inloggen

dichtwoordenboek

Ironie

Het uiten van gedachten, meningen, het doen van mededelingen en dergelijke op zo'n manier dat duidelijk is dat het niet serieus moet worden genomen. Vaak wordt het tegendeel naar voren gebracht van hetgeen men eigenlijk bedoelt. Spottend of schamper wordt datgene geprezen wat men in wezen afkeurt.

Voorbeelden:

* De internationale rechtsorde was bij President Bush prioriteit nummer één!

* Johan Cruyff is op en top een filosoof!

* Die Philip Freriks is een briljante nieuwslezer!

* De bestuurlijke vernieuwing is bij D66 altijd in goede handen geweest!

* Vele Arabische gelovigen hebben een groot gevoel voor humor!

* Het optreden van Israël ten opzichte van de bewoners van zijn buurlanden is zeer subtiel te noemen!

* Kijkend Nederland kijkt uit naar nieuwe zenders als 'Wakker Nederland' en "Geen Stijl".

Terug naar index

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 292 woorden en begrippen die met de dichtkunst te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl. De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen.