inloggen

biografie: Emanuel Hiel

1834 - 1899


[St.-Gillis-Dendermonde 1834 -Schaarbeek 1899]

Eman(n)uel Hiel was een Vlaams dichter.
Hij was in Brussel actief als vrijzinnig en radicaal-democratisch flamingant in Vlaamse verenigingen.
Hij werkte mee aan verschillende tijdschriften als Flandria, De Zweep, De Vlaamsche School en Het Laatste Nieuws en was hoofdredacteur van het Nederduitsch Tijdschrift (1867-1868). 

Zijn radicaal flamingantisme bracht hij tot uiting in talrijke historische geschriften, vaderlandse strijdliederen en gelegenheidsgedichten, die worden gekenmerkt door spontane en vaak hartstochtelijke gevoelens. Realistischer klinken zijn Werkmansliederen, waarin de toon wordt bepaald door zijn democratische sympathieën, die ook blijken uit zijn vriendschap met Emiel Moyson en de verkoop van zijn eerste dichtbundel, Looverkens (1859), ten bate van de Gentse stakers.

Hiel verwierf zijn grootste faam als librettist van Peter Benoit, met o.m. de oratoria Lucifer (1865) en De Schelde (1867), een aantal cantates, o.m. Jan Borluut (1875) en Hymnus aan de schoonheid (1882), en talrijke teksten voor liederen. 

In 1886 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
Werk:

Looverkens (1859)
Nieuwe liedekens (1861)
Gedichten (1863)
De wind (1865)
Lucifer (1865)
De Schelde (1867)
Gedichten (1868)
De liefde in het leven (1870)
Psalmen, zangen en oratoria's (1870)
Gedichten (1874)
Jan Borluut (1875)
Bloemeken (1876)
Hymnus aan de schoonheid (1882)
Historische zangen (1885)
Flandrialiederen voor ons volk (1886)
Monodramen en andere gedichten (1893)
Symfonieën en andere gezangen (1894)
Droomerijen (1895)


Inzendingen van deze schrijver

50 resultaten.

De liefde is nog niet henen.

poezie
3,2 met 10 stemmen 880
Gene wolken drijven, gene zonne schijnt,
Slechts nevels klimmen en dalen;
Ik zoek naar een beeld, dat gedurig verdwijnt,
Ach, zal ik het nooit achterhalen?...

Al die willen te kapen varen

poezie
3,6 met 22 stemmen 1.840
Al die willen te kapen varen
Moeten mannen met baarden zijn.
Tartend stormen, strijd en pijn,
Wild als de baren!...

Kom, lieve mei.

poezie
4,0 met 1 stemmen 215
Kom lieve lente, tover
de bomen weder groen,
dan kan ik, onder 't lover,
een wandelingske doen....

Liefde.

poezie
4,5 met 4 stemmen 500
O, Liefde, stroom van wellust, die als een zonne blaakt,
die zelfs de wreedste wilden zo zacht als englen maakt,
die bloemen mild doet bloeien uit ene barre grond,
en toverzang doet stijgen uit 's mensen hert en mond,...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 527
Geen kroon bevlekt zijn machtig hoofd.
geen scepter houdt zijn hand;
hij wordt nochtans geliefd, geloofd,
in 't schone vaderland....

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 319
Ik ben wat grof en ongeslepen,
ik spreek het Vlaamse hert rechtuit,
ik ken ook gene Franse knepen,
waarmee men hier de burgers snuit....

Vonkelt er een straal der zonne

poezie
4,3 met 3 stemmen 199
Vonkelt er een straal der zonne,
lachend in het hart der bronne,
borr’lend zingt ze in heilige wonne:
liefde, liefde zoet! ...

Heisa.

poezie
4,0 met 1 stemmen 266
Heisa, lustig moet men zijn
bij gezang en koele wijn,
want waarom toch beven?
lach de duivel in 't gezicht,...

Zoete kussen

poezie
4,0 met 1 stemmen 184
Voor hare venster bloeien rozelaren,
en wil zij dat ik heimlijk haar kom kozen
dan smijt ze mij twee purperrode rozen.
Twee purperrode rozen mij verklaren:...

Wiking Harald

poezie
4,0 met 1 stemmen 344
Stout strandt de Wiking Harald
Op Vlaandrens grijze kust,
Met zijn ontembre Noren,
Op goud en wijn belust....

Arme droeve tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 272
Zij was liefdevol en fris
als een verse kriek;
niet te wulps en niet te nis,
niet melancholiek....

Huiverig oord.

poezie
4,0 met 1 stemmen 225
De bloemen, die slank daar rijzen,
zijn bleek gelijk de dood;
ene enkle staat in 't midden,
als bloed zo vurig rood....

NOORDZEE

poezie
4,0 met 1 stemmen 366
Wie kust er zo driftig der duinen zand?
Wie klotst er zo blij, zo juichend aan 't strand?
Wie geeft er ons zout in het bloed,
En moed in het krachtig gemoed? ...

Licht zij uw geest.

poezie
5,0 met 4 stemmen 507
Licht zij uw geest, dan is u alles licht!
De vreugde speelt dan op uw aangezicht,
gelijk de lentewind op geur'ge bloemen;
ge voelt u moedig, vrijgezind en sterk, ...

Gebed tegen vervolgers.

poezie
4,0 met 1 stemmen 316
Psalm XVII.

Hoor, o Heere, mijn gesmeek,
Waarheid uit mijns herten grond;...

WAT RUST ZE ZACHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 183
Wat rust ze zacht in 't malse ledekant,
Het blank gelaat, in 't kroezelhaar gesloten,
Met iets zo fijns, zo zeldzaams overgoten,
Als zag ze mij reeds hangen aan de hand ...

Sibylla

poezie
4,0 met 2 stemmen 247
Sibylla, aangebeden kind -
zoo wispelturig als de wind -
die louter zielenvreugde vindt
met herten doen te smachten,...

Meester-zangers.

poezie
4,0 met 1 stemmen 325
Des morgens, bij het strelend zonnegloren,
Stijgt Meester Leeuwerk uit het dromend koren.
Hel trillend, fel schettrend klinkt zijn zonnezang;
De lovers, heesters luistren bevend... bang...

Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd?

poezie
4,0 met 2 stemmen 318
Vrijheid, wie heeft niet aan u gedroomd?
Als de zonne de aarde kussen koomt,
Stijgt de vogel zingend in de lucht:
Vrijheid! kweelt hij, vrijheid, wees gegroet!...

Maart. – Dondermaand

poezie
4,0 met 2 stemmen 345
Blaast het maartse hels gewaai
Van de bomen ’t nest der kraai,
Nimmer laat de kraai de moed,
Maar herbouwt het nest met spoed....

De baan des braven.

poezie
4,0 met 3 stemmen 225
Psalm I.
WEL zalig is de man die niet de baan des bozen
Betreedt, hij, die niet volgt de raad van goddelozen,
Noch in de stoel van spotters zit....

O, WARE IK MAAR EEN MAAIER.

poezie
4,0 met 1 stemmen 254
O, ware ik maar een maaier.
Ik ging waar frisse kruiden staan
'k Zou ze allen vrolijk nederslaan...
Heisa, tjink, tjank, taioh! ...

Daar, waar het onrecht troont.

poezie
4,0 met 3 stemmen 253
Daar, waar het onrecht troont,
Klinkt luid de stem des Dichters,
Waar waarheid wordt gehoond,
De baak der volksverlichters......

AAN EEN MEISJE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 294
Waarom gevlucht verschrokken
Voor mijne grijze lokken?
Terwijl ge in lentepracht
Nog jeugdig staat te blozen, ...

VAN EEN LIEF VROUWENBEELD.

poezie
4,0 met 2 stemmen 423
Gij, fris on lieflijk vrouwenbeeld,
Geboren op de Vlaamse wei,
Gij, die gemoed en harte streelt,
Als de eerste schone dag van Mei, ...

O, zalige nachten.

poezie
4,7 met 3 stemmen 419
O, zalige nachten van huwelijksmin,
Met tranen van weelde bepereld,
Ge zijt het geheime en het enig begin
Der eeuwige liefde op de wereld....

DE NACHT IS STILLE

poezie
4,0 met 1 stemmen 349
De nacht is stille, geen gerucht
Verneemt mijn luistrend hart;
Het lover hangt, de staande lucht
Is als bevrucht met smarte....

Het vogelke

poezie
4,0 met 2 stemmen 492
Hoe is het mooglijk dan
Dat men u vangen kan
Vogel, gij licht van pluim.
Vliegend door het ruim;...

De werkman

poezie
3,0 met 1 stemmen 502
Door hageljacht en wind,
In de overgrote stad,
Een lieflik bedelkind,
Zong, 't oog van tranen nat......

Levenslust

poezie
4,0 met 2 stemmen 478
Men staakt het sombre treuren,
wanneer de lente zingt,
en als met ‘t bloemengeuren,
de hoop in ‘t harte dringt....