inloggen

resultaten voor 'Herman Gorter'


126 resultaten.
Sorteren op:

Ze zat daar rechtop

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.105
Ze zat daar rechtop en keek, de ogen op éne streek. Stil licht school daarin, een lach- of een schreibegin. Haar...

Toen de tijden bladstil waren, lang geleen

poezie
3,0 met 22 stemmen 3.413
Toen de tijden bladstil waren, lang geleen, is ze geboren, in herfststilte een bloem, die staat bleeklicht in 't va...

Soms, als men buiten loopt in zee van zon

poezie
3,6 met 22 stemmen 3.800
Soms, als men buiten loopt in zee van zon, Of in de diepe storm, in 't diepe jaar, Of in de nacht haa...

Zoals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan

poezie
3,1 met 15 stemmen 2.806
Zoals de maaiers 's avonds huiswaarts gaan, verzadigd krachtig, in het hoog gezag des avonds met in 't oog vierkant...

Verdoemd!

poezie
3,5 met 20 stemmen 3.412
Verdoemd! Allen zijn klein, Geen is er groot, Beter weg in de dood Dan verdoemd met het kleine te zijn....

Zo stil moet het zijn

poezie
3,8 met 12 stemmen 6.231
Zo stil moet het zijn om de dichter, dat, als in de schijn, het duizendvoudig gelichter der fantasie die in de s...

Het regende in de stad

poezie
4,2 met 18 stemmen 3.595
Het regende in de stad, toen kwam er wat muziek van straatmuzikanten, die bliezen naar de kanten. Toen voelde ik de...

Een meisje

poezie
3,3 met 9 stemmen 4.726
's Morgens op het witte laken doet er een gelaat ontwaken - dat ligt daar als een waterlelie op een golf water, o...

De lente - ik sta midden in haar -

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.011
De lente - ik sta midden in haar - o daar komt ze daar daar daar vliegt ze op mij aan, ze zoent me, ze zoent me,...

Ik wist niet dat dit alles was zo mooi.

poezie
3,7 met 3 stemmen 740
Ik wist niet dat dit alles was zo mooi. Zo staat ook wel een meisje vol in bloei, De bruigom loopt om haar en streelt...

Uit de donkere aarde ...

poezie
4,0 met 2 stemmen 670
Uit de donkere aarde Komt op het licht, En het Heelal zweeft in het licht Der Liefde. Gij ligt in 't...

‘In Memoriam’

poezie
4,0 met 2 stemmen 942
Verdoemd! Allen zijn klein. Geen is er groot. Beter weg in de dood Dan verdoemd met het kleine te zijn....

Weet iemand wat op aard het schoonste is?

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.432
Weet iemand wat op aard het schoonste is, Het allerschoonste? welks gelijkenis Hij ziet in alles wat hem vreugde geeft...

Tot in het diepste rilt

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.039
Tot in het diepste rilt Mijn merg, mijn gebeente, als Gij u Als stip vertoont slechts, Poëzie. En bleek verwacht...

Reeds is de winter ons voor goed gescheiden

poezie
1,0 met 1 stemmen 857
Reeds is de winter ons voor goed gescheiden, de lente ergens ver, aadmende, wacht, de rulle sneeuw wordt van wit z...

TWEE lampen schijnen

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.086
Twee lampen schijnen, de spiegel schemerblauwt, er schrijnen lichten in meubels rondom, alle dingen zijn stom. Ik...

Overpeinzing na het lezen van Einstein's theorie

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.121
I De drie laatste begrippen in 't heelal, Die nog vast stonde' in dat donker kristal, Tijd, ruimte, massa, zijn dat...

Liefde

poezie
4,0 met 1 stemmen 2.381
I En nog een ander licht stroomt van de aarde In des heelals onmetelijke gaarde Door de arbeid steeds groter. 't...

Zoals de duif

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.540
Zoals de duif Zweeft door het licht, Zo zweef ik door het licht Der liefde....

't Is alles wenen, de storm, het huis

poezie
4,0 met 2 stemmen 957
't Is alles wenen, de storm, het huis, de grijze hemel om alles henen - voor me een vrouw, hoor hoor gesuis - adem...

De bloed'ge strijd om het bezit

poezie
4,0 met 2 stemmen 906
De bloed'ge strijd om het bezit Is ook een strijd om machtigste geest, Het bezit van het goud, het wit, Zweept óp...

De arbeid is ook de bron van het weten

poezie
4,0 met 2 stemmen 660
De arbeid is ook de bron van het weten, Hij is de wel van de goudenen geest. Door zijn gestage groei groeit ongemete...

De arbeid maakte de verhoudingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 564
De arbeid maakte de verhoudingen Der mensen en de strijd van hunne klassen. Het bezit is uit de arbeid opgewassen E...

De gemeenschaplijke arbeid schiep de stammen

poezie
3,8 met 4 stemmen 804
De gemeenschaplijke arbeid schiep de stammen, En doet de strijd tussen die stamme' opvlammen Rondom de hele aarde....

Uit de arbeid komt voort de bloedige strijd

poezie
4,5 met 2 stemmen 996
Uit de arbeid komt voort de bloedige strijd. De arbeid is 't die doet de stromen bloed Om de aarde vloeien. In rode...

Het wezen van 't heelal is energie

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.722
Het wezen van 't heelal is energie Het wezen van de mens is zijn arbeid, Door de arbeid is de mens een deel van die...

De heide is maar stil

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.414
De heide is maar stil, het overal vol licht, en als een zilverspil het zonnelicht; de wolken varen weg over...

Hare buik is zo welvende en zacht

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.339
Hare buik is zo welvende en zacht Als van de wijde zee een ronde golf, Die een oneindige lichtglans bedolf Binnen zij...

De gonsregen, regen -

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.509
De gonsregen, regen - het òpbewegen van bladen als water valt, de regen valt valt valt. Zo in me zelf gedoken...

Het is juist goed

poezie
4,0 met 4 stemmen 2.323
Het is juist goed dat ik de glorie derf, daardoor moet ik iets goeds maken voor ik sterf....