inloggen

Alle inzendingen van Hendrik Marsman

84 resultaten.
Sorteren op:

Zinkend schip

poëzie
4,4 met 44 stemmen 5.556
De avond daalt; een zinkend schip. de kiel slaat op een blinde klip. - o, hartstocht van dit kil vergaan, in koe...

Afscheid II

poëzie
3,7 met 18 stemmen 4.247
Ik ga op weg en laat mijn huis verdonkren in het avondrood - o, ga niet weg, de nacht is groot. Ik kan niet bl...

AFSCHEID VAN HET DORP

poëzie
3,2 met 19 stemmen 3.322
De verte lokt. de zee en 't bronzen duin die golfden om mijn jeugd versmalden langzaam tot de kleine tuin waarin mi...

Ik die bij sterren sliep en 't haar der ruimten droeg

poëzie
4,1 met 10 stemmen 3.304
"Ik die bij sterren sliep en 't haar der ruimten droeg als zilveren gewei, en 't stuifmeel der planeten over de mel...

Wie zegt mij dat het verraad

poëzie
4,1 met 12 stemmen 2.543
"Wie zegt mij dat het verraad niet herleeft in een ander land? waarom vluchten uit weerzin en leed, waarom hopen dat...

Paestum

poëzie
4,4 met 13 stemmen 2.971
De zuilen zijn vluchtig verguld. een oeroud zwijgen heeft zich opgericht uit de getijden der vergankelijkheid. en...

AFSCHEID

poëzie
3,2 met 170 stemmen 27.247
Slaap met het donker, vrouw slaap met de nacht ons diepst omarmen heeft de droom omgebracht donker en zonder erb...

Ontmoeting in het donker

poëzie
3,6 met 20 stemmen 5.465
Vaag, geheimzinnig en groots gaat de avond over in nacht - alle grens en gloed wordt gedoofd en het donker regen...

De vliegmachine

poëzie
3,6 met 14 stemmen 3.627
De aarde spant zich om hem uit te stoten, de roekeloze, die haar greep ontsprong en zich naar hare rondste toppen wron...

Terugkeer uit den Vreemde

poëzie
3,5 met 14 stemmen 3.325
Dit gebied is een landstreek des doods en de middag is grauw als de nacht... ach, hoe lang heb ik niet gezocht naar...

Brief aan een vriend

poëzie
4,0 met 7 stemmen 934
Tracht, na uw vijftigste jaar, langzaam te leren, dat het goed is als de bladeren vallen; de sterken worden dan to...

Tweede voorschrift

poëzie
3,8 met 4 stemmen 552
Wie kent zichzelf? ga zitten in een nieuw gewelf en neem een korte, scherpe stift die voor de drift en 't vliegen...

Voorschrift

poëzie
2,8 met 5 stemmen 427
Trek de woestijn in, laat de karavaan de groene rijkdom der oasen, u zij de dorre oceaan van zand; goud en topaz...

Het was donker

poëzie
2,8 met 4 stemmen 2.607
Het was donker, hij lag op zijn bed. hij had het raam op de haak gezet, opdat het getij van de nacht door de baai va...

Kerkhof te Carmona

poëzie
4,2 met 4 stemmen 1.439
De doden liggen hier goed. een jongen heeft mij er binnengeleid; eerst rende hij naast mij en voor mij uit als e...

De zon hing laag.

poëzie
3,8 met 11 stemmen 3.957
De zon hing laag. tussen de witte muren verbloedde goud en zwart het avondrood. hij, van zijn hoog terras, vol...

Maannacht in Elche

poëzie
3,3 met 3 stemmen 2.260
De palmen staan recht en stil. donkerblauw liggen de schaduwen neergeveld. onder het staal van het firmament hee...

Utrecht

poëzie
3,0 met 2 stemmen 2.508
Geen stijl, maar des te meer karakter heeft de stad, Een harde en benepen eigenzinnigheid, Die zich de maat van alle...

De hand van de dichter

poëzie
4,2 met 4 stemmen 2.626
Glazen grijpen en legen; veel jagen en reizen; vrouwen omhelzen en strelen; strijden op felle paarden en blinken...

De liefde slaapt in haar hart

poëzie
4,2 met 6 stemmen 4.145
"De liefde slaapt in haar hart als de lente in de winterse grond die in koude en duisternis wacht als een vlinder in...

Jaloezie

poëzie
3,5 met 2 stemmen 2.859
Laat mij de angel van 't venijn, door argwaan in uw hart gedreven uittrekken, en een felle pijn de aanvang zijn van...

De vreemdeling

poëzie
5,0 met 4 stemmen 4.308
Laat mij alleen. dit is de tweesprong onzer wegen. gij hebt mij tot de verste rand geleid. maar keer hier om, ween...

Polderland

poëzie
2,4 met 11 stemmen 3.804
Ik loop door ’t polderland onder de helle regen; oneindig is het land, oneindig zijn de wegen, die naar de kimme...

Twee vrienden

poëzie
3,0 met 7 stemmen 4.341
De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld. een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld: er is door dit spre...

Aan de dood

poëzie
3,6 met 11 stemmen 4.296
Dood neem mij mee. ik heb hier afgedaan. ik wil op de rotsen te pletter slaan en versplintren in open zee... neem...

De vrouw van de zon

poëzie
3,6 met 7 stemmen 3.741
'Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.' A. Roland Holst Vrij en eeuwig, tijdeloos ont...

Verbittering

poëzie
3,8 met 4 stemmen 2.668
De namen van wie eens mijn vrienden waren werden tot as tussen mijn tanden, en ik spuw ze uit. eenzaam schijnt men te...

Bazel

poëzie
3,4 met 5 stemmen 2.346
Groen is de slag van de stroom door het dal van de dag heuvlen van licht zijn de wallen de stad is een fort...

Regen

poëzie
4,0 met 4 stemmen 4.011
De regen valt in de nacht in het dal, tussen donkere bergen; uw haar en uw handen zijn zacht, maar waar, waar moet ik...
Meer laden...