inloggen

biografie: Antjie Krog

[Kroonstad 1952 - ....]

'Antjie Krog heeft gedaan wat dichters in Zuid-Afrika al eeuwen doen: de geschiedenis doorgeven.' Aldus Adriaan van Dis over een van Zuid-Afrika's beroemdste auteurs.

 

Antjie Krog debuteerde op 18-jarige leeftijd met de dichtbundel Dogter van Jefta. Daarna volgden onder meer de bundels Otters in bronslaai en Jerusalemgangers. Haar nieuwste bundel heet 'Kleur kom nie alleen nie'.

Midden jaren negentig deed Krog voor de Zuid-Afrikaanse radio verslag van de zittingen van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die onder voorzitterschap stond van aartsbisschop Desmond Tutu. De duizenden getuigenissen voor deze commissie van slachtoffers, daders en andere betrokkenen maakten deel uit van de pogingen van de inwoners van Zuid-Afrika om in het reine te komen met de verschrikkingen van het recente verleden. Haar ervaringen met de commissie verwerkte Krog in 'De kleur van je hart', een boek dat een afrekening met het verleden is, maar meer nog een zoektocht naar de eigen identiteit. Voor dit onthullende en soms onthutsende boek ontving Krog de prijs voor Vrede en Cultuur van de Zweedse Hiroshima-stichting.

Ook in Nederland is Krog bekend: ze trad op bij Poetry International en de Utrechtse Nacht van de Poëzie. In 1999 verscheen bij uitgeverij Atlas een bloemlezing uit haar werk onder de titel 'Om te kan asemhaal'.


Inzendingen van deze schrijver

18 resultaten.

l'envoi

gedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1.445
ik wil een ander leven
waarin ik onbevangen aanraak
en me blijf inzetten
ik heb genoeg van mijn tekortschietende handen...

Mirakel

gedicht
2,8 met 5 stemmen 1.664
ik behoor toe aan dit land
het heeft mij gemaakt
ik heb geen ander land
dan dit land...

Land van genade en verdriet -1

gedicht
4,0 met 1 stemmen 3.149
tussen jou en mij
hoe verschrikkelijk
hoe wanhopig
hoe vernietigend breekt het tussen jou en mij...

Visioen van een natie

gedicht
4,0 met 2 stemmen 1.535
hoe lang denken we het hier uit te houden?
wij die gestrand zijn tegen dit rijke continent
zonder ooit onloochenbaar in Afrika te landen
wij in huizen in Amerikaans-koloniale stijl...

Depressie

gedicht
4,2 met 4 stemmen 3.075
het is alsof je blik steeds meer naar binnen
gekeerd raakt je voorhoofd steeds
donkerder wordt je wangen steeds
strakker je mond steeds afstandelijker...

Nadat haar man begraven was

gedicht
3,3 met 3 stemmen 6.565
nadat haar man begraven was
liet overgrootmoeder Betjie van Middenspruit
hem opgraven
en trok hem een ander zondags pak aan...

bemind worden door een dichter

gedicht
4,0 met 2 stemmen 2.343
vlak bij de Meir loop ik Veerle tegen het lijf
bruin haar scheve baret laarzen jas
hoe gaat het? ze vertrekt haar mondhoek
even maar alsof het er niet toe doet...

Fossiel-Alfabet

gedicht
1,8 met 4 stemmen 2.832
het gevonden fossiel geeft niet weer
hoe mijn blauwe ogen langs de jouwe heen kijken
hoe jouw zwarte ogen mijn ogen ontwijken
hoe mijn witte bovenarm niet zomaar...

Namens mezelf

gedicht
2,5 met 21 stemmen 5.551
voor niemand hoef ik me nog druk te maken
aan niemand hoef ik nog verantwoording
af te leggen of vergeving te vragen
niemands uitzichtloze positie...

in het licht van het geweldig eeuwige vuur

gedicht
2,0 met 74 stemmen 15.951
voor Mads
in het licht van het geweldig eeuwige vuur
van de tijd, in de loop
der gebeurtenissen is het van geen enkel belang...

Bij je vertrek

gedicht
2,7 met 35 stemmen 24.319
ik wilde een ark in mijn armen scheppen
waarin je voortdurend gaaf kon zijn
waarin breuklijnen konden verzachten tot de
fluwelen ongereptheid van een olijftak...

Het is waar

netgedicht
3,8 met 13 stemmen 2.935
het is waar dat het landschap zonder
mij zal voortbestaan dat de bomen die
voor mij de aarde vormen de vlak-
ten beminnen die mij bijeenvegen in vaandels los-...

Vertrek

gedicht
3,0 met 27 stemmen 10.269
een kind gaat weg. ik sta met lege handen. ten afscheid
de vertrouwde blik voordat de zonnebril.
handen tastend naar de veiligheidsriem.
de uitgestorven straat. ik zwaai maar wat. het is of...

The particularity of nakedness

netgedicht
4,4 met 9 stemmen 2.612
als ik jou ruik
wordt mijn adem harig
krijgt mijn stem kippenvel
je mond proeft naar pit voor je penetreert...

Sinds

netgedicht
4,4 met 11 stemmen 2.265
wij deze weg
zijn ingeslagen, zijn de
zwaluwen weergekeerd
is de jasmijn diep uit...

Hoe zeg je dat

netgedicht
3,8 met 21 stemmen 6.701
Ik weet echt niet hoe ik het zeggen moet
je verwinterde getrimde baard is misschien
te nà, mij voor taal te dichtbij, te kiezelgrijs
ik weet werkelijk niet hoe ik je ouder wordende lijf moet weergeven...

dichter wordende

netgedicht
4,2 met 6 stemmen 1.601
op een ochtend word je wakker midden in klank
met vocaal en klinker en diftong als voelspriet
met aarzelende zorg stem je de geringste beroering
van licht en verlies in klank af...

Afscheid

gedicht
3,4 met 24 stemmen 13.276
je drijft van me weg
in de kleur die zo goed aan mij hecht
ik herinner me hem vooral in mijn armen:
nog altijd ben ik van hier...