inloggen

resultaten voor 'Prosper van Langendonck'


71 resultaten.
Sorteren op:

Hoe eindloos lang...

poezie
1,4 met 14 stemmen 1.405
Hoe eindloos lang die nachten van ellende! Hoe lang nog in 't verschiet de dag die naakt, nu 'k uit de korte koort...

Aan ene onbekende

poezie
2,2 met 30 stemmen 1.979
'k Liet door de schouwburg onbestemd mijn blikken waren terwijl ginds de opera wegschemerde in de vert'....

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.940
O! toen was er gedanst op dat verre gehucht, in die schuren, omloverd door kanten en bomen! Nu verzwond, in de vert...

Wezembeek

poezie
3,7 met 3 stemmen 322
Zachtlijnig glooit het veld van gouden graan naar 't luchtblauw, diep in zomergloed verloren, met ruisende aren die...

SONNET.

poezie
4,0 met 2 stemmen 239
Op 't wilde golven van mijn boezem gaat de deining van mijn donkere gedachten, onstuimig zwellend in dees nacht van...

De torens

poezie
4,0 met 2 stemmen 189
Ze rijzen, rijzen, hier en daar verspreid, de hoge torens in de vlakke velden, - als baken van gevoel, die wisheid mel...

Regenlucht

poezie
4,0 met 2 stemmen 415
En boordevol is 't herte en toch en wil niet vloeien die staande en stille stroom in klare poëzie op 't blad, dat '...

Schepping

poezie
4,3 met 3 stemmen 509
Omruist van zangrig bladgefluister, door 't mystisch spel van licht en duister omtinteld met een stalenkrans, komt...

Waarom uw blik...

poezie
4,3 met 3 stemmen 284
Waarom uw blik mijn blik niet boeit? Waarom uw lach mijn lach niet wekt? Waarom niet heel mijn hart ontgloeit bij ...

IK VOEL MIJN LEVEN ...

poezie
4,0 met 3 stemmen 900
Ik voel mijn leven door mijn vingren vlieten, dat leven zonder liefde en zonder zegen, en de allerlaatste hoop dit h...

O klamme koude

poezie
O klamme koude, die me 't krimpend herte beklemt, en 't àl ontzielt en mijn gedachten, als bloemen, dor voor ze in...

DE KRUISIGING

poezie
4,0 met 2 stemmen 490
Kom mee, kom mee, daar is wat schoons te zien: Daar wordt een man gekruist op Golgotha. Multatuli =============...

En zie, 't is lente!

poezie
4,0 met 3 stemmen 447
----------------------------------------- En zie, 't is lente! - Nevens 't kerkhof Ligt de akker glanzend in 't vers...

Ik had u niet gevraagd...

poezie
3,0 met 2 stemmen 450
Ik had u niet gevraagd: gij zijt gekomen... Veel bloemen bloeiden in mijn stille tuin; de zoele meiwind wiegde kruin t...

Ter Levenszee

poezie
3,5 met 4 stemmen 537
De jonge zeeman stapt aan boord: het vaartuig danst in wilde lust; daar spant de zeewind ieder koord, wijl ieder...

En verre tochten gaan

poezie
3,1 met 8 stemmen 647
En verre tochten gaan en zullen gaan... En schepen varen heen en zullen varen... En ogen staren na en zullen staren......

De zon

poezie
3,2 met 4 stemmen 711
De zon speelt door het loof der vorstelijke dreven, die kruisen, heinde en verre, om 't vorstelijk kanteel; de zon val...

Wrangheid

poezie
1,9 met 7 stemmen 416
Ik heb weer, tuk op de oude mijmeringen, 't bevallig kronkelende dal doorlopen, waar eens mijn kinderlijke stappen gin...

't Is me of ik uit een lange droom ontwaakte

poezie
2,2 met 4 stemmen 912
't Is me of ik uit een lange droom ontwaakte; weer slaan mij vreugdevlammen in 't gelaat, en wat ik ál doorstond, i...

Mijn hart klopt hoorbaar...

poezie
2,8 met 5 stemmen 815
Mijn hart klopt hoorbaar in de zwarte toren, boven de straten en haar dof gerucht, en 't hijgt in zwenkende en geknott...

De Lethe

poezie
2,0 met 6 stemmen 611
Log stuwt de Lethe hare lome baren, als onbewuste dromen, naast het veld van louter licht en vreê, waar alles meldt...

'k Wou laten...

poezie
2,9 met 7 stemmen 653
'k Wou laten wat me aan leven rest uitvloeien in melodie zo teer als 't zacht geklater der spelensmoede bron, in 't...

Stijgend langsheen Sint-Goedelekerk

poezie
1,5 met 8 stemmen 1.248
O zwart gevaarte boven 't hoofd zwaar hangend in de donkre lucht, wat heb ik in uw diepten al gesmacht, gebeden e...

Dorpsbegrafenis

poezie
4,5 met 6 stemmen 1.068
Ter kerke, omdreund van doodsklokgalmen, Rijst voor het heimvol hoogaltaar, Waar wierook walmt en psalmen klinken, Ee...

Het dal

poezie
2,0 met 4 stemmen 1.271
Zie 't wijde dal, in zachte sluimering verzonken, omsluierd van het dikkend duister, - eindloos ver, geruisloos, lich...

De Zwerver

poezie
2,2 met 4 stemmen 721
De heide ontrolt haar bruine vacht langs de eindloze avondvlakte, waarop een grauwe wolkenvracht in klamme neevl...

CIRCE

poezie
3,1 met 14 stemmen 1.010
Daarnevens bromt het woelig bal. Hier, in de gangen, hier zingt en brast men woest. Een weiflend gaslicht daalt met sp...

Gij zegt mij, vriend...

poezie
2,5 met 8 stemmen 947
Gij zegt mij, vriend: 'o spreek uw lijdend hart in schoonheid uit, die licht uw lijden stilt: de stem der goudgelokte...