inloggen

biografie: Bertus Aafjes

Lambertus Jacobus Johannes AAFJES [Amsterdam 1914- Venlo 1993]

 

Bertus Aafjes volgde een tijd een priesteropleiding, studeerde archeologie in Leuven en Rome en werd journalist.

Uit zijn eerste dichtbundels blijkt een zangerig talent dat voorkeur heeft voor romantische motieven: verliefdheid en weemoed, de schoonheid van de vrouw en van de natuur.

Zijn grote succes kwam met het omvangrijke autobiografische dichtwerk ‘Een voetreis naar Rome’ (1946).

 Hij verhuisde in 1947 naar Egypte zonder zijn gezin om reisverhalen en journalistieke reisverslagen te schrijven. Tijdens het verblijf in Egypte schreef hij de indrukwekkende sonnettenbundel Het koningsgraf (1948). Bijbelse inspiratie, gepaard aan moderne bezinning op het wezen van het woord, vormt de oorsprong van het rijmloze dichtwerk In den beginne (1949).

Zijn voorliefde voor reizen werd in dienst gesteld van journalistieke beschrijvingen, die mede door hun persoonlijke sfeer en stilistisch gehalte een grote lezerskring verwierven.

Aafjes schreef ook verhalen en kinderboeken. Hij vertaalde op persoonlijke wijze Homerus' Odyssee (1965) en oude Egyptische poëzie.

Reizen naar Japan in 1958, 1964 en 1970 vonden in de jaren 1969-1973 hun neerslag in een aantal verhalenbundels over de rechter Ooka, die Tokio in de 18de eeuw als opperrechter uitmuntte door oplossingen van schijnbaar onontwarbare juridische problemen.

  

Enkele Werken:

Een voetreis naar Rome ( 1946, gedicht),

Morgen bloeien de abrikozen (1954, roman),

De wereld is een wonder (1959, roman),

De denker in het riet (1968),

De zee (1992, gedichten).


Inzendingen van deze schrijver

15 resultaten.

HOMEROS

gedicht
4,8 met 4 stemmen 3.290
Ik las Odysseus' smartelijke tocht
en spelde in de schemer de symbolen:
de zeeën, de godinnen en de holen,
waarin hij liefde en bescherming zocht....

De laatste brief

gedicht
4,3 met 3 stemmen 21.474
De wereld scheen vol lichtere geluiden
En een soldaat sliep op zijn overjas
Hij droomde lachend dat het vrede was
Omdat in zijn droom een klok ging luiden....

Twee parels

gedicht
1,8 met 58 stemmen 24.936
Twee parels aan een glooiing saamgegleden,
Zo lagen in omstrengeling van leden,
Op een rustbed van gloeiend karmijn,
Twee meisjes in verinnigd samenzijn;...

EN OOK DES MORGENS

gedicht
2,1 met 188 stemmen 21.242
En ook des morgens in het nieuwe licht
Voel 'k mij zo los, als ik met open ogen
Mijzelf verrast vind naar de plek gebogen
Waarop gij eertijds laagt met uw gezicht....

DE VOGEL

gedicht
1,7 met 6 stemmen 10.909
Ik lig vaak onbetoverd in de warme
Nachten, als voor de tweede maal weer kind,
Met losse benen en met losse armen,
Nu ik u niet meer te omhelzen vind....

DE HEMEL

gedicht
2,5 met 12 stemmen 6.913
De hemel staat met sterren volgegoten
Als met gesmolten zilveren metaal;
De nacht is krank van zwangre bloesemloten,
Waartussen ik gedwongen ademhaal....

VERLIEFDE DUIVEN

gedicht
2,1 met 19 stemmen 6.703
Verliefde duiven koeren in de bloemen:
"Broeders en zusters, wie is nu de bruid,
Die als Jehovah met geen naam te noemen,
Slechts in vertedering wordt aangeduid?"...

DE MACHT TOT LIEFDE

gedicht
3,6 met 9 stemmen 6.215
De macht tot liefde is ons niet gegeven,
En ook die andre macht niet tot de haat;
Het Lot geeft aan de wil zijn kleur naar 't leven,
Gelijk een blos of bleekheid tot het gelaat....

EN OOK DES MORGENS

gedicht
2,6 met 18 stemmen 13.076
En ook des morgens in het nieuwe licht
Voel 'k mij zo los, als ik met open ogen
Mijzelf verrast vind naar de plek gebogen
Waarop gij eertijds laagt met uw gezicht....

BLOEMVERKOPERS

gedicht
1,7 met 111 stemmen 15.847
En door de dag als met geheime schatten
Gaan bloemverkopers in het wit gehuld,
Met al de bloemen, opgerold in matten,
Waarvan het Hooglied geurt en is vervuld....

DE TIJD IS HEEN

gedicht
2,9 met 10 stemmen 8.940
De tijd is heen waarin ik, licht van toon
En snel van geest, de dingen dezer aarde
Loofde en prees of in mijn hart bewaarde
Als de Madonna elk woord van haar Zoon....

HET KONINGSGRAF

gedicht
2,4 met 63 stemmen 18.381
Met een gezicht uit zuiver goud geslagen,
Zoals herinnering mij heeft gebeeld
Naar al de nachten dat wij samen lagen
En lach en traan gelijk hebben gedeeld,...

Legende

gedicht
3,8 met 5 stemmen 2.266
Ergens liggen nog de juwelen
van de verdwenen prinses;
zij die hen trachten te stelen
gebruiken breekijzer nog mes....

Park in de Winter

gedicht
4,0 met 27 stemmen 13.770
Het park ligt wijd en zijd onder de sneeuw
en rond de zwarte groeve van de takken
zweeft als een lassoworp de vlucht der meeuw.
De kleine vijver is inktzwart en stil,...

In de trein

gedicht
3,3 met 18 stemmen 13.477
Wij rijden met de trein naar 't Zuiden.
De peppels vallen van ons weg,
De molens en de meidoornheg,
Die langs de spoorbaan is gelegen....