inloggen

biografie: Willem M. Roggeman

Willem M. Roggeman [Brussel 1935 - ....]

Roggeman, Willem M(aurits)

Vlaams dichter en (toneel)schrijver (Brussel 9.7.1935). Journalist, in welke functie hij belangwekkende interviews met Noord- en Zuidnederlandse auteurs publiceerde (Beroepsgeheim, 1975; Beroepsgeheim 2, 1977; Beroepsgeheim 3, 1980; Beroepsgeheim 4, 1983).

Hij debuteerde in de geest van de postexperimentelen of Vijfenvijftigers, waarbij het besef van het eigen existentieel tekort in een roes van beelden en van woordexploraties en -explosies wordt uitgesproken (Rhapsody in blue, 1958). In De revolte der standbeelden (1960) wordt deze intuïtieve, op associaties en metaforen berustende poëzie ten top gedreven. Daarop volgde een periode van bezinning en van versobering. In `de school van het plotseling ontwaken' moet het contact met het andere of de anderen de destructieve oerkrachten vernietigen en de eigen persoonlijkheid bevestigen. Tegelijk wordt het vers eenvoudiger, vaak aforistisch en wars van holle retoriek. In de plaats van een onbewust, irrationeel woordgebruik komt nu het onderzoek naar het wegen van de poëzie: het woord. Vanaf de bundel Baudelaire verliefd (1963) voltrekt zich een ontwikkeling waarin de persoonlijke problematiek (emoties, communicatie) naar een algemenere probleemstelling toegroeit (communicatie), zodat zich langzamerhand een geslaagde synthese voltrekt tussen het individuele en het universele. Jazz en schilderkunst zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen.

Het eigentijdse karakter van Roggemans poëzie is ook terug te vinden in zijn prozawerk, vooral in de romans De centauren (1963) en De verbeelding (1966), die door thematiek en schrijftrant in de Europese avant-garde thuishoren.

Roggeman verzorgde een aantal bloemlezingen van Vlaamse dichters (A Quarter Century of Poetry in Belgium, samen met P. Snoek, 1970; La poésie actuelle en Flandre, 1972; Vijftig na 50, samen met H. van de Waarsenburg, 1973; Modern Poets from Flanders, 1975).

Naast romans en theaterwerk heeft Roggeman een omvangrijk poëtisch oeuvre opgebouwd. Roggemans werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals bekroond met o.a. de Dirk Martensprijs en de Poëzieprijs van de stad Brussel.

Werk:

Een hinder(paal)woning (1958)
Rhapsody in blue (1958)
Bij wijze van schrijven (1960)
De revolte der standbeelden (1960)
Baudelaire verliefd (1963)
De centauren (1963)
Incunabel (1964)
Kilian heeft de ogen geopend (1964)
De verbeelding (1966)
Het orakel van New York City (1969)
A Quarter Century of Poetry in Belgium (1970)
Cesare Pavese (1971)
La poésie actuelle en Flandre (1972)
Een gefilmde droom (1973)
Vijftig na 50 (1973)
Sneeuwblindheid (1974)
Beroepsgeheim (1975)
Modern Poets from Flanders (1975)
Albert Bontridder (1976)
Bij nader inzien (1976)
De droom van een robot (1976)
Een fata morgana in Vlaanderen (1976)
Het komt me voor dat ik Amerika ben (1976)
Beroepsgeheim 2 (1977)
Een gril van de natuur (1979)
Kosmos (1979)
Majakofski vliegt over het land (1979)
Marco Polo in Venetië (1979)
Beroepsgeheim 3 (1980)
De 7 werken van barmhartigheid (1980)
Bram Bogart (1981)
Atelier (1982)
Het zwart van Goya (1982)
Beroepsgeheim 4 (1983)
Memoires (1985)
Beroepsgeheim 5 (1986)
Al wie omkijkt is gezien (1988)
De belegering van een luchtkasteel (1990)
Niets gaat ooit voorbij (1991)
Beroepsgeheim 6 (1992)
De uitvinding van de tederheid (1994)
Geschiedenis (1996)
Het failliet van het realisme (1999)
De tijd hapert in de spiegel (2000)

Inzendingen van deze schrijver

14 resultaten.

De eenhoorn huilt

gedicht
3,1 met 8 stemmen 4.274
De eenhoorn huilt om zoveel
eenzaamheid, midden in het bos,
verdwaald tussen onbegrip en
bijgeloof, lijdt hij zichtbaar aan...

Regen

gedicht
3,4 met 35 stemmen 5.813
Ik geloof niet in de werkelijkheid.
Ik geloof in mijn droom:
dat alles eenmaal leven moet,
ook de stenen, de huizen, ...

De ridder der droefenis

gedicht
0,6 met 11 stemmen 3.318
Don Quijote wenkt een windmolen,
hij daagt hem uit in de strijd perk
en paal te stellen aan de lichtende zee, d.i.
het schuim en de schade aan zijn schaduw. ...

Rhapsody in blue

gedicht
2,1 met 57 stemmen 11.678
o blauw water
op het zenit
van mijn ogen
de piano schept een duivels genoegen ...

Het mechanisme van de inspiratie

gedicht
3,2 met 10 stemmen 6.041
Met toevallig gekozen woorden
schrijft hij een gedicht
dat handelt over een droom
waarin hij zelf optreedt...

Archeologische vondst

gedicht
3,9 met 14 stemmen 5.608
Een archeoloog beging onlangs
een schromelijke vergissing.
In de woestijn van Nevada
haald hij vanonder het zand...

Gedicht in spiegelschrift

gedicht
2,8 met 12 stemmen 7.659
Hij raakt verdwaald in een doorsnee park,
ontdekt een vijver die langzaam ademt,
veegt het roet van een zwarte zwaan
en valt daarna in slaap van geluk....

De oude vader

gedicht
2,9 met 20 stemmen 9.567
Nog houdt hij het landschap stevig vast,
hoewel zijn hand reeds lichtjes beeft
van schaamte voor de naderende dood
en voor al die stilte die erop volgt....

Gedicht met grote woorden

gedicht
2,7 met 13 stemmen 9.431
De twijfel aarzelt in mij.
Met achterdochtige vingers
wil je mijn woorden aanraken.
De mutsaard geurt. En de liefde...

Gedicht om voor te lezen bij het aanvatten van vredesonderhandelingen

gedicht
3,0 met 47 stemmen 30.887
Wat je aan illusies
verloor, won je
aan gewoonten.
Kijken naar de weerspiegeling...

New York City

gedicht
3,1 met 17 stemmen 8.839
Er brak plots brand uit
in het Museum van Moderne Kunst.
Ben Shahn, Robert Moterwell en Man Ray
dienden haastig van de muur gehaakt...

Gedicht om over te schrijven

gedicht
2,6 met 134 stemmen 58.707
Vrouw van monden en wonden,
vroeger was je nog mooier
dan een gewoonte.
Stil was je...