inloggen

dichtwoordenboek

Serenade

Onder de serenade (Italiaaans sera=avond) verstaan we een liefdeslied dat 's avonds gezongen werd, bij voorkeur onder het venster van de geliefde.
Bij uitbreiding: muziek en zang als huldeblijk bij iemands woning uitgevoerd.
De naam 'serenade' werd in de muziek ook gebruikt voor instrumentale stukken (b.v. de Serenata Notturna van Mozart).

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.