inloggen

resultaten voor 'Johan Danser'


26 resultaten.
Sorteren op:

Aan Dorothy H.

poezie
3,7 met 3 stemmen 802
Velen die 'k noodde in mijner dromen woon En die er 's levens wondre beelden zagen Hoorde ik elkander met verwondrin...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 830
Als wij, na nachten loom van liefde, ontwaken En onze droom verkwijnt in 't morgenlicht Zal, lief, mijn hand uw naa...

De Schone Herfst

poezie
4,0 met 3 stemmen 575
Naar deze herfst had ik ontroerd gewacht Als naar een nacht van zwoel-doorgeurde dromen: Naar 't koele licht en naa...

IN DE AVOND

poezie
4,0 met 4 stemmen 433
Des avonds buigt mijn lome mijmring over Naar haar, mijn lief, en naar haar stil gemoed: Zo nijgt een boom soms wel...

HERGEBOORTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 324
Het is mij, lief, als had ik u verloren En of ik u nu eindlijk wedervond: Uw wezen draagt weer 't eigen stil bekoren...

HET WONDER

poezie
4,0 met 3 stemmen 412
Alle begeerten zijn nu zoet vervloeid Tot één trouw peinzen naar de zachter uren Waarin uw daden zijn als bleke vu...

OVERDENKING

poezie
3,7 met 3 stemmen 250
Gij zijt zo lief, gij hebt zoveel gegeven Aan rijke warmte en loutere innigheid: Mijn leed hebt gij met broze troost...

DE LEEGTE

poezie
Eenmaal hebt gij mijn stil vertrek gewijd Met even uw ontroerde aanwezigheid, Met tooverklank van zoet-gesproken woord...

DE GESLAGENE

poezie
4,0 met 2 stemmen 454
Eens was ik jong: 'k begeerde een heerlijk leven, Een leven als geen ander ooit bezat, Een kleurig kleed. Nog heugt mi...

DE VERLOREN VROUW

poezie
Een grauw verdriet is in mijn ziel begonnen, De dag is triest en vol onduldbaar wee... Ik weet het nu: 'k heb mij te...

De vreemde dood.

poezie
4,5 met 4 stemmen 604
Mijn peinzen kan de vreemde dood nìet loven Die me u welhaast voor steeds genomen had: Uw lichaam dat mijn droom on...

Herinnering

poezie
4,0 met 2 stemmen 417
Velen die 'k noodde in mijner dromen woon en die er 's levens wondre beelden zagen hoorde ik elkander met verwondrin...

Dood

poezie
Mijn peinzen kan de vreemde dood niet loven Die me u welhaast voor steeds genomen had: Uw lichaam dat mijn droom ontro...

De eenzame

poezie
4,0 met 3 stemmen 339
Moeder, hebt gij dees foltring dan gewild, Moet ik om u de barre nacht vervloeken? Ik vind geen rust zelfs in de sch...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 483
Als wij, na nachten loom van liefde, ontwaken En onze droom verkwijnt in 't morgenlicht Zal, lief, mijn hand uw naak...

Grijs landschap

poezie
Het landschap ligt, een droom zo onbewogen, Door't ijle floers van dampen overtogen. De dag is stil en fijne regen l...

DE SCHONE HERFST

poezie
4,3 met 3 stemmen 477
Naar deze herfst had ik ontroerd gewacht Als naar een nacht van zwoel doorgeurde dromen: Naar 't koele licht en naa...

HET NAAKTE MEISJE

poezie
4,0 met 4 stemmen 797
Zij ligt, zo rijk in haar ontroerend naakt, Zo argeloos, ontdaan van alle kleren: Een kind niet radend wat het doet...

De zwerver

poezie
‘Gevloden zijn de dromen eens bemind, Verdord de wondre bloemen der gedachten, De lach der dagen en de lust der nach...

De maagd

poezie
Mijn leven streeft, een snel-vlietende stroom, Naar 't schriklijk eind, de onbekende dood. Nader, rusteloos nader: en...

DE ELLENDIGEN

poezie
3,3 met 7 stemmen 609
ZIJ zijn de zwervers met de doem geboren Van eenzaamheid en eindloos-schrijnend leed: Hun wereld heeft haar diepste...

De gelukkigen

poezie
3,7 met 9 stemmen 859
Zij schrijden onder 't vaag geruis der blâren Door 't zwoele duister van een sombre laan Waar hier en daar een eenzam...

WEELDES HERDENKING

poezie
3,8 met 5 stemmen 479
Ter stad gekeerd herdenk ik blij de weelden Der donkre heide, breed en eindeloos, Van 't hoge bos waar reeds de blar...

DE JONGGESTORVENE

poezie
3,2 met 5 stemmen 437
Gij moest zo vroeg van deze wereld scheiden Die gij beminde schoon haar smaad u sloeg, Van al de dromen die uw jong...

De beminden

poezie
4,0 met 3 stemmen 562
Verlangen deed hen gaan met sneller schreden, Hun weemoed zweeg bij deze vreemde schroom Het vage pad samen zo vaak be...

MELISSA

poezie
4,5 met 2 stemmen 448
Dat nu dit ene zacht-herlezen woord Zo diep mijn zwijgend mijmren kon ontroeren En tot die traag-vervaagde erinnring...