inloggen

resultaten voor 'Edward Koster'


44 resultaten.
Sorteren op:

Demonen van Notre Dame

poezie
3,1 met 11 stemmen 4.277
Verwoed-fantastisch staat het grote heer Van hoondemonen op de ommegang, In gramme toorn of onverschillig-wreed, In s...

WANHOOP.

poezie
4,0 met 1 stemmen 363
Ik ben zo droef omdat ik niet kan horen Uw zachte stemme met haar zoete taal; Terwijl 'k langs de besneeuwde straten...

VISIOEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 464
In starren nacht lag de woestijn van 't leven, En strekte ver zich in de somb're tijd, Daar was geween en wanhoop, m...

LENTE.

poezie
3,5 met 2 stemmen 233
'k Zie weer de glinsterende mugjes dansen In held'rer zon neersprankelende glansen; De wolken varen rustig langs d...

Zij maaien stadig met gelijke slagen

poezie
4,0 met 2 stemmen 213
Zij maaien stadig met gelijke slagen, Drie mannen, de armen strekkend met de zeis, De benen ver gespreid, naar vecht...

NIJMEGEN.

poezie
4,0 met 1 stemmen 407
0 stad van licht, met zilver-gouden gloor, Op 't spieg'lend water, dat, vlak uitgespreid In nachtvreê, tot...

IN DE MOSKEE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 235
Ets van Beuer. Trots op het witte ros, dat buigt gedwee, Verheft hij zich, de Sultan, met gebaar Van heerschappi...

SLAAP

poezie
4,0 met 2 stemmen 381
Strooi mild'lijk op mijn ogen in de nacht, Vorstinne Slaap, uw zoet vergetelkruid, Wieg zachtkens me in uw armen, lie...

REGENNACHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 341
Al is er maan-vermoeden, De lucht is leeg, Des hemels baan bevloeden Veel wolken veeg. De droppen komen zijgen...

HERMES VAN PRAXITELES.

poezie
4,0 met 4 stemmen 300
Hier klopt het marmer met een levensslag, Pulseert de scheppingsdaad in pracht van bloei, Waar overweld'gend rijst...

PRINCESSENMUMMIE.

poezie
4,0 met 3 stemmen 374
Dat zwart skelet, van windselen ontdaan, Waaraan het uitgedroogde vlees nog kleeft, Die groezelige hoop, waarvoor me...

HERFSTBOS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 296
Ik ril van schoonheid: vurig-wreed doorflitst Hel geel de doff're kleuren van het woud, Een stervensgil, een koortsg...

ZACHTE DAGEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 340
0 nu de dagen weer zo licht zijn en zo zoel, Zo zonnezoel, zo zonnelicht, zo rijk Aan vreugd in welig bosgroen; nu de...

LENTE

poezie
4,0 met 2 stemmen 325
De regen tinkelt in de plas, En lichter groent het lage gras, De tere blaadjes lopen uit, En donker gloeit het heidek...

VRIJ NAAR CATULLUS' 51ste CARMEN.

poezie
4,7 met 3 stemmen 544
Een God zou mij 't geluk benijden, Als ik door uwe blik geboeid, Mij in uw liefde mocht verblijden, In geestdrift voo...

Ik kan uren zitten turen

poezie
5,0 met 1 stemmen 513
Voor J. Reddingius. Ik kan uren Zitten turen Naar het wiss'lend zilv're spel Van de stippen, Die er glip...

De zon

poezie
4,0 met 1 stemmen 572
Ik ben de wever aan des tijds getouw, En schik de gloeiend-bonte taferelen, Aan mij de macht om werelden te delen,...

MIST

poezie
4,0 met 1 stemmen 436
Zie nu 't vorm-slorpend grijs fantoom van mist Zich vlijend om 't gebied van stad en land; De lichten schijnen met een...

Mijnwerkers

poezie
4,3 met 3 stemmen 815
Zij dalen zwijgend in de don'kre grond, Met bleke lippen en verflensende ogen, Vervloekend de hardvochtig-valse logen...

Najaar.

poezie
3,0 met 2 stemmen 537
Er liggen lange strepen in de lucht Van donker-grijs, de zon verbergt haar schijn; De heuveltop, gehuld in ’t mistgo...

Ik kan uren

poezie
2,7 met 6 stemmen 551
Ik kan uren Zitten turen Naar het wisselend zilveren spel Van de stippen, Die er glippen Over 't water bij de wel....

FRANCISCUS VAN ASSISI.

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.314
Met milde geestdrift in het peinzend oog, En de armen zeeg'nend uitgestrekt, de mond Omspeeld van teed're weemoed,...

Maannacht

poezie
3,7 met 3 stemmen 643
Over de tuinen schijnt de maan, 'k Hoor een zucht door de bomen gaan, Eenzaam ligt de brede laan In de kalme nacht....

Zomerdood

poezie
5,0 met 2 stemmen 517
O herfstvertedering in het stille woud, Waar bruine blaadjes rusten op de poel, Of langzaam drijven zonder lust of doe...

Najaar III

poezie
5,0 met 1 stemmen 368
III 'k Geniet met dankbaarheid de zachte dagen En de geleidelijke gang der weken, Waarin geen stoot d...

Najaar II

poezie
3,0 met 1 stemmen 384
II De meeuwen scheren langs 't verlaten strand, Hun witte buikjes glimmen even op, En nederwaarts...

NAJAAR I

poezie
3,0 met 3 stemmen 375
I De zon bestraalt het rosse beukengoud, Dat in het water glanst met felle pracht, En beukenstammen in...

De ruiter

poezie
3,0 met 1 stemmen 420
In vlammenpracht, die pralend hem omvangt, Rijst hoog de ruiter op zijn donker ros, De wapperende manen waaien los Va...

Er ruist een zachte...

poezie
3,4 met 10 stemmen 961
Er ruist een zachte roffel door de blaad'ren Der populieren aan de zoom der weide; Zij tromm'len aan hun ranke takke...

Winter

poezie
2,6 met 9 stemmen 1.263
De fijne rijm bedekt nu boom en plant En ’t stijf-gestolde water, spiegelglad, Kaatst hel de zon terug van ’t gla...