inloggen

resultaten voor 'Prosper van Langendonck'


71 resultaten.
Sorteren op:

Zie, eeuwig rustloos...

poezie
3,8 met 8 stemmen 780
Zie, eeuwig rustloos, als het golfgeklots, de zee der mensheid om de wereld varen, soms schijnbaar kalm, met gladde sp...

Gij zegt mij, vriend...

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.043
Gij zegt mij, vriend: 'o spreek uw lijdend hart in schoonheid uit, die licht uw lijden stilt: de stem der goudgelokte...

De Zwerver

poezie
3,5 met 4 stemmen 897
De heide ontrolt haar bruine vacht langs de eindloze avondvlakte, waarop een grauwe wolkenvracht in klamme neevl...

Nederlands toekomst

poezie
3,7 met 9 stemmen 220
I 't Is wel die gulden mond uit 't koele Noorden, Die ons met warme woordenklank begroet, - De tedere en forse...

Genot bindt niet...

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.662
Genot bindt niet voor immer: lichaamspracht verschemert onder de eedle zieleglans: mijn geest omhult u met de stra...

Hoe eindloos lang...

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.494
Hoe eindloos lang die nachten van ellende! Hoe lang nog in 't verschiet de dag die naakt, nu 'k uit de korte koort...

Aan ene onbekende

poezie
3,4 met 22 stemmen 2.007
'k Liet door de schouwburg onbestemd mijn blikken waren terwijl ginds de opera wegschemerde in de vert'....

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.981
O! toen was er gedanst op dat verre gehucht, in die schuren, omloverd door kanten en bomen! Nu verzwond, in de vert...

Wezembeek

poezie
3,7 met 3 stemmen 332
Zachtlijnig glooit het veld van gouden graan naar 't luchtblauw, diep in zomergloed verloren, met ruisende aren die...

SONNET.

poezie
4,0 met 2 stemmen 252
Op 't wilde golven van mijn boezem gaat de deining van mijn donkere gedachten, onstuimig zwellend in dees nacht van...

De torens

poezie
4,0 met 2 stemmen 197
Ze rijzen, rijzen, hier en daar verspreid, de hoge torens in de vlakke velden, - als baken van gevoel, die wisheid mel...

Regenlucht

poezie
4,0 met 2 stemmen 422
En boordevol is 't herte en toch en wil niet vloeien die staande en stille stroom in klare poëzie op 't blad, dat '...

Schepping

poezie
4,3 met 3 stemmen 524
Omruist van zangrig bladgefluister, door 't mystisch spel van licht en duister omtinteld met een stalenkrans, komt...

Waarom uw blik...

poezie
4,3 met 3 stemmen 298
Waarom uw blik mijn blik niet boeit? Waarom uw lach mijn lach niet wekt? Waarom niet heel mijn hart ontgloeit bij ...

IK VOEL MIJN LEVEN ...

poezie
4,0 met 3 stemmen 908
Ik voel mijn leven door mijn vingren vlieten, dat leven zonder liefde en zonder zegen, en de allerlaatste hoop dit h...

O klamme koude

poezie
4,0 met 1 stemmen 451
O klamme koude, die me 't krimpend herte beklemt, en 't àl ontzielt en mijn gedachten, als bloemen, dor voor ze in...

DE KRUISIGING

poezie
4,0 met 2 stemmen 515
Kom mee, kom mee, daar is wat schoons te zien: Daar wordt een man gekruist op Golgotha. Multatuli =============...

En zie, 't is lente!

poezie
4,0 met 3 stemmen 459
----------------------------------------- En zie, 't is lente! - Nevens 't kerkhof Ligt de akker glanzend in 't vers...

Ik had u niet gevraagd...

poezie
3,0 met 2 stemmen 461
Ik had u niet gevraagd: gij zijt gekomen... Veel bloemen bloeiden in mijn stille tuin; de zoele meiwind wiegde kruin t...

Ter Levenszee

poezie
3,5 met 4 stemmen 548
De jonge zeeman stapt aan boord: het vaartuig danst in wilde lust; daar spant de zeewind ieder koord, wijl ieder...

En verre tochten gaan

poezie
3,7 met 7 stemmen 662
En verre tochten gaan en zullen gaan... En schepen varen heen en zullen varen... En ogen staren na en zullen staren......

De zon

poezie
3,2 met 4 stemmen 764
De zon speelt door het loof der vorstelijke dreven, die kruisen, heinde en verre, om 't vorstelijk kanteel; de zon val...

Wrangheid

poezie
2,3 met 6 stemmen 426
Ik heb weer, tuk op de oude mijmeringen, 't bevallig kronkelende dal doorlopen, waar eens mijn kinderlijke stappen gin...

't Is me of ik uit een lange droom ontwaakte

poezie
2,2 met 4 stemmen 927
't Is me of ik uit een lange droom ontwaakte; weer slaan mij vreugdevlammen in 't gelaat, en wat ik ál doorstond, i...

Mijn hart klopt hoorbaar...

poezie
3,8 met 4 stemmen 825
Mijn hart klopt hoorbaar in de zwarte toren, boven de straten en haar dof gerucht, en 't hijgt in zwenkende en geknott...

De Lethe

poezie
2,6 met 5 stemmen 627
Log stuwt de Lethe hare lome baren, als onbewuste dromen, naast het veld van louter licht en vreê, waar alles meldt...

'k Wou laten...

poezie
3,5 met 6 stemmen 661
'k Wou laten wat me aan leven rest uitvloeien in melodie zo teer als 't zacht geklater der spelensmoede bron, in 't...

Stijgend langsheen Sint-Goedelekerk

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.255
O zwart gevaarte boven 't hoofd zwaar hangend in de donkre lucht, wat heb ik in uw diepten al gesmacht, gebeden e...

Dorpsbegrafenis

poezie
4,5 met 6 stemmen 1.086
Ter kerke, omdreund van doodsklokgalmen, Rijst voor het heimvol hoogaltaar, Waar wierook walmt en psalmen klinken, Ee...