inloggen

resultaten voor 'Cornelis Honigh'


23 resultaten.
Sorteren op:

De reuzenketel

poezie
2,6 met 16 stemmen 1.480
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap, ‘Zo zag ik daar eens op een akker e...

Raketten.

poezie
3,8 met 4 stemmen 830
Op volant, omhoog, omhoog! Vlug naar boven Heengestoven, Op volant, omhoog, omhoog, Vlug naar boven en uit mijn...

O gij, in weedom neergebogen.

poezie
o Gij, in weedom neergebogen, Weerhoud geen tranen in hun loop: Zij drenken 't bloemetje der Hoop, En moest hun br...

Vijf Zusjes.

poezie
4,0 met 2 stemmen 556
Hier zijn we met ons vijven, Vijf zusjes op een rij. Zo wandlen we elke morgen Gezellig zij aan zij. We hebben...

Wij hoorden 't laatste zuchtje glippen

poezie
4,3 met 3 stemmen 619
Wij hoorden 't laatste zuchtje glippen, Het sterven was voor hem geen strijd. ‘God dank,’ ontgleed het onze lippe...

Een dagje uit

poezie
3,3 met 3 stemmen 845
Zo, eindlijk ben je kant en klaar, Al had je 't niet gedacht. Ga nu maar gauw naar Grootmoe heen, Die zeker je al...

Na Schooltijd

poezie
1,7 met 6 stemmen 736
Hoezee, hoezee! de School is uit, En 't werk vandaag weer af. De kindren mogen spelen gaan En zonder vrees voor s...

De Zonnebloem.

poezie
3,3 met 7 stemmen 907
Je bent een kleine bengel, En waarom 'k je zo noem? Eerst rukte je aan de stengel, Toen plukte je aan de bloem....

O Gij, in weedom neergebogen

poezie
1,8 met 11 stemmen 1.599
o Gij, in weedom neergebogen, Weerhoud geen tranen in hun loop: Zij drenken 't bloemetje der Hoop, En moest hun b...

Schemeravond

poezie
1,9 met 12 stemmen 1.414
"Twee kindertjes bij elkaar, Een zusje en een broertje; Ik wou, dat ik er meer van had, Al van dat lieve goedje."...

Ene wolk

poezie
1,4 met 8 stemmen 1.187
Een plekje blauw breekt door aan 't zwerk, En 't schemert op de heuveltoppen, Het tikklen zwijgt der regendroppen,...

De schalk verschalkt

poezie
2,3 met 7 stemmen 1.086
Toen Amor ’t hart mij wondde, Schonk mij dat loze wicht Een overkostbre gave, Onwetend in mijn schicht. De r...

Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand

poezie
1,4 met 23 stemmen 1.910
Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand Door duist’re geesten voortgedreven, En schaduwen des Doods omgeven En lok...

Naar buiten

poezie
2,7 met 17 stemmen 1.525
Och, mijn geleerde boeken, Trezoren onzer taal, Geef me oorlof, dat ik buiten Eens eind'lijk ademhaal. Die taal-...

Gedaalder zonne

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.657
Aan het golfgeruis huwt 't Westewindje, dat luwt, Zijn klaag'lijk, melodisch gefluister, En de scheem'ring slechts re...

De eerste nacht

poezie
2,6 met 9 stemmen 1.315
Het had geregend heel de dag, Het had gesneeuwd bij tussenpozen, Maart handhaafde, als hij lang niet plag, Zijn naam...

Even als voorverleden jaar

poezie
2,1 met 12 stemmen 1.486
Even als voorverleden jaar Brengt de lente een zwerverschaar Die hun lied doen horen. Luid weerklinkt hun blijde toon...

GEBORENE IN DE MORGEN

poezie
2,3 met 15 stemmen 2.109
Geborene in de morgen, Gestorvene in de nacht, Uw dood slechts heeft ons zorgen, Uw leven heil gebracht. Ach, slec...

Te Scheveningen

poezie
2,8 met 14 stemmen 1.329
Ik slenterde 't strand op en neder, Zo druk werd in eens 't om me heen, 'k Begreep niet, wat plotseling die vrouw...

De avond heeft de ontroerde golven

poezie
2,7 met 25 stemmen 4.763
De avond heeft de ontroerde golven Zacht in sluimering gekust. ’t Windje doet geen rietpluim wiegelen; Plompenblad...

Klein-zusjes keus

poezie
1,8 met 21 stemmen 3.337
De kind'ren zijn moe van het springen, Alle spelletjes zijn al gespeeld, Alle raadseltjes zijn al geraden: Wat doen...

Bij 't eerste lijk

poezie
2,1 met 15 stemmen 2.425
'Mijn lieve kinders, schrik toch niet, Wanneer gij dode menschen ziet -' Dit leerde ik reeds als jongen. Maar leerde...