inloggen

resultaten voor 'P.N. van Eyck'


28 resultaten.
Sorteren op:

Mysterie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.675
Soms luister ik lang naar het zwijgen Van die donkre viool, mijn hart, En scheemring na schemering zijgen Door een st...

Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen

poezie
Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen, mijn torve mond uw zacht-strelende daên?... - Op de effen lente-Leie zi...

Landschap: bomen van licht

poezie
4,0 met 2 stemmen 567
Landschap: bomen van licht, bij 't óp-stralende blaken van zonne-vlakken, in schettren, scherp, op de daken; en óm...

Eenzaamheid

poezie
En zal dit leven mij dan buitenwerpen, En zal ik, met mijn eigen nood alleen, Mij zelf verteren in de ijdle, scherpe...

RUST

poezie
4,0 met 2 stemmen 690
'Geef mij eenmaal, het deert mij niet hoe kort, De vrede van een hart dat niets meer schort.' Zo bad ik, toen ik jon...

Het gedicht

poezie
Eén berk, in het opene tussen de sparren, Als een volk om zijn koning het bos om die berk, De zon en de wind in de...

Wonderstil

poezie
Gij zijt mij overal nabij, In ieder ding: gij ziet naar mij, Of ik u aanzie en herken, En, een met u, gelukkig ben...

Gekomen met een zoete mond

poezie
4,0 met 2 stemmen 484
Gekomen met een zoete mond waar kindsheid heen ons zingen zond als blijde bedelaren, was onze honger goed als broo...

Gij draagt het gladde mom der dood

poezie
3,7 met 3 stemmen 315
Gij draagt het gladde mom der dood; uw oog is groot van lijden; het naaste naken van de nood heeft uwe mond gesche...

Wat deert me nieuwe liefdes-tijd

poezie
3,3 met 3 stemmen 719
Wat deert me nieuwe liefdes-tijd; wat deren waan'ge dagen? 'k Heb mij in bedden neer-geleid waar vreemde doden lag...

Ik bind u binnen 't woord

poezie
Ik bind u binnen 't Woord, o Jaar, gelijk de boom u binnen 't harsig barsten bindt der harde schorse; gelijk, alna...

Verbeurd van alles

poezie
Verbeurd van alles - o verscheurde droom-gemoedren!... Wij zijn de lang-verweeuwde en kind-verlaten moedren; wij bla...

Een droom uit het zuiden

poezie
(Het lied van een zieltje dat wijsjes zong, tot het de liefde leerde.) Daar was een rozentuintje, Zo fris en morg...

Brent Bridge

poezie
Een vreemd man, in een vreemd land. En vaak is er niets dan dit: Water en loof en het wit Van zwanen, dicht bij de ra...

De verlaten vrouw

poezie
3,0 met 2 stemmen 861
De nacht weer, de slaap weer vergleden, Wéér de eenzame herfst van het licht Aan de ruit, wéér de klem op mijn led...

Dichters zielslied

poezie
2,4 met 14 stemmen 837
Ewig war ich, ewig bin ich, ewig in süss sehnender Wonne. R. Wagner, Siegfried 3 Akt. Veel maanden la...

Laat mij nog éénmaal

poezie
2,0 met 12 stemmen 1.075
Laat mij nog éénmaal met U gaan: Uw woord was mij zo strelend zacht! Beween nog eens mijn stille waan, Mijn liefde...

Zijn wij dan beiden zó beladen

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.016
Zijn wij dan beiden zó beladen, Dat iedre klacht om eigen leed De ander schrijnend scherp moet schaden Met àl te...

JUNI-OCHTEND

poezie
2,8 met 6 stemmen 784
't Is vroeg. Ik sta voor de open deur, Nauwelijks bewust, in stil verpozen, en mijmerend drinkt mijn blik de kleur V...

STERREN EN BLOESEMS...

poezie
2,0 met 3 stemmen 734
Sterren en bloesems, en het zoele suizen Van lentewind; en, uit de wijde nacht, Langs kleine tuinen tussen stille huiz...

VERZEGELDE FONTEIN

poezie
2,5 met 2 stemmen 636
Groen-omlommerd, wit-betegeld, Springfontein, nog immer zwijgt gij? Stil-bekommerd, dicht-verzegeld, Ziel in 't donk...

ZOMERREGEN

poezie
3,5 met 2 stemmen 849
Regen, regen, gij kleine regen, Daar straks, van even terzijde, schuin Door de uchtendstilte neergezegen Op klim- en...

SLEEPING FAWN

poezie
2,8 met 4 stemmen 571
Op 't oud, geel boek, zie hoe, deze effen morgen, Teer glanzend groen de bronzen vorm zich sloot: 't Reekalfje ligt...

DE KEIZER

poezie
3,3 met 3 stemmen 644
Hoog en stil, in 't glinsterend ijzer, Boven volksgril - die hij haat - Rijdt, als droomde hij, de Keizer Dwars de d...

BIJ SPINOZA’S PORTRET

poezie
3,8 met 4 stemmen 573
Meester van ’t stil, wijs woord, lichtend fanal Dat al wat is doordringt; de heldere blik, Die dwars door waan en wa...

Dichterschap

poezie
2,8 met 6 stemmen 711
Vaak denk ik, moe van arbeid-in-gemis, (Daar geen uit eigen kunnen dichter is) Dat somtijds in een zeldzame enkelin...

O, dood geheime nachtegaal

poezie
4,3 met 9 stemmen 1.774
O dood, geheime nachtegaal Die in de donkre hagen zingt Uw nooit ontraadselbaar verhaal Dat tot in ‘t diepst der ha...

De tuinman en de dood

poezie
4,2 met 251 stemmen 84.290
Een Perzisch Edelman: Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, Mijn woning in: 'Heer, Heer, één ogenblik!...