inloggen

resultaten voor 'Joost van den Vondel'


45 resultaten.
Sorteren op:

Gebed, uitgestort tot God, over mijn gedurig kwijnende ziekte

poezie
4,0 met 23 stemmen 3.431
Gij die de ziekte kweekt en doet haar weer verdwijnen, aanziet een Christen-hart, belegerd door veel pijnen. O Vader a...

ZOMERMAAND

poezie
3,2 met 21 stemmen 8.397
Bedaagde Zomermaand, men laat geen schaap verlegen; Indien het gaat vermast, zo neem het op uw schoot: Maar scheert gi...

Beekzang aan Katharine

poezie
3,6 met 28 stemmen 9.839
Wijker Bijtje, die bij ’t Beekje Nestelt, en geeft menig steekje Die uw honig komt te dicht; Wakker Nimfje, die zo...

Schouwburg-rijmen

poezie
3,0 met 21 stemmen 5.314
Aº 1637 I. (OPSCHRIFT VAN BUITEN) De wereld is een schouwtoneel, Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. II. G...

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.377
Jezus’ nat bekreten moeder Stond bij 't kruis, waar ons Behoeder, Haar beminde zoon, aan hing; En haar docht, t...

Op ons weeshuis

poezie
3,7 met 16 stemmen 4.349
Hier treurt het weeskind met geduld, Dat arm is, zonder zijne schuld, En in zijn armoe moet vergaan, Indien gij 't w...

AAN DE BEURS VAN AMSTERDAM

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.537
Doorluchtig koopslot, meesterstuk Van KEIZER, die ons Koopgeluk Aan uw gerief zo dier verplichte, Wat geest heeft uwe...

Op ons Weeshuis

poezie
3,7 met 3 stemmen 725
Hier treurt het Weeskind met geduld, Dat arm, is zonder zijne schuld, En in zijn armoe moet vergaan, Indien gij '...

Op mijne afbeeldinge in het klein door Filips de Koning

poezie
4,0 met 4 stemmen 733
Zo schildert mij een Konings hand In 't klein, terwijl ik 's Konings snaren, En heilig harpgezang, en trant Va...

Laudate Dominum in Sanctis.

poezie
3,8 met 5 stemmen 863
Loof de Heer in ’s Hemels kerk, Boven ’t zwerk. Loof Hem in Zijn hofgewelf. Loof Hem zelf Met een schel bazuinge...

Ander.

poezie
2,2 met 5 stemmen 2.057
Koridon. Koom hier, o goelijk meisje. Gij ziet de velden groenen. Vergun me slechts een reisje, Dat ik uw mond...

laat zestig winters

poezie
3,1 met 22 stemmen 6.772
P.C. Hooft begroet zijn vriend Vos(sius) door woorden van Vondel te citeren: 'laat zestig winters vrij dat Vossenhoo...

OP HET UITMALEN VAN ’T HAARLEMMER MEER

poezie
2,9 met 9 stemmen 3.399
Aan de Leeuw van Holland. Aº. 1642 Uitheemse vijanden te zitten in de veren, Te slingeren de staart groothartig...

Op het verongelukken van doctor Roscius *

poezie
3,8 met 14 stemmen 4.526
Zijn bruid t’omhelzen in een beemd, bezaaid met rozen, Of in het zachte dons, is geen bewijs van trouw; Maar spring...

Waar bleef de zwaan?

poezie
3,8 met 9 stemmen 5.652
Zou het al zinken en vergaan, Waar bleef de zwaan? Waar bleef de zwaan, De zwaan, dat vrolijke waterdier, Nooit zat...

Op Amstelredam

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.720
Het IJ en d'Amstel voeren de hoofdstad van Europe, Gekroond tot Keizerin, des nabuurs steun en hope, Amstelredam, die...

OP MIJN SCHILDERIJ

poezie
3,4 met 8 stemmen 4.286
toen Govert Flinck mij uitschilderde in het jaar 1653 Ik sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren, en zie mi...

NU BRUIDEGOM

poezie
3,2 met 12 stemmen 6.218
EVA: Nu bruidegom, zijt gerust. ‘k Versta wel wat de wet zeit, En beter dan gij meent. Wat stoort uw nauwgezetheid Z...

Sluit voor Begeerte uw graag gezicht

poezie
3,6 met 10 stemmen 4.552
REI VAN ENGELEN Sluit voor Begeerte uw graag gezicht; Zij loert, zij loert om in te varen. Sluit d’ogen, ven...

Credo

poezie
3,7 met 6 stemmen 5.506
Ik stut de hoop van mijn gemoed Met mijn geloof in God de Vader, Almachtig en volkomen goed, Die hemel, aarde en zee...

OP JONKVROUW ISABELLE LE BLON

poezie
3,0 met 8 stemmen 3.955
(Overleden de 28 van Zomermaand 1636) Hier sluimert Isabel le Blon, Die, als een roosje met de zon, Blijgeestig op...

OP DE DOORLUCHTIGE ZEGE VAN GRONINGEN

poezie
4,1 met 15 stemmen 4.971
Anno 1672 Alias inter caput extulit urbes (Haar hoofd steek boven dat der andere steden uit) O, Groningen, pilaar...

Grafdicht op Jonkvrouw Isabelle le Blon

poezie
4,5 met 14 stemmen 3.855
Wie hoor ik op mijn graf? Gij minnaars gaat er af. Wat koomt gij rouwe dragen En mijne dood beklagen? Ai, staakt uw...

Vertroostinge aan Gerard Vossius

poezie
3,9 met 21 stemmen 4.599
Wat treurt gij, hooggeleerde Vos en fronst het voorhoofd van verdriet? Benij Uw zoon de hemel niet. De hemel trekt, a...

Uitvaart

poezie
4,1 met 14 stemmen 5.672
Uitvaart van zijne Excellentie DE HERE HUIG DE GROOT*. AAN DE WETHOUDERS VAN DELFT. INCONTAMINATIS FULGET HONORIB...

Grafdicht

poezie
3,6 met 23 stemmen 7.056
Op JONKVROUW ISABELLE LE BLON. (Overleden de 28 van Zomermaand 1636) Wie hoor ik op mijn graf? Gij minnaars, g...

Klachten des Poëets

poezie
3,9 met 16 stemmen 3.657
Wat ramp, wat ongeluk plaagt nog mijn grijze haren! Wat schande moet mij nog, eilacy! wedervaren! Wat droefheid, wat v...

LOFZANG DER GEESTELIJKE MAAGDEN.

poezie
3,0 met 12 stemmen 3.511
OP DE WIJZE: HET DAGET UIT DEN OOSTEN. Laat ons de wereld heten, En ’s werelds slaverny, En kiezen van drie sta...