inloggen

resultaten voor 'Willem Kloos'


64 resultaten.
Sorteren op:

O Dood-zijn, liggend in een kist

poezie
3.0 met 7 stemmen 3.792
O Dood-zijn, liggend in een kist, verterend Langzaampjes aan, o eeuwig-eenzaam stom Klein stil gelaat, op '...

GEGLIMLACH

poezie
4.0 met 2 stemmen 834
De mensen doen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het leve...

Geloven doe ik niets als slechts in mijns

poezie
Geloven doe ik niets als slechts in mijns Diepst-innerlijke voelens Algemeenheid, Die niet voor niets zo jammerlijk...

Zij zouden knarsetanden

poezie
Zij zouden knarsetanden, als ze nog Konden knarstanden, mensjes, die als bevers Zitte' in hun kleine holletjes, die t...

Alle Zeven

poezie
4.0 met 3 stemmen 1.076
Met zeven nagelen lag Ik geklonken Op dit zwart rad van marteling, mijn Leven, - Want zeven Hárten zijn mij ópgebl...

O het tranen-vergieten is geen zonde

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.200
O het tranen-vergieten is geen zonde, Gepleegd aan 's werelds mooi somber voortglijden Zacht door de eindeloze gang...

SHELLEY'S STERVEN

poezie
4.5 met 2 stemmen 1.175
Voorover, in het boot-ruim, lang-uit lag Shelley en las. De wilde golven sloegen Luider en luider langs de zijden, dro...

De menschen dóen, maar weten niet waaróm

poezie
4.3 met 3 stemmen 1.763
De mensen dóen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het le...

Mijn stemming is als van een stilstaand water

poezie
Mijn stemming is als van een stilstaand water Vlak uitgemeten in een wijde kom. Wat anders daalde en rees in luid gekl...

Mensenwoorden

poezie
3.5 met 2 stemmen 1.695
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen, Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken In woorden-weefsels, die gee...

Gij zult niet met een kroon op 't hoofd

poezie
3.0 met 3 stemmen 914
Gij zult niet met een kroon op 't hoofd in 't Rijk Der Lettren zitten na uw dood, verdwaasden, Gij knutslaars ijdlij...

Als 't latere geslacht dees woorden leest

poezie
3.7 met 3 stemmen 762
Als 't latere geslacht dees woorden leest, - Want dit geslacht zal lachen om dit vers, De zotte poppen van de pratt...

Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.385
Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën Voor mij niet, maar voor 't Hoogre, dat in mij Niet gans zit, gans wi...

Ave Maria

poezie
4.5 met 2 stemmen 2.110
Ik droomde van een kálme, bláuwe nacht; De matte maan lag laag in mistig glimmen – Maar hóóg scheen van de schem...

In memoriam

poezie
4.0 met 2 stemmen 2.070
Dàt was een lief mens, die wij nimmer zullen Terug-zien, stervende als hij is geweest Heel ver van wat hij lief-had,...

Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen

poezie
3.0 met 3 stemmen 3.242
Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen, Maar lachen onderdrukt-half, of zacht-luid, En vele mensen zullen vuisten...

Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip

poezie
3.5 met 2 stemmen 1.210
Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip En zwaklijk voelen, kerel haast te deerlijk Van gans geen mens zijn. Gij die '...

Verzen

poezie
2.6 met 15 stemmen 2.258
Verzen zijn de beweging van 't leven, klaarluidende, al naar het menshart gaat, of droeviglijk schreiende zacht, of kw...

Aan een pseudo-volksleider

poezie
1.6 met 5 stemmen 1.448
Gij zijt een bruut en absoluut genieter Van 't heerlijk Leven, waar het zich maar aanbood, Maar zoudt gij even will...

Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen

poezie
1.8 met 5 stemmen 2.038
Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen, Mij met een koele vergetelheid haat, En dat, wat ik zing, als gi...

Ga niet voorbij, maar blijf bij mij

poezie
3.3 met 9 stemmen 3.223
Ga niet voorbij, maar blijf bij mij, en voel, Wat Ik voel in het diepst van dit mijn wezen Dat niets dan Gij mij nog...

Infernale impressies

poezie
3.0 met 11 stemmen 2.888
De gekken zitten in hun kerkgebouw Als stomme mummiën: met stenen ogen Staren ze onwendbaar langs de lage bogen En h...

De sterfling zoekt

poezie
2.3 met 6 stemmen 2.191
De sterfling zoekt—in 't eenzaam-zoekend zwerven Naar 't licht, dat hel uit min'lijke ogen schiet, De zilv'ren toon,...

Homo Sum II

poezie
3.5 met 15 stemmen 3.161
Ik ben de Dúivel-god dier grúwbre oorkónde, 't Vervlóekte Boék van laffe deémoed, klein, Die loert, die loert...

Homo Sum I

poezie
3.8 met 8 stemmen 2.181
Ik was de gróte Minnaar zonder ruste, Die ging hoog-heerlijk in triomf door 't Leven, Jeugdig omklemmend in een st...

O, laat mij tot uw voeten komen,

poezie
3.4 met 12 stemmen 3.222
O, laat mij tot uw voeten komen, Omdat gij niet uw boezem biedt, En, zachtjes lachend, zalig droomen Van al mijn h...

Ik lag alleen

poezie
2.0 met 4 stemmen 3.086
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bl...

O door het Leven niet, maar uit u-zelve

poezie
1.9 met 7 stemmen 1.884
O door het Leven niet, maar uit u-zelve Bedorven volk, want 't Leven-zelf bederft niets, 'k Zeg tot u allen: kinde...

Aan mijne moeder.

poezie
3.8 met 13 stemmen 4.031
Zoals daar ginds, aan stille blauwe lucht, zilveren-zacht, de half ontloken maan, bloeit als een vreemde bloesem zon...

DE BLÂREN VALLEN ZACHT

poezie
3.7 met 14 stemmen 3.070
De blâren vallen zacht... Ik kan alleen betreuren, Dat ik niet eens verwacht, Wat eens nog kan gebeuren... De blâr...