inloggen

Cantate


De cantate is een dichtvorm met meer muzikale dan dichterlijke aspiraties.
Voorbeeld:
J.J.L. ten Kate met De Schepping (1886)

Een kostelijke parodie op deze dichter schreef Van Eeden:

Ten Kate! Ten Kate!
O koning der cantate! etc.
een gedicht dat je op deze site kunt lezen op het tabblad poëzie.

Gerelateerde inzendingen

Aan J.J.L. ten Kate

poëzie
3,9 met 13 stemmen 2.073
Ten Kate! Ten Kate! O koning der cantate! Die hupp'lend in het priesterkleed, Den lusthof onzer taal betreedt, De schoonste bloemen plukkend, menglend, Met bonten zwier ze strikkend, strenglend, Verenglend 's levens duistre sfeer, Ons minzaam dichtend naar de Heer! O, J.J.L. ten...

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.