inloggen

resultaten voor 'Willem Bilderdijk'


80 resultaten.
Sorteren op:

Het MENSELIJK VERSTAND

poezie
2,9 met 14 stemmen 3.173
Wat is des mensen geest beperkt! - Hoe lang, hoe zwaar hij zwoegt en werkt, Hoe vlijtig hij doorzoekt, hoe kloek hij...

Het Italiaans

poezie
1,6 met 19 stemmen 4.710
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lip...

Het tabakroken

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.299
Waar ben ik? In wat Hel van rampen? Op ieder voetstap dat ik tree Omwalmt mij 't walglijk onkruiddampen En doet mijn...

De krekel

poezie
2,4 met 12 stemmen 2.618
Voor schatten is uw heil Niet veil, Door woorden niet te melden; o Krekel, die, op d’ eikenbast, U met een luttel...

Steendruk.

poezie
2,9 met 11 stemmen 2.432
(aan iemand die mij op die wijze wilde afbeelden) Een stenen hart, een hoofd gevuld met keien, Beelde aap of hond...

Napoleon.

poezie
4,5 met 2 stemmen 708
In spijt der lange diens taan 't Helgespuis bewezen, Mistrouwd, als nog misschien verzoenbaar met Bourbon, Hoe zal...

Slotzang.

poezie
4,5 met 2 stemmen 555
Aan mijne Mededichters. Blinkend, schittrend, alverbazend, breekt het vlammend Hemeloog Door de donkre nevelstromen...

EREZUILEN

poezie
Monumentum aere perennius, Regalique situ Pyramidum altius. HORATIUS. Een eerzuil hechter dan metaal, En hog...

Gelukkige.

poezie
3,7 met 3 stemmen 544
By vlekloos bloed een stil en needrig lot; - Een peinzend oog, doorstraald van zacht genoegen; - Een juist verstand,...

Kusjes

poezie
4,5 met 4 stemmen 627
Duizendvoudig zijn de kusjes, Die de tere minnelustjes in 't gevoelig hart ontgloên, en de brand der liefde voê...

Aan God.

poezie
3,7 met 3 stemmen 529
Leer mij mijne dagen tellen, Gij die hun getal bepaalt! Ieder dag, die mij bestraalt, Op zijn rechte waarde stel...

De taal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 371
De mens te kennen, is des mensen wetenschap; Maar nimmer kent men hem uit klaatrend schoolgeklap, Door meesters 't...

Zangstukje

poezie
5,0 met 2 stemmen 734
Neem weg, neem weg die afgerichte mond, Die lippen vol verraad, met wellust overstreken; En dat gevaarlijk oog, die va...

Het Italiaans

poezie
3,0 met 2 stemmen 516
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse l...

Mijn leven

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.203
Mijn kindsheid, jeugd en bloei, was éne reeks van plagen; mijn verdre levenstijd, één ijdle handvol wind; mijn oude...

DE WARE KUS

poezie
4,8 met 4 stemmen 920
Voorzeker, ’t is een teedre lust, Wanneer men ’t blozend roosjen kust Op lieve maagdenwangen! Voorzeker, ’t...

Begeerte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.434
Kom hier, mijn goêlijk knaapje! ‘Wat wilt, wat vordert gij?’ Hoe wordt gij toch geheten? ‘Begeerte noemt me...

De Afgod

poezie
4,0 met 3 stemmen 956
Een arme heiden boog gedurig voor zijn god, Een houten beeld, reeds oud en, mooglijk, half verrot, Maar door de verfk...

Vroeg en laat.

poezie
4,0 met 2 stemmen 872
't Open roosje, rijk van blad, Zei aan 't nog gesloten knopje, Dat aan 'tzelfde steeltje zat: Zie eens, dik ona...

RAADSEL.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.170
Met ons beide zijn wij zeven, Met ons tienen zeventien. En gij moogt ontelbre keren Ons verdubblen of vermeeren,...

Op de roos

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.409
Mij lust de Lent', die bloemgewassen draagt, De Lenteroos, die Goôn en mens behaagt; 't Aanminnigste versiersel voor...

Zucht ten hemel.

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.569
Neen, Hemel! niet om eer of staat, of aardse nietigheden, En wat voor heil en voorspoed geldt, bestormen u mijn be...

Op mijne afbeelding

poezie
4,0 met 3 stemmen 755
door KUILENBURG geschilderd. Dus trof mij ’t Kunstpenseel van KUILENBURG naar ’t leven. Naar ’t leven ? —...

Bij mijne afbeelding 1790

poezie
5,0 met 3 stemmen 530
Mij schonk ’t geboortelot, bij flikkrend Dichtvermogen Waar ’t oude Griekenland zijn eigen geest in kent; (Voorvad...

Het letterschrift

poezie
Hoe! met een ganzenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof! Ge...

Voorbereiding.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.711
Wilt ge een welig land bezaaien, Zuiver 't eerst van 't wilde kruid; Ruk de heesterwortels uit, Om de korenoogst t...

AAN ENE MIJNER LEZERESSEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 746
Ach! wat kust ge deze verzen, Lieve schone, kus ze niet: Of zijn verzen zo veel waardig, Wees dan, schone, wees recht...

Engelen blijmaar *

poezie
4,0 met 2 stemmen 909
Verhef u tot uw God en Vader, Mijn ziel, tot aller Schepslen God! Ontspringe uit dankbaar bruisende ader De vreugd...

Oostersche minnebede.

poezie
4,7 met 3 stemmen 836
Alleen een opslag van uw oog, een lonk vall' mij ten deel'; Het minste, zegt der Wijzen spreuk, van die men mint is vee...

DE IJDELHEID DER VEINZERIJ.

poezie
Doorzichtig als 't kristal is 't menselijk gemoed; 't Verberg' hetgeen 't besluit voor 't grijpen van de hande...