inloggen

resultaten voor 'Hieronymus van Alphen'


51 resultaten.
Sorteren op:

Het zieke kind

poezie
3,2 met 42 stemmen 4.453
Mijn hoofdje! ach! het doet zo zeer! Het schijnt vaneen gespleten; Geen hobbelpaard vermaakt mij meer; En schoon me...

De sterrenhemel

poezie
2,5 met 11 stemmen 8.000
Daar rijst het tintlend sterrenheir! En de aarde zwijgt verbaasd. ’t Gesternte spiegelt zich in ’t meir, Waarop g...

De liefde tot het vaderland

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.833
Al ben ik maar een kind, Toch wordt mijn Vaderland van mij op 't hoogst bemind; Ik werd er in geboren; Ik heb er...

Te Delft

poezie
4,0 met 3 stemmen 3.776
- fragment - o Delft, o Hofpaleis! gij deed mijn boezem gloeien, Toen ik die trappen zag, Waarlangs mijn Vaderla...

De verwelkte roos

poezie
3,2 met 4 stemmen 4.023
Waarom verwelkt de roos zo ras? Zei Jantje, och of 't anders was! God wierd ook, dunkt me, meer geprezen, Zo 't roosj...

Wie 't Christendom verdrukt

poezie
3,3 met 3 stemmen 2.478
Wie 't Christendom verdrukt, bespot, Belaagt en ondermijnt, voert oorlog tegen God! Maar zal Zijn Raad niet breken....

Ode aan de Dood

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.527
Vorst der verschrikking! vol van bekommernis Ziet gij me treuren; daar ge mijne egâ, rooft; Haar wegvoert uit mijn...

De kinderliefde

poezie
3,1 met 21 stemmen 10.521
Mijn vader is mijn beste vrind. Hij noemt mij steeds zijn lieve kind. 'k Ontzie hem, zonder bang te vrezen. En ga ik...

De bedelaar

poezie
3,1 met 46 stemmen 9.016
Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit, En trillend van de kou, mij om een duitje bidt, Is even goed als ik. God...

De gezondheid

poezie
3,1 met 22 stemmen 6.536
Gezondheid is een grote schat Om vergenoegd te leven. Ofschoon ik grote rijkdom had, Wat voordeel zou het geven, Zo...

Het geduld

poezie
2,9 met 50 stemmen 16.228
Geduld is zulk een schone zaak, Om in een moeielijke taak Zijn doelwit uit te voeren; Dit zag ik laatst in onze kat...

Het tederhartige kind

poezie
3,9 met 35 stemmen 9.744
Zou ik niet mijn moeder eren, Ach, wat doet ze niet voor mij? Wat mij nut is, mag ik leren; Ben ik vrolijk, zij i...

EEN VERTELLING

poezie
2,8 met 13 stemmen 4.520
Wij zaten laatst bij Saartje, Onze oude goede baker, Die sprookjes kan vertellen. Wij dronken chocolade, En deden ho...

HET LIJK

poezie
3,7 met 27 stemmen 8.818
Mijn lieve kinders, schrik toch niet, Wanneer gij dode mensen ziet; Zoudt gij voor lijken beven? Kom hier: dees bleke...

Lotje en Keesje

poezie
3,2 met 12 stemmen 4.440
Keesje: Zeg me zoete lieve Lotje! wat is de oorzaak, dat ge schreit: Hebt ge uw beugeltas ver...

HET VROLIJK LEREN

poezie
3,3 met 18 stemmen 7.097
Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, En waarom zou mij dan het leren vervelen? Het lezen en schrijven verschaft...

Welkomgroet van Claartje voor haar kleine zusje

poezie
3,4 met 37 stemmen 12.675
Welkom lieve kleine zus! Welkom in dit leven! Baker mag ik niet een kus Aan mijn zusje geven. Wil je slapen? o zij...

Claartje

poezie
3,3 met 19 stemmen 5.358
Bij de schilderij van hare overleden moeder Wanneer ik neergezeten Bedaard het beeld aanschouwe Van mijne lieve moe...

De klepperman

poezie
3,6 met 5 stemmen 3.557
Zou ik voor de klepper vrezen, O! die lieve brave man Maakt, dat ik gerust kan wezen, En ook veilig slapen kan. Moed...

Flipje, de vader en de tuinman

poezie
3,2 met 14 stemmen 3.927
Flipje: Wel waarom snoeit ge toch de bomen, Zeg trouwe Piet? Daar aan die takjes vrucht zou komen, Gelijk ge ziet...

Het verstandig antwoord

poezie
3,8 met 10 stemmen 4.329
Gij vraagt mij, waarom ik aan God gehoorzaam ben? 't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken. Hij heeft aan ons...

De spiegel

poezie
3,6 met 30 stemmen 6.960
Die telkens in de spiegel ziet, En zich met schoonheid vleit, Beseft de ware schoonheid niet, Maar jaagt naar ijdelhe...

De vogel op de kruk

poezie
2,7 met 18 stemmen 4.365
Het zijn nu pas zes of zeven dagen, Dat ik dit sijsje kocht van Klaas de vogelman; En schoon ik in het eerst mijn moei...

Het goede voorbeeld

poezie
2,9 met 31 stemmen 8.865
Vader leeft met onze moeder altoos vergenoegd en blij! ), hoe lieven zij elkander, nimmer knorren zij als wij....

De naarstigheid

poezie
2,9 met 15 stemmen 4.248
Des morgens lang te slapen, Te geeuwen en te gapen, Staat lelijk voor een kind. Die altoos veel moet snappen En zott...

De godsdienstigheid

poezie
3,9 met 11 stemmen 3.625
Als in de lieve lente De bloemen 't veld versieren, Dan pluk ik rozenknopjes, Viooltjes, maagdeliefjes, Citroenkruid...

DE WARE VRIENDSCHAP

poezie
3,3 met 55 stemmen 12.344
Een vriend, die mij mijn feilen toont, Gestreng bestraft, en nooit verschoont, Heeft op mijn hart een groot vermogen;-...

Het medelijden

poezie
2,6 met 14 stemmen 3.633
Wie dat ik immer smart zie dragen, 'k Heb ook gevoel daarvan, Ik sluit mijn oor niet voor zijn klagen, Maar help hem...

Alexis

poezie
3,0 met 14 stemmen 3.117
Alexis heeft zijn zusje lief, Wanneer ze in vrede leven; Hij noemt haar zelfs zijn hartedief, Als zij haar speelgoed...