inloggen

resultaten voor 'Hieronymus van Alphen'


51 resultaten.
Sorteren op:

De sterrenhemel

poezie
2,5 met 11 stemmen 5.847
Daar rijst het tintlend sterrenheir! En de aarde zwijgt verbaasd. ’t Gesternte spiegelt zich in ’t meir, Waarop g...

De liefde tot het vaderland

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.475
Al ben ik maar een kind, Toch wordt mijn Vaderland van mij op 't hoogst bemind; Ik werd er in geboren; Ik heb er...

Te Delft

poezie
4,0 met 3 stemmen 3.519
- fragment - o Delft, o Hofpaleis! gij deed mijn boezem gloeien, Toen ik die trappen zag, Waarlangs mijn Vaderla...

De verwelkte roos

poezie
3,5 met 2 stemmen 3.784
Waarom verwelkt de roos zo ras? Zei Jantje, och of 't anders was! God wierd ook, dunkt me, meer geprezen, Zo 't roosj...

Wie 't Christendom verdrukt

poezie
3,3 met 3 stemmen 2.295
Wie 't Christendom verdrukt, bespot, Belaagt en ondermijnt, voert oorlog tegen God! Maar zal Zijn Raad niet breken....

Ode aan de Dood

poezie
3,5 met 4 stemmen 3.333
Vorst der verschrikking! vol van bekommernis Ziet gij me treuren; daar ge mijne egâ, rooft; Haar wegvoert uit mijn...

De kinderliefde

poezie
3,1 met 21 stemmen 10.263
Mijn vader is mijn beste vrind. Hij noemt mij steeds zijn lieve kind. 'k Ontzie hem, zonder bang te vrezen. En ga ik...

De bedelaar

poezie
3,1 met 44 stemmen 8.805
Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit, En trillend van de kou, mij om een duitje bidt, Is even goed als ik. God...

De gezondheid

poezie
3,1 met 22 stemmen 6.374
Gezondheid is een grote schat Om vergenoegd te leven. Ofschoon ik grote rijkdom had, Wat voordeel zou het geven, Zo...

Het geduld

poezie
2,9 met 48 stemmen 15.762
Geduld is zulk een schone zaak, Om in een moeielijke taak Zijn doelwit uit te voeren; Dit zag ik laatst in onze kat...

Het tederhartige kind

poezie
3,9 met 35 stemmen 9.498
Zou ik niet mijn moeder eren, Ach, wat doet ze niet voor mij? Wat mij nut is, mag ik leren; Ben ik vrolijk, zij i...

EEN VERTELLING

poezie
2,8 met 13 stemmen 4.394
Wij zaten laatst bij Saartje, Onze oude goede baker, Die sprookjes kan vertellen. Wij dronken chocolade, En deden ho...

HET LIJK

poezie
3,7 met 25 stemmen 8.661
Mijn lieve kinders, schrik toch niet, Wanneer gij dode mensen ziet; Zoudt gij voor lijken beven? Kom hier: dees bleke...

Lotje en Keesje

poezie
3,2 met 12 stemmen 4.311
Keesje: Zeg me zoete lieve Lotje! wat is de oorzaak, dat ge schreit: Hebt ge uw beugeltas ver...

HET VROLIJK LEREN

poezie
3,3 met 17 stemmen 6.699
Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, En waarom zou mij dan het leren vervelen? Het lezen en schrijven verschaft...

Welkomgroet van Claartje voor haar kleine zusje

poezie
3,4 met 36 stemmen 12.580
Welkom lieve kleine zus! Welkom in dit leven! Baker mag ik niet een kus Aan mijn zusje geven. Wil je slapen? o zij...

Claartje

poezie
3,3 met 19 stemmen 5.274
Bij de schilderij van hare overleden moeder Wanneer ik neergezeten Bedaard het beeld aanschouwe Van mijne lieve moe...

De klepperman

poezie
3,6 met 5 stemmen 3.466
Zou ik voor de klepper vrezen, O! die lieve brave man Maakt, dat ik gerust kan wezen, En ook veilig slapen kan. Moed...

Flipje, de vader en de tuinman

poezie
3,2 met 14 stemmen 3.849
Flipje: Wel waarom snoeit ge toch de bomen, Zeg trouwe Piet? Daar aan die takjes vrucht zou komen, Gelijk ge ziet...

Het verstandig antwoord

poezie
3,8 met 10 stemmen 4.240
Gij vraagt mij, waarom ik aan God gehoorzaam ben? 't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken. Hij heeft aan ons...

De spiegel

poezie
3,6 met 30 stemmen 6.732
Die telkens in de spiegel ziet, En zich met schoonheid vleit, Beseft de ware schoonheid niet, Maar jaagt naar ijdelhe...

De vogel op de kruk

poezie
2,7 met 18 stemmen 4.291
Het zijn nu pas zes of zeven dagen, Dat ik dit sijsje kocht van Klaas de vogelman; En schoon ik in het eerst mijn moei...

Het goede voorbeeld

poezie
2,9 met 31 stemmen 8.672
Vader leeft met onze moeder altoos vergenoegd en blij! ), hoe lieven zij elkander, nimmer knorren zij als wij....

De naarstigheid

poezie
2,9 met 15 stemmen 4.163
Des morgens lang te slapen, Te geeuwen en te gapen, Staat lelijk voor een kind. Die altoos veel moet snappen En zott...

De godsdienstigheid

poezie
3,9 met 11 stemmen 3.557
Als in de lieve lente De bloemen 't veld versieren, Dan pluk ik rozenknopjes, Viooltjes, maagdeliefjes, Citroenkruid...

DE WARE VRIENDSCHAP

poezie
3,3 met 55 stemmen 12.239
Een vriend, die mij mijn feilen toont, Gestreng bestraft, en nooit verschoont, Heeft op mijn hart een groot vermogen;-...

Het medelijden

poezie
2,6 met 14 stemmen 3.569
Wie dat ik immer smart zie dragen, 'k Heb ook gevoel daarvan, Ik sluit mijn oor niet voor zijn klagen, Maar help hem...

Alexis

poezie
3,1 met 13 stemmen 3.049
Alexis heeft zijn zusje lief, Wanneer ze in vrede leven; Hij noemt haar zelfs zijn hartedief, Als zij haar speelgoed...

De perzik.

poezie
2,8 met 29 stemmen 5.624
De perzik gaf mijn vader mij, Omdat ik vlijtig leer. Nu eet ik vergenoegd en blij, Die perzik smaakt naar meer. De...