inloggen

resultaten voor 'Willem Kloos'


64 resultaten.
Sorteren op:

ZELF-VERANDERING

poezie
2,8 met 6 stemmen 2.837
Ik ben te veel een mens geweest, Een mens, die gilde en klaagde en schreide, Die dronk zijn glas en vierde feest En d...

MENSENWOORDEN

poezie
3,9 met 18 stemmen 4.859
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen, Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken In woorden-wee...

TOEN IK ROZEN KREEG

poezie
3,1 met 18 stemmen 3.882
Rozen, ik vind u droef, Rozen, mijn tranen breken Uit ogen, die anders stroef En onverbreeklijk keken...

Laat mij nog éénmaal...

poezie
3,5 met 22 stemmen 4.630
Laat mij nog éénmaal, in gedachten, kussen Die warme lippen, door mijn kus ontbloeid; Laat mij nog éénmaal aan die...

O door het Leven niet, maar uit u-zelve

poezie
1,9 met 7 stemmen 2.323
O door het Leven niet, maar uit u-zelve Bedorven volk, want 't Leven-zelf bederft niets, 'k Zeg tot u allen: kinde...

Ik lag alleen

poezie
2,6 met 5 stemmen 3.555
Ik lag en weende om dromen, die vervlogen Als kussen van een mond, nu koud en bleek, En dat de godheid mijner ziele bl...

EVOË

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.755
Ik ga mijn leven in orgieën door Van vol muziek en vreugden onuitspreeklijk, Daar 'k ál smart in losbándigheid ve...

O Dood-zijn, liggend in een kist

poezie
3,2 met 9 stemmen 4.158
O Dood-zijn, liggend in een kist, verterend Langzaampjes aan, o eeuwig-eenzaam stom Klein stil gelaat, op '...

GEGLIMLACH

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.153
De mensen doen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het leve...

Geloven doe ik niets als slechts in mijns

poezie
4,0 met 1 stemmen 697
Geloven doe ik niets als slechts in mijns Diepst-innerlijke voelens Algemeenheid, Die niet voor niets zo jammerlijk...

Zij zouden knarsetanden

poezie
3,3 met 3 stemmen 814
Zij zouden knarsetanden, als ze nog Konden knarstanden, mensjes, die als bevers Zitte' in hun kleine holletjes, die t...

Alle Zeven

poezie
4,3 met 6 stemmen 1.251
Met zeven nagelen lag Ik geklonken Op dit zwart rad van marteling, mijn Leven, - Want zeven Hárten zijn mij ópgebl...

O het tranen-vergieten is geen zonde

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.333
O het tranen-vergieten is geen zonde, Gepleegd aan 's werelds mooi somber voortglijden Zacht door de eindeloze gang...

SHELLEY'S STERVEN

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.312
Voorover, in het boot-ruim, lang-uit lag Shelley en las. De wilde golven sloegen Luider en luider langs de zijden, dro...

De menschen dóen, maar weten niet waaróm

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.928
De mensen dóen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het le...

Mijn stemming is als van een stilstaand water

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.543
Mijn stemming is als van een stilstaand water Vlak uitgemeten in een wijde kom. Wat anders daalde en rees in luid gekl...

Mensenwoorden

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.808
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen, Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken In woorden-weefsels, die gee...

Gij zult niet met een kroon op 't hoofd

poezie
3,0 met 3 stemmen 978
Gij zult niet met een kroon op 't hoofd in 't Rijk Der Lettren zitten na uw dood, verdwaasden, Gij knutslaars ijdlij...

Als 't latere geslacht dees woorden leest

poezie
3,7 met 3 stemmen 833
Als 't latere geslacht dees woorden leest, - Want dit geslacht zal lachen om dit vers, De zotte poppen van de pratt...

Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.454
Dees ganse weerld moest liggen op haar knieën Voor mij niet, maar voor 't Hoogre, dat in mij Niet gans zit, gans wi...

Ave Maria

poezie
3,2 met 6 stemmen 2.252
Ik droomde van een kálme, bláuwe nacht; De matte maan lag laag in mistig glimmen – Maar hóóg scheen van de schem...

In memoriam

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.163
Dàt was een lief mens, die wij nimmer zullen Terug-zien, stervende als hij is geweest Heel ver van wat hij lief-had,...

Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen

poezie
3,0 met 3 stemmen 3.317
Geen tranen zullen op mijn graf-stee vallen, Maar lachen onderdrukt-half, of zacht-luid, En vele mensen zullen vuisten...

Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.266
Mann'tje, onbenoemelijk van wanbegrip En zwaklijk voelen, kerel haast te deerlijk Van gans geen mens zijn. Gij die '...

Verzen

poezie
2,6 met 15 stemmen 2.330
Verzen zijn de beweging van 't leven, klaarluidende, al naar het menshart gaat, of droeviglijk schreiende zacht, of kw...

Aan een pseudo-volksleider

poezie
1,6 met 5 stemmen 1.495
Gij zijt een bruut en absoluut genieter Van 't heerlijk Leven, waar het zich maar aanbood, Maar zoudt gij even will...

Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen

poezie
2,2 met 6 stemmen 2.096
Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen, Mij met een koele vergetelheid haat, En dat, wat ik zing, als gi...

Ga niet voorbij, maar blijf bij mij

poezie
3,3 met 9 stemmen 3.320
Ga niet voorbij, maar blijf bij mij, en voel, Wat Ik voel in het diepst van dit mijn wezen Dat niets dan Gij mij nog...

Infernale impressies

poezie
3,0 met 11 stemmen 2.957
De gekken zitten in hun kerkgebouw Als stomme mummiën: met stenen ogen Staren ze onwendbaar langs de lage bogen En h...

De sterfling zoekt

poezie
2,3 met 6 stemmen 2.248
De sterfling zoekt—in 't eenzaam-zoekend zwerven Naar 't licht, dat hel uit min'lijke ogen schiet, De zilv'ren toon,...