inloggen

resultaten voor 'Hendrik Marsman'


84 resultaten.
Sorteren op:

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
3,4 met 11 stemmen 3.172
Dit gebied is een landstreek des doods en de middag is grauw als de nacht... ach, hoe lang heb ik niet gezocht naar...

Brief aan een vriend

poezie
4,0 met 2 stemmen 713
Tracht, na uw vijftigste jaar, langzaam te leren, dat het goed is als de bladeren vallen; de sterken worden dan to...

Tweede voorschrift

poezie
4,0 met 3 stemmen 409
Wie kent zichzelf? ga zitten in een nieuw gewelf en neem een korte, scherpe stift die voor de drift en 't vliegen...

Voorschrift

poezie
5,0 met 1 stemmen 317
Trek de woestijn in, laat de karavaan de groene rijkdom der oasen, u zij de dorre oceaan van zand; goud en topaz...

Het was donker

poezie
5,0 met 1 stemmen 2.450
Het was donker, hij lag op zijn bed. hij had het raam op de haak gezet, opdat het getij van de nacht door de baai va...

Kerkhof te Carmona

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.338
De doden liggen hier goed. een jongen heeft mij er binnengeleid; eerst rende hij naast mij en voor mij uit als e...

De zon hing laag.

poezie
5,0 met 4 stemmen 3.831
De zon hing laag. tussen de witte muren verbloedde goud en zwart het avondrood. hij, van zijn hoog terras, vol...

Maannacht in Elche

poezie
5,0 met 1 stemmen 2.168
De palmen staan recht en stil. donkerblauw liggen de schaduwen neergeveld. onder het staal van het firmament hee...

Utrecht

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 2.409
Geen stijl, maar des te meer karakter heeft de stad, Een harde en benepen eigenzinnigheid, Die zich de maat van alle...

De hand van de dichter

poezie
4,2 met 4 stemmen 2.553
Glazen grijpen en legen; veel jagen en reizen; vrouwen omhelzen en strelen; strijden op felle paarden en blinken...

De liefde slaapt in haar hart

poezie
4,3 met 3 stemmen 4.000
"De liefde slaapt in haar hart als de lente in de winterse grond die in koude en duisternis wacht als een vlinder in...

Jaloezie

poezie
4,0 met 1 stemmen 2.767
Laat mij de angel van 't venijn, door argwaan in uw hart gedreven uittrekken, en een felle pijn de aanvang zijn van...

De vreemdeling

poezie
5,0 met 3 stemmen 4.185
Laat mij alleen. dit is de tweesprong onzer wegen. gij hebt mij tot de verste rand geleid. maar keer hier om, ween...

Polderland

poezie
3,2 met 4 stemmen 3.708
Ik loop door ’t polderland onder de helle regen; oneindig is het land, oneindig zijn de wegen, die naar de kimme...

Twee vrienden

poezie
3,2 met 5 stemmen 4.218
De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld. een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld: er is door dit spre...

Aan de dood

poezie
3,6 met 11 stemmen 4.190
Dood neem mij mee. ik heb hier afgedaan. ik wil op de rotsen te pletter slaan en versplintren in open zee... neem...

De vrouw van de zon

poezie
3,6 met 7 stemmen 3.650
'Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.' A. Roland Holst Vrij en eeuwig, tijdeloos ont...

Verbittering

poezie
3,8 met 4 stemmen 2.615
De namen van wie eens mijn vrienden waren werden tot as tussen mijn tanden, en ik spuw ze uit. eenzaam schijnt men te...

Bazel

poezie
3,4 met 5 stemmen 2.276
Groen is de slag van de stroom door het dal van de dag heuvlen van licht zijn de wallen de stad is een fort...

Regen

poezie
4,0 met 3 stemmen 3.943
De regen valt in de nacht in het dal, tussen donkere bergen; uw haar en uw handen zijn zacht, maar waar, waar moet ik...

Vlam

poezie
4,2 met 5 stemmen 3.901
Schuimende morgen en mijn vuren lach drinkt uit ontzaggelijke schalen van lucht en aarde de opalen dag....

Afscheid van Japan

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.130
De dag overweldigt de wijd-open ramen met het morgenlichten der zee; berglanden, vloten, eilanden zonder namen, de ke...

Berusting

poezie
3,6 met 5 stemmen 2.559
Tussen dit ogenblik en mijn dood ligt misschien een lang leven; ook een groot? de hoop daarop heeft mij allengs begev...

Slapende vrouw

poezie
3,2 met 4 stemmen 2.768
De onrust en de lichtbewogen ontvanklijkheid van hare trekken zijn weggewist en overtogen door maanlicht, dat in zach...

Sterfbed

poezie
3,3 met 7 stemmen 3.542
Ik zie de zon nog in het venster staan maar reeds vervaagt de schemering de uren. ik weet dat het niet lang meer duren...

Drie verzen voor een dode III

poezie
3,8 met 8 stemmen 2.399
Soms, dwalend over heuvels, hoor ik uwe stem. — meestal op stille ongerepte plekken waar de natuur nog iets gevangen...

Drie verzen voor een dode II

poezie
3,2 met 8 stemmen 2.318
Een middag blind van zon. bloemen en dieren rekken en wentlen zich in het verblindend licht. over de heuvelen aan d'ei...

Drie verzen voor een dode I

poezie
3,4 met 5 stemmen 2.042
De avond daalt; er valt een vage schemer. ik zoek de vrede die de dag mij nam; en onweerstaanbaar brengen mij mijn sc...

De overtocht

poezie
3,6 met 7 stemmen 4.530
De eenzame zwarte boot vaart in het holst van de nacht door een duisternis, woest en groot, de dood, de dood tegemoet...