inloggen

resultaten voor 'Hendrik Tollens'


24 resultaten.
Sorteren op:

Wien Neêrlands bloed

poezie
3,5 met 26 stemmen 4.067
Wien Neêrlands bloed in d'ad'ren vloeit Van vreemde smetten vrij Wiens hart voor land en koning gloeit Verheff' d...

Bede

poezie
Streel en deel mijn ziel en zin, God des wijns en god der min, Wie ik offers wijde! Deel me uw zoete gunsten mee...

Raadgeving

poezie
4,0 met 2 stemmen 360
Minnaars, wilt ge uit vrijen gaan, Trek de stoute schoenen aan, Schud de kindse blooheid uit, Maakt ze, die ontvli...

Op een zelfmoorder.

poezie
Hij dacht zich door een korte dood Te redden uit zijn bange nood: Hoe heeft hij zich bedrogen! Hier stak hij, ac...

De eerste stap.

poezie
3,5 met 2 stemmen 588
Op de kruisweg van het leven Is zo licht een valse tred, Vrienden, in de grond gezet, Die er nooit wordt uitgewrev...

Mijne zangster.

poezie
4,0 met 2 stemmen 508
Wel dartel, zo als meisjes meest, Doch op haar tijd bedaard; Wel zorgloos, maar niet los van geest, En min vrijmoedig...

Verjaardag

poezie
2,9 met 13 stemmen 3.148
Nimmer moegerende Tijd, Voerman, die de wagen rijdt Over bergen en door dalen! Laat mij, laat mij adem halen: Wa...

Raadgeving

poezie
3,8 met 8 stemmen 2.071
Minnaars! wilt ge uit vrijen gaan, Trek uw stoutste schoenen aan, Schud uw kindse bloheid uit, Maak van uw meestresse...

Het roosje.

poezie
2,4 met 8 stemmen 1.844
Een jonge tuinman kweekte teder Een roosje, dat zijn bloembed droeg; Behoedde 't wel voor buiig weder, En gaf het...

De kleine bedelaarster

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.717
Ik kom uit mijn dorpje: ik kom om wat brood; Ik dool door het slijk en de slibber der straten; Mijn kleed is gescheu...

Het rad van avontuur

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.122
’t Noodlot draait zijn wentelent rad; Rijdt en rolt de aardbol plat, Bergen op en over holen; ’t Rost en jaagt en...

AAN TESTILIS

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.055
Och, schone Testilis! waarom de min te ontvlieden, Zo zoet, zo zalig voor ons hart? Wilt ge aan het reinst gevoel, ha...

BIJ DE DOOD VAN EEN KAMERMEISJE

poezie
4,1 met 10 stemmen 2.324
Zij was een wees, die vrienden had noch magen; Zij was hier vreemd; zij kwam van wijd; Zij kwam een dak, een leger v...

DE WIJSGEER EN HET KIND

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.429
De wijsgeer, in gepeins verloren, Zwierf mijmrend langs zijn eenzaam pad: Hij zocht geheimen na te sporen, Die de...

De liefde op het ijs

poezie
3,5 met 4 stemmen 2.076
De wintervorst vierde zijn lusten de toom en vloerde met schotsen het meer en de stroom; de veldvreugde ruimde voor de...

Oene van Sneek

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.981
‘ Zeg Griete, wat doet toch die traan op uw koon? Wees lustig, lief bruidje, wees blij! Ik neem u tot dochter, ik ge...

MIJNE VERZEN

poezie
3,8 met 12 stemmen 2.605
Zielloos staat gij, levenloos, Zonder klem of zwier, Zangen, uit mijn hart geweld! Op het koud papier. Neen, van '...

DROOM

poezie
2,7 met 17 stemmen 4.410
Aan Louise Ik droomde deze nacht, dat, door de min verbonden, Ik de uwe als Adam ware, als Eva gij de mijn’: Ik w...

Voor mijn Hond

poezie
2,7 met 11 stemmen 3.217
Alard is dood. Een traan ontsprong mijne ogen, Toen hij de zijne sloot; Ik schaam mij niet: ik ben bewogen: Alard is...

Bedelbrief

poezie
3,8 met 8 stemmen 2.860
Wij gaan met schaal en bussen rond En kloppen aan in al de wijken. De nood is klimmende in de stad Geef, burgerlui! g...

Levenshulkje

poezie
3,3 met 18 stemmen 2.619
Levenshulkje! steek in zee, Voer uw vrachtje naar de ree, Die ginds opblaauwt uit de baren: Kindje-lief! geluk in 't...

Op de eerste tand van mijn jongstgeboren zoontje

poezie
3,5 met 24 stemmen 5.245
Triomf, triomf! Hef aan, mijn luit, Want moeder zegt: de tand is uit! Laat dreunen nu de wanden! Eerst gaf Gods gunst...

Bij het lijkje van een kind

poezie
3,2 met 21 stemmen 3.110
't Kruipend rupsje, moe gekropen, Afgetobd in de enge cel, Brak zijn kluisje fladdrend open, Klapwiekte uit zijn...