inloggen

Ode


Een ode is een enthousiast lofdicht, dat meestal een persoon verheerlijkt.

Voorbeeld:

'Ode aan Napoleon' (1806) van Willem Bilderdijk.

(fragmenten)

(1)
Neen, Dichtkunst, 't is te lang gezwegen;
Wat toeft gij? grijp, ô grijp de Luit!
't Heelal zij 't erfdeel van de degen,
De roem is de edelste oorlogsbuit.
Laat de ijdle Faam uit duizend monden
De daden van een' Held verkonden,
Zij schenkt de ware glorie niet:
De onsterflijkheid der aardsche Goden,
En 't ambrozijn hun aangeboden,
Is de adem van 't betoovrend lied.

...

(6)
Napoleon! diens borst kan gloeien;
Zij voelt zich 't recht op heerschappij:
Zij vordert, waar heur zangen vloeien,
Des aardrijks eerbied af als gij.
Hij nader', die haar durv' braveeren!
Hij valt met 's warelds opperheeren
Verpletterd, suizlend, in het stof.
Napoleon! zie daar uw' Dichter!
Die zinge u, schrikbre Rijkenstichter!
Die borst heeft adem voor uw lof.

...

(19)
Napoleon! zie duizend tongen
Uw naam verbreiden over de aard!
Van Oost tot West uw lof gezongen!
Maar zijt gij ook de mijne waard?
Is 't heil der aard uw hoofdbedoelen,
En kunt gij u gelukkig voelen
In 't dienstbaar zijn aan zulk een plan?
Uw hart besliss' dit door uw daden;
Zoo die geen andre zucht verraden,
Welaan, ontfang mijn hulde dan!

Gerelateerde inzendingen

Stad van jouw stromen

netgedicht
4,6 met 14 stemmen 1.001
Gevangen zijn in vrijheid kan haar inwoners niet bevrijden de stad begroet, verdrinkt ons in verloren gewaande stromen.. adembenemend als je bent verstommen wij bij jouw oevers een overdaad aan dubbele glazen glanzen het water rafelig uiteen, zo stroomt de aloude Maas licht beneveld...

Deze muziek altijd onverwachts

gedicht
2,4 met 34 stemmen 13.366
De route die ik nam was niet om zijn muziek gekozen, koffie en sigaren wachtten mij aan het einde van de straat. Van de versuffing. Zeker, het uur van de muziek als enige waarheid breekt ooit eens aan. Een man op straat, net uit zijn bed, is dan de ideale, van branie gezuiverde...

Simpel tuingedicht

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 213
Ik dank dat ik de tuin, dat ik bukken mag, en dat ik plukken mag, mag snoeien, hoe alles opkomt me kan boeien, het trek en strekwerk, waardoor ik sterk Het zagen en het wagen iets zomaar zijn gang Het wingeren, 't zich slingeren om tak of boog, hoe hoog een boom, hoe vol met...

Samenvloeiing

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 39
Eeuwig avontuur – ieder zijns weegs gegaan, ontmoeten deze twee elkaar, monniken: de één prevelt zijn gebed, de ander wil gehoord worden, met luider stem. Zon en maan in alle getijden hun gids. Samen trekken zij verder, als één in hun doel, op weg naar het grote...

Cardamine pratensis (ode aan de Pinksterbloem)

netgedicht
3,0 met 6 stemmen 194
O Cardamine pratensis wat heb je een klankrijke naam maar treffender nog spreekt jouw lila waar je groeit, geeft die strofe jou faam O Pasen-en-Pinksteren-plantje ...
Meer gerelateerde inzendingen…

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.