inloggen

resultaten voor 'Cornelis Honigh'


23 resultaten.
Sorteren op:

Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand

poezie
2,7 met 15 stemmen 2.153
Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand Door duist’re geesten voortgedreven, En schaduwen des Doods omgeven En lok...

Raketten.

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.072
Op volant, omhoog, omhoog! Vlug naar boven Heengestoven, Op volant, omhoog, omhoog, Vlug naar boven en uit mijn...

Naar buiten

poezie
3,9 met 14 stemmen 1.687
Och, mijn geleerde boeken, Trezoren onzer taal, Geef me oorlof, dat ik buiten Eens eind'lijk ademhaal. Die taal-...

De reuzenketel

poezie
3,8 met 12 stemmen 1.515
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap, ‘Zo zag ik daar eens op een akker e...

O gij, in weedom neergebogen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 213
o Gij, in weedom neergebogen, Weerhoud geen tranen in hun loop: Zij drenken 't bloemetje der Hoop, En moest hun br...

Vijf Zusjes.

poezie
4,0 met 2 stemmen 572
Hier zijn we met ons vijven, Vijf zusjes op een rij. Zo wandlen we elke morgen Gezellig zij aan zij. We hebben...

Wij hoorden 't laatste zuchtje glippen

poezie
4,3 met 3 stemmen 624
Wij hoorden 't laatste zuchtje glippen, Het sterven was voor hem geen strijd. ‘God dank,’ ontgleed het onze lippe...

Een dagje uit

poezie
3,3 met 3 stemmen 904
Zo, eindlijk ben je kant en klaar, Al had je 't niet gedacht. Ga nu maar gauw naar Grootmoe heen, Die zeker je al...

Na Schooltijd

poezie
2,2 met 5 stemmen 742
Hoezee, hoezee! de School is uit, En 't werk vandaag weer af. De kindren mogen spelen gaan En zonder vrees voor s...

De Zonnebloem.

poezie
3,3 met 7 stemmen 965
Je bent een kleine bengel, En waarom 'k je zo noem? Eerst rukte je aan de stengel, Toen plukte je aan de bloem....

O Gij, in weedom neergebogen

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.604
o Gij, in weedom neergebogen, Weerhoud geen tranen in hun loop: Zij drenken 't bloemetje der Hoop, En moest hun b...

Schemeravond

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.423
"Twee kindertjes bij elkaar, Een zusje en een broertje; Ik wou, dat ik er meer van had, Al van dat lieve goedje."...

Ene wolk

poezie
2,2 met 6 stemmen 1.195
Een plekje blauw breekt door aan 't zwerk, En 't schemert op de heuveltoppen, Het tikklen zwijgt der regendroppen,...

De schalk verschalkt

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.093
Toen Amor ’t hart mij wondde, Schonk mij dat loze wicht Een overkostbre gave, Onwetend in mijn schicht. De r...

Gedaalder zonne

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.660
Aan het golfgeruis huwt 't Westewindje, dat luwt, Zijn klaag'lijk, melodisch gefluister, En de scheem'ring slechts re...

De eerste nacht

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.318
Het had geregend heel de dag, Het had gesneeuwd bij tussenpozen, Maart handhaafde, als hij lang niet plag, Zijn naam...

Even als voorverleden jaar

poezie
2,7 met 10 stemmen 1.490
Even als voorverleden jaar Brengt de lente een zwerverschaar Die hun lied doen horen. Luid weerklinkt hun blijde toon...

GEBORENE IN DE MORGEN

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.111
Geborene in de morgen, Gestorvene in de nacht, Uw dood slechts heeft ons zorgen, Uw leven heil gebracht. Ach, slec...

Te Scheveningen

poezie
2,8 met 14 stemmen 1.338
Ik slenterde 't strand op en neder, Zo druk werd in eens 't om me heen, 'k Begreep niet, wat plotseling die vrouw...

De avond heeft de ontroerde golven

poezie
4,2 met 18 stemmen 4.774
De avond heeft de ontroerde golven Zacht in sluimering gekust. ’t Windje doet geen rietpluim wiegelen; Plompenblad...

Klein-zusjes keus

poezie
3,9 met 12 stemmen 3.340
De kind'ren zijn moe van het springen, Alle spelletjes zijn al gespeeld, Alle raadseltjes zijn al geraden: Wat doen...

Bij 't eerste lijk

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.428
'Mijn lieve kinders, schrik toch niet, Wanneer gij dode menschen ziet -' Dit leerde ik reeds als jongen. Maar leerde...