inloggen

resultaten voor 'Hendrik Marsman'


84 resultaten.
Sorteren op:

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
3.6 met 10 stemmen 2.912
Dit gebied is een landstreek des doods en de middag is grauw als de nacht... ach, hoe lang heb ik niet gezocht naar...

Brief aan een vriend

poezie
4.0 met 2 stemmen 573
Tracht, na uw vijftigste jaar, langzaam te leren, dat het goed is als de bladeren vallen; de sterken worden dan to...

Tweede voorschrift

poezie
5.0 met 2 stemmen 314
Wie kent zichzelf? ga zitten in een nieuw gewelf en neem een korte, scherpe stift die voor de drift en 't vliegen...

Voorschrift

poezie
Trek de woestijn in, laat de karavaan de groene rijkdom der oasen, u zij de dorre oceaan van zand; goud en topaz...

Het was donker

poezie
Het was donker, hij lag op zijn bed. hij had het raam op de haak gezet, opdat het getij van de nacht door de baai va...

Kerkhof te Carmona

poezie
5.0 met 3 stemmen 1.268
De doden liggen hier goed. een jongen heeft mij er binnengeleid; eerst rende hij naast mij en voor mij uit als e...

De zon hing laag.

poezie
5.0 met 4 stemmen 3.745
De zon hing laag. tussen de witte muren verbloedde goud en zwart het avondrood. hij, van zijn hoog terras, vol...

Maannacht in Elche

poezie
De palmen staan recht en stil. donkerblauw liggen de schaduwen neergeveld. onder het staal van het firmament hee...

Utrecht

poezie
Geen stijl, maar des te meer karakter heeft de stad, Een harde en benepen eigenzinnigheid, Die zich de maat van alle...

De hand van de dichter

poezie
5.0 met 3 stemmen 2.495
Glazen grijpen en legen; veel jagen en reizen; vrouwen omhelzen en strelen; strijden op felle paarden en blinken...

De liefde slaapt in haar hart

poezie
4.3 met 3 stemmen 3.925
"De liefde slaapt in haar hart als de lente in de winterse grond die in koude en duisternis wacht als een vlinder in...

Jaloezie

poezie
Laat mij de angel van 't venijn, door argwaan in uw hart gedreven uittrekken, en een felle pijn de aanvang zijn van...

De vreemdeling

poezie
5.0 met 3 stemmen 4.100
Laat mij alleen. dit is de tweesprong onzer wegen. gij hebt mij tot de verste rand geleid. maar keer hier om, ween...

Polderland

poezie
3.7 met 3 stemmen 3.654
Ik loop door ’t polderland onder de helle regen; oneindig is het land, oneindig zijn de wegen, die naar de kimme...

Twee vrienden

poezie
3.2 met 5 stemmen 4.155
De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld. een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld: er is door dit spre...

Aan de dood

poezie
3.6 met 11 stemmen 4.134
Dood neem mij mee. ik heb hier afgedaan. ik wil op de rotsen te pletter slaan en versplintren in open zee... neem...

De vrouw van de zon

poezie
3.6 met 7 stemmen 3.586
'Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.' A. Roland Holst Vrij en eeuwig, tijdeloos ont...

Verbittering

poezie
3.8 met 4 stemmen 2.573
De namen van wie eens mijn vrienden waren werden tot as tussen mijn tanden, en ik spuw ze uit. eenzaam schijnt men te...

Bazel

poezie
3.4 met 5 stemmen 2.231
Groen is de slag van de stroom door het dal van de dag heuvlen van licht zijn de wallen de stad is een fort...

Regen

poezie
4.0 met 3 stemmen 3.903
De regen valt in de nacht in het dal, tussen donkere bergen; uw haar en uw handen zijn zacht, maar waar, waar moet ik...

Vlam

poezie
4.2 met 5 stemmen 3.820
Schuimende morgen en mijn vuren lach drinkt uit ontzaggelijke schalen van lucht en aarde de opalen dag....

Afscheid van Japan

poezie
4.0 met 3 stemmen 2.085
De dag overweldigt de wijd-open ramen met het morgenlichten der zee; berglanden, vloten, eilanden zonder namen, de ke...

Berusting

poezie
3.6 met 5 stemmen 2.519
Tussen dit ogenblik en mijn dood ligt misschien een lang leven; ook een groot? de hoop daarop heeft mij allengs begev...

Slapende vrouw

poezie
3.2 met 4 stemmen 2.724
De onrust en de lichtbewogen ontvanklijkheid van hare trekken zijn weggewist en overtogen door maanlicht, dat in zach...

Sterfbed

poezie
3.3 met 7 stemmen 3.500
Ik zie de zon nog in het venster staan maar reeds vervaagt de schemering de uren. ik weet dat het niet lang meer duren...

Drie verzen voor een dode III

poezie
3.8 met 8 stemmen 2.361
Soms, dwalend over heuvels, hoor ik uwe stem. — meestal op stille ongerepte plekken waar de natuur nog iets gevangen...

Drie verzen voor een dode II

poezie
3.2 met 8 stemmen 2.282
Een middag blind van zon. bloemen en dieren rekken en wentlen zich in het verblindend licht. over de heuvelen aan d'ei...

Drie verzen voor een dode I

poezie
3.4 met 5 stemmen 2.002
De avond daalt; er valt een vage schemer. ik zoek de vrede die de dag mij nam; en onweerstaanbaar brengen mij mijn sc...

De overtocht

poezie
3.6 met 7 stemmen 4.436
De eenzame zwarte boot vaart in het holst van de nacht door een duisternis, woest en groot, de dood, de dood tegemoet...