inloggen

resultaten voor 'Bertus Aafjes'


15 resultaten.
Sorteren op:

DE MACHT TOT LIEFDE

gedicht
3,0 met 27 stemmen 6.793
De macht tot liefde is ons niet gegeven, En ook die andre macht niet tot de haat; Het Lot geeft aan de wil zijn kleur...

HOMEROS

gedicht
3,9 met 12 stemmen 3.535
Ik las Odysseus' smartelijke tocht en spelde in de schemer de symbolen: de zeeën, de godinnen en de holen, waarin h...

De laatste brief

gedicht
3,3 met 15 stemmen 22.628
De wereld scheen vol lichtere geluiden En een soldaat sliep op zijn overjas Hij droomde lachend dat het vrede was Omd...

Twee parels

gedicht
1,8 met 58 stemmen 25.465
Twee parels aan een glooiing saamgegleden, Zo lagen in omstrengeling van leden, Op een rustbed van gloeiend karmijn,...

EN OOK DES MORGENS

gedicht
2,1 met 189 stemmen 21.471
En ook des morgens in het nieuwe licht Voel 'k mij zo los, als ik met open ogen Mijzelf verrast vind naar de plek geb...

DE VOGEL

gedicht
2,5 met 8 stemmen 11.166
Ik lig vaak onbetoverd in de warme Nachten, als voor de tweede maal weer kind, Met losse benen en met losse armen, Nu...

DE HEMEL

gedicht
2,5 met 13 stemmen 7.114
De hemel staat met sterren volgegoten Als met gesmolten zilveren metaal; De nacht is krank van zwangre bloesemloten,...

VERLIEFDE DUIVEN

gedicht
2,2 met 20 stemmen 6.856
Verliefde duiven koeren in de bloemen: "Broeders en zusters, wie is nu de bruid, Die als Jehovah met geen naam te noe...

EN OOK DES MORGENS

gedicht
2,6 met 18 stemmen 13.319
En ook des morgens in het nieuwe licht Voel 'k mij zo los, als ik met open ogen Mijzelf verrast vind naar de plek geb...

BLOEMVERKOPERS

gedicht
1,7 met 112 stemmen 16.081
En door de dag als met geheime schatten Gaan bloemverkopers in het wit gehuld, Met al de bloemen, opgerold in matten,...

DE TIJD IS HEEN

gedicht
3,3 met 14 stemmen 9.149
De tijd is heen waarin ik, licht van toon En snel van geest, de dingen dezer aarde Loofde en prees of in mijn hart bew...

HET KONINGSGRAF

gedicht
2,4 met 64 stemmen 18.679
Met een gezicht uit zuiver goud geslagen, Zoals herinnering mij heeft gebeeld Naar al de nachten dat wij samen lagen...

Legende

gedicht
3,8 met 5 stemmen 2.408
Ergens liggen nog de juwelen van de verdwenen prinses; zij die hen trachten te stelen gebruiken breekijzer nog mes....

Park in de Winter

gedicht
3,9 met 29 stemmen 13.983
Het park ligt wijd en zijd onder de sneeuw en rond de zwarte groeve van de takken zweeft als een lassoworp de vlucht...

In de trein

gedicht
3,3 met 18 stemmen 13.681
Wij rijden met de trein naar 't Zuiden. De peppels vallen van ons weg, De molens en de meidoornheg, Die langs de spo...