inloggen

biografie: Bertus Aafjes

Lambertus Jacobus Johannes AAFJES [Amsterdam 1914- Venlo 1993]

 

Bertus Aafjes volgde een tijd een priesteropleiding, studeerde archeologie in Leuven en Rome en werd journalist.

Uit zijn eerste dichtbundels blijkt een zangerig talent dat voorkeur heeft voor romantische motieven: verliefdheid en weemoed, de schoonheid van de vrouw en van de natuur.

Zijn grote succes kwam met het omvangrijke autobiografische dichtwerk ‘Een voetreis naar Rome’ (1946).

 Hij verhuisde in 1947 naar Egypte zonder zijn gezin om reisverhalen en journalistieke reisverslagen te schrijven. Tijdens het verblijf in Egypte schreef hij de indrukwekkende sonnettenbundel Het koningsgraf (1948). Bijbelse inspiratie, gepaard aan moderne bezinning op het wezen van het woord, vormt de oorsprong van het rijmloze dichtwerk In den beginne (1949).

Zijn voorliefde voor reizen werd in dienst gesteld van journalistieke beschrijvingen, die mede door hun persoonlijke sfeer en stilistisch gehalte een grote lezerskring verwierven.

Aafjes schreef ook verhalen en kinderboeken. Hij vertaalde op persoonlijke wijze Homerus' Odyssee (1965) en oude Egyptische poëzie.

Reizen naar Japan in 1958, 1964 en 1970 vonden in de jaren 1969-1973 hun neerslag in een aantal verhalenbundels over de rechter Ooka, die Tokio in de 18de eeuw als opperrechter uitmuntte door oplossingen van schijnbaar onontwarbare juridische problemen.

  

Enkele Werken:

Een voetreis naar Rome ( 1946, gedicht),

Morgen bloeien de abrikozen (1954, roman),

De wereld is een wonder (1959, roman),

De denker in het riet (1968),

De zee (1992, gedichten).


Inzendingen van deze schrijver

18 resultaten.

Twee parels

gedicht
1.0 met 63 stemmen aantal keer bekeken 27.496
Twee parels aan een glooiing saamgegleden, Zo lagen in omstrengeling van leden, Op een rustbed van gloeiend karmijn, Twee meisjes in verinnigd samenzijn; Een als de een zich teder overboog, Rees teerder nog de ander naar omhoog, En als twee zwanen tot elkaar gegleden, Omsnoerden zij elkaar...

EN OOK DES MORGENS

gedicht
2.0 met 191 stemmen aantal keer bekeken 22.415
En ook des morgens in het nieuwe licht Voel 'k mij zo los, als ik met open ogen Mijzelf verrast vind naar de plek gebogen Waarop gij eertijds laagt met uw gezicht. Als ik dan zie, dat gij er nergens zijt, Maar met een snelle vleugelslag ontkomen Uit de bosschages van mijn nachtlijk...

DE VOGEL

gedicht
2.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 12.314
Ik lig vaak onbetoverd in de warme Nachten, als voor de tweede maal weer kind, Met losse benen en met losse armen, Nu ik u niet meer te omhelzen vind. De maan draait langzaam aan de open hemel Gelijk een gouden scheepje over zee; De sterren in hun eeuwenoud gewemel Drijven als kleine...

DE MACHT TOT LIEFDE

gedicht
3.0 met 27 stemmen aantal keer bekeken 7.441
De macht tot liefde is ons niet gegeven, En ook die andre macht niet tot de haat; Het Lot geeft aan de wil zijn kleur naar 't leven, Gelijk een blos of bleekheid tot het gelaat. Waar twee ter wereld, van elkaar gescheiden, Hun zuchten zenden over land en zee, Daar zet de god van 't Lot...

HOMEROS

gedicht
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 3.825
Ik las Odysseus' smartelijke tocht en spelde in de schemer de symbolen: de zeeën, de godinnen en de holen, waarin hij liefde en bescherming zocht. Toen ik het boek sloeg in zijn zeven sloten, was het of ik ontwaakte van een reis; ik had gezworven en had drank en spijs aan menig tafel met...

De laatste brief

gedicht
3.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 25.038
De wereld scheen vol lichtere geluiden En een soldaat sliep op zijn overjas Hij droomde lachend dat het vrede was Omdat er in zijn droom een klok ging luiden. Er viel een vogel die geen vogel was Niet ver van hem tussen de warme kruiden En hij werd niet meer wakker want het gras Werd rood,...

DE HEMEL

gedicht
2.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 7.473
De hemel staat met sterren volgegoten Als met gesmolten zilveren metaal; De nacht is krank van zwangre bloesemloten, Waartussen ik gedwongen ademhaal. En steeds als ik in uiteindelijk erbarmen Rijst uit de nacht uw beeltnis, naakt en blank; Mijn droom omhelst u met onzichtbre armen, Mijn...

VERLIEFDE DUIVEN

gedicht
2.0 met 20 stemmen aantal keer bekeken 7.197
Verliefde duiven koeren in de bloemen: "Broeders en zusters, wie is nu de bruid, Die als Jehovah met geen naam te noemen, Slechts in vertedering wordt aangeduid?" En in het hoog gewirwar van de palmen Vlechten zij haastig en bedeesd het bed, Uit een gevonden keur van zachte halmen En...

EN OOK DES MORGENS

gedicht
2.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 13.778
En ook des morgens in het nieuwe licht Voel 'k mij zo los, als ik met open ogen Mijzelf verrast vind naar de plek gebogen Waarop gij eertijds laagt met uw gezicht. Als ik dan zie, dat gij er nergens zijt, Maar met een snelle vleugelslag ontkomen Uit de bosschages van mijn nachtlijk...

DE VOGEL

gedicht
2.0 met 13 stemmen aantal keer bekeken 5.416
Ik lig vaak onbetoverd in de warme Nachten, als voor de tweede maal weer kind, Met losse benen en met losse armen, Nu ik u niet meer te omhelzen vind. De maan draait langzaam aan de open hemel Gelijk een gouden scheepje over zee; De sterren in hun eeuwenoud gewemel Drijven als kleine...

BLOEMVERKOPERS

gedicht
1.0 met 112 stemmen aantal keer bekeken 16.546
En door de dag als met geheime schatten Gaan bloemverkopers in het wit gehuld, Met al de bloemen, opgerold in matten, Waarvan het Hooglied geurt en is vervuld. Soms draagt er een al Sarons rode rozen, Hoog op zijn schouders in een rieten mat; De open weerschijn doet de mensen blozen Die...

DE WREDE GOD

gedicht
1.0 met 43 stemmen aantal keer bekeken 14.034
Nog voel ik soms uw borst tegen mij aan, Uw knieën aan mijn knieën, schoot aan schoot; Een vlinder die zijn vleugels samensloot, Kan met zichzelf niet nauwer samengaan. En als wij na de eenheid der voltooiing De leden lieten zinken uit elkaar, Dan was er niets van scheiding in 't...

NAAR DE NATUUR

gedicht
2.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 5.321
De hete dag is in de nacht geblust; Nog gloeit mijn ziel rood in het donker voort. Ik ben gelijk een smidse verontrust, Mijn hartslag hamert en mijn aandacht boort; Mijn ogen zijn vol weerschijn en vol gloed, Mijn liefde arbeidt in een zuil van vuur, En langzaam uit mijn hunkerend...

DE TIJD IS HEEN

gedicht
3.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 9.527
De tijd is heen waarin ik, licht van toon En snel van geest, de dingen dezer aarde Loofde en prees of in mijn hart bewaarde Als de Madonna elk woord van haar Zoon. Een graazge wei, een wulpse rozengaarde, Een vlindertje, een vlieg, een anemoon, Elk kreeg zijn aureool van zichtbaar...

HET KONINGSGRAF

gedicht
2.0 met 64 stemmen aantal keer bekeken 19.219
Met een gezicht uit zuiver goud geslagen, Zoals herinnering mij heeft gebeeld Naar al de nachten dat wij samen lagen En lach en traan gelijk hebben gedeeld, En mond aan mond en oog in oog verzonken De adem en het licht hebben gemengd, En van die volle liefdesbeker dronken Ons aan elkanders...

Legende

gedicht
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 2.686
Ergens liggen nog de juwelen van de verdwenen prinses; zij die hen trachten te stelen gebruiken breekijzer nog mes. Zij zingen totdat hun lippen droog en gezwollen staan, dan stijgen meerminnen op klippen grijs uit de grijz' oceaan. En op haar tillende handen trillen de...

Park in de Winter

gedicht
3.0 met 30 stemmen aantal keer bekeken 14.430
Het park ligt wijd en zijd onder de sneeuw en rond de zwarte groeve van de takken zweeft als een lassoworp de vlucht der meeuw. De kleine vijver is inktzwart en stil, als hoedde hij een kleinodie, het slijk. De zomerboot, een dodenbark gelijk, ligt bij het tuinhuis, even zwart en...

In de trein

gedicht
3.0 met 18 stemmen aantal keer bekeken 14.202
Wij rijden met de trein naar 't Zuiden. De peppels vallen van ons weg, De molens en de meidoornheg, Die langs de spoorbaan is gelegen. En na een nacht van weinig slapen Snelt glanzende de eerste rij Cypressen aan ons oog voorbij, Gelijk een groep marathonlopers. Wijnbergen, ceders en...