inloggen

resultaten voor 'Joost van den Vondel'


45 resultaten.
Sorteren op:

Schouwburg-rijmen

poezie
3,0 met 21 stemmen 5.197
Aº 1637 I. (OPSCHRIFT VAN BUITEN) De wereld is een schouwtoneel, Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. II. G...

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.309
Jezus’ nat bekreten moeder Stond bij 't kruis, waar ons Behoeder, Haar beminde zoon, aan hing; En haar docht, t...

Op ons weeshuis

poezie
3,9 met 14 stemmen 4.253
Hier treurt het weeskind met geduld, Dat arm is, zonder zijne schuld, En in zijn armoe moet vergaan, Indien gij 't w...

AAN DE BEURS VAN AMSTERDAM

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.456
Doorluchtig koopslot, meesterstuk Van KEIZER, die ons Koopgeluk Aan uw gerief zo dier verplichte, Wat geest heeft uwe...

Op ons Weeshuis

poezie
3,7 met 3 stemmen 674
Hier treurt het Weeskind met geduld, Dat arm, is zonder zijne schuld, En in zijn armoe moet vergaan, Indien gij '...

Op mijne afbeeldinge in het klein door Filips de Koning

poezie
4,0 met 4 stemmen 697
Zo schildert mij een Konings hand In 't klein, terwijl ik 's Konings snaren, En heilig harpgezang, en trant Va...

Laudate Dominum in Sanctis.

poezie
5,0 met 2 stemmen 820
Loof de Heer in ’s Hemels kerk, Boven ’t zwerk. Loof Hem in Zijn hofgewelf. Loof Hem zelf Met een schel bazuinge...

Ander.

poezie
2,5 met 2 stemmen 2.011
Koridon. Koom hier, o goelijk meisje. Gij ziet de velden groenen. Vergun me slechts een reisje, Dat ik uw mond...

Beekzang aan Katharine

poezie
3,6 met 26 stemmen 9.424
Wijker Bijtje, die bij ’t Beekje Nestelt, en geeft menig steekje Die uw honig komt te dicht; Wakker Nimfje, die zo...

laat zestig winters

poezie
3,1 met 21 stemmen 6.733
P.C. Hooft begroet zijn vriend Vos(sius) door woorden van Vondel te citeren: 'laat zestig winters vrij dat Vossenhoo...

OP HET UITMALEN VAN ’T HAARLEMMER MEER

poezie
2,9 met 9 stemmen 3.364
Aan de Leeuw van Holland. Aº. 1642 Uitheemse vijanden te zitten in de veren, Te slingeren de staart groothartig...

Op het verongelukken van doctor Roscius *

poezie
3,8 met 14 stemmen 4.499
Zijn bruid t’omhelzen in een beemd, bezaaid met rozen, Of in het zachte dons, is geen bewijs van trouw; Maar spring...

Waar bleef de zwaan?

poezie
3,8 met 9 stemmen 5.594
Zou het al zinken en vergaan, Waar bleef de zwaan? Waar bleef de zwaan, De zwaan, dat vrolijke waterdier, Nooit zat...

Op Amstelredam

poezie
4,1 met 12 stemmen 4.673
Het IJ en d'Amstel voeren de hoofdstad van Europe, Gekroond tot Keizerin, des nabuurs steun en hope, Amstelredam, die...

OP MIJN SCHILDERIJ

poezie
3,4 met 8 stemmen 4.261
toen Govert Flinck mij uitschilderde in het jaar 1653 Ik sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren, en zie mi...

ZOMERMAAND

poezie
3,2 met 19 stemmen 8.228
Bedaagde Zomermaand, men laat geen schaap verlegen; Indien het gaat vermast, zo neem het op uw schoot: Maar scheert gi...

NU BRUIDEGOM

poezie
3,2 met 11 stemmen 6.192
EVA: Nu bruidegom, zijt gerust. ‘k Versta wel wat de wet zeit, En beter dan gij meent. Wat stoort uw nauwgezetheid Z...

Sluit voor Begeerte uw graag gezicht

poezie
3,6 met 10 stemmen 4.529
REI VAN ENGELEN Sluit voor Begeerte uw graag gezicht; Zij loert, zij loert om in te varen. Sluit d’ogen, ven...

Credo

poezie
3,7 met 6 stemmen 5.481
Ik stut de hoop van mijn gemoed Met mijn geloof in God de Vader, Almachtig en volkomen goed, Die hemel, aarde en zee...

OP JONKVROUW ISABELLE LE BLON

poezie
3,0 met 8 stemmen 3.937
(Overleden de 28 van Zomermaand 1636) Hier sluimert Isabel le Blon, Die, als een roosje met de zon, Blijgeestig op...

OP DE DOORLUCHTIGE ZEGE VAN GRONINGEN

poezie
4,1 met 15 stemmen 4.951
Anno 1672 Alias inter caput extulit urbes (Haar hoofd steek boven dat der andere steden uit) O, Groningen, pilaar...

Grafdicht op Jonkvrouw Isabelle le Blon

poezie
4,5 met 14 stemmen 3.830
Wie hoor ik op mijn graf? Gij minnaars gaat er af. Wat koomt gij rouwe dragen En mijne dood beklagen? Ai, staakt uw...

Vertroostinge aan Gerard Vossius

poezie
3,9 met 21 stemmen 4.556
Wat treurt gij, hooggeleerde Vos en fronst het voorhoofd van verdriet? Benij Uw zoon de hemel niet. De hemel trekt, a...

Uitvaart

poezie
4,1 met 14 stemmen 5.654
Uitvaart van zijne Excellentie DE HERE HUIG DE GROOT*. AAN DE WETHOUDERS VAN DELFT. INCONTAMINATIS FULGET HONORIB...

Grafdicht

poezie
3,6 met 23 stemmen 7.042
Op JONKVROUW ISABELLE LE BLON. (Overleden de 28 van Zomermaand 1636) Wie hoor ik op mijn graf? Gij minnaars, g...

Klachten des Poëets

poezie
4,1 met 15 stemmen 3.635
Wat ramp, wat ongeluk plaagt nog mijn grijze haren! Wat schande moet mij nog, eilacy! wedervaren! Wat droefheid, wat v...

LOFZANG DER GEESTELIJKE MAAGDEN.

poezie
3,0 met 12 stemmen 3.486
OP DE WIJZE: HET DAGET UIT DEN OOSTEN. Laat ons de wereld heten, En ’s werelds slaverny, En kiezen van drie sta...

OP HET OVERLIJDEN VAN W. VAN DEN VONDEL.*

poezie
3,4 met 14 stemmen 4.040
Gun Willem van den Vondel rust; Dees jonge bloem verging met lust, En liet de grafworm luttel spijs; De ziel zocht Go...