inloggen

resultaten voor 'Jan Prins'


46 resultaten.
Sorteren op:

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.169
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven on...

Geboortestad

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.675
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte...

Rotterdam

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.861
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

Het lijsternest

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.388
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

De wagen

poezie
3,6 met 10 stemmen 1.312
Kom, de sluier omgeslagen en het al omhullend kleed: buiten is de wonderwagen met zijn driftig hart gereed, om ons r...

Soerabaja

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.426
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.453
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

HET LICHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 348
Wij zaten aan het kalme plein, voor 't open venster van ons klein vertrek, de avond te beschouwen. Wij zagen hoe de h...

De schuiten hebben de dag volbracht.

poezie
De schuiten hebben de dag volbracht. Zij drijven terug naar de goede haven. Achter de kim ligt de zon begraven onder...

Aan een Dichter

poezie
4,0 met 5 stemmen 380
Dichter, van uw zachte woorden waar gij omgaat begeleid, aan de nooit betreden boorden zwervend uwer eenzaamheid,...

De Schutsluis

poezie
4,3 met 3 stemmen 446
De tjalken schieten aan tussen de strakke dijken en vullen 't glad kanaal met driftig schuimgedruis, totdat zij met...

Levensweelde

poezie
4,5 met 2 stemmen 600
Lopen door de bezonde velden, drinken in de gloeiende lucht, dromen, — en het geluks-ontstelde zingende hoofd in vr...

Een vers

poezie
4,0 met 2 stemmen 653
Een vers, al zijn de woorden nog zo klein, wil dagen lang in ons gedragen zijn met zachtheid en bewaakt in stil beraad...

Het dansende meisje

poezie
4,0 met 2 stemmen 897
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...

De zwerver

poezie
Door de lege koude akker Loopt een oude, arme stakker, Zoekend in de harde grond Of-ie geen petatters vond. Wroete...

De meeuwen

poezie
2,0 met 7 stemmen 812
De meeuwen vechten, vleugels hol, en hangen aan de wind. Zij vallen in 't bouwland neer, - en, neergevallen, maken z...

De stad

poezie
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

De ploegers

poezie
3,0 met 2 stemmen 413
De trotse paarden trekken het glimmend ijzer door den grond en doen met kluiten, mals en rond, de akker zich bedekken...

Het verschiet

poezie
3,0 met 3 stemmen 510
Tot in de donkerste spelonken Van levens alverlorenheid Heeft mij uw zuiver licht geblonken, Mij uw gedachtenis verbl...

De Kust

poezie
3,8 met 4 stemmen 617
Eens, op hun tocht vanuit het Oosten, kwamen de mensen bij de kust en dronken, als om zich te troosten, de ogen zich...

De Zeilen

poezie
2,8 met 4 stemmen 846
Ver over de zonnige heide stond tot den golvende rand, die 't lichte van 't donkere scheidde, de dag, - stond de morg...

HET GEURIGE VELD

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.018
Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Agent waren in...

De Lichten

poezie
4,2 met 4 stemmen 486
Een leven ligt verbeeld in de enkele gedichten, Die bij 't verstrijken van de jaren schaars ontstaan: Zij liggen w...

MEIDAG IN MAART

poezie
4,5 met 6 stemmen 878
Ik dacht wel, dat zij komen zou lang voor het iemand wist, en hebben we ons niet werkelijk een maand of wat ver...

De Parel

poezie
4,0 met 4 stemmen 762
De wereld, zoals onze geest die kent ligt in de schoot van toekomst en verleden het onvergankelijke toegewend, dat zi...

IK DENK AAN U

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.117
Ik denk aan u zoals gij waart, toen de eerste maal ik uw gestalte donker op zag komen tegen het licht gewemel in de fe...

Zoals gij in de schaduw zat

poezie
4,4 met 12 stemmen 1.452
Zoals gij in de schaduw zat En al de glans in de armen had, Die fijngesponnen, wonderbaar Geweven lag in 't ha...

Het Vergezicht

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.307
De wereld ligt met haar gewemel, - één niet te omvatten vergezicht, - onder de welving van de hemel als onder een g...

Liefdes Hof

poezie
3,1 met 7 stemmen 1.136
Wie liefdes hof betreedt, de wonder- wonderschone, wie om daarin te wonen het verdere vergeet, wie 't ogenblik bemin...

De bruid

poezie
3,9 met 21 stemmen 5.968
De lucht, over de jonge dag, Was helderder dan ooit. Iets ongewoon-verblijdends lag In weide en veld gestrooid. De t...