inloggen

resultaten voor 'onweder'


13 resultaten.
Sorteren op:

onweder

netgedicht
Zwoele onweersdag. Geen windje verteld dat straks onweer opwelt. Donderkoppen zwellen, tot kolossale wolken. Het w...

HET ONWEDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.517
Hoe natuur zo stil, zo plechtig Het dartel windje kwijnt, En lispelt, op een trillend blaadje, Zijn laatste adem ui...

Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.397
...r zij zich niet voelen blij, Omdat 't Algoede al slechtheid is bespiedend. Der Godheid toorn is een geducht onweder, Waarvoor wij allen beven moeten, schoon Er velen zijn die nimmer als een veder Bewogen op der wereld win...

Onweder

poezie
4,0 met 2 stemmen 531
...ontzettend, Enkel uit liefde ontstaat, en niets dan weldoen te doel heeft; Dat zijn vaderoog door de nacht des onweders heenboort, En Hij ons dan zegent, wanneer ons Zijn bliksem verplettert. Doch, mijne vrienden, gij weet, hoe...

Het onweder

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.011
"Lise, hoor de stormwind huilen, Aan de donderknal gepaard! Laat ons in dit bosje schuilen, Tot het onweer wat bedaa...

donderavond

netgedicht
2,7 met 15 stemmen 2.008
... half de avond bedrukt ze mijn gemoed met een amalgaam aan beloften zwoele nachten, frisse regens donderende onweders of de valsheid van de vlucht naar nog een dagje later in mijn houten stoel zit een man hij rookt en kijkt...

ONWEDER

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.395
De lucht is zwart, en sluit een enge kring Van wolken om het aardrijk heen, En pakt zich zwijgend meer en meer op éé...

onweder

netgedicht
4,3 met 20 stemmen 339
zo donker als de velden schijnen onder de zware onweerslucht zoeken vlinders holle bomen en slaan vogels snel op ...

Gevoel

poezie
3,4 met 20 stemmen 3.724
... doel! Gij zijt de bron mijns levens! Maar, overweldigend gevoel! Die van mijn sterven tevens! Gij zijt de onwederstaanbre gloed, Die mij tot dichter maakte! Die in mijn rusteloos gemoed Sinds de eerste kindsheid blaakte! ...

LIED DER IERSE LANDVERHUIZERS

poezie
4,0 met 2 stemmen 541
...dren in Met jeugdig oor gehoord, En 't drijft hen naar het oude land, Waar dan de grootste strijd ontbrandt Onwederstaanbaar voort.' 'De bries van 't Oosten blaast in 't zeil; Nog eenmaal heil, nog eenmaal heil, Groen ...

Waken

netgedicht
Vaders zijn hoeders, zij dutten noch soezen, maar waken aldoor over vrouw, kind en poes. Als eens het gapen zijn onwederstaanbaarheid gelden laat, komt dat veelal door de roes.

Proeve van dichterlijke waarnemingen

poezie
4,3 met 6 stemmen 1.398
't Is een onwederlegbre waarheid. - T.J. Kerkhoven. Een onwederlegbre waarheid Is het, da...

VERWACHTING

poezie
3,3 met 7 stemmen 3.206
Van der bergen steile wanden Storten, met luidruchtig klateren, Met een onverduldig branden, Met onwederhoudbre val, Alle Wateren Zich in ’t dal; Daarop scheiden Zich de vloeden Om de landen door te spoeden; D...