inloggen

biografie: W. Verhoeven

Ooit begon ik als schrijver van teksten voor het bandje waarin ik speelde. Ik studeerde immers twee talen. Het bandje ging al snel ter ziele. Het schrijven bleef. Het verloop van mijn loopbaan als leraar Nederlands/Engels en het stichten van een gezin weerhielden mij ervan veel tiijd te besteden aan schrijven, maar de drang bleef. Inmiddels zijn een dichtbundeltje, met de titel Gedichte gedachten, en een roman, met de titel Brood, korst en kruim, een fictieve romance, verschenen. 

Momenteel werk ik nog als leraar. Daarnaast ben ik aan het schrijven aan een tweede dichtbundel, een roman en een verhalenbundel. 


Inzendingen van deze schrijver

41 resultaten.

Praten

hartenkreet
hij praat maar alles is al gezegd
er is niemand noch die luistert
wat hij in taal heeft neergelegd
wordt inzichtelijk verduisterd ...

Tijd

netgedicht
De tijd tikt zich
stap voor stap
van de kalender af
tot het laatste blad ...

Zijn

netgedicht
Het ziekste zwarte zijn
spiegelt zijn witte pijn
van niet zijn, zwart wit,
wit zwart. Zijn niet zijn...

Laatste vlucht

netgedicht
Mijn gedachten vliegen en vluchten
in grenzeloos gerede geruchten
naar de verste verten
als vogels heen en weer ...

Herinnering aan een lente

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 83
Herinnering aan een lente
Bladerend door mijn hoofd
zie ik jouw gespiegeld beeld
dat mij zonnezacht verdooft...

Weerwoord

hartenkreet

Ooit was er een vlinder, zo’n zonnig zomerding,
dansend om je hoofd op het strelen van de wind.
Ooit waren er veel sterren, twinkelend, in de nacht ...

Vakantie

hartenkreet

Op het zonnige zand
van het stralende strand
pogen bleke blanken...

Bij de deur naast de mat

hartenkreet
bij de deur naast de mat
staat een paar schoenen dat
met stil staan beloond
sporen op zolen toont...

Doel van de lente

netgedicht

Langzaam ontspruiten knoppen aan bomen
bladeren en bloesems zo beloftevol komen
lente tooien in kronen met een roze krans ...

Opwekking

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 47
Opwekking
In het licht van de ondergaande zon zitten
nog slechts kraaien, zwart als de nacht
zich te laven aan de resten op wacht....

Liefde

hartenkreet

Liefde is in wederkerigheid
een offer brengen als de tijd
daarvoor is gekomen ...

Vlinder

hartenkreet
Vlinder
Vlieg maar, vlinder, vlieg en vind vrijheid
en liefde voor die voorgoed is verdwenen.
Schokkend lig je, slaap je naast mij, bevrijd ...

gedichte gedachten

netgedicht
Ik denk gedachten
met alle krachten
die ik, zodra ik
uitgedacht ben, ...

Examen

hartenkreet

Zwijgend zwoegend zitten examinandi
op vragen en opdrachten
hun hersens te pijnigen zonder confidentie...

Rokjesdag

hartenkreet

Mijn bril zet ik op voor
het fenomeen dat door
de lentezon verleide vrouwen...

De kust

hartenkreet

Grijs groeit de lucht
en vloeit zich aaneen
met de grijze golven ...

Winter sonnet

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 70
Winter sonnet
De maan beschijnt de stollende stilte,
laat grillig groeiende kristallen in kilte
zich overgeven aan die krakende kracht,...

Een moeder huilt

hartenkreet

Een moeder bleek
zij huilt een beek
die striemend stroomt ...

Keten

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 99

Voor velen is het geweten
misvormd vanaf de jeugd
tot conformistisch deugd...

Dwarrelende gedachten

netgedicht
2,5 met 4 stemmen 111

Soms dwarrelen gedachten neer,
die ‘k opvang en voor jou noteer,
die ‘k rangschik in grammatica, ...

Nieuws

hartenkreet

Ik droom en denk vrij.
Mijn gedachte is ‘t woord
van onze grote partij...

Niets is oneindig

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 58
dieper dan diep
in pijn en verdriet
zo intens
voor een mens ...

Alles stroomt

netgedicht
Alles stroomt altijd omlaag
water, mest en modder.
Alleen de laatste wel wat traag.
Ook dan eindigt elke klodder,...

Laatste wens

hartenkreet
Wat brengt een mens tot een daad
die onherroepelijk verder gaat
dan een roep
dan een vraag...

Wapens van woorden

netgedicht
Ideeën uit gedachten
worden de woorden
en krijgen de krachten
die allen bekoorden...

De poëet

hartenkreet

De timmerman timmert, de smid smeedt
en wat doet beroepshalve de poëet?
Hij zaait woorden in terzinen en kwatrijnen, ...

Eruditie

hartenkreet
Eruditie
Zo zou het kunnen zijn.
Inspirerend inzicht informeert
en eloquent geformuleerd ...