start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

gedichten.nl: biografie

Prosper van Langendonck

[Brussel 1862 - 1920]

Prosper studeerde wijsbegeerte en letteren, maar moest de studie wegens familieomstandigheden stoppen. Daarna werd hij was beambte bij het ministerie van Justitie (1888-1898), daarna bij de vertaaldienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1899-1918). Vanaf 1890 openbaarde zijn erfelijke schizofrenie zich, die zich uitte in depressie en zwerfdrang. Hij stierf als krankzinnige in 1920 in een hospitaal te Brussel.

Van Langendonck richtte in 1893 samen met August Vermeylen, Emmanuel de Bom en Cyriel Bysse het literaire tijdschrift 'Van Nu en Straks' op, het tijdschrift dat de Vlaamse literatuur vernieuwde. Als enige Rooms-katholiek in de redactie nam hij hierin een bijzondere plaats in, sterker verbonden met het verleden dan zijn mederedachteuren. Toch gold zijn opstel het opstel van 1894 'De herleving van de Vlaamse poëzij', als manifest van de literaire vernieuwing.

Zijn eigen werk wordt behalve door het katholicisme vooral beïnvloed door zijn 'Weltschmerz'.

Naast zijn artikelen in 'Van nu en straks' schreef hij ook essays en kritieken in 'Nederlandse Dicht- en
Kunsthalle'. Verder werkte hij mee aan het tijdschrift 'Vlaanderen'. Hij liet slechts één dichtbundel
uitgeven, namelijk 'Verzen' (1900).


Inzendingen van deze schrijver

Titel Tabblad Datum
1.Zomernachtpoezie26-06-2018
2.Wezembeekpoezie10-11-2016
3.SONNET.poezie24-06-2016
4.De torenspoezie23-01-2016
5.Regenluchtpoezie01-04-2015
6.Scheppingpoezie26-10-2014
7. Waarom uw blik...poezie26-06-2014
8.IK VOEL MIJN LEVEN ...poezie04-02-2014
9.O klamme koudepoezie25-05-2013
10.DE KRUISIGING poezie31-03-2013
11.En zie, 't is lente! poezie09-03-2013
12.Ik had u niet gevraagd...poezie28-10-2012
13.Ter Levenszeepoezie24-06-2012
14.En verre tochten gaanpoezie01-11-2011
15.De zonpoezie02-09-2011
16.Wrangheidpoezie15-05-2011
17.'t Is me of ik uit een lange droom ontwaaktepoezie12-12-2010
18.Mijn hart klopt hoorbaar...poezie21-10-2010
19.De Lethepoezie11-08-2010
20.'k Wou laten...poezie22-05-2010
21.Stijgend langsheen Sint-Goedelekerkpoezie20-02-2010
22.Dorpsbegrafenispoezie30-01-2010
23.Het dalpoezie05-01-2010
24. De jachthoornpoezie03-12-2009
25.De Zwerverpoezie18-10-2009
26.CIRCEpoezie17-09-2009
27.Gij zegt mij, vriend...poezie15-09-2009
28.Zie, eeuwig rustloos...poezie20-08-2009
29.Langs zomerveldenpoezie03-07-2009
30.Gij dichter...poezie21-06-2009
31.Meipoezie21-05-2009
32.O laat me...poezie24-03-2009
33.Als de lente...poezie20-03-2009
34.O klamme koude...poezie10-02-2009
35.Muziek en poëziepoezie25-01-2009
36.Zwaardreunend...poezie15-01-2009
37.Kerstliedpoezie16-12-2008
38.De organistpoezie30-11-2008
39.Aan ene onbekendepoezie09-10-2008
40.'s Morgenspoezie16-09-2008
41.Zomerwandelingpoezie09-07-2008
42.Zomeravondpoezie24-06-2008
43.Hoe eindloos lang...poezie16-06-2008
44.Genot bindt niet...poezie20-01-2008
45.Nederlands toekomstpoezie29-08-2007
46.LANGS DE NETEpoezie09-02-2007
47.'K WEET NIET OF IEMAND ...poezie22-08-2006
48.MATER DOLOROSApoezie15-08-2006
49.'K BEN VREEMD TE MOEDEpoezie23-06-2006
50.MEIpoezie03-05-2006
51.De orgeldraaierpoezie10-04-2006
52.Woluwe-Dalpoezie16-03-2006
53.DE LINDEN DER ABDIJ VAN TONGERLOpoezie24-02-2006
54.En dit wilde ik u zeggen...poezie30-11-2005
55.'k Zag steeds een bleke Christuspoezie06-11-2005
56.O laat me...poezie16-10-2005
57.O wees mij goedpoezie04-10-2005
58.Hannibalpoezie26-09-2005
59.Ik was aan u, gij waart aan mij...poezie23-09-2005
60.Gij dichter...poezie08-09-2005
61.Genot bindt niet...poezie03-09-2005
62.Waarom uw blik...poezie01-09-2005
63.Aan Guido Gezellepoezie15-07-2005
64.Ik weet niet waar ik gapoezie31-05-2005
65.Ik had u niet gevraagd...poezie27-01-2005
66.Muziek en poëziepoezie05-01-2005
67.MASKERSpoezie13-11-2004
68.Ik voel mijn leven...poezie04-11-2004
69.WRANGHEIDpoezie28-10-2004
70.AAN ENE ONBEKENDEpoezie21-10-2004
71.En verre tochten...poezie18-10-2004