgedaan. ik wil op de rotsen te pletter slaan en versplintren in open zee... neem...

De vrouw van de zon

poezie
3,6 met 7 stemmen 3.722
'Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.' A. Roland Holst Vrij en eeuwig, tijdeloos ont...

Verbittering

poezie
3,8 met 4 stemmen 2.660
De namen van wie eens mijn vrienden waren werden tot as tussen mijn tanden, en ik spuw ze uit. eenzaam schijnt men te...

Bazel

poezie
3,4 met 5 stemmen 2.335
Groen is de slag van de stroom door het dal van de dag heuvlen van licht zijn de wallen de stad is een fort...

Regen

poezie
4,0 met 3 stemmen 3.999
De regen valt in de nacht in het dal, tussen donkere bergen; uw haar en uw handen zijn zacht, maar waar, waar moet ik...

Vlam

poezie
4,2 met 5 stemmen 3.975
Schuimende morgen en mijn vuren lach drinkt uit ontzaggelijke schalen van lucht en aarde de opalen dag....

Afscheid van Japan

poezie
3,8 met 4 stemmen 2.169
De dag overweldigt de wijd-open ramen met het morgenlichten der zee; berglanden, vloten, eilanden zonder namen, de ke...

Berusting

poezie
3,4 met 8 stemmen 2.624
Tussen dit ogenblik en mijn dood ligt misschien een lang leven; ook een groot? de hoop daarop heeft mij allengs begev...

Slapende vrouw

poezie
3,2 met 4 stemmen 2.807
De onrust en de lichtbewogen ontvanklijkheid van hare trekken zijn weggewist en overtogen door maanlicht, dat in zach...

Sterfbed

poezie
3,3 met 9 stemmen 3.621
Ik zie de zon nog in het venster staan maar reeds vervaagt de schemering de uren. ik weet dat het niet lang meer duren...