start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

gedichten.nl: biografie

Joost van den Vondel

Joost van den Vondel (Keulen 1587 - Amsterdam 1679), dichter en toneelschrijver

Van den Vondel is één van de grootste Nederlandse auteurs. Hij is naast Hooft de coryfee van de Nederlandse letterkunde der 17e eeuw.

De doopsgezinde ouders van Vondel vluchtten uit angst voor de contra-reformatie uit Antwerpen en vestigden zich na een verblijf in Keulen in 1597 in Amsterdam.

Vondel nam na zijn huwelijk met Maria de Wolff (1610) de kousenhandel van zijn vader over. Hij  had toen al contact met  de literaire wereld in Amsterdam. In 1606 trad hij toe tot de rederijkerskamer ‘Het Wit Lavendel’ en hij sloot vriendschap met o.a. P.C. Hooft en Hugo de Groot.

In 1610 schreef Vondel zijn eerste toneelstuk, ‘Het Pascha ofte de Verlossinge Israels uit Egypten’. De bijbelse stof, die aan de basis van dit werk ligt, beheerste een groot deel van Vondels werken. Andere inspiratiebronnen waren de politieke actualiteit en de literatuur van de klassieke oudheid.

De lyriek van Vondel bestaat onder meer uit hekelende gelegenheidsgedichten. Zo schreef hij tijdens het Twaalfjarig Bestand o.a. het bijtende ‘Geusevesper’ (1618) als protest tegen de terechtstelling van Johan van Oldebarnevelt. Tegen de godsdienstige onderdrukking door Maurits schreef hij o.a. het ‘Decretum horribile’ (1631).

In zijn werk was in het begin van de jaren 1630 een keerpunt merkbaar: hij schreef minder hekeldichten, zijn stukken werden milder van toon en hij schreef autobiografisch geïnspireerde gedichten. De beste zijn ongetwijfeld de dodenklachten over zijn overleden familieleden: ‘Kinderlyck’ (1635) over zijn zoontje, ‘Lyckklaght aan het Vrouwekoor, over het verlies van mijn eega’ (1635) en later ‘Uitvaert van Maria van den Vondel’ (1668) over zijn kleindochter.

De toneelspelen die Vondel na 1632 schreef, werden technisch steeds beter en leunden inhoudelijk steeds meer op de leer van het katholieke geloof. Deze verschuiving blijkt duidelijk uit zijn toneelstuk ‘Gijsbrecht van Aemstel’ (1637). Hoogtepunten uit zijn oeuvre zijn toneelspelen Lucifer’ (1654) en ‘Adam in Ballingschap’ (1664). In zijn toneelwerk trachtte hij zijn theoretische opvattingen over het drama te verwerken.  Als overtuigd humanist dweepte Vondel met de grootsheid van de klassieke oudheid. Hij vertaalde en bewerkte verscheidene werken van onder meer Euripides, Ovidius, Seneca, Sophocles en Vergilius. Op theoretisch vlak schreef hij o.a. de befaamde ‘Aenleidinge ter Nederduytsche dichtkunst’ (in ‘Poezij’, 1650).

Hij ging de laatste jaren van zijn leven  gebukt onder het faillisement van zijn kousenhandel maar vooral onder de vele sterfgevallen in zijn familie. 


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Datum
1.AAN DE BEURS VAN AMSTERDAMpoezie14-06-2017
2.Op ons Weeshuispoezie28-05-2017
3.Op mijne afbeeldinge in het klein door Filips de Koning poezie09-02-2017
4. Laudate Dominum in Sanctis.poezie20-12-2016
5.OP HET TONEELpoezie03-10-2016
6.Ander.poezie16-11-2015
7.Beekzang aan Katharinepoezie04-02-2010
8.laat zestig winterspoezie17-02-2009
9.Stabat Materpoezie14-08-2008
10.OP HET UITMALEN VAN ’T HAARLEMMER MEERpoezie15-04-2008
11.Op het verongelukken van doctor Roscius *poezie07-07-2007
12.Waar bleef de zwaan?poezie08-05-2007
13.Op Amstelredampoezie10-03-2007
14.OP MIJN SCHILDERIJpoezie18-12-2006
15.ZOMERMAANDpoezie07-06-2006
16.NU BRUIDEGOMpoezie01-05-2006
17.Sluit voor Begeerte uw graag gezichtpoezie30-03-2006
18.Credopoezie27-01-2006
19.OP JONKVROUW ISABELLE LE BLONpoezie14-01-2006
20.OP DE DOORLUCHTIGE ZEGE VAN GRONINGENpoezie21-04-2005
21.Grafdicht op Jonkvrouw Isabelle le Blonpoezie18-12-2004
22.Op de Vijf Zinnen*poezie16-12-2004
23.Schouwburg-rijmenpoezie09-11-2004
24.Vertroostinge aan Gerard Vossiuspoezie11-10-2004
25.Op ons weeshuispoezie08-08-2004
26.Uitvaartpoezie23-04-2004
27.Grafdichtpoezie27-01-2004
28.Klachten des Poëetspoezie29-12-2003
29.LOFZANG DER GEESTELIJKE MAAGDEN.poezie14-11-2003
30.OP HET OVERLIJDEN VAN W. VAN DEN VONDEL.*poezie28-10-2003
31.Op SUZANNA VAN BAERLE, DE BRUID VAN GERARD BRANDTpoezie14-06-2003
32.Grafschriftpoezie01-05-2003
33.AAN DE JONKVROUW MARGARETA VAN RIJNpoezie06-12-2002
34.Op Amstelredampoezie08-11-2002
35.WILDZANGpoezie15-09-2002
36.Geuze-Vesper of Ziekentroost voor de Vierenentwintig*poezie23-08-2002
37.GESPREK OP HET GRAF VAN WIJLEN DE HERE JOHAN VAN OLDENBARNEVELTpoezie21-05-2002
38.Gebed, uitgestort tot God, over mijn gedurig kwijnende ziektepoezie28-04-2002
39.REI VAN BURGZATEN poezie09-04-2002
40.HET STOKSKE van Joan van Oldebarnevelt, vader des vaderlandspoezie27-02-2002
41.UITVAART VAN MIJN DOCHTERKEN (1633)poezie06-02-2002
42.KERSTLIEDpoezie15-12-2001
43.Doodshoofd (1643)poezie27-11-2001
44.DE JACHT VAN CUPIDOpoezie10-11-2001
45.KINDERLIJKpoezie21-10-2001