inloggen

resultaten voor 'Willem Bilderdijk'


80 resultaten.
Sorteren op:

Op mijne afbeelding

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.092
door KUILENBURG geschilderd. Dus trof mij ’t Kunstpenseel van KUILENBURG naar ’t leven. Naar ’t leven ? —...

Antwoord.

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.690
'Wat werkt ge (zegt men mij); ’t is vruchtloos, al dat schrijven: Men roeit in ’t hart niet uit, wat elk is ingep...

De geroofde haarlok

poezie
3,9 met 17 stemmen 3.338
'k Bad dikwerf om een lok van Agnes schitt'rend haar; Zij weigert. 'k Vraag 't opnieuw als blijk van wederliefde;...

Overstroming

poezie
2,9 met 21 stemmen 3.546
Wanneer zult gij van uwe slaap opstaan? 'Rijs op, mijn kind, rijs op! de dijk is doorgebroken, Het water drong in h...

Wijn

poezie
3,3 met 28 stemmen 7.850
Eerst een luchthart maakt de wijn, dan een ekster, dan een zwijn; maar verheert hij eens ’t gemoed, ieder drup kos...

Gebed

poezie
4,1 met 11 stemmen 2.958
Genadig God, die in mijn boezem leest! Ik vliet tot U, en wil, maar kan niet smeken. Aanschouw mijn nood, mijn neergez...

Het MENSELIJK VERSTAND

poezie
3,2 met 13 stemmen 3.636
Wat is des mensen geest beperkt! - Hoe lang, hoe zwaar hij zwoegt en werkt, Hoe vlijtig hij doorzoekt, hoe kloek hij...

Het Italiaans

poezie
3,2 met 12 stemmen 4.921
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lip...

Het tabakroken

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.501
Waar ben ik? In wat Hel van rampen? Op ieder voetstap dat ik tree Omwalmt mij 't walglijk onkruiddampen En doet mijn...

De krekel

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.769
Voor schatten is uw heil Niet veil, Door woorden niet te melden; o Krekel, die, op d’ eikenbast, U met een luttel...

Steendruk.

poezie
4,4 met 8 stemmen 2.561
(aan iemand die mij op die wijze wilde afbeelden) Een stenen hart, een hoofd gevuld met keien, Beelde aap of hond...

Napoleon.

poezie
4,0 met 6 stemmen 871
In spijt der lange diens taan 't Helgespuis bewezen, Mistrouwd, als nog misschien verzoenbaar met Bourbon, Hoe zal...

Slotzang.

poezie
4,8 met 4 stemmen 690
Aan mijne Mededichters. Blinkend, schittrend, alverbazend, breekt het vlammend Hemeloog Door de donkre nevelstromen...

EREZUILEN

poezie
4,0 met 1 stemmen 340
Monumentum aere perennius, Regalique situ Pyramidum altius. HORATIUS. Een eerzuil hechter dan metaal, En hog...

Gelukkige.

poezie
3,5 met 4 stemmen 688
By vlekloos bloed een stil en needrig lot; - Een peinzend oog, doorstraald van zacht genoegen; - Een juist verstand,...

Kusjes

poezie
4,0 met 8 stemmen 854
Duizendvoudig zijn de kusjes, Die de tere minnelustjes in 't gevoelig hart ontgloên, en de brand der liefde voê...

Aan God.

poezie
3,7 met 3 stemmen 676
Leer mij mijne dagen tellen, Gij die hun getal bepaalt! Ieder dag, die mij bestraalt, Op zijn rechte waarde stel...

De taal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 478
De mens te kennen, is des mensen wetenschap; Maar nimmer kent men hem uit klaatrend schoolgeklap, Door meesters 't...

Zangstukje

poezie
5,0 met 2 stemmen 813
Neem weg, neem weg die afgerichte mond, Die lippen vol verraad, met wellust overstreken; En dat gevaarlijk oog, die va...

Het Italiaans

poezie
3,0 met 2 stemmen 623
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse l...

Mijn leven

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.320
Mijn kindsheid, jeugd en bloei, was éne reeks van plagen; mijn verdre levenstijd, één ijdle handvol wind; mijn oude...

DE WARE KUS

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.031
Voorzeker, ’t is een teedre lust, Wanneer men ’t blozend roosjen kust Op lieve maagdenwangen! Voorzeker, ’t...

Begeerte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.513
Kom hier, mijn goêlijk knaapje! ‘Wat wilt, wat vordert gij?’ Hoe wordt gij toch geheten? ‘Begeerte noemt me...

De Afgod

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.017
Een arme heiden boog gedurig voor zijn god, Een houten beeld, reeds oud en, mooglijk, half verrot, Maar door de verfk...

Vroeg en laat.

poezie
4,0 met 2 stemmen 954
't Open roosje, rijk van blad, Zei aan 't nog gesloten knopje, Dat aan 'tzelfde steeltje zat: Zie eens, dik ona...

RAADSEL.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.264
Met ons beide zijn wij zeven, Met ons tienen zeventien. En gij moogt ontelbre keren Ons verdubblen of vermeeren,...

Op de roos

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.484
Mij lust de Lent', die bloemgewassen draagt, De Lenteroos, die Goôn en mens behaagt; 't Aanminnigste versiersel voor...

Zucht ten hemel.

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.645
Neen, Hemel! niet om eer of staat, of aardse nietigheden, En wat voor heil en voorspoed geldt, bestormen u mijn be...

Bij mijne afbeelding 1790

poezie
5,0 met 3 stemmen 580
Mij schonk ’t geboortelot, bij flikkrend Dichtvermogen Waar ’t oude Griekenland zijn eigen geest in kent; (Voorvad...

Het letterschrift

poezie
5,0 met 1 stemmen 918
Hoe! met een ganzenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof! Ge...