inloggen

biografie: Aart van der Leeuw

1876-1931

Aart van der Leeuw [Delft 1876-Voorburg 1931]

Van der Leeuw  promoveerde in de juridische wetenschap aan de UvA te Amsterdam in 1902. Hij ging werken bij een levensverzekeringsmaatschappij tot 1907, toen hij zijn ontslag kreeg vanwege een zwakke gezondheid. Hij hield zich  daarna uitsluitend met  literatuur bezig.

Zijn eerste proza en verzen staan in het teken van de schoonheidsdrift van de Beweging van Tachtig. Hij behoorde tot de kring van medewerkers aan De Beweging van Verwey, waarin in 1908 zijn eerste zelfstandige verhaal, Sint Veit (1905-1906), verscheen.

Zijn poëzie is nu eens retorisch en stroef, dan weer stemmingsvol en melodieus. De inhoud wordt gekenmerkt door een eenvoudig, spontaan-religieus natuurgevoel, waarvan de symboliek, evenals in het proza, voortdurend boven het aardse uitstijgt. In zijn beste werken, Ik en mijn speelman (1927) en vooral De kleine Rudolf (1930), heeft zijn stijl een volstrekt eigen klank gekregen, gekenmerkt door bondigheid en gevoel voor relativiteit. In de eerste roman wil Van der Leeuw aantonen dat de zalige dwaasheid van de droom het ware geluk op aarde brengt. De kleine Rudolf beantwoordt aan Van der Leeuws eenzelvigheid, die uit zijn jeugd stamde en door een toenemende hardhorigheid tot een persoonlijk drama werd. Terwijl Van der Leeuw in zijn vorig werk meestal slechts tot een geforceerd contact met de werkelijkheid kwam, slaagt hij er nu in het aardse te aanvaarden en de tweespalt droom & werkelijkheid met elkaar te verzoenen.

Werk:

Sint Veit (1908)
Liederen en balladen (1911)
Kinderland (1914)
Herscheppingen (1916)
Sint-Veit en andere vertellingen (1919)
De mythe van een jeugd (1921)
Opvluchten (1922)
De gezegenden (1923)
Vluchtige begroetingen (1925)
De zwerftochten van Odysseus (1926)
Het aardsche paradijs (1927)
Ik en mijn speelman (1927)
De kleine Rudolf (1930)
De opdracht (1930)

Inzendingen van deze schrijver

89 resultaten.

De bode

poezie
3,2 met 25 stemmen 2.593
Geen, die de bode welkom heet,
Wanneer hij, hoog in blinkend ijzer,
Zijn speer laat zinken voor de keizer,
En ongenodigd tot hem treedt. ...

Een vaasbeschildering

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.125
Een meisje wiegt en windt zich in de dans
Bij 't kwelen van haar zusters dubbelfluit;
Hun vreugd verwelkt niet, eeuwig bloeit hun krans,
En door geen moeheid wordt die voet gestuit....

DE MEEUW

poezie
3,8 met 8 stemmen 1.752
Tussen de hemel en de zee
Volgde ik het zweven van een meeuw,
Hoe hel zij steeg, dan nederglee,
Een zonnevonk, een vlokje sneeuw....

De Planten

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.498
Des morgens als de dauw zijn vocht'ge wade
nog om de perken toegevouwen houdt,
staat reeds de hovenier met noeste spade
te werken in de grond, als groef hij goud....

AAN ZEE

poezie
4,0 met 3 stemmen 269
0 voorjaarszee, de hyacinthe,
Dit strand, het zuidlijk warm getinte,
Hier moesten Griekse vrouwen gaan,
Diepzingende op de cimbels slaan, ...

Blijheid.

poezie
3,0 met 2 stemmen 281
Kom broeder, snijd het riet
In ongelijke pijpen,
Dat fluks tot vrolijk lied
Uw vruchtloos zuchten rijpe....

DE WERELD

poezie
3,8 met 4 stemmen 554
Hij hield de handen voor 't gezicht,
Hij dacht door tranen te verstaan,
En in dit duister, diep en dicht,
Zag hij de bonte wereld aan;...

Geneurie.

poezie
4,0 met 2 stemmen 295
Ik zoek in oude legenden,
Ik speur in wiegendruk
Naar beelden voor mijn ellenden
En 't kleed van mijn geluk....

DE DICHTER

poezie
3,7 met 3 stemmen 299
Toen ik nog daar was, twistten om mijn ziel,
En voerden, met het zwaard gewapend, strijd,
Twee machten, die ik in de handen vie!,
De worm zo noemde ik ze en de oneindigheid....

VOGELS.

poezie
3,6 met 5 stemmen 503
Zij gunnen mij gaarne 't geheim hunner tale,
De roodborst zijn snoeren van bloedkoralen,
De merel haar zang als betinkte bokalen,
En vinken hun klink-slag op eedle metalen....

HET GRAAN

poezie
3,3 met 3 stemmen 422
Zon en wind zijn de gezellen
Van de helle vreugd,
Die hun moedwil op doet wellen
In de bloem der jeugd —...

NA EEN ZOMERFEEST

poezie
4,5 met 2 stemmen 356
Zij keren huiswaarts van het feest,
Hoor, buiten, hoe de stemmen zoemen;
Hun dag is Licht, is goed geweest,
Een dag, om zich, getooid met bloemen,...

Gebondenen

poezie
3,3 met 3 stemmen 405
Vreugd is een vogel die woont
Hoog boven wolken, in 't blauw,
Waar ze op het nest zit getroond,
Voedend haar broedsel met dauw....

Het huis

poezie
4,0 met 2 stemmen 410
Dit huis heeft de rust van de maagdelijke duinen
Gebroken noch verstoord;
Het ligt in het nest van zijn geurige tuinen,
Als bracht de grond het voort....

KRANKHEID

poezie
4,0 met 2 stemmen 325
Neen, nimmer kan in eenzaamheid
Ik met mijzelf verkeren,
Of vleugels hangen uitgespreid,
Een klauw wil mij bezeren;...

HEIMWEE

poezie
4,0 met 1 stemmen 416
O paradijs, o bomen,
Begeerlijk voor 't gezicht,
Kringloop van heilge stromen,
Dag van ondoofbaar licht,...

ALLEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
Zijn het enkel maar deez' weingen,
Die, de Droom te voet gevallen,
Zich aan zijne aanblik reingen?
Neen, ik voel de gloed in allen. ...

DE SEIZOENEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 661
Najaar, vluchtend langs de wegen,
Bijna hebt gij afgelegd
't Rode kleed, dat losgeregen
Enkel aan één gesp nog hecht....

ALS ONZE ZIEL NIET ZONG

poezie
4,0 met 3 stemmen 504
Als onze ziél niet zong,
En vreugdedansen sprong,
Zouden dan wel de vógels zingen,
De bronnen uit de rotsen springen, ...

UW HANDEN

poezie
3,8 met 5 stemmen 514
Uw koele handen aan mijn voorhoofd, alle
Gedachten die nooit moe van waken branden
Bij dag en nacht, zijn kalm in slaap gevallen.
Vanwaar de tover toch dier trouwe handen? ...

DE VOGELAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 630
Van de appels 't bloesemsnoer,
En langs de groene vloer
Der velden knoop en klit,
Goudgeel, zacht paars, en wit,...

NAJAAR

poezie
3,0 met 3 stemmen 466
Ons lokt tersluiks een zomerdroom
Terug naar 's hemels regiment,
Wij zoeken weer Gods blauwe stroom
Wiens bedding grens noch bodem kent....

DICHTEN: SLUIMEREN.

poezie
4,3 met 3 stemmen 345
Zoals een kind dat zich ontkleedt,
Het glimlacht naar 't vergulde raam,
Het vouwt zijn helder lijfgoed saam
En zoekt zijn sponde, slaap-gereed, ...

DE ZOEKER TOT ZIJN ZIEL

poezie
4,5 met 2 stemmen 361
Nu ik me in 't reinst van de nacht
Met U vereenzamen mag,
Uit zich mijn twijfel als klacht
Gaf ik genoeg U deez' dag? ...

DE WONING

poezie
4,0 met 2 stemmen 690
Mijn kleine kamer, mijn laag huis,
Eng en vertrouwlijk als een kluis,
Waarover zich van wand tot wand
De grijsheid van de zoldring spant ;...

Vervulling

poezie
4,2 met 4 stemmen 535
De moeder schuift het venster op en weent,
De kalme kamer ligt van zon doorspeeld
En, op de rand der stervenssponde, leent
De ziel des doden over tot zijn beeld....

DE DICHTER TOT DE EINDLOOSHEID

poezie
5,0 met 3 stemmen 276
Heilige eindloosheid,
Buiten ruimte, buiten tijd,
Slingren zich de zaal'ge reien,
In een eeuwig zich vermeien...

MORGENDAUW.

poezie
4,0 met 3 stemmen 458
Rustig wast de man, wiens schande
Biecht noch boete delgen wou,
Zijn van misdaad bloedge handen
In de koele morgendauw....