inloggen

resultaten voor 'Jan Prins'


46 resultaten.
Sorteren op:

De zomerdag

poezie
3,2 met 9 stemmen 1.149
De zomerdag, onder zijn dak van licht, en met zijne uren, die onafzienbaar diep en strak in de uitgestr...

Molen op Tessel

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.322
De grauwe reus die, gans een bezig leven, tot elke wind zijn hoogmoed heeft gewend, staat, ogenschijnlijk nog bij krac...

De ploegers

poezie
3,7 met 3 stemmen 516
De trotse paarden trekken het glimmend ijzer door den grond en doen met kluiten, mals en rond, de akker zich bedekken...

Winterhout

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.595
Alom, aan de ronde zomen van het rustig vergezicht, aan de lage damp ontkomen, aan de oever van het licht, achter '...

Tulpen

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.450
Gij die, op uw steel gestegen, schijnt te zijn uit zon gedegen, die met uw doorvlamd gewaad Drachtig in de velden sta...

De mist

poezie
4,6 met 64 stemmen 2.483
De mist, onzeker, dan grauw, dan bleker hangt om ons heen. De schim van stranden, van lage landen, verzonk, verdwee...

De vulkanen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.513
Als donkere onverganklijkheden Van stilte, als werelden van rouw Tussen het uitgestrekte blauw Des hemels en het land...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
3,6 met 9 stemmen 1.219
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven on...

Geboortestad

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.722
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte...

Rotterdam

poezie
3,4 met 18 stemmen 3.065
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

Het lijsternest

poezie
3,2 met 11 stemmen 1.413
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

De wagen

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.326
Kom, de sluier omgeslagen en het al omhullend kleed: buiten is de wonderwagen met zijn driftig hart gereed, om ons r...

Soerabaja

poezie
4,3 met 9 stemmen 1.452
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.474
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

HET LICHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 380
Wij zaten aan het kalme plein, voor 't open venster van ons klein vertrek, de avond te beschouwen. Wij zagen hoe de h...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
4,0 met 1 stemmen 192
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven onder...

Aan een Dichter

poezie
4,0 met 5 stemmen 388
Dichter, van uw zachte woorden waar gij omgaat begeleid, aan de nooit betreden boorden zwervend uwer eenzaamheid,...

De Schutsluis

poezie
4,3 met 3 stemmen 458
De tjalken schieten aan tussen de strakke dijken en vullen 't glad kanaal met driftig schuimgedruis, totdat zij met...

Levensweelde

poezie
4,5 met 2 stemmen 616
Lopen door de bezonde velden, drinken in de gloeiende lucht, dromen, — en het geluks-ontstelde zingende hoofd in vr...

Een vers

poezie
3,7 met 3 stemmen 664
Een vers, al zijn de woorden nog zo klein, wil dagen lang in ons gedragen zijn met zachtheid en bewaakt in stil beraad...

Het dansende meisje

poezie
4,0 met 2 stemmen 906
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...

De zwerver

poezie
3,0 met 1 stemmen 898
Door de lege koude akker Loopt een oude, arme stakker, Zoekend in de harde grond Of-ie geen petatters vond. Wroete...

De meeuwen

poezie
2,0 met 7 stemmen 828
De meeuwen vechten, vleugels hol, en hangen aan de wind. Zij vallen in 't bouwland neer, - en, neergevallen, maken z...

De stad

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1.102
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

Het verschiet

poezie
3,0 met 3 stemmen 518
Tot in de donkerste spelonken Van levens alverlorenheid Heeft mij uw zuiver licht geblonken, Mij uw gedachtenis verbl...

De Kust

poezie
3,8 met 4 stemmen 628
Eens, op hun tocht vanuit het Oosten, kwamen de mensen bij de kust en dronken, als om zich te troosten, de ogen zich...

De Zeilen

poezie
2,8 met 4 stemmen 886
Ver over de zonnige heide stond tot den golvende rand, die 't lichte van 't donkere scheidde, de dag, - stond de morg...

HET GEURIGE VELD

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.026
Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Agent waren in...

De Lichten

poezie
4,2 met 4 stemmen 491
Een leven ligt verbeeld in de enkele gedichten, Die bij 't verstrijken van de jaren schaars ontstaan: Zij liggen w...

MEIDAG IN MAART

poezie
4,5 met 6 stemmen 894
Ik dacht wel, dat zij komen zou lang voor het iemand wist, en hebben we ons niet werkelijk een maand of wat ver...