inloggen

resultaten voor 'Prosper van Langendonck'


71 resultaten.
Sorteren op:

Nederlands toekomst

poezie
3,7 met 9 stemmen 1.564
I 't Is wel die gulden mond uit 't koele Noorden, Die ons met warme woordenklank begroet, - De tedere en forse...

Genot bindt niet...

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.655
Genot bindt niet voor immer: lichaamspracht verschemert onder de eedle zieleglans: mijn geest omhult u met de stra...

Hoe eindloos lang...

poezie
2,4 met 10 stemmen 1.488
Hoe eindloos lang die nachten van ellende! Hoe lang nog in 't verschiet de dag die naakt, nu 'k uit de korte koort...

Aan ene onbekende

poezie
3,4 met 22 stemmen 2.004
'k Liet door de schouwburg onbestemd mijn blikken waren terwijl ginds de opera wegschemerde in de vert'....

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.975
O! toen was er gedanst op dat verre gehucht, in die schuren, omloverd door kanten en bomen! Nu verzwond, in de vert...

Wezembeek

poezie
3,7 met 3 stemmen 332
Zachtlijnig glooit het veld van gouden graan naar 't luchtblauw, diep in zomergloed verloren, met ruisende aren die...

SONNET.

poezie
4,0 met 2 stemmen 246
Op 't wilde golven van mijn boezem gaat de deining van mijn donkere gedachten, onstuimig zwellend in dees nacht van...

De torens

poezie
4,0 met 2 stemmen 195
Ze rijzen, rijzen, hier en daar verspreid, de hoge torens in de vlakke velden, - als baken van gevoel, die wisheid mel...

Regenlucht

poezie
4,0 met 2 stemmen 422
En boordevol is 't herte en toch en wil niet vloeien die staande en stille stroom in klare poëzie op 't blad, dat '...

Schepping

poezie
4,3 met 3 stemmen 521
Omruist van zangrig bladgefluister, door 't mystisch spel van licht en duister omtinteld met een stalenkrans, komt...

Waarom uw blik...

poezie
4,3 met 3 stemmen 291
Waarom uw blik mijn blik niet boeit? Waarom uw lach mijn lach niet wekt? Waarom niet heel mijn hart ontgloeit bij ...

IK VOEL MIJN LEVEN ...

poezie
4,0 met 3 stemmen 905
Ik voel mijn leven door mijn vingren vlieten, dat leven zonder liefde en zonder zegen, en de allerlaatste hoop dit h...

O klamme koude

poezie
O klamme koude, die me 't krimpend herte beklemt, en 't àl ontzielt en mijn gedachten, als bloemen, dor voor ze in...

DE KRUISIGING

poezie
4,0 met 2 stemmen 509
Kom mee, kom mee, daar is wat schoons te zien: Daar wordt een man gekruist op Golgotha. Multatuli =============...

En zie, 't is lente!

poezie
4,0 met 3 stemmen 457
----------------------------------------- En zie, 't is lente! - Nevens 't kerkhof Ligt de akker glanzend in 't vers...

Ik had u niet gevraagd...

poezie
3,0 met 2 stemmen 459
Ik had u niet gevraagd: gij zijt gekomen... Veel bloemen bloeiden in mijn stille tuin; de zoele meiwind wiegde kruin t...

Ter Levenszee

poezie
3,5 met 4 stemmen 545
De jonge zeeman stapt aan boord: het vaartuig danst in wilde lust; daar spant de zeewind ieder koord, wijl ieder...

En verre tochten gaan

poezie
3,7 met 7 stemmen 659
En verre tochten gaan en zullen gaan... En schepen varen heen en zullen varen... En ogen staren na en zullen staren......

De zon

poezie
3,2 met 4 stemmen 757
De zon speelt door het loof der vorstelijke dreven, die kruisen, heinde en verre, om 't vorstelijk kanteel; de zon val...

Wrangheid

poezie
2,3 met 6 stemmen 423
Ik heb weer, tuk op de oude mijmeringen, 't bevallig kronkelende dal doorlopen, waar eens mijn kinderlijke stappen gin...

't Is me of ik uit een lange droom ontwaakte

poezie
2,2 met 4 stemmen 922
't Is me of ik uit een lange droom ontwaakte; weer slaan mij vreugdevlammen in 't gelaat, en wat ik ál doorstond, i...

Mijn hart klopt hoorbaar...

poezie
3,8 met 4 stemmen 825
Mijn hart klopt hoorbaar in de zwarte toren, boven de straten en haar dof gerucht, en 't hijgt in zwenkende en geknott...

De Lethe

poezie
2,6 met 5 stemmen 622
Log stuwt de Lethe hare lome baren, als onbewuste dromen, naast het veld van louter licht en vreê, waar alles meldt...

'k Wou laten...

poezie
3,5 met 6 stemmen 660
'k Wou laten wat me aan leven rest uitvloeien in melodie zo teer als 't zacht geklater der spelensmoede bron, in 't...

Stijgend langsheen Sint-Goedelekerk

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.253
O zwart gevaarte boven 't hoofd zwaar hangend in de donkre lucht, wat heb ik in uw diepten al gesmacht, gebeden e...

Dorpsbegrafenis

poezie
4,5 met 6 stemmen 1.082
Ter kerke, omdreund van doodsklokgalmen, Rijst voor het heimvol hoogaltaar, Waar wierook walmt en psalmen klinken, Ee...

Het dal

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.277
Zie 't wijde dal, in zachte sluimering verzonken, omsluierd van het dikkend duister, - eindloos ver, geruisloos, lich...

De Zwerver

poezie
3,3 met 3 stemmen 730
De heide ontrolt haar bruine vacht langs de eindloze avondvlakte, waarop een grauwe wolkenvracht in klamme neevl...