inloggen

biografie: Cornelis Honigh

1846 - 1896

[Koog aan de Zaan 1845 - Zwollerkerspel 1896]

Hij was onderwijzer te Zaandam (1864) en daarna leraar te Wageningen (1872). Van 1881-1892 trad hij op als redacteur van De Gids. In de loop van zijn leven werd zijn poëzie hoe langer hoe zwaarmoediger. Niet zo lang voor zijn tragische verdrinkingsdood was hij rector geworden van de Rijks HBS te Zwolle.

Werk:

Bundels als Mijne lente (1871) 

Geen zomer (1880)

Kijkjes in 't rond (1881)

Nieuwe kijkjes in 't rond (1882)

Laatste kijkjes in 't rond (1883)

Vertalingen:  

uit het Noors o.a. Hedda Gabler van Ibsen (1891).


Inzendingen van deze schrijver

23 resultaten.

Te Scheveningen

poezie
2,9 met 16 stemmen 1.377
Ik slenterde 't strand op en neder,
Zo druk werd in eens 't om me heen,
'k Begreep niet, wat plotseling die vrouwen
En knapen toch bracht op de been. ...

Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand

poezie
2,7 met 15 stemmen 2.157
Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand
Door duist’re geesten voortgedreven,
En schaduwen des Doods omgeven
En lokken me aan van alle kant....

Raketten.

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.073
Op volant, omhoog, omhoog!
Vlug naar boven
Heengestoven,
Op volant, omhoog, omhoog,...

Naar buiten

poezie
3,9 met 14 stemmen 1.687
Och, mijn geleerde boeken,
Trezoren onzer taal,
Geef me oorlof, dat ik buiten
Eens eind'lijk ademhaal....

De reuzenketel

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.519
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen
in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap,
‘Zo zag ik daar eens op een akker
een raap, een echte reuzenraap....

Pietje Weetal.

poezie
4,0 met 2 stemmen 390
‘o, Jongens, weet jelui er van? -’
Neen, Piet. Zeg op, wat is het dan?
‘Straks was er brand bij ons in huis.’
Waardoor kwam 't aan? - ‘Ja, 't zit niet pluis:...

O gij, in weedom neergebogen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 213
o Gij, in weedom neergebogen,
Weerhoud geen tranen in hun loop:
Zij drenken 't bloemetje der Hoop,
En moest hun bron bij u verdrogen,...

Vijf Zusjes.

poezie
4,0 met 2 stemmen 572
Hier zijn we met ons vijven,
Vijf zusjes op een rij.
Zo wandlen we elke morgen
Gezellig zij aan zij....

Wij hoorden 't laatste zuchtje glippen

poezie
4,3 met 3 stemmen 624
Wij hoorden 't laatste zuchtje glippen,
Het sterven was voor hem geen strijd.
‘God dank,’ ontgleed het onze lippen,
'Die hem voor doodsmart heeft bevrijd.’...

Een dagje uit

poezie
3,3 met 3 stemmen 906
Zo, eindlijk ben je kant en klaar,
Al had je 't niet gedacht.
Ga nu maar gauw naar Grootmoe heen,
Die zeker je al verwacht....

Na Schooltijd

poezie
2,2 met 5 stemmen 743
Hoezee, hoezee! de School is uit,
En 't werk vandaag weer af.
De kindren mogen spelen gaan
En zonder vrees voor straf....

De Zonnebloem.

poezie
3,3 met 7 stemmen 966
Je bent een kleine bengel,
En waarom 'k je zo noem?
Eerst rukte je aan de stengel,
Toen plukte je aan de bloem....

O Gij, in weedom neergebogen

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.604
o Gij, in weedom neergebogen,
Weerhoud geen tranen in hun loop:
Zij drenken 't bloemetje der Hoop,
En moest hun bron bij u verdrogen,...

Schemeravond

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.423
"Twee kindertjes bij elkaar,
Een zusje en een broertje;
Ik wou, dat ik er meer van had,
Al van dat lieve goedje."...

Ene wolk

poezie
2,2 met 6 stemmen 1.196
Een plekje blauw breekt door aan 't zwerk,
En 't schemert op de heuveltoppen,
Het tikklen zwijgt der regendroppen,
Een lichtstraal glijdt langs 't vochtig perk....

De schalk verschalkt

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.094
Toen Amor ’t hart mij wondde,
Schonk mij dat loze wicht
Een overkostbre gave,
Onwetend in mijn schicht. ...

Gedaalder zonne

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.660
Aan het golfgeruis huwt
't Westewindje, dat luwt,
Zijn klaag'lijk, melodisch gefluister,
En de scheem'ring slechts rest,...

De eerste nacht

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.318
Het had geregend heel de dag,
Het had gesneeuwd bij tussenpozen,
Maart handhaafde, als hij lang niet plag,
Zijn naam van wispeltuur'ge boze....

Even als voorverleden jaar

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.490
Even als voorverleden jaar
Brengt de lente een zwerverschaar
Die hun lied doen horen.
Luid weerklinkt hun blijde toon;...

GEBORENE IN DE MORGEN

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.111
Geborene in de morgen,
Gestorvene in de nacht,
Uw dood slechts heeft ons zorgen,
Uw leven heil gebracht....

De avond heeft de ontroerde golven

poezie
4,2 met 18 stemmen 4.774
De avond heeft de ontroerde golven
Zacht in sluimering gekust.
’t Windje doet geen rietpluim wiegelen;
Plompenblad noch roos weerspiegelen...

Klein-zusjes keus

poezie
3,9 met 12 stemmen 3.340
De kind'ren zijn moe van het springen,
Alle spelletjes zijn al gespeeld,
Alle raadseltjes zijn al geraden:
Wat doen ze, als hun alles verveelt?...

Bij 't eerste lijk

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.428
'Mijn lieve kinders, schrik toch niet,
Wanneer gij dode menschen ziet -'
Dit leerde ik reeds als jongen.
Maar leerde ik 't ook, 't werd niet doordacht,...