start rijmen vragen forum links zoek contact gastenboek inhoud

gedichten.nl: dichtwoordenboek

Inversie


Onder inversie verstaan we de plaatsing van het werkwoord voor het onderwerp wanneer de zin begint met een ander zinsdeel.
Bijvoorbeeld:
'Liefst ga ik weg' in plaats van 'Ik ga het liefst weg'.
Soms wordt er een bepaald effect mee bereikt, zodat er dan sprake is van een stijlfiguur.

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.