inloggen

Alle inzendingen van Frederik

225 resultaten.
Sorteren op:

Geboortekaartjes

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 82
Een blik in broze dozen Bewaard voor tijd van leven Wel gekregen Nooit bekeken noch gelezen Geboortekaart Een zoon...

STEMMING.

poëzie
3,0 met 15 stemmen 4.004
De wind waait hoog en kent de mensen niet! Hoog wil ik stijgen in de Noordenwind, Boven 't gerucht van stemmen - bove...

Rafaël

poëzie
3,8 met 8 stemmen 1.507
(fragment) Ik zweer! ’t zal eenmaal mij gelukken Itaalje! uw heilge grond te drukken, Ik daal van de Alpen af, in...

Atheïsten

poëzie
3,9 met 15 stemmen 2.905
Wat wil het reuk'loos vloekgespan Dat U ontkent, o Heer? O, komt de nood eens aan de man... Zij buigen voor U nee...

Aan de vrijheid

poëzie
3,1 met 11 stemmen 3.194
(fragment) o Mocht, zo zorgloos, zonder kommer, Na ’t doorgeworsteld oorlogswee, Europa, in schaduw van eike...

O tempora!

poëzie
3,6 met 8 stemmen 2.107
O Piëteit! Van vroeger tijd, Hoever zijt gij te zoeken! Der vaad'ren deugd ging naar de maan, Der vaad're...

De eerste korrel

poëzie
3,4 met 7 stemmen 1.787
Eén graankorl, achteloos in een vruchtbre grond bedolven, Zien we, als een zwangre halm, ras op de luchtstroom golven,...

Aan N. Beets

poëzie
4,1 met 12 stemmen 4.204
O Beets, wat zijt gij groot! Als God het niet verbood, Dan zou ik u aanbidden… Nu laat ik dat in ’t midden: Toch...

Geloof en rede

poëzie
2,8 met 20 stemmen 3.366
De godsdienst en de wetenschap Die loof ik allebei - De tweede maakt ons wijs en knap En de eerste vroom en blij....

Kunt Gij nog wreder slaan!

poëzie
3,7 met 9 stemmen 2.308
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

Schemering in 't woud

poëzie
3,3 met 16 stemmen 3.607
Hier moet ik peinzend gaan en stil, - het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen, ik voel de lome sch...

Een dolende gids

poëzie
4,3 met 6 stemmen 2.147
Wat wil die dolle jong'lingtrits, Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'? Wier schaamt'loze opgeblazenheid Ons...

Hei-leeuwerik

poëzie
2,8 met 11 stemmen 2.424
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte...

De Planeet.

poëzie
3,8 met 5 stemmen 2.580
Blank-glanzende planeet betuurt aandachtig weder, strak-fonkelend en teder, mijn stille avond-weg - alsof zij w...

Illusies

poëzie
4,0 met 5 stemmen 1.588
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid, d...

Ontevredenen

poëzie
2,9 met 8 stemmen 3.017
"Het bulder vrij op 't woeste meer Ik kijk eens buiten naar 't weer En ga dan thuis wat slapen " Toll...

De Noordenwind

poëzie
3,9 met 8 stemmen 2.481
De wind waait hoog en kent de mensen niet. Hoog wil ik stijgen met de Noordenwind, boven 't gerucht der stemmen - b...

Kliniek

poëzie
3,8 met 4 stemmen 277
Die bleke wangen, levens laatste schans, 'n vege strijd nog en 't is al gevloden. Vlucht dan dat éne ook, zo grif...

Liefde

poëzie
5,0 met 1 stemmen 548
Die bleke wangen, levens laatste schans, 'n vege strijd nog en 't is al gevloden. Vlucht dan dat ene ook, zo grif...

DE STAF.

poëzie
4,0 met 1 stemmen 987
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

Maar daar is Lijden schoner dan de Dood

poëzie
4,0 met 4 stemmen 1.217
Maar daar is Lijden schoner dan de Dood, - Want niet om niet wordt 't mensenhart vertreden, De brand der zielen is...

Beproeving

poëzie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 559
Helaas! helaas! de wrede smart Wil zelfs geen dichter sparen- Dat moest mijn teder vaderhart Op bitt're wijs erva...

Vermoeide viool

poëzie
3,3 met 3 stemmen 626
Overbeladen door herinnering torst ge, viool, langs ’t late levens-pad, druk en geluk – heel de ervarings-schat:...

DUISTERE STRATEN

poëzie
4,0 met 2 stemmen 1.152
Regen zie ik, mist en regen, grauwe mist en kille regen En de natte mensen lopen rustloos op de natte wegen. D'ee...

Het zee-geruis

poëzie
4,2 met 5 stemmen 1.467
Het zee-geruis zal ik nog dán gedenken als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet me...

NA ZONSONDERGANG AAN ZEE.

poëzie
4,0 met 3 stemmen 1.485
Zonne stervend zonk in zee, en een wijde wade spreidde op de brede kimme neer 't wolkenheer. Eenzaam ruist de duist...

Tuinen

poëzie
4,0 met 3 stemmen 937
Tuinen, schemering van weelde, duister weg, mijn koninkrijk. Uw gestalten, marmerbeelden, nemen nachtelijk de wijk...

Kliniek

poëzie
4,0 met 1 stemmen 448
Die bleke wangen, levens laatste schans, 'n vege strijd nog en 't is al gevloden. Vlucht dan dat ene ook, zo grif...

AAN EEN MEISJE

poëzie
4,2 met 4 stemmen 2.452
0 zeg mij, vriendlijk meisje! Is 't u slechts naar de zin Als ik mijn harte toesluit Voor wat ik meest bemin? Al...

MORGEN IN 'T VADERLAND

poëzie
4,0 met 2 stemmen 1.235
Rijk met oost-Indië's schatten belaân Stevent de schoener op Nederland aan; 't Gaat vóór den wind. Als de wimpel...
Meer laden...