inloggen

resultaten voor 'Willem Kloos'


64 resultaten.
Sorteren op:

TOEN IK ROZEN KREEG

poezie
3,1 met 17 stemmen 3.668
Rozen, ik vind u droef, Rozen, mijn tranen breken Uit ogen, die anders stroef En onverbreeklijk keken...

Laat mij nog éénmaal...

poezie
3,6 met 20 stemmen 4.472
Laat mij nog éénmaal, in gedachten, kussen Die warme lippen, door mijn kus ontbloeid; Laat mij nog éénmaal aan die...

O door het Leven niet, maar uit u-zelve

poezie
1,9 met 7 stemmen 2.258
O door het Leven niet, maar uit u-zelve Bedorven volk, want 't Leven-zelf bederft niets, 'k Zeg tot u allen: kinde...

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.462
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bl...

EVOË

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.695
Ik ga mijn leven in orgieën door Van vol muziek en vreugden onuitspreeklijk, Daar 'k ál smart in losbándigheid ve...

O Dood-zijn, liggend in een kist

poezie
3,0 met 8 stemmen 4.095
O Dood-zijn, liggend in een kist, verterend Langzaampjes aan, o eeuwig-eenzaam stom Klein stil gelaat, op '...

GEGLIMLACH

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.075
De mensen doen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het leve...

Geloven doe ik niets als slechts in mijns

poezie
4,0 met 1 stemmen 660
Geloven doe ik niets als slechts in mijns Diepst-innerlijke voelens Algemeenheid, Die niet voor niets zo jammerlijk...

Zij zouden knarsetanden

poezie
4,0 met 1 stemmen 769
Zij zouden knarsetanden, als ze nog Konden knarstanden, mensjes, die als bevers Zitte' in hun kleine holletjes, die t...

Alle Zeven

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.217
Met zeven nagelen lag Ik geklonken Op dit zwart rad van marteling, mijn Leven, - Want zeven Hárten zijn mij ópgebl...

O het tranen-vergieten is geen zonde

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.295
O het tranen-vergieten is geen zonde, Gepleegd aan 's werelds mooi somber voortglijden Zacht door de eindeloze gang...

SHELLEY'S STERVEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.279
Voorover, in het boot-ruim, lang-uit lag Shelley en las. De wilde golven sloegen Luider en luider langs de zijden, dro...

De menschen dóen, maar weten niet waaróm

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.879
De mensen dóen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het le...

Mijn stemming is als van een stilstaand water

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.505
Mijn stemming is als van een stilstaand water Vlak uitgemeten in een wijde kom. Wat anders daalde en rees in luid gekl...

Mensenwoorden

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.785
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen, Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken In woorden-weefsels, die gee...

Gij zult niet met een kroon op 't hoofd

poezie
3,0 met 3 stemmen 959
Gij zult niet met een kroon op 't hoofd in 't Rijk Der Lettren zitten na uw dood, verdwaasden, Gij knutslaars ijdlij...

Als 't latere geslacht dees woorden leest

poezie
3,7 met 3 stemmen 811
Als 't latere geslacht dees woorden leest, - Want dit geslacht zal lachen om dit vers, De zotte poppen van de pratt...

Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.435
Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën Voor mij niet, maar voor 't Hoogre, dat in mij Niet gans zit, gans wi...

Ave Maria

poezie
3,2 met 6 stemmen 2.216
Ik droomde van een kálme, bláuwe nacht; De matte maan lag laag in mistig glimmen – Maar hóóg scheen van de schem...

In memoriam

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.142
Dàt was een lief mens, die wij nimmer zullen Terug-zien, stervende als hij is geweest Heel ver van wat hij lief-had,...

Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen

poezie
3,0 met 3 stemmen 3.300
Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen, Maar lachen onderdrukt-half, of zacht-luid, En vele mensen zullen vuisten...

Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.250
Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip En zwaklijk voelen, kerel haast te deerlijk Van gans geen mens zijn. Gij die '...

Verzen

poezie
2,6 met 15 stemmen 2.311
Verzen zijn de beweging van 't leven, klaarluidende, al naar het menshart gaat, of droeviglijk schreiende zacht, of kw...

Aan een pseudo-volksleider

poezie
1,6 met 5 stemmen 1.482
Gij zijt een bruut en absoluut genieter Van 't heerlijk Leven, waar het zich maar aanbood, Maar zoudt gij even will...

Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen

poezie
2,2 met 6 stemmen 2.084
Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen, Mij met een koele vergetelheid haat, En dat, wat ik zing, als gi...

Ga niet voorbij, maar blijf bij mij

poezie
3,3 met 9 stemmen 3.291
Ga niet voorbij, maar blijf bij mij, en voel, Wat Ik voel in het diepst van dit mijn wezen Dat niets dan Gij mij nog...

Infernale impressies

poezie
3,0 met 11 stemmen 2.940
De gekken zitten in hun kerkgebouw Als stomme mummiën: met stenen ogen Staren ze onwendbaar langs de lage bogen En h...

De sterfling zoekt

poezie
2,3 met 6 stemmen 2.231
De sterfling zoekt—in 't eenzaam-zoekend zwerven Naar 't licht, dat hel uit min'lijke ogen schiet, De zilv'ren toon,...

Homo Sum II

poezie
3,6 met 16 stemmen 3.196
Ik ben de Dúivel-god dier grúwbre oorkónde, 't Vervlóekte Boék van laffe deémoed, klein, Die loert, die loert...

Homo Sum I

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.224
Ik was de gróte Minnaar zonder ruste, Die ging hoog-heerlijk in triomf door 't Leven, Jeugdig omklemmend in een st...